To Top
基本定石集(問題編): このコーナーでは、上達に欠かせない基本定石をUPしていきます。

No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 No.6 No.7 No.8 No.9 No10
No11 No12 No13 No14 No15 No16 No17 No18 No19 No20

基本定石集(星の部)
このコーナーでは、上達に欠かせない基本定石をUPしていきます。

No1.小ケイマ受け 1 No2.小ケイマ受け 2 No3.小ケイマ受け 3 No4.小ケイマ受け 4 No5.小ケイマ受け 5
No6.小ケイマ受け 6 No7.小ケイマ受け 7 No8.小ケイマ受け 8 No9.小ケイマ受け 9 No10小ケイマ受け10
No11小ケイマ受け11 No12小ケイマ受け12 No13小ケイマ受け13 No14小ケイマ受け14 No15小ケイマ受け15
No16一間受け 1 No17一間受け 2 No18一間受け 3 No19一間受け 4 No20一間受け 5
No21一間受け 6 No22一間受け 7 NO23一間受け 8 No24一間受け 9 No25一間受け10
No26一間受け11 No27一間受け12 No28一間受け13 No29一間受け14 No30一間受け15
No31一間受け16 No32一間受け17 NO33一間受け18 No34一間受け19 No35一間受け20
No36一間受け21 No37一間受け22 No38一間受け23 No39一間受け24 No40一間受け25
No41大ケイマ受け 1 No42大ケイマ受け 2 NO43大ケイマ受け 3 No44大ケイマ受け 4 No45大ケイマ受け 5
No46大ケイマ受け 6 No47大ケイマ受け 7 NO48大ケイマ受け 8 No49大ケイマ受け 9 No50大ケイマ受け10
No51つけのび定石 1 No52つけのび定石 2 NO53つけのび定石 3 No54つけのび定石 4 No55つけのび定石 5
No56つけのび定石 6 No57つけのび定石 7 NO58つけのび定石 8 No59つけのび定石 9 No60つけのび定石10
No61つけのび定石11 No62つけのび定石12 NO63つけ押さえ1 No64つけ押さえ2 No65つけ押さえ3
No66つけ定石 1 No67つけ定石 2 NO68つけ定石 3 No69ぼうし定石 No70一間バサミ1
No71一間バサミ2 No72一間バサミ3 NO73一間バサミ4 No74一間高バサミ No75二間高バサミ1
No76二間高バサミ2 No77二間高バサミ3 NO78二間高バサミ4 No79二間高バサミ5 No80二間高バサミ6
No81三間バサミ1 No82三間バサミ2 NO83三間バサミ3 No84三間バサミ4 No85三間バサミ5
No86三間バサミ6 No87三間バサミ7 NO88三間バサミ8 No89三間バサミ9 No90三間バサミ10
基本定石集(互い先定石の部)
08'3.1UP再開予定: このコーナーでは、上達に欠かせない基本定石をUPしていきます。


大雪崩・小雪崩・大斜定石は別の企画で取り上げようと思います。簡単なものは紹介しておきます。              
No1.つけひき1No2.つけひき2No3.つけひき3No4.つけひき4No5.つけひき5
********************
********************
********************
********************
********************
********************
********************
********************
********************