OZ湘南FC活動「5月」予定表(2018年5月15日現在)予定は目安です。正確な情報はヘッドコーチ・マネージャーにご確認ください。  ※下線は要綱のリンク(PDF)があります。
学校行事 大越小 善行小 境川 その他 5月 6年 5年 4年 3年 2年 1年 5月 本部役員 保護者会 コーチ会 サッカー協会 地区
「A」 「C」 「E」「F」 「G」 「I」 
                 15:30~1800 ×                             1日   練習(大越小)15:30~(予定) 練習(大越小)15:30~(予定) 練習(大越小)15:30~(予定)  1日                                                                                               
                 × ×                2日       2日                                                           
                 8:00~18:00 8:00~18:00                             3日 FAL前(大越小)      3日                                                           
                 × 8:00~18:00                             4日 親子サッカー予定(現在審議中)9:00~17:00(善行小) 4日                     親子サッカー                                      
                 × 8:00~18:00                             5日       5日                                                                                               
                 8:00~18:00  境川               6日 FAL前(大越小)      6日                                                                                               
家訪(善) × 15:30~1800                             7日 練習(善行小)15:30~ 練習(善行小)15:30~     7日                                                                                               
家訪(善) 15:30~1800 ×                             8日   練習(大越小)15:30~ 練習(大越小)15:30~ 練習(大越小)15:30~  8日                                                                                               
家訪(善) × ×                             9日       9日                                                                                               
家訪(善) 15:30~1800 ×                             10日 練習(大越小)15:30~ 練習(大越小)15:30~ 練習(大越小)15:30~    10日 少年委員会                                       少年委員会                   
 × 15:30~1800                             11日 練習(善行小)15:30~ 練習(善行小)15:30~     11日 評議委員会                                       評議委員会                   
 12:00~18:00 12:00~18:00                             12日 TRM(SFAT)→練習 金田ミニフェスタ 通常練習(大越小) 通常練習(善小) 通常練習(善小) 通常練習(善小) 12日                    役員会 コーチ会(役員のみ)                    
 × 12:00~18:00                             13日 FAL前(善行小) OFF 緑練(AM) 緑練(AM) OFF OFF 13日                                                           
家訪(善) × 15:30~1800                             14日 練習(善行小)15:30~ 練習(善行小)15:30~     14日                                                                                               
 15:30~1800 ×                             15日   練習(大越小)15:30~ 練習(大越小)15:30~ 練習(大越小)15:30~  15日                                                                                               
                 × ×                             16日       16日                                                                                               
                 15:30~1800 ×                             17日 練習(大越小)15:30~ 練習(大越小)15:30~ 練習(大越小)15:30~    17日                                                                                               
                 × 15:30~1800                             18日 練習(善行小)15:30~ 練習(善行小)15:30~     18日                                                                                               
                 12:00~18:00 12:00~18:00                             19日 6トレ                 午後TRM(村岡) 通常練習(大越) TRM(村岡) 通常練習(善行) TRM(大鋸) TRM(大鋸) 19日 グランド会議   6トレ ゆうあいピック
                 × ×                             20日 FAL前      20日                                                                             ゆうあいピック
八ヶ岳(善) × 15:30~1800                             21日 練習(善行小)15:30~ 練習(善行小)15:30~     21日                                                                                               
八ヶ岳(善) 15:30~1800 ×                             22日   練習(大越小)15:30~ 練習(大越小)15:30~ 練習(大越小)15:30~  22日                                                                                               
 × ×                             23日       23日                                                                                               
 15:30~1800 ×                             24日 練習(大越小)15:30~ 練習(大越小)15:30~ 練習(大越小)15:30~    24日                                                                                               
体育大会(善) × 15:30~1800                             25日 練習(善行小)15:30~ 練習(善行小)15:30~     25日                                                                                               
                 12:00~18:00 12:00~18:00                             26日 前期リーグ①(明治) 前期リーグ①(滝小) 前期リーグ①    (E大越)(F小糸) 前期リーグ①(浜見小) 前期リーグ①(善小) 26日                                                                             
 × 12:00~18:00                             27日 FAL前(善小) 遠足(つくし野ATC)  OFF OFF 27日 緑の広場総会                                                          ゆうあいピック
 × 15:30~1800                             28日 練習(善行小)15:30~ 練習(善行小)15:30~     28日                                                                                               
 15:30~1800 ×                             29日   練習(大越小)15:30~ 練習(大越小)15:30~ 練習(大越小)15:30~  29日                                                                                               
 × ×                             30日       30日     
 15:30~1800 ×                             31日 練習(大越小)15:30~ 練習(大越小)15:30~ 練習(大越小)15:30~    31日                                                                                               
※少年委員会・・・前期リーグブロック分け、JC杯抽選