matsumo,matsumo2,R-09,EDIROLCLive Recording,, matsumoto,matumotoC
English Japanese

Back Home(iGeocities) Home(coocan) Next

Live Recording (03)

Last Update: 2008. 6.29
Live Recording: Festival of Torigoe Jinja Shrine(6)
Date: 2007. 6.10
Place: Near Torigoe Jinja Shrine
Machine: Roland EDIROL R-09

<sound file>
2007-06-10nichoumachi_mikoshi.mp3(2.75MB)

Live Recording: Festival of Shitaya Jinja Shrine
Date: 2008. 5.11
Place: Toukyo-to Taitou-ku Taitou 2-Chome
Machine: Roland EDIROL R-09

<sound files>
2008-05-11shitaya_jinja01.mp3(1.97MB)
2008-05-11shitaya_jinja02.mp3(1.18MB)

Live Recording: Festival of Asakusa Jinja Shrine
Date: 2008. 5.18
Place: Near Asakusa-Honagan-ji Temple
Machine: Roland EDIROL R-09

<sound files>
2008-05-18sanja-matsuri01.mp3(2.15MB)
2008-05-18sanja-matsuri02.mp3(393KB)

Live Recording: Festival of Yushima Tenjin Shrine
Date: 2008. 5.24
Place: Near Kyuu-Iwasaki-Teien Park
Machine: Roland EDIROL R-09

<sound files>
2008-05-24yushima-tenjin01.mp3(1.14MB)
2008-05-24yushima-tenjin02.mp3(1.07MB)

Live Recording: Festival of Gojou Tenjin Shrine
Date: 2008. 5.25
Place: Ueno Kouen Park
Machine: Roland EDIROL R-09

<sound files>
2008-05-25gojou-tenjin01.mp3(835KB)
2008-05-25gojou-tenjin02.mp3(694KB)

Live Recording & Movie: Festival of Kanda-Myoujin Shrine
Date: 2009. 5. 9
Place: Chiyoda-ku Tokyo
Machine: Canon PowerShot SX10IS & Roland EDIROL R-09

<movie file>
2009-05-09kanda-myoujin_shinousai.flv(30.4MB)

<sound file>
2009-05-09sakumachou_matsuribayashi.mp3(2.01MB)


Back Home(iGeocities) Home(coocan) Next