matsumo,matsumo2,R-09,EDIROLCLive Recording,, matsumoto,matumotoC
English Japanese

Back Home(iGeocities) Home(coocan) Next

Live Recording & Movie (06)

Last Update: 2010. 4.25
Live Recording: Suikinkutsu
Date: 2009. 8. 7
Place: Mukoujima Hyakkaen
Machine: Roland EDIROL R-09

<sound file>
2009-08-07mukoujima-hyaka-en_suikinkutsu01.mp3 (680KB)
Movie: Festival of Ouji-Jinja Shrine
Date: 2009. 8. 9
Place: Kita-ku Tokyo
Machine: Canon PowerShot SX10IS

<movie files>
2009-08-09ouji-jinja_ouji-honchou-2choume01.flv (4.79MB)
2009-08-09ouji-jinja_ouji-honchou-2choume02.flv (9.33MB)
2009-08-09ouji-jinja_ouji-honchou-2choume03.flv (5.75MB)
Live Recording: Dengakumai Dance in Ouji Jinja Shrine
Date: 2009. 8. 9
Place: KIta-ku in Tokyo
Machine: Roland EDIROL R-09

<sound files>
2009-08-09ouji-jinja_dengaku-mai01.mp3(933KB)
2009-08-09ouji-jinja_dengaku-mai02.mp3(1.19MB)
2009-08-09ouji-jinja_dengaku-mai03.mp3([766KB)

Live Recording: Cicada
Date: 2009. 8. 9
Place: Otonashi-Sakura-Ryokuchi Park
Machine: Roland EDIROL R-09

<sound files>
2009-08-09otonasi-sakura-ryokuchi01.mp3(911KB)
2009-08-09otonasi-sakura-ryokuchi02.mp3([965KB)
Movie: Karuisawa
Date: 2009. 8.14
Place: Gozensui & Miharashidai in Karuizsawa
Machine: Canon PowerShot SX10IS

<movie files>
2009-08-14Karuizawa_Gozensui.flv(5.58MB)
2009-08-14Karuizawa_Miharashidai.flv(2.89MB)Back Home(iGeocities) Home(coocan) Next