มาเที่ยวจังหวัดเกียวโตประเทศญี่ปุ่นกันไหม

      เราจัดเตรียมการท่องเที่ยว 3 ประเภท ซึ่งไม่ใช่เป็นเพียงการท่องเที่ยวทั่วไป

·       การพักเกสเฮาส์  โฮมเสตย์  ท่ามกลางคนไทย กับนักเรียนมัธยมปลาย และอาจารย์ ,

             การแลกเปลี่ยนระหว่างโรงเรียน , การเยี่ยมชมเกียวโต  นารา และโอซาก้า

·       สัมผัสความเป็นญี่ปุ่นอย่างแท้จริง , ลักษณะของท้องถิ่น

              (ทะเลญี่ปุ่น จังหวัดเกียวโต , องเซน จังหวัดเฮียวโกะ เป็นต้น)

·       เยี่ยมชมวัดพุทธ ในจังหวัดเกียวโตและนารา

      กรุณาสมัครตามอีเมล์ต่อไปนี้ QWN06670@nifty.com

      ญี่ปุ่น , ไทย , การศึกษา , การแลกเปลี่ยน, สมาคม

      สมาคมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่น

         

日本の京都へ旅行をしませんか?
 
   我々は三つのタイプを用意します。一般的な観光ではありません。
  ●タイ人中・高校生と先生のゲストハウスやホームステイ、学校交流を入れた
    京都、奈良、大阪の旅
  ●日本の本当の姿、地方の様子を体験するツアー(京都府の日本海側や兵庫県の
泉などをまわる)
  ●京都、奈良の寺院の見学旅行

สมาคมไทยญี่ปุ่น