Nome: Marcos Kendi Suto
Idade: 32 anos
Cidade Natal: Paraguacu Paulista-SP
Clube do Brasil: Saga
Joga no Brasil Club desde 2009
Principais torneios: All Japan Gateball Championship 2009

Apelido:
Tempo de Gate: 25 anos
Estilo: Agachadinho
Caracteristica: Geladeira
Valor do Passe: Um curso de direcao defensiva
Sonho/desejo:
Idolo:
Gustavo Sato
Cesar Nakaya
Mitiko Matsui
Silvio Kimura
Lukam Kawaminami
Marcio Yamamuta
Celso Makiyama
Kendi Suto
Silvio Arakawa
Diego Kato
Elton Nagamatsu
Edson Nagamatsu
Marcelo Kuriya
Akiko Matsui
Marcos Nakaya
Hugo Ikeda
Koji Kume
Jun Oyamada
Yuuta Oyamada
Teruka Nagamatsu
Caio Nagamatsu
Cagadasss/まぐれ~
Scapsssss/ありゃー