Founder The founder of Youtei Daiko

ROKUROU TAKADA

Board Members Head of Koryu

HIDEO SUZUKI
Sub-Head of Koryu / Head coach

TOMOO SUZUKI
Executive Director

MIHARU SUZUKI

Manager

YUMIKO NAKAMURA
IT

EIJI SUZUKI
Public Relations

TOMOKO MARUYA

Accountant

SACHIKO MURATA
Auditor

HARUMI OOMOTO@@@@@@
Technical Coach

HIDEYUKI KITAGAWA
Technical Coach

IZUMI NAKAMURA
SATOKO ITO
AMI HATUYAMA
HITOSHI KOIKE
REO NOGAMI
MAYUMI KITA
JYUNKO KASAI
MIWA KUMAGAI
NANAMI TUKAGAWA
YUKIE NAKAMURA
NANOKA MURATA
AKIO TAKEDA
MIZUKI TUKAGAWA
YUKI SIOYAMA
KRIS GAETHOFS