Baseball  Team

EAST                        


メンバー紹介

 

 

名前:徹 投打:右/右

ポジション:投手/捕手/サード

特徴:2年連続首位打者

名前:潔 投打:右/右

ポジション:外野

特徴:正体不明/新婚さん

名前:芳裕 投打:右/右

ポジション:サード/捕手

特徴:公務員

名前:さめー 投打:右/左右

ポジション:投手/内野

特徴:小さい/独身

             

名前:陽一朗 投打:右/右

ポジション:内野

特徴:チーム監督/海猿?

名前:謝花 投打:右/右

ポジション:内野/外野志願?

特徴:ミラクル守備/寂しい身

名前:もんちゅう 投打:右/右

ポジション:内野/ファースト

特徴:呑み会好き/ボーリング

            

名前:賢司 投打:右/右

ポジション:内野/投手

特徴:理論派?/独身

名前:仲尾 投打:右/右

ポジション:外野

特徴:エラー頻繁

名前:ワッピー 投打:右/右

ポジション:内野

特徴:スリム内間似