UNIKODO

logo1.jpg
【入口】【目次】【フレーム版1】【フレーム版2】【人名索引】【作家別・本の表紙集】【原文の音声ファイル】


▼ Libroj de Kolomano (Kálmán) Kalocsay

mondkkor.gif [titolo] MONDO KAJ KORO
[aŭtoro] Kálmán KALOCSAY
PER ESPERANTO AL LA MONDO
Budapest, 1921
(11,0×15,0 cm. 32 p.)

VOJAĜO: [L10–k12]

strecxkord.gif [titolo] STREĈITA KORDO
[aŭtoro] Kálmán KALOCSAY
Literatura mondo
Budapest, 1931
(13,2×19,7 cm. 189 p.)

VOJGAĜO: [L10] [L10–k12] [L16]

ezopsagx.gif [titolo] EZOPA SAĜO
[aŭtoro] Kálmán KALOCSAY
Koko
Kopenhago, 1956
(13,1×20,7 cm. 127 p.)

VOJAĜO: [L10–k12]

mezNoktSongx.jpg [titolo] SOMERMEZNOKTA SONĜO
[aŭtoro] William SHAKESPEARE.
[truadukis] Kálmán KALOCSAY.
STAFETO.
LA LAGUNA. 1967.
(11,9×18,4 cm. 99 p.)

VOJAĜO: [ ]

Parnas.jpg [titolo] PARNASA GVIDLIBRO
[aŭtoro] K. KALOCSAY, G. WARINGHIEN, R. BERNARD
Pola Esperanto-Asocio en kunlaboro
kun "HEROLDO DE ESPERANTO" 1968
Dua eldono, 1968
(15,6×20,3 cm. 157 p.)

VOJAĜO: [L10-k12] [L21-k8]

LingvoStilo.jpg [titolo] LINGVO, STILO, FORMO
[aŭtoro] Kálmán KALOCSAY
Tria, parte tralaborita eldono
Librejo PIRATO
Oosaka, 1970
(12,8×18,0 cm. 160 p.)

VOJAĜO: [L10-k12]

tempest.jpg [titolo] LA TEMPESTO
[aŭtoro] William SHAKESPEARE
[truadukis] Kálmán KALOCSAY
STAFETO
LA LAGUNA, 1971
(11,9×18,4 cm. 119 p.)

VOJAĜO: [ ]


kovrilfoto serĉata! [titolo] IZOLO
[aŭtoro] Kálmán KALOCSAY
Universala Esperanto-Asocio
Rotterdam, 1977
(12,1×17,7 cm. 77 p.)

OLE priskribas.

VOJAĜO: [L10–k12]

KielVerkTrd.jpg [titolo] KIEL VERKI KAJ TRADUKI POEMOJN
[aŭtoro] Kálmán KALOCSAY
Hungara Esperanto-Asocio
Budapest, 1979
(14,4×20,2 cm. 27 p.)PAG.jpg [titolo] PLENA ANALIZA GRAMATIKO DE ESPERANTO
[aŭtoro] Kálmán KALOCSAY kaj Gaston WARINGHIEN
Kvina korektita eldono
Universala Esperanto-Asocio
Rotterdam, 1985
(15,3×21,5 cm. 599 p.)
ISBN 92-9017-032-8

VOJAĜO: [L10–k12] [L23]

PAG.jpg [titolo] DEK PRELEGOJ
[aŭtoro] Kálmán KALOCSAY
Hungara Esperanto-Asocio
Budapest, 1985
(14,3×20,0 cm. ?? p.)

VOJAĜO: [L20]

sekretsonet.gif [titolo] SEKRETAJ SONETOJ
[aŭtoro] Peter PENETER
Hungara Esperanto-Asocio
Budapest, 1989
(14,5×20,6 cm. 104 p.)

OLE priskribas.

VOJAĜO: [L10–k12]

dekdunoktoj.gif [titolo] LA DEKDU NOKTOJ DE SATANO
[aŭtoro] Emiano IMBY
Kooperativo de Literatura Foiro
Lausanne, 1990
(15.2×21.0 cm. 131 p.)

VOJAĜO: [L10–k12]

rimportret.gif [titolo] RIMPORTRETOJ
[aŭtoro] Kálmán KALOCSAY, Gaston WARINGHIEN, Roger BERNARD
Literatura Mondo
Budapest (ELDONJARO?)
(10.3×13.8 cm. 128 p.)

VOJAĜO: [L10–k12]