saenchai-gym.com  
             
      LumpineeBoxingStadium of Japan
          
       Sep,2017


Paper weight 40.90Kg (90p)
Champion
1 Wataru Hiramatsu(Okayama Gym)
2 Rhyku Kondo(Hashimoto Dojo)
3 Kai Mitani(HIDE GYM)
4 Shimon Yoshinari(Eiwa Sport Gym)
5 Sora Nakamura(Shobukai)
6 Mohmu Tsukamoto(Nissin Kaikan)
7
8
9
10

Pin weight 45.45Kg (100p)
Champion (U-15)
Ryu Hanaoka(Hashimoto Dojo)
1 Ryogo Komiyama(Shobukai)
2 Yuki Baba(Axspear Ikebukuro Gym)
3 Yusei Murai(Eiwa Sport Gym)
4 Daiki Kanai(Ceaser Gym Asakusa)
5 Tenma Nagai(Axspear Ikebukuro Gym)
6
7
8
9
10

Light Fly weight 48.90Kg (108p)
Champion
1 Koyata Yamada(Ceaser Gym Asakusa)
2 Iori Maeda(Kokuryukai Kimitsu Gym)
3 Kota Arai(OZ Gym)
4
5
6
7
8
9
10

SuperFly Weight 52.16Kg (115p)
Champion Takayuki Saenchaigym
    Yuya Iwanami(Hashimoto Dojo) 17.7.2016
1 Takuma Ohta(ShinkoMuayThai Gym)
2 Yuya Iwanami(Hashimoto Dojo)
3 Shotaro(Next Level Shibuya Gym)
4 Hitoshi Sato(Shinjuku Sport Gym)
5
6
7
8
9
10

SuperBantamweight 55.34Kg (122p)
Champion
1 Hamamoto Cat Yuta(Crosspoin Gym)
2 Tomoyuki Maruyoshi(KuramitsuMuayThayGym)
3 Atsushi Morishige(Inspired Motion Gym)
4 Daishin Sakai(NisshinKaikan)
5 Yugo FlyskyGym(FlyskyGym)
6 Eiji Kikuchi(PogonaClubGym)
7 Mitsuru(GoldenGlove Gym)
8 Tsubasa Flysky Gym(Flysky Gym)
9 Satoru(Rabikara Gym)
10

SuperFether Weight 58.97Kg (130p)
Champion
1 ShinnosukeNakamura(InspiredMotionGym)
2 Yuki Chiba(Sclamble Shibuya)
3 Yusuke Kakutani(Next LevelshibuyaGym)
4 Tatsuking(Okayama Gym)
5 Kohki(InspiredMotionGym)
6 Shigeki Kimura(NisshinKaikan)
7 Ueda Rajasakulek(RajasaklekMuayThayGym)
8
9
10

SuperLightweight 63.50Kg (140p)
Champion Masataka Maeda(Rikix) 2017.7.29
1
2 Keisike Niwa(Free)
Meri Umaki(OkayamaGym)
Satoru Hashimoto(Hashimoto Dojo)
5 Pan Ryunson(Crosspoint Gym)
Shinji Suzuki(Fujimax MuayThaiGym)
Takumi Sanekata(TSKJapan)
 Lek(EiwaSport Gym)
TaimuSaenchaiGym
(SaenchaiMuayThaiGym)
10  Mitsuru Nakao(Eiwa Sport Gym)

SuperWelterWeight 69.85 (154p)
Champion
1 Gohou(FightlabJapantopteam)
2 Akihiro Ghono(Benkei MMA System)
3 Blackthunder Tsuyoshi(Yonago Gym)
4 Akihiro Kadota(Buyuukai)
5 Ploytakusin Kiatekampon
(Kiatekampon gym)
6 Eduart Paci(Albania)
7
8
 Kok Weight 43.18Kg (95p)
Champion
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Mini Fly Weight 47.72Kg (105p)
Champion
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Fly Weight 50.80Kg (112p)
Champion
1 Yuu Hiramatsu(Okayama Gym)
2 Shinta Kato(87KickBoxing Gym)
3 Kenta Date(TeamDate)
4
5
6
7
8
9
10

Bantam Weight 53.52Kg (118p)
Champion Yudai Sasaki(Shobukai)Win by
    Arashi Fujihara(Bungelingbay Spirit)
1 44・Yuu・Rivibal(Rivival Gym)
2 Arashi Fujihara(Bungelingbay Spirit)
3 Kazuki Oosaki(Oishi Gym)
4 Eisaku Ogasawara(CrossPointGym)
5 Shuto Hagiwara(EiwaSport Gym)
6 Ryo Watanabe(Bufuan)
7 Takaaki Hayashi(TSK Japan)
8 Keisuke Miyasaka(Wild Seasar)
9 Ryoji Imai(Pogona Club Gym)
10

Feather weight 57.15Kg (126p)
Champion
1 Shohki(OkayamaGym)
2 Takuya Ooyama(Inspired Motion Gym)
3 Teru(Shobukai)
4 Yuya SaenchaiGym(SaenchaiMuayThaiGym)
5 Masashi Tanaka(JoshumatsuiGym)
6 Tomo(BringitonParaestoraAyase)
7 Komura Tsuyoshi(S-Gym)
8 Taiki(AKB Dojo)
9
10

LightWeight 61.23Kg (135p)
Champion
1 Shota SaenchaiGym(SaenchaiMuayThaiGym)
2 Kazumichi Nishiki(GoldenGlove Gym)
3 Sakon Hanada(Kamenoko Dojo)
4 Junya Kasahara(Fortis Shibuya Gym)
5 Mirito(TeamKID)
6 ZERO(Porti Familia)
7 Katsushi Muranaka(Brizzard Gym)
8
9
10

Welter weight 66.68Kg (147p)
Champion
1 Tomo Kiire(Fortis Shibuya Gym)
2 Jin Hirayama(Saenchai Muaythai Gym)
3 Masashi Hirano(Inspired Mottion Gym)
4 Kei Kakinuma(Pogona Club Gym)
5 Kazuya Moriyama(S-Gym)
6 Jiro(Nisshin Kaikan)
7 Shigemune(TSKJapan)
 Kengo Kokai(HardsWorkOut Gym)
 Kazuyuki Kurasawa(PogonaClubGym)
10   

Middleweight 72.57Kg (160p)
Champion        
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10