Multi-clustered consonant scripts (double consonants)
複合フクゴウ子音シイン二重ニジュウ子音シイン
wá hswèh há htò (washwe hatho)   ì ( )wh(a)/h( )w(a)
ワシュウェ ハトー
  ì washwe hatho wsht wh ( )wh(a)/h( )w(a)
Wwin_Burmese1
hnywá nya + washwe hatho = nywha (hnywa)
ì eëS hnwá na_nge + washwe hatho = nwha (hnwa)
hmwá ma + washwe hatho = mwha (hmwa)
shwá ya_gau + washwe hatho = shwa (special)
hlwá la + washwe hatho = lwha (hlwa)