Kamikaze museums

(Sep 18th 2003)


●Chiran Chiran-Cho Kagoshima prf. Chiran Special Attack Peace Hall (Sep 7th 2002)

●Chiran(2) Chiran-Cho Kagoshima prf. Chiran base (Under construction)

●Bansei (Kaseda city) Kaseda-city Kagoshima prf. Peace memorial hall (Sep 19th 2003)