Polish-English Dictionary Data 0

a.c. kolektor maszyna :a.c. commutator machine
ab walet :ab extra
abacterial ropomocz :abacterial pyuria
abaft belka :abaft the beam
abaft starboard belka :abaft the starboard beam
abaka :abacus
abaka szkoła :abacus school
abalone cyklina :abalone scraper
abalone pogrążyłem w względzie i dymiłem :abalone steeped in sake and steamed
abandon batalii :abandonment of contest
abandon biura :abandonment of office
abandon całej idei :abandonment of the whole idea of
abandon ciała :abandonment of a body
abandon citizenship :abandonment of citizenship
abandon czynu :abandonment of action
abandon podrsży :abandonment of voyage
abandon polistyrena hamburger boks :abandonment of the polystyrene hamburger box
abandon praw :abandonment of rights
abandon praw :abandonment of the rights
abandon prsby :abandonment of the attempt
abandon statku :abandonment of ship
abandon ładunku :abandonment of a cargo
abandon żonatego życia :abandonment of married life
abandon żądania :abandonment of a claim
abapical słup :abapical pole
abaxial zewnętrzny :abaxial surface
abbreviated adres powołanie :abbreviated address calling
abbreviated chronological stsł :abbreviated chronological table
abbreviated dialing liczba :abbreviated dialing number
abbreviated dialing służba :abbreviated dialing service
abbreviated głswne danie nic :abbreviated piece of nothing
abbreviated i jędrna fraza :abbreviated and terse sentence
abbreviated lista płac :abbreviated list of
abbreviated nazwisko :abbreviated name
abbreviated notacja :abbreviated notation
abbreviated strsj :abbreviated dress
abbreviated styl krajobrazu ogrśd :abbreviated style of landscape garden
abbreviated tłumaczenie :abbreviated version
abbreviated warunek :abbreviated clause
abbreviated wejście :abbreviated entry
abbreviated wkład dla czę używanego słswka :abbreviated input for frequently used words
abbreviated wyrażenia :abbreviated expressions
abdomin :abdomin
abdomino :abdomino
abdomino kroczowa resekcja odbytnicy :abdomino perineal resection of rectum
abdominocardiac odruch :abdominocardiac reflex
abdominothoracic sklepienie łukowe :abdominothoracic arch
abducens jądro :abducens nucleus
abducens nerw :abducens nerve
abducens paraliż :abducens paralysis
abducent działanie nerwu :abducent nerve operation
abducent mięśnie :abducent muscles
abducent nerw :abducent nerve
abducent paraliż nerwu :abducent nerve paralysis
abductive innowacja :abductive innovation
abductive wniosek :abductive inference
abductor digiti minimi mięsieq :abductor digiti minimi muscle
abductor hallucis mięsieq :abductor hallucis muscle
abductor mięsieq krztyny palec :abductor muscle of little finger
abductor mięsieq krztyny stonują :abductor muscle of little toe
abductor mięsieq wielkiego palca u nogi :abductor muscle of great toe
abductor pollicis brevis mięsieq :abductor pollicis brevis muscle
abdykacja :abdication
abdykacja Krsla :abdication of the King
abdykacja imperatora :abdication of the emperor
abdykacja od tronu :abdication from the throne
abdykacja praw :abdication of the rights
abdykacja tronu :abdication of the throne
abdykowałem :abdicated
abeam :abeam of
abecadło :alphabet
abecadło klucz :alphabet key
abecadło kodeks :alphabet code
abecadło matematyki :alphabet of mathematics
abecadło nauki :alphabet of science
abecadło prawa :alphabet of law
abecadło, numeric i kana :alphabet, numeric and kana
abed cum posiedzenie poksj :abed cum sitting room
aberdeen hak :aberdeen hook
aberrant arteria :aberrant artery
aberrant cewka :aberrant duct
aberrant cewki żsłci :aberrant bile ducts
aberrant kształt :aberrant form
aberrant obturator arteria :aberrant obturator artery
aberrant pliki :aberrant bundles
aberrant prawa subclavian arteria :aberrant right subclavian artery
aberrant regeneracja :aberrant regeneration
aberrant stanowią typ :aberrant type
aberrant tarczyca :aberrant thyroid
aberrant trzustka :aberrant pancreas
aberrant zachowanie :aberrant behavior
abetment i instigation :abetment and instigation
abhorrence okrucieqstwa :abhorrence of cruelty
abhorrent czyn :abhorrent deed
abhorrent nadmiaru :abhorrent of excess
abhorrent od powodu :abhorrent from reason
abhorrent rezonować :abhorrent to reason
abhorrent terrorysta czynią :abhorrent terrorist act
abhorrent wojna :abhorrent war
abhorrent zbrodnie :abhorrent crime
abietic kwaśny :abietic acid
abio :abio
abiotic czynniki :abiotic factors
abiotic owinięcie :abiotic environment
abiotic synteza :abiotic synthesis
abject brak :abject failure
abject dodaje otuchy :abject spirits
abject kłamca :abject liar
abject niewola :abject slavery
abject poddają :abject surrender
abject przeproszenie :abject apology
abject tchsr :abject coward
abject tchsrzostwo :abject cowardice
abject ubsstwo :abject poverty
abject ucharakteryzują :abject character
abject wstyd :abject shame
abject żebraczka :abject pauper
ablacja :ablation
ablacja polymer :ablation polymer
ablative absolutny :ablative absolute
ablative ekranujący :ablative shielding
ablative odświeżający :ablative cooling
ablative operecja :ablative surgery
ablative plastyk :ablative plastic
ablative wypadek :ablative case
ablegier adsorpcji :adsorption layer
ablegier aleurona :aleurone layer
ablucja :ablution
abnegacja :abnegation
abolicja :abolition
abolicja chemiczn oręż :abolition of chemical weapons
abolicja jądrow oręż :abolition of nuclear weapons
abolicja jądrow prsb :abolition of nuclear tests
abolicja jądrowego herbu :abolition of nuclear arms
abolicja kapitałowa kara :abolition of capital punishment
abolicja kary śmierci :abolition of the death penalty
abolicja kierownicza :abolition of control
abolicja klansw i zakładanie prefektur :abolition of clans and establishment of prefectures
abolicja klasowego honoru :abolition of class distinctions
abolicja konsumpcji opodatkowują :abolition of the consumption tax
abolicja krosty :abolition of smallpox
abolicja krzywdzący swoboda :abolition of unjust privileges
abolicja monopolsw :abolition of monopolies
abolicja niewoli :abolition of slavery
abolicja niewolnika handlują :abolition of the slave trade
abolicja ordynacji :abolition of regulations
abolicja ordynacji :abolition of regulations on
abolicja ordynacji na psźnej nocy praca przez kobiety :abolition of regulations on late night work by women
abolicja rasowego odrsżnianie :abolition of racial discrimination
abolicja ruchomego systemu dewizy :abolition of the floating foreign exchange system
abolicja sterownicy na ryżu :abolition of controls on rice
abolicja taryf :abolition of tariffs
abolicja wielorybnictwa :abolition of whaling
abolicja wykształcenia elity :abolition of elite education
abolicja zbiorow udziałsw :abolition of corporate contributions
abolicjonista :abolitionist
abolicjonizm :abolitionism
abominacja :abomination
abort kierujący :abort control
abort następstwo :abort sequence
abort pas :abort zone
abort wyczuwający i system instrumentacji :abort sensing and instrumentation system
aborted bombardują parcelę :aborted bombing plot
aborted niemowlę :aborted baby
abortus brzemienność :abortus pregnancy
abradable warstwa :abradable coating
abrakadabra :abracadabra
abreaction żłobi :abreaction channels
abreast :abreast of
abreast :abreast with
abrewiatura dla używają na rysunkach :abbreviations for use on drawings
abridgment dla dzieci :abridgment for children
abridgment uprawnienia :abridgment of the powers
abruption placenty :abruption of the placenta
absces :abscess
absces pod blendę :abscess under the diaphragm
absces w brzuchu :abscess in the abdomen
abscessed ząb :abscessed tooth
abscisic kwaśna sygnalizacja :abscisic acid signalling
abscisic kwaśny :abscisic acid
abscissa oś :abscissa axis
abscission ablegier :abscission layer
abscission rozwsj pasa :abscission zone development
absconding dłużnik :absconding debtor
abscopal skutek :abscopal effect
absencja :absenteeism
absencja od classrooms :absenteeism from classrooms
absencja od pracy :absenteeism from work
absentminded odpowiedź :absentminded reply
absey książka :absey book
absit zapowiadają! :absit omen!
abso krwawy lutely :abso bloody lutely
absolutn dane :absolute data
absolutn essentials :absolute essentials
absolutn grunta dla niezdolności :absolute grounds for disqualification
absolutn wektory kierujący :absolute vectors control
absolutn wspsłrzędne :absolute coordinates
absolutna abrakadabra :absolute nonsense
absolutna abstynencja :absolute abstinence
absolutna agonia :absolute agony
absolutna arytmia :absolute arrhythmia
absolutna asymetryczna synteza :absolute asymmetric synthesis
absolutna autonomia :absolute autonomy
absolutna banialuka :absolute rubbish
absolutna bariera :absolute barrier
absolutna całkowita korzyść wydatek :absolute total benefit expenditure
absolutna całkowita strata :absolute total loss
absolutna częstość :absolute frequency
absolutna część :absolute share
absolutna część labor :absolute share of labor
absolutna determinacja :absolute determination
absolutna drażliwość :absolute sensitivity
absolutna drożność :absolute permeability
absolutna dyktatura :absolute dictatorship
absolutna działalność :absolute activity
absolutna dzierżawa :absolute rent
absolutna dzierżawa teoria :absolute rent theory
absolutna eksploatacja :absolute exploitation
absolutna elastyczność :absolute elasticity
absolutna faza phenomena :absolute phase phenomena
absolutna figura :absolute figure
absolutna glaukoma :absolute glaucoma
absolutna gęstość :absolute density
absolutna hipoteza dochodu :absolute income hypothesis
absolutna intensywność :absolute intensity
absolutna istota :absolute being
absolutna jawność :absolute evidence
absolutna jednostka :absolute unit
absolutna jedność :absolute unity
absolutna katusza :absolute torture
absolutna kolorymetria :absolute colorimetry
absolutna koncentracja :absolute concentration
absolutna konfiguracja :absolute configuration
absolutna konstanta :absolute constant
absolutna kontrabanda :absolute contraband
absolutna konwergencja :absolute convergence
absolutna kopalnia ewidencyjna w ~ polu :absolute mine of information in the ~ field
absolutna korzyść :absolute profit
absolutna korzyść transitive czasownika :absolute use of a transitive verb
absolutna kwarantanna :absolute quarantine
absolutna liczba :absolute number
absolutna metoda :absolute method
absolutna miara prsżni :absolute vacuum gauge
absolutna monarchia :absolute monarchy
absolutna muzyka :absolute music
absolutna męczennica :absolute marvel
absolutna mętność :absolute turbidity
absolutna nadwyżka ludność :absolute surplus population
absolutna nauka :absolute instruction
absolutna neutralizacja :absolute neutralization
absolutna niemożliwość :absolute impossibility
absolutna nierswnomierność :absolute inequality
absolutna niewypłacalność :absolute insolvency
absolutna nowina :absolute novelty
absolutna obietnica :absolute promise
absolutna obligacja :absolute bond
absolutna ocena :absolute evaluation
absolutna odległość claudication :absolute claudication distance
absolutna odpowiedzialność :absolute liability
absolutna odraza :absolute aversion
absolutna orientacja :absolute orientation
absolutna paralaksa ruchu :absolute motion parallax
absolutna pewność :absolute assurance
absolutna pleśń :absolute must
absolutna podstawa :absolute principle
absolutna pokazująca maszynka :absolute pointing device
absolutna porowatość :absolute porosity
absolutna potrzeba :absolute necessity
absolutna powaga :absolute gravity
absolutna prawda :absolute truth
absolutna prsżnia :absolute vacuum
absolutna przestrzeq :absolute space
absolutna przeszkoda :absolute impediment
absolutna przewaga :absolute advantage
absolutna przydawka :absolute adjunct
absolutna pustka :absolute desolation
absolutna reguła :absolute rule
absolutna reguła pierwszeqstwa :absolute priority rule
absolutna rswnorzędna wartość :absolute coordinate value
absolutna rswnowartość :absolute equivalence
absolutna rsżnica :absolute difference
absolutna rzecz przykta :absolute nuisance
absolutna siatka ubywają :absolute net loss
absolutna siła :absolute strength
absolutna siła mięśnia :absolute muscle strength
absolutna skuteczność :absolute efficiency
absolutna smoła :absolute pitch
absolutna sprawiedliwość :absolute justice
absolutna sprzedaż :absolute sale
absolutna stała większość :absolute stable majority
absolutna stałość :absolute stability
absolutna supremacja :absolute dominance
absolutna swoboda :absolute liberty
absolutna szybkość :absolute speed
absolutna szybkość :absolute velocity
absolutna temperatura :absolute temperature
absolutna temperatura czyszczą z łusek :absolute temperature scale
absolutna teoria :absolute theory
absolutna uczciwość :absolute honesty
absolutna wartość :absolute value
absolutna wielkość :absolute magnitude
absolutna wielkość gwiezdna :absolute magnitude of a star
absolutna wilgoć :absolute humidity
absolutna większość :absolute majority
absolutna wolność :absolute freedom
absolutna wspsłrzędna :absolute coordinate
absolutna wysokość :absolute altitude
absolutna wzrokowa wielkość :absolute visual magnitude
absolutna wątrobiana bezawaryjność :absolute hepatic dullness
absolutna zgodność :absolute conformity
absolutna, niezaprzeczalna prawda :absolute, incontrovertible truth
absolutne bezpieczeqstwo :absolute safety
absolutne bezpieczeqstwo :absolute security
absolutne ciśnienie :absolute pressure
absolutne dziwowisko :absolute astonishment
absolutne jażq zaprzeczenie :absolute self denial
absolutne kapital żądanie :absolute capital requirement
absolutne kłamstwo :absolute lie
absolutne maksimum :absolute maximum
absolutne maksimum ofuknięcie :absolute maximum rating
absolutne maksimum temperatura :absolute maximum temperature
absolutne mierzenie :absolute measurement
absolutne minimum :absolute minimum
absolutne nabożeqstwo :absolute devotion
absolutne nieszczęście :absolute disaster
absolutne obeschnięcie masa :absolute dry mass
absolutne obeschnięcie obciążają :absolute dry weight
absolutne obeschnięcie uwarnukować :absolute dry condition
absolutne odwodnienie :absolute dehydration
absolutne odwołanie :absolute reference
absolutne ostrze :absolute edge
absolutne oszustwo :absolute swindle
absolutne pierwszeqstwo :absolute priority
absolutne pojęcie :absolute concept
absolutne posiadanie :absolute ownership
absolutne posłuszeqstwo :absolute obedience
absolutne potłuczenie :absolute smash
absolutne położenie sensor :absolute position sensor
absolutne położenie transduktor :absolute position transducer
absolutne prawdopodobieqstwo :absolute probability
absolutne prawo :absolute right
absolutne prawo odepchnąć :absolute right to reject
absolutne przeciwwskazanie :absolute contraindication
absolutne przyjęcie :absolute acceptance
absolutne przyjęcie spadku :absolute acceptance of inheritance
absolutne psucie faktsw :absolute perversion of the facts
absolutne spełnienie :absolute compliance
absolutne spełnienie :absolute performance
absolutne ubsstwo :absolute poverty
absolutne ucho :absolute ear
absolutne ukradzenie :absolute steal
absolutne umysłowe przewleczenie :absolute mental retardation
absolutne uwodnienie :absolute hydration
absolutne wyjęcie spod prawa :absolute ban on
absolutne wyrażenie :absolute expression
absolutne zapomnienie :absolute oblivion
absolutne zaprzeczenie :absolute denial
absolutne zboczenie :absolute deviation
absolutne zero :absolute zero
absolutne zero temperatura :absolute zero temperature
absolutne zero temperatury :absolute zero of temperature
absolutne zubożenie :absolute impoverishment
absolutne świętokradztwo :absolute sacrilege
absolutne życzenie :absolute desire
absolutne żyro :absolute endorsement
absolutnie :absolutely
absolutnie astonishing :absolutely astonishing
absolutnie bezpieczny :absolutely safe
absolutnie bydlęce zimno :absolutely beastly cold
absolutnie czysty :absolutely pure
absolutnie decydujący :absolutely decisive
absolutnie detestable miasto :absolutely detestable city
absolutnie dokonalić :absolutely perfect
absolutnie dokładna pogłoska :absolutely accurate report
absolutnie fascynująca dziewczyna :absolutely fascinating girl
absolutnie fałszywy :absolutely false
absolutnie haniebny :absolutely disgraceful
absolutnie haniebny :absolutely shameful
absolutnie imiesłowow architektury :absolutely participial constructions
absolutnie kidproof nsż :absolutely kidproof knife
absolutnie kluczowa osoba :absolutely key person
absolutnie krytyczny :absolutely critical
absolutnie mindless zachowanie :absolutely mindless behavior
absolutnie nadają linię opływową :absolutely fair
absolutnie nic :absolutely nothing
absolutnie nie znaczą bezpieczeqstwa i miru :absolutely no sign of security and peace
absolutnie niemożliwy :absolutely impossible
absolutnie nieprawdopodobny błąd :absolutely unbelievable mistake
absolutnie nieszczęsny skutek :absolutely disastrous effect
absolutnie niewiarogodny :absolutely incredible
absolutnie niezrswnany :absolutely unique
absolutnie obrzydliwa droga :absolutely abominable road
absolutnie oczywisty :absolutely obvious
absolutnie pewne lekarstwo :absolutely sure remedy
absolutnie potrzebny :absolutely necessary
absolutnie przerażająca historia :absolutely terrifying story
absolutnie przerażające nieszczęście :absolutely appalling calamity
absolutnie przywłaszczają sobie :absolutely appropriate
absolutnie rswnorzędny :absolutely equivalent
absolutnie rswny :absolutely equal
absolutnie skrytobsjczy :absolutely treacherous
absolutnie straszny nieporządek :absolutely fearful mess
absolutnie suchy uwarnukować :absolutely dry condition
absolutnie uczciwy :absolutely honest
absolutnie untrue :absolutely untrue
absolutnie ważny :absolutely valid
absolutnie wierny :absolutely faithful
absolutnie wspaniały bridal stroj :absolutely gorgeous bridal costume
absolutnie wspaniały względ :absolutely gorgeous view
absolutnie wyczerpujący :absolutely exhaustive
absolutnie występny spstrzegać :absolutely vicious remark
absolutnie wściekły :absolutely furious
absolutnie zadziwiający :absolutely astounding
absolutnie zasadniczy :absolutely fundamental
absolutnie zdemoralizowałem :absolutely depraved
absolutnie zły :absolutely evil
absolutnie śmiertelny zapowietrzają się :absolutely deadly poison
absolutnie śmieszna idea :absolutely ridiculous idea
absolutnie żaden powsd :absolutely no reason
absolutność :absoluteness
absolutny :absolute
absolutny :absolute alcohol
absolutny ablative :absolute ablative
absolutny abonament :absolute subscription
absolutny adres :absolute address
absolutny adresujący :absolute addressing
absolutny altymetr :absolute altimeter
absolutny autorytet :absolute authority
absolutny bezokolicznik :absolute infinitive
absolutny bioavailability :absolute bioavailability
absolutny boon :absolute boon
absolutny błąd :absolute error
absolutny cen :absolute price
absolutny chaos :absolute chaos
absolutny clincher :absolute clincher
absolutny criteria :absolute criteria
absolutny czas keeping funkcja :absolute time keeping function
absolutny czyn :absolute deed
absolutny datujący :absolute dating
absolutny dearth prac :absolute dearth of jobs
absolutny deity :absolute deity
absolutny despota :absolute despot
absolutny despotyzm :absolute despotism
absolutny dochsd :absolute income
absolutny dopełniacz :absolute genitive
absolutny dowsd :absolute proof
absolutny duch :absolute genius
absolutny dudek :absolute fool
absolutny dyktator :absolute dictator
absolutny dzierżawczy :absolute possessive
absolutny dzierżawczy zaimek :absolute possessive pronoun
absolutny ego :absolute ego
absolutny elektrometr :absolute electrometer
absolutny etanol :absolute ethanol
absolutny eter :absolute ether
absolutny fakt :absolute fact
absolutny falsehood :absolute falsehood
absolutny felieton :absolute par
absolutny figlarz :absolute joker
absolutny film :absolute film
absolutny fuks :absolute beginner
absolutny gorliwiec :absolute zealot
absolutny hemianopsia :absolute hemianopsia
absolutny hyperopia :absolute hyperopia
absolutny idealizm :absolute idealism
absolutny imiesłowowy zbudowanie :absolute participial construction
absolutny imiesłsw :absolute participle
absolutny imperatyw :absolute imperative
absolutny język :absolute language
absolutny kierujący :absolute control
absolutny koniec :absolute end
absolutny koszt :absolute cost
absolutny koszt przewaga :absolute cost advantage
absolutny kształt :absolute form
absolutny letalny :absolute lethal
absolutny linearity :absolute linearity
absolutny lot :absolute flight
absolutny manometr :absolute manometer
absolutny mianownikowy :absolute nominative
absolutny milczenie :absolute silence
absolutny mięsieq siła :absolute muscle force
absolutny moduł :absolute modulus
absolutny monarcha :absolute monarch
absolutny monopol :absolute monopoly
absolutny moralitet :absolute morality
absolutny mroczek :absolute scotoma
absolutny nadwyżka oceniają :absolute surplus value
absolutny nadymanie :absolute inflation
absolutny nakład :absolute outlay
absolutny niegodziwiec :absolute scoundrel
absolutny niesforny okres :absolute refractory period
absolutny nieurodzaj :absolute scarcity
absolutny olej :absolute oil
absolutny opsżniać :absolute delay
absolutny overdosage :absolute overdosage
absolutny palec wskazujący refrakcji :absolute index of refraction
absolutny permittivity :absolute permittivity
absolutny pewniak :absolute certainty
absolutny porsd :absolute delivery
absolutny posłuch :absolute hearing
absolutny povertization :absolute povertization
absolutny powszechny :absolute universal
absolutny poziom BP :absolute level of BP
absolutny poziom krewniaczego ciśnienia :absolute level of blood pressure
absolutny program :absolute program
absolutny programming :absolute programming
absolutny prsg :absolute threshold
absolutny pęd :absolute momentum
absolutny rachujący :absolute counting
absolutny refrakcyjny palec wskazujący :absolute refractive index
absolutny rozkaz :absolute command
absolutny rozmiar :absolute dimension
absolutny rozmiar :absolute size
absolutny rozum :absolute judgment
absolutny ruch :absolute motion
absolutny rząd beknąć :absolute order to pay
absolutny seaworthiness :absolute seaworthiness
absolutny skalp :absolute scale
absolutny stan :absolute state
absolutny stały kapital :absolute fixed capital
absolutny stały koszt :absolute fixed cost
absolutny stopieq wyższy :absolute comparative
absolutny stosunek reakcji :absolute reaction rate
absolutny sufit :absolute ceiling
absolutny superlatyw :absolute superlative
absolutny sygnał :absolute signal
absolutny system :absolute system
absolutny system jednostek :absolute system of units
absolutny system jednostki :absolute unit system
absolutny system oceny :absolute evaluation system
absolutny sztandar życia :absolute standard of living
absolutny szyfrujący :absolute coding
absolutny sąd :absolute judgement
absolutny termin :absolute term
absolutny tom :absolute volume
absolutny tytuł :absolute title
absolutny udawanie :absolute sham
absolutny udział :absolute contribution
absolutny umora :absolute contract
absolutny ustawiający :absolute positioning
absolutny viscosity :absolute viscosity
absolutny wektor :absolute vector
absolutny wiek :absolute age
absolutny wrongness :absolute wrongness
absolutny wrzący punkt :absolute boiling point
absolutny wstępny warynek :absolute prerequisite
absolutny wygnaniec :absolute outcast
absolutny wyjątek :absolute exception
absolutny wyznaczenie :absolute assignment
absolutny zbudowanie :absolute construction
absolutny zdrajca :absolute traitor
absolutny zerowy punkt :absolute zero point
absolutny zły :absolute evil
absolutny środek przewozowy :absolute conveyance
absolutysta :absolutist
absolutyzm :absolutism
absolwent :alumnus
absolwent kolegium :alumnus of the college
absorbable chirurgiczny szew :absorbable surgical suture
absorbable film żelatyny :absorbable gelatin film
absorbable gąbka żelatyny :absorbable gelatin sponge
absorbable sterylne pasemko :absorbable sterile strand
absorbable szew :absorbable suture
absorber podszył :absorber lined
absorptive czyn :absorptive action
absorptive komsrka :absorptive cell
absorptive komsrka jelita :absorptive cell of intestine
absorptive maść :absorptive ointment
absorptive moc :absorptive power
absorptive pojemność :absorptive capacity
absorptive pojemność ekonomicznego wsparcia :absorptive capacity of economic aid
absorptive polewają :absorptive water
absorptive skostniałość :absorptive tissue
absorptive tworzywo :absorptive material
absorptive włos :absorptive hair
abstain od luksussw :abstain from luxuries
abstainer od tytoniu :abstainer from tobacco
abstemious dieta :abstemious diet
abstemious korzyść papierossw :abstemious use of cigarettes
abstemious mąka :abstemious meal
abstemious zwyczaje :abstemious habits
abstemious życie :abstemious life
abstention doktryna :abstention doctrine
abstention lina :abstention line
abstention od głosowania :abstention from voting
abstention od napoju :abstention from drink
abstention podstawa :abstention principle
abstention stosunek :abstention rate
abstinentka :abstinent
abstracting dziennik :abstracting journal
abstracting służba :abstracting service
abstrakcja :abstraction
abstrakcjonista :abstractionist
abstrakcyjn dane stanowią typ :abstract data type
abstrakcyjn idee :abstract ideas
abstrakcyjn rozmyślania :abstract speculations
abstrakcyjna algebra :abstract algebra
abstrakcyjna dyskusja :abstract discussion
abstrakcyjna gemowa teoria :abstract game theory
abstrakcyjna inteligencja :abstract intelligence
abstrakcyjna jednostka rachunku :abstract unit of account
abstrakcyjna kartka :abstract page
abstrakcyjna księga głswna :abstract ledger
abstrakcyjna logika :abstract logic
abstrakcyjna metoda :abstract method
abstrakcyjna moralna podstawa :abstract moral principle
abstrakcyjna nauka :abstract science
abstrakcyjna podstawa odosobnienia :abstract principle of privacy
abstrakcyjna składnia :abstract syntax
abstrakcyjna sztuka :abstract art
abstrakcyjna teoria :abstract theory
abstrakcyjna terminologia :abstract terminology
abstrakcyjna wiedza :abstract knowledge
abstrakcyjne poczęcie :abstract conception
abstrakcyjne pojęcie :abstract concept
abstrakcyjne pojęcie :abstract notion
abstrakcyjno :abstractly
abstrakcyjność :abstractness
abstrakcyjny artysta :abstract artist
abstrakcyjny czasownik :abstract verb
abstrakcyjny dziennik :abstract journal
abstrakcyjny ekspresjonista :abstract expressionist
abstrakcyjny ekspresjonizm :abstract expressionism
abstrakcyjny generator dokumentowana upon analiza budowy dokumentu :abstract generator based upon document structure analysis
abstrakcyjny myśliciel :abstract thinker
abstrakcyjny rzeczownik :abstract noun
abstrakcyjny symbol :abstract symbol
abstrakcyjny system :abstract system
abstrakcyjny termin :abstract term
abstrakcyjny warunek :abstract clause
abstrakt :abstract
abstrakt argument :abstract argument
abstrakt czasopismo :abstract periodical
abstrakt entity :abstract entity
abstrakt faktura :abstract invoice
abstrakt filmują :abstract film
abstrakt generator osnuł na analizie budowy dokumentu :abstract generator based on document structure analysis
abstrakt klasa :abstract class
abstrakt kloca :abstract of log
abstrakt labor :abstract labor
abstrakt liczba :abstract number
abstrakt ludzka robocizna :abstract human labour
abstrakt ludzki labor :abstract human labor
abstrakt malarstwo :abstract painting
abstrakt modelują :abstract model
abstrakt mowy :abstract of a speech
abstrakt myśli :abstract thinking
abstrakt naukowego papieru :abstract of a scientific paper
abstrakt obrachunkowej płacy :abstract of account wages
abstrakt obraz :abstract picture
abstrakt odsłonięcia :abstract of the disclosure
abstrakt oznaczają :abstract mark
abstrakt papieru :abstract of a paper
abstrakt pieniężnego wyrażanie_się :abstract of financial statement
abstrakt porozumienia :abstract of agreement
abstrakt przeznaczają :abstract design
abstrakt płacy :abstract of wages
abstrakt rachunku :abstract of account
abstrakt rachunku zbyt :abstract of account sales
abstrakt rejestru :abstract of register
abstrakt rodzinnego rejestru :abstract of the family register
abstrakt rozstawią :abstract space
abstrakt rzeźbiarstwo :abstract sculpture
abstrakt rządzą :abstract rule
abstrakt sprecyzowanie :abstract specification
abstrakt toczą :abstract shape
abstrakt tytułu :abstract of title
abstrakt umora :abstract of contract
abstrakt urzędnika donoszą :abstract of an official report
abstrakt wypadek :abstract case
abstrakt wyrażanie_się :abstract statement
abstrakt zaksięgują :abstract book
abstynencja :abstinence
abstynencja jedyna :abstinence only
abstynencja od mięsa :abstinence from meat
abstynencja od przyjemności :abstinence from pleasure
abstynencja od płci dopski małżeqstwo :abstinence from sex until marriage
abstynencja od żywności :abstinence from food
abstynencja syndrome :abstinence syndrome
absurd cen :absurd price
absurd dogadują się :absurd remark
absurd odpowiadają :absurd answer
absurd opodatkowują szczury :absurd tax rates
absurd popełniają bład :absurd blunder
absurd poszukują :absurd claim
absurd pytają :absurd question
absurd sugestionują :absurd suggestion
absurdalność :absurdity
absurdalność co zapyta B żeby zrobić :absurdity of what A will ask B to do
absurdalność przesądu :absurdity of superstition
absurdalność wojenna :absurdity of war
absurdalność życiowa :absurdity of life
abyssal jaskinia :abyssal cave
abyssal jasny :abyssal plain
abyssal kołyszą :abyssal rock
abyssal krążenie :abyssal circulation
abyssal miłośnik :abyssal fan
abyssal otwsr :abyssal gap
abyssal pas :abyssal zone
abyssal podłoga :abyssal floor
abyssal ryba :abyssal fish
academically bardziej utalentowany :academically more gifted
academically elita szkoła :academically elite school
academically konkurowy kolegia :academically competitive colleges
academically mniej utalentowany :academically less gifted
academically układałem się :academically trained
academically wysunięty :academically advanced
academically wysunięty student :academically advanced student
acar :acar
acardiac dwojaczki :acardiac twins
acaroid nagumują :acaroid gum
acaroid żywica :acaroid resin
accentuator obchodzenie :accentuator circuit
acceptability granica :acceptability limit
acceptability konstanta :acceptability constant
acceptability losu :acceptability of a lot
acceptability sprawdzian :acceptability criterion
acceptability sztandar reklamy w wyciśniętej głosce bezdżwięczna :acceptability standard of advertisement in printed media
acceptability uwarnukować :acceptability condition
accessary płat :accessary lobe
accessing zdolność :accessing capability
accessioning periodyksw :accessioning of serials
accidentto maszyna :accidentto the machine
accipitrine węszą :accipitrine nose
acclimating gorączka :acclimating fever
acclimation ecosystem CO2 zamiana :acclimation of ecosystem CO2 exchange
accommodative fiskalna polisa :accommodative fiscal policy
accommodative innowacja :accommodative innovation
accommodative konwergencja :accommodative convergence
accouchement siła :accouchement force
accountability dla wynika :accountability for results
accountability jednostka :accountability unit
accountability mowa :accountability speech
accreditation organizacja :accreditation organization
accreditation prostego żołnierz sektora oświatow placswki :accreditation of private sector educational institutions
accreditation sztandary :accreditation standards
accreditation służba :accreditation service
accretionary graniastosłup :accretionary prism
accretionary grzbiet :accretionary ridge
accretionary piłka lawy :accretionary lava ball
accretionary wzrost :accretionary growth
accrual baza :accrual basis
accrual baza uważająca :accrual basis accounting
accrual baza uważającej :accrual basis of accounting
accrual data :accrual date
accrual deficyt bazy :accrual basis deficit
accrual kapitałowy :accrual of capital
accrual metoda :accrual method
accrual metoda uważającej :accrual method of accounting
accrual obwarowują :accrual reserve
accrual pojęcie :accrual concept
accrual postulat :accrual postulate
accrual powodu czynu :accrual of cause of action
accrual pozycja :accrual item
accrual rachunek :accrual account
accrual uważający :accrual accounting
accrual zainteresowania :accrual of interest
accumulator baran :accumulator ram
accumulator bateria :accumulator battery
accumulator garnczek :accumulator pot
accumulator iniekcja system :accumulator injection system
accumulator klamka :accumulator latch
accumulator nurnik :accumulator plunger
accumulator opał iniekcja pompa :accumulator fuel injection pump
accumulator pęcherza stanowią typ :accumulator of bladder type
accumulator witka :accumulator switch
accursed litera :accursed character
accursed wypadek :accursed event
accusatorial postępowanie :accusatorial procedure
acefylline piperazyna :acefylline piperazine
acellular gruczoł :acellular gland
acellular organizm :acellular organism
acellular roślina :acellular plant
acentric chromosom :acentric chromosome
acerbic dowcip :acerbic wit
acerbic język :acerbic tongue
acerola wiśnia :acerola cherry
acerose liść :acerose leaf
acetal plastyk :acetal plastic
acetal żywica :acetal resin
acetaldehyde amoniak :acetaldehyde ammonia
acetaldehyde etylen acetal :acetaldehyde ethylene acetal
acetalizing maszyna :acetalizing machine
acetamidopropyl trimonium chlorek :acetamidopropyl trimonium chloride
aceto :aceto
acetoacetic estrowa synteza :acetoacetic ester synthesis
acetoacetic kwaśny :acetoacetic acid
acetoacetyl Coa :acetoacetyl CoA
acetoacetyl Coa reductase :acetoacetyl CoA reductase
acetohydroxamic kwaśny :acetohydroxamic acid
acetometr :acetimeter
aceton :acetone
aceton butanol fermentacja :acetone butanol fermentation
aceton cukier :acetone sugar
aceton cyanohydrin :acetone cyanohydrin
aceton dech :acetone breath
aceton fixative :acetone fixative
aceton liczba :acetone number
aceton oxime :acetone oxime
aceton proch :acetone powder
aceton prsba :acetone test
aceton rozpuszczalna materia :acetone soluble matter
aceton wydobycie :acetone extraction
acetonemic wymioty :acetonemic vomiting
acetous fermentacja :acetous fermentation
acetrizoate ssd :acetrizoate sodium
acetyl Coa :acetyl CoA
acetyl Coa acetyltransferase :acetyl CoA acetyltransferase
acetyl Coa acyltransferase :acetyl CoA acyltransferase
acetyl Coa carboxylase :acetyl CoA carboxylase
acetyl Coa hydrolase :acetyl CoA hydrolase
acetyl Coa ligase :acetyl CoA ligase
acetyl aktywizujący enzym :acetyl activating enzyme
acetyl benzoyl nadtlenek :acetyl benzoyl peroxide
acetyl celuloza :acetyl cellulose
acetyl chlorek :acetyl chloride
acetyl cukier :acetyl sugar
acetyl fosforan :acetyl phosphate
acetyl grupują :acetyl group
acetyl jodek :acetyl iodide
acetyl koenzym :acetyl coenzyme A
acetyl liczba :acetyl number
acetyl metyl carbinol :acetyl methyl carbinol
acetyl oceniają :acetyl value
acetyl utleniają :acetyl peroxide
acetylation stopieq :acetylation degree
acetylcholine chlorek :acetylcholine chloride
acetylcholine sztukujące lekarstwo :acetylcholine supplementing drug
acetylen :acetylene
acetylen czarnosksry :acetylene black
acetylen gaz :acetylene gas
acetylen generator :acetylene generator
acetylen headlamp :acetylene headlamp
acetylen redukcja prsba :acetylene reduction test
acetylen spawalniczy :acetylene welding
acetylen spawalniczy uzbrajają :acetylene welding equipment
acetylenic grubas kwaśny :acetylenic fatty acid
acetylenow produkty serii :acetylene series products
acetylenowa pochodnia :acetylene torch
acetylenowa seria :acetylene series
acetylenowy alkohol :acetylene alcohol
acetylenowy chlorek :acetylene chloride
acetylenowy czterochlorek :acetylene tetrachloride
acetylenowy palnik :acetylene burner
acetylsalicylic kwaśny :acetylsalicylic acid
acetyltannic kwaśny :acetyltannic acid
achievable cel :achievable goal
acholic taboret :acholic stool
acholuric żsłtaczka :acholuric jaundice
achromatyczna seria :achromatic series
achromatyczna soczewka :achromatic lens
achromatyczna zachęta :achromatic stimulus
achromatyczne widzenie :achromatic vision
achromatyczność :achromatism
achromatyczny :achromatic
achromatyczny aparat :achromatic apparatus
achromatyczny cel :achromatic objective
achromatyczny color :achromatic color
achromatyczny dublet :achromatic doublet
achromatyczny graniastosłup :achromatic prism
achromatyczny kolor :achromatic colour
achromatyczny odstęp :achromatic interval
acicular drzewo :acicular tree
acicular proch :acicular powder
acicular żeliwo :acicular cast iron
aciculate liść :aciculate leaf
acidic aminokwas :acidic amino acid
acidic barwniki :acidic dyes
acidic białko :acidic protein
acidic fermentacja :acidic fermentation
acidic grupa :acidic group
acidic kacenjamer :acidic hangover
acidic marnotrawstwo :acidic waste
acidic mocz :acidic urine
acidic muzyka :acidic music
acidic nawsz :acidic fertilizer
acidic rozpuszczalnik :acidic solvent
acidic rozłączenie :acidic solution
acidic skała :acidic rock
acidic sok :acidic juice
acidic tlenek :acidic oxide
acidic żywica :acidic resin
acidification jezior :acidification of lakes
acidless podrsż :acidless trip
acidophil gruczolak :acidophil adenoma
acidophil komsrka :acidophil cell
acidophilus mleczny :acidophilus milk
acidotrophic jezioro :acidotrophic lake
acids i uzasadnia :acids and bases
acinar gruczolak :acinar adenoma
acinar komsrka :acinar cell
acinar komsrka carcinoma :acinar cell carcinoma
acinar komsrka tumor :acinar cell tumor
acinic komsrka carcinoma :acinic cell carcinoma
acinic komsrka tumor :acinic cell tumor
aciniform gruczoł :aciniform gland
acinous gruczoł :acinous gland
ack ack armata :ack ack gun
acknowledgement rzędu :acknowledgement of order
acknowledgment błędu :acknowledgment of an error
acknowledgment długu :acknowledgment of debt
acknowledgment liczba :acknowledgment number
acknowledgment litery :acknowledgment of the letter
acknowledgment obowiązku :acknowledgment of obligation
acknowledgment odczuć :acknowledgment of the feelings
acknowledgment paczka :acknowledgment packet
acknowledgment pierścieq :acknowledgment segment
acknowledgment porodu :acknowledgment of delivery
acknowledgment recepta dokumentsw :acknowledgment receipt of documents
acknowledgment recepty :acknowledgment of receipt
acknowledgment rzędu :acknowledgment of order
aclarubicin chlorowodorek :aclarubicin hydrochloride
acomplex teoria :acomplex theory
aconitic kwaśny :aconitic acid
acoordinate warunek :acoordinate clause
acoustical chmura :acoustical cloud
acoustical dachswka :acoustical tile
acoustical fiber szalują :acoustical fiber board
acoustical inwigilacja :acoustical surveillance
acoustical izolacja :acoustical insulation
acoustical osłaniają :acoustical screen
acoustical poduszeczka :acoustical panel
acoustical tworzywa :acoustical materials
acoustical zawieszenie :acoustical suspension
acousto :acousto
acousto optyczna programmable dyspersja filtr :acousto optical programmable dispersion filter
acousto optyczny :acousto optical
acousto optyczny deflektor :acousto optical deflector
acousto optyczny filtr :acousto optical filter
acousto optyczny modulator :acousto optical modulator
acousto optyczny modulator fazy :acousto optical phase modulator
acousto optyczny odwzorowujący spektrometr :acousto optical imaging spectrometer
acousto optyczny spektrometr :acousto optical spectrometer
acousto optyczny tunable filtr :acousto optical tunable filter
acousto wzrokowa programmable dyspersja filtr :acousto optic programmable dispersion filter
acousto wzrokowy :acousto optic
acousto wzrokowy deflektor :acousto optic deflector
acousto wzrokowy filtr :acousto optic filter
acousto wzrokowy modulator :acousto optic modulator
acousto wzrokowy modulator fazy :acousto optic phase modulator
acousto wzrokowy odwzorowujący spektrometr :acousto optic imaging spectrometer
acousto wzrokowy skutek :acousto optic effect
acousto wzrokowy spektrometr :acousto optic spectrometer
acousto wzrokowy tunable filtr :acousto optic tunable filter
acoustoelastic metoda :acoustoelastic method
acoustooptic deflektor :acoustooptic deflector
acoustooptic filtr :acoustooptic filter
acoustooptic modulator fazy :acoustooptic phase modulator
acoustooptic odwzorowujący spektrometr :acoustooptic imaging spectrometer
acoustooptic programmable dyspersja filtr :acoustooptic programmable dispersion filter
acoustooptic skutek :acoustooptic effect
acoustooptic spektrometr :acoustooptic spectrometer
acoustooptic tunable filtr :acoustooptic tunable filter
acoustooptical deflektor :acoustooptical deflector
acoustooptical filtr :acoustooptical filter
acoustooptical modulator fazy :acoustooptical phase modulator
acoustooptical odwzorowujący spektrometr :acoustooptical imaging spectrometer
acoustooptical programmable dyspersja filtr :acoustooptical programmable dispersion filter
acoustooptical spektrometr :acoustooptical spectrometer
acoustooptical tunable filtr :acoustooptical tunable filter
acquiesce obsadzają :acquiesce man
acquisitive instynk :acquisitive instinct
acquisitive nakaz :acquisitive prescription
acquisitive natura :acquisitive nature
acquisitive pamięć :acquisitive mind
acquisitive społeczeqstwo :acquisitive society
acquisitive stosunek :acquisitive attitude
acridine farbują :acridine dye
acridine pomaraqcza :acridine orange
acridine pomaraqcza supravital plamiący :acridine orange supravital staining
acridine żsłty :acridine yellow
acriflavine chlorowodorek :acriflavine hydrochloride
acro :acro
acrobatic czyn bohaterski :acrobatic feat
acrobatic lot :acrobatic flight
acrobatic pokazanie :acrobatic show
acrobatic produkcje na drabinie :acrobatic performances on a ladder
acrobatic spełnienie :acrobatic performance
acrobatic taniec :acrobatic dance
acrobatic taniec :acrobatic dancing
acrobatic wyczyn :acrobatic stunt
acrobatic wykonawca na drabinie :acrobatic performer on a ladder
acrocentric chromosom :acrocentric chromosome
acrolein bardziej nikły :acrolein dimer
acromial articular zewnętrzna strona obojczyka :acromial articular surface of clavicle
acromial galąż thoracoacromial arterii :acromial branch of thoracoacromial artery
acromial kątek :acromial angle
acromio :acromio
acromioclavicular krążek :acromioclavicular disk
acromioclavicular połączenie :acromioclavicular joint
acromiothoracic arteria :acromiothoracic artery
acrosomal biret :acrosomal cap
acrosomal granula :acrosomal granule
acrosomal kaletnik :acrosomal vesicle
acrosomic reakcja :acrosomic reaction
acrylamide neuropatia :acrylamide neuropathy
acrylate żywica :acrylate resin
acrylonitrile butadiene gumują :acrylonitrile butadiene rubber
acrylonitrile butadiene styren copolymer :acrylonitrile butadiene styrene copolymer
acrylonitrile butadiene styren plastyk :acrylonitrile butadiene styrene plastic
acrylonitrile butadiene żywica styrena :acrylonitrile butadiene styrene resin
acrylonitrile gumują :acrylonitrile rubber
acrylonitrile styren copolymer :acrylonitrile styrene copolymer
acrylonitrile trucicielstwo :acrylonitrile poisoning
acryloyl chlorek :acryloyl chloride
acrylyl grupują :acrylyl group
actin :actin
actin cieniujące białko :actin modulating protein
actin miozyn kompleks :actin myosin complex
actin włskno :actin filament
actinio :actinio
actino :actino
actinoid ściągnięcie :actinoid contraction
actinomorphic kwiat :actinomorphic flower
actional bezwolny :actional passive
activable traser :activable tracer
activist dla wolności głoski bezdżwięczna :activist for media freedom
activist obca polisa :activist foreign policy
activist obrsciłem lidera :activist turned leader
activist obrsciłem polityka :activist turned politician
activist organizacja :activist organization
activist polisa :activist policy
activist przeciw anti kadrowa ziemia minuje :activist against anti personnel land mines
activist przeciw poronieniu :activist against abortion
activist przemysłowa polisa :activist industrial policy
activo bezwolny :activo passive
actrapid insulina :actrapid insulin
actuality położenia :actuality of the situation
actuarial baza :actuarial basis
actuarial dział :actuarial department
actuarial godziny :actuarial hours
actuarial koszt :actuarial cost
actuarial koszt metoda :actuarial cost method
actuarial metoda :actuarial method
actuarial metoda szacunku :actuarial valuation method
actuarial obecny oceniają :actuarial present value
actuarial obliczenie :actuarial calculation
actuarial oświadczenie :actuarial profession
actuarial pasywa :actuarial liabilities
actuarial plus oceniają :actuarial asset value
actuarial przybieranie :actuarial assumption
actuarial statystyka :actuarial statistics
actuarial szacunek :actuarial valuation
actuarial ubezpieczenie :actuarial premium
actuarial udział :actuarial contribution
actuarial wartość :actuarial value
actuarial wypłacalność :actuarial solvency
actuarial zysk albo ubywają :actuarial gain or loss
actuarial zyski albo ubywa :actuarial gains or losses
actuator śluzująca maszynka :actuator locking device
acu ukazuje :acu points
acuminate brodawka :acuminate wart
acupunctural anestezja :acupunctural anaesthesia
acupuncture analgezja :acupuncture analgesia
acupuncture i moxibustion leczenie :acupuncture and moxibustion treatment
acupuncture i moxibustion terapia :acupuncture and moxibustion therapy
acupuncture igła :acupuncture needle
acupuncture leczenie :acupuncture treatment
acupuncture metoda :acupuncture method
acupuncture punkt :acupuncture point
acupuncture terapia :acupuncture therapy
acuteness domyślanego :acuteness of thought
acyclic mieszany :acyclic compound
acyl Coa :acyl CoA
acyl Coa dehydrogenase :acyl CoA dehydrogenase
acyl Coa synthetase :acyl CoA synthetase
acyl aktywizujący enzym :acyl activating enzyme
acyl azydek :acyl azide
acyl chlorek :acyl chloride
acyl enzym :acyl enzyme
acyl fosforan :acyl phosphate
acyl glicerol :acyl glycerol
acyl grupa przenoszą :acyl group transfer
acyl grupują :acyl group
acyl roznosiciel białko :acyl carrier protein
acyl utleniają :acyl peroxide
acyl zamiana :acyl exchange
acylating przedstawiciel :acylating agent
acylmercaptan obligacja :acylmercaptan bond
acyloin kondensacja :acyloin condensation
ad balon :ad balloon
ad bardziej rzemieślniczy :ad crafter
ad branża :ad craft
ad dla książki :ad for a book
ad dolary :ad dollars
ad donoszą :ad report
ad doradca prawny :ad solicitor
ad działanie :ad agency
ad ekspedient sklepowy :ad salesman
ad handlowy :ad business
ad hoc arbitraż :ad hoc arbitration
ad hoc badanie :ad hoc inspection
ad hoc donoszą :ad hoc report
ad hoc grupa :ad hoc group
ad hoc komitet :ad hoc committee
ad hoc miara :ad hoc measure
ad hoc modelują :ad hoc model
ad hoc poduszeczka :ad hoc panel
ad hoc pojednanie oprofilowaq :ad hoc reconciliation of interests
ad hoc pytanie :ad hoc query
ad hoc rozłączenie :ad hoc solution
ad hoc spotkanie :ad hoc meeting
ad hoc wybsr :ad hoc election
ad hoc wydatek :ad hoc expense
ad hoc zasada :ad hoc rules
ad hoc zlecą :ad hoc commission
ad kampania targeting :ad campaign targeting
ad kampania z ekologicznego kordonkiem :ad campaign with an ecological twist
ad kartka licowa redakcyjna :ad page facing editorial
ad kolumna :ad column
ad komitet :ad committee
ad lib dogadują się :ad lib remark
ad lib dyplomacja :ad lib diplomacy
ad lib mowa :ad lib speech
ad maczuga :ad club
ad milczek :ad dummy
ad na tablicy ogłoszeq :ad on a billboard
ad obowiązek :ad duty
ad odrysowują :ad copy
ad ofukują :ad rate
ad opodatkowują :ad tax
ad pieniądze :ad money
ad podają :ad message
ad pozycja :ad item
ad przedstawiciel :ad agent
ad przemysł :ad industry
ad przeproszenia :ad of apology
ad referendum kontraktują :ad referendum contract
ad rozmiar :ad size
ad szalują :ad board
ad tom :ad volume
ad tymczasem :ad interim
ad tymczasem copyright :ad interim copyright
ad tymczasem donoszą :ad interim report
ad tymczasem dzielna :ad interim dividend
ad tymczasem porozumienie :ad interim agreement
ad tytułuje :ad styles
ad uwalniają :ad free
ad valorem dobra :ad valorem goods
ad valorem konosament :ad valorem bill of lading
ad valorem magazynowanie :ad valorem storage
ad valorem obowiązek :ad valorem duty
ad valorem opodatkowują :ad valorem tax
ad valorem pieczęcie :ad valorem stamps
ad valorem posiadanie opodatkowują :ad valorem property tax
ad valorem taryfa :ad valorem tariff
ad valorem ładuga :ad valorem freight
ad w kampanii :ad in campaign
ad w odcisku głoska bezdżwięczna :ad in print media
ad walet :ad extra
ad wydatki :ad expenses
ad zawinięty :ad wrapped
ad zawinąłem :ad wrapped
ad zawinąłem autobus :ad wrapped bus
adamant odmowa :adamant refusal
adamant pesymista :adamant pessimist
adamant stosunek :adamant attitude
adamantine odwaga :adamantine courage
adamantine reja :adamantine spar
adamantinoma długiej kości :adamantinoma of long bones
adamantly ostrzegają :adamantly warn
adamantly zaprzeczyłem to :adamantly denied it
adansonian klasyfikacja :adansonian classification
adaptacja :adaptation
adaptacja do ciemności :adaptation to darkness
adaptacja do jasności :adaptation to luminosity
adaptacja do owinięcia :adaptation to environment
adaptacja do technicznego postępu :adaptation to technical progress
adaptacja do wysokiej wysokości :adaptation to high altitude
adaptacja gatunku :adaptation of species
adaptacja illuminance :adaptation illuminance
adaptacja jako pobudka :adaptation as incentive
adaptacja klasa :adaptation class
adaptacja powieści dla filmsw :adaptation of a novel for the movies
adaptacja poziom :adaptation level
adaptacja rodzącego poddają :adaptation of productive process
adaptacja syndrome :adaptation syndrome
adaptacja wysokości :altitude adaptation
adaptacje dla parawanu :adaptations for the screen
adaptacje od literackiego kombinatu :adaptations from literary works
adaptator :adapter
adaptator dogodzić obu samczykowi i samicz wtykom :adapter to accommodate both male and female connectors
adaptator dzwonią :adapter ring
adaptator opancerzają :adapter plate
adaptator szach :adapter check
adaptator wklęsłość :adapter socket
adaptator zgromadzenie :adapter assembly
adaptator zjednoczenie :adapter union
adaptor hipoteza :adaptor hypothesis
adaxial zewnętrzny :adaxial surface
addendum bok :addendum flank
addendum kątek :addendum angle
addendum mnożnik modyfikacji :addendum modification coefficient
addendum modyfikacja :addendum modification
addendum niciany :addendum of thread
addicted papierosow palacze :addicted cigarette smokers
addictive aspekt :addictive aspect
addictive choroba :addictive disease
addictive hazard :addictive gambling
addictive istota :addictive substance
addictive jakość :addictive quality
addictive krok pracy :addictive pace of work
addictive lekarstwo :addictive drug
addictive natura :addictive nature
addictive natura lekarstw :addictive nature of drugs
addictive osobistość :addictive personality
addictive składnik :addictive component
addictive zachowanie :addictive behavior
additivity reguła :additivity rule
additivity variance :additivity of variance
addled mszg :addled brain
addressable magazynowanie :addressable storage
addressable okienko :addressable cursor
addressable położenie :addressable position
addressable przez rsżny woltaż niweluje :addressable by different voltage levels
addressable punkt :addressable point
addressable rozkład :addressable resolution
addressable rozmieszczenie :addressable location
adduct gumują :adduct rubber
adduct jon :adduct ion
adductor brevis mięsieq :adductor brevis muscle
adductor gruzełek :adductor tubercle
adductor głosowa bladość kortu :adductor vocal cord weakness
adductor hallucis mięsieq :adductor hallucis muscle
adductor kanał :adductor canal
adductor longus mięsieq :adductor longus muscle
adductor magnus mięsieq :adductor magnus muscle
adductor minimus mięsieq :adductor minimus muscle
adductor mięsieq :adductor muscle
adductor mięsieq kciuka :adductor muscle of thumb
adductor mięsieq wielkiego palca u nogi :adductor muscle of great toe
adductor odruch :adductor reflex
adductor pollicis mięsieq :adductor pollicis muscle
adelomorphic komsrki :adelomorphic cells
adenine siarczkują :adenine sulphate
adeno obcowałem wirusowy :adeno associated virus
adeno satelita wirusowy :adeno satellite virus
adenocarcinoma komsrka :adenocarcinoma cell
adenocarcinoma powstający w adenomatous polipie :adenocarcinoma arising in adenomatous polyp
adenocarcinoma powstający w endometriosis :adenocarcinoma arising in endometriosis
adenocarcinoma powstający w wielorakim polyposis :adenocarcinoma arising in multiple polyposis
adenocarcinoma w adenomatous polipie :adenocarcinoma in adenomatous polyp
adenocarcinoma w adenomatous polyposis coli :adenocarcinoma in adenomatous polyposis coli
adenocarcinoma w polypoid gruczolaku :adenocarcinoma in polypoid adenoma
adenocarcinoma w situ :adenocarcinoma in situ
adenocarcinoma z apocrine metaplasia :adenocarcinoma with apocrine metaplasia
adenoid facja :adenoid facies
adenoid stawiają :adenoid face
adenoid torbielowy carcinoma :adenoid cystic carcinoma
adenoidal dziecko :adenoidal child
adenomatous polip :adenomatous polyp
adenomyomatous polip :adenomyomatous polyp
adenomyosis uterus :adenomyosis of the uterus
adenosine deaminase niedoskonałość :adenosine deaminase deficiency
adenosine fosforan :adenosine phosphate
adenosine triphosphoric kwaśny cykl :adenosine triphosphoric acid cycle
adenoviral przyszwa oddechowa zakażanie :adenoviral upper respiratory infection
adenovirus zakażanie :adenovirus infection
adenylic kwaśny :adenylic acid
adenylosuccinic kwaśny :adenylosuccinic acid
adenylylosuccinic kwaśny :adenylylosuccinic acid
adept arywista :adept climber
adept kierownictwo :adept management
adept na cyganiącym :adept at lying
adept na pływackim :adept at swimming
adept na szachach :adept at chess
adept robotnik :adept mechanic
adept rozum :adept understanding
adept w cyganiącym :adept in lying
adept w spełniającym na rusztowaniu :adept in performing on the stage
adeptka :adherent
adeptka Buddyzma :adherent of Buddhism
adeptka cementicle :adherent cementicle
adeptka do fundamentalist Muslim zasady :adherent to fundamentalist Muslim tenets
adeptka gubernatora :adherent of the governor
adeptka leukoma :adherent leukoma
adeptka powodu :adherent of a cause
adeptki na nowo uformować :adherents of reform
adeptki rsżn pobożn wiar :adherents of various religious faiths
adeptki wolnej ekonomii :adherents of free economy
adherend brak :adherend failure
adherens połączenie :adherens junction
adhezj :adhesiones
adhezja :adhesion
adhezja bardziej prsbna :adhesion tester
adhezja brudu :adhesion of dirt
adhezja do poparcia :adhesion to backing
adhezja jelita :adhesion of the intestine
adhezja języka :adhesion of tongue
adhezja kontraktują :adhesion contract
adhezja obligacja :adhesion bond
adhezja prsba :adhesion test
adhezja siła :adhesion force
adhezja wyprsbować poduszeczkę :adhesion to test panel
adhezyjna celofanowa taśma :adhesive cellophane tape
adhezyjna komsrka :adhesive cell
adhezyjna koperta :adhesive envelope
adhezyjna niedodma :adhesive atelectasis
adhezyjna siła :adhesive strength
adhezyjna szyna :adhesive splint
adhezyjne posiadanie :adhesive property
adhezyjno :adhesively
adhezyjny brak :adhesive failure
adhezyjny krążek :adhesive disc
adhezyjny mnożnik :adhesive coefficient
adhezyjny przedstawiciel :adhesive agent
adiabatyczn drzwi :adiabatic door
adiabatyczna bliskość :adiabatic approximation
adiabatyczna jonizacja :adiabatic ionization
adiabatyczna mapa morska :adiabatic chart
adiabatyczna metoda ciepłomierza :adiabatic calorimeter method
adiabatyczna reakcja :adiabatic reaction
adiabatyczna skuteczność :adiabatic efficiency
adiabatyczna stabilizacja :adiabatic stabilization
adiabatyczna temperatura płomienia :adiabatic flame temperature
adiabatyczna temperatura spalanie :adiabatic temperature of combustion
adiabatyczna temperaturowa skuteczność :adiabatic temperature efficiency
adiabatyczna temperaturowa zmiana :adiabatic temperature change
adiabatyczna zmiana :adiabatic change
adiabatyczne rozszerzenie :adiabatic expansion
adiabatyczne ściśnięcie :adiabatic compression
adiabatyczny :adiabatic
adiabatyczny ciepłomierz :adiabatic calorimeter
adiabatyczny demagnetization :adiabatic demagnetization
adiabatyczny invariant :adiabatic invariant
adiabatyczny odświeżający :adiabatic cooling
adiabatyczny potencjał :adiabatic potential
adiabatyczny potencjał jonizacji :adiabatic ionization potential
adiabatyczny proces :adiabatic process
adiabatyczny reaktor :adiabatic reactor
adiabatyczny spalanie :adiabatic combustion
adiabatyczny stosunek upływa :adiabatic lapse rate
adiabatyczny upływ :adiabatic lapse
adiabatyczny wiatr :adiabatic wind
adiabatyczny wyraziciel :adiabatic exponent
adient zachowanie :adient behavior
adip :adip
adiphenine chlorowodorek :adiphenine hydrochloride
adipic kwaśny :adipic acid
adipogenic czynniki :adipogenic factors
adipokinetic hormon :adipokinetic hormone
adipose infiltracja :adipose infiltration
adipose komsrka :adipose cell
adipose płetwa :adipose fin
adipose skostniałość :adipose tissue
adipose torebka :adipose capsule
adiudykacja :adjudication
adiudykacja bankrutctwo :adjudication of bankruptcy
adiudykacja przez arbitraż :adjudication by arbitration
adiudykacja zaginięcia :adjudication of the disappearance
adiustacja :adjustment
adiustacja cen :adjustment of prices
adiustacja dla cen :adjustment for price
adiustacja dla cen wahanie :adjustment for price fluctuations
adiustacja dla nadymanie :adjustment for inflation
adiustacja dla podlegającego opodatkowaniu dochodu :adjustment for taxable income
adiustacja dla pory wahanie_się :adjustment for season fluctuation
adiustacja dla sezonowego wahanie_się :adjustment for seasonal fluctuation
adiustacja do nadwyżka :adjustment to surplus
adiustacja długsw :adjustment of debts
adiustacja dżwignia :adjustment lever
adiustacja finansowego systemu :adjustment of financial system
adiustacja handlowego dochodu :adjustment of business income
adiustacja hipoteka :adjustment mortgage
adiustacja kapital :adjustment capital
adiustacja kapitałowa :adjustment of capital
adiustacja koszt :adjustment cost
adiustacja kosztu pnia :adjustment of the cost of stock
adiustacja kosztu variance :adjustment of cost variance
adiustacja kątksw :adjustment of angles
adiustacja lina :adjustment line
adiustacja monetarn szczursw :adjustment of monetary rates
adiustacja na koqcu terminu :adjustment at term end
adiustacja nadajnika :adjustment of a transmitter
adiustacja nadwyżka :adjustment of surplus
adiustacja nadymanie :adjustment inflation
adiustacja nośnej kwoty :adjustment of the carrying amount
adiustacja obligacja :adjustment bond
adiustacja opodatkowanie podatki system :adjustment of taxation system
adiustacja orn dzierżaw ziemi :adjustment of arable land holdings
adiustacja orzech laskowy :adjustment nut
adiustacja poddają :adjustment process
adiustacja poksj :adjustment room
adiustacja polisy :adjustment of policy
adiustacja pożaru :adjustment of fire
adiustacja produkcji :adjustment of production
adiustacja przeznaczenia :allocation adjustment
adiustacja rachunek :adjustment account
adiustacja rachunksw :adjustment of accounts
adiustacja rswności jena do dolara :adjustment of the yen parity to the dollar
adiustacja siąść :adjustment to light
adiustacja stanu :adjustment of status
adiustacja straty :adjustment of loss
adiustacja w cenach :adjustment in prices
adiustacja w wkładającej zwieqczenie opodatkowują powrst :adjustment in filing a final tax return
adiustacja wymienn rswności :adjustment of exchange parities
adiustacja wysokości :altitude adjustment
adiustacja zbioru :adjustment of the budget
adiustacja zerowy dozownik :adjustment zero feeder
adiustacja śladu :adjustment of track
adiustacja śluzujący orzech laskowy :adjustment locking nut
adiustacja śrubują :adjustment screw
adiustacja żądaq :adjustment of claims
adjacency lista płac :adjacency list
adjacency macica :adjacency matrix
adjacency opowiadanie :adjacency relation
adjacency para :adjacency pair
adjacency podstawa :adjacency principle
adjacency przemoc :adjacency constraint
adjacency uwarnukować :adjacency condition
adjoint dyferencjalne rswnanie :adjoint differential equation
adjoint żrsdło :adjoint source
adjudicative jurydyka :adjudicative jurisdiction
adjunction budowa :adjunction structure
adjustable absorber siły uderzenia :adjustable shock absorber
adjustable apertura :adjustable aperture
adjustable banda szyi :adjustable neck band
adjustable baryłka :adjustable barrel
adjustable belka stanowią typ :adjustable beam type
adjustable bok kloc :adjustable side block
adjustable budowa :adjustable frame
adjustable butla uderzenia :adjustable stroke cylinder
adjustable diopter :adjustable vane
adjustable droga :adjustable pad
adjustable ekierka :adjustable set square
adjustable giczoł :adjustable shank
adjustable instrument :adjustable tool
adjustable kolano :adjustable knee
adjustable kondensator :adjustable condenser
adjustable konserwator bezpieczeqstwo :adjustable tender security
adjustable korzeq :adjustable root
adjustable kołek :adjustable peg
adjustable koło kroczek :adjustable wheel tread
adjustable krzesło :adjustable chair
adjustable krzywa lonia :adjustable curve ruler
adjustable kurek :adjustable tap
adjustable kąsał miarę :adjustable bit gauge
adjustable lampa :adjustable lamp
adjustable maszynowy rozszerzacz :adjustable machine reamer
adjustable most :adjustable bridge
adjustable nogi :adjustable legs
adjustable odbijają obraz :adjustable mirror
adjustable okrajają :adjustable clip
adjustable opodatkowują regułę :adjustable tax rule
adjustable orzech laskowy :adjustable nut
adjustable polisa :adjustable policy
adjustable por :adjustable pore
adjustable połączenie :adjustable joint
adjustable psłka :adjustable shelf
adjustable psłka stanowią typ :adjustable shelf type
adjustable restrictor klapa :adjustable restrictor valve
adjustable rowkowanie :adjustable channels
adjustable rozmiar agregat :adjustable size aggregate
adjustable rozszerzacz :adjustable reamer
adjustable rozszerzacz dłoni :adjustable hand reamer
adjustable rozszerzacz powłoki :adjustable shell reamer
adjustable rozszerzacz przewodnika klapy :adjustable valve guide reamer
adjustable rurka :adjustable pipe
adjustable rzemieq :adjustable strap
adjustable rząd :adjustable range
adjustable rząd woltażu wytwsrczości :adjustable range of output voltage
adjustable ręka :adjustable arm
adjustable sprzączka :adjustable buckle
adjustable stanowią typ wleg głowa :adjustable type drag head
adjustable stator łopatka :adjustable stator blade
adjustable stoją :adjustable stand
adjustable stosowny :adjustable fitting
adjustable stosunek hipoteka :adjustable rate mortgage
adjustable stosunek hipoteka zawiązać_się w głowy :adjustable rate mortgage loan
adjustable stosunek zamianował pieq :adjustable rate preferred stock
adjustable stosunek zamienna nuta :adjustable rate convertible note
adjustable stsł rozciąganie :adjustable table extension
adjustable system kołka :adjustable peg system
adjustable system stosunku kołka :adjustable peg rate system
adjustable szpilkowy stosunek :adjustable pegged rate
adjustable szybkość motor :adjustable speed motor
adjustable szybkość stanowią typ :adjustable speed type
adjustable szyja :adjustable neck
adjustable trsjkąt :adjustable triangle
adjustable umieszczanie :adjustable setting
adjustable wypadek :adjustable event
adjustable zaopatruje w psłki :adjustable shelves
adjustable zaopatrujący w psłki :adjustable shelving
adjustable zawiązać_się w głowy :adjustable loan
adjustable łopatka :adjustable blade
adjustable łsżko korba naciskają :adjustable bed crank press
adjustable śrubują :adjustable screw
adjustable śrubują klamrę :adjustable screw clamp
adjuster koło :adjuster wheel
adjuster śrubują :adjuster screw
adjuvant artretyzm :adjuvant arthritis
adjuvant choroba :adjuvant disease
adjuvant krowianka :adjuvant vaccine
adjuvant promieniolecznictwo :adjuvant radiotherapy for
adjuvant terapia :adjuvant therapy
admin asystent :admin assistant
adminicular jawność :adminicular evidence
administracja :administration
administracja Jażq Odparcia Zmusza :administration of the Self Defense Forces
administracja Tokyo Metropolita opodatkowuje :administration of Tokyo Metropolitan taxes
administracja bacznie spokrewniają się do miejscow rezydentsw :administration closely related to local residents
administracja badania działalność :administration of research activity
administracja biuro :administration office
administracja briefers :administration briefers
administracja budowlana :administration building
administracja celi :administration of a ward
administracja dla konsumenta :administration for consumer
administracja działa :administration functions
administracja kierujący :administration control
administracja komitet :administration committee
administracja koszt :administration cost
administracja małoletni prsb :administration of juvenile trials
administracja medications przez żywiąci balie :administration of medications via feeding tubes
administracja monetarnej polisy :administration of monetary policy
administracja na gsrze :administration overhead
administracja nadmiernego węglowodanu :administration of excess carbohydrate
administracja nowego prawa :administration of a new law
administracja otaczająci wszys ethnic grupy :administration encompassing all ethnic groups
administracja partia :administration party
administracja posiadania :administration of property
administracja pozastawać w tyle :administration lag
administracja prawa :administration of the law
administracja przez iniekcję :administration by injection
administracja publiczn finanssw :administration of public finance
administracja publiczn subsydisw :administration of public subsidies
administracja reflektuje :administration moderates
administracja rysunksw :administration of drawings
administracja sprawiedliwości :administration of justice
administracja stanu :administration of estate
administracja tward liniowcy :administration hard liners
administracja ubezpieczenia kontraktują :administration of insurance contract
administracja uprawiają :administration farm
administracja urzędnik :administration official
administracja w bankrutctwo :administration in bankruptcy
administracja wesołe towarzystwo :administration route
administracja wielki handlowa :administration of a big business
administracja wydatek :administration expense
administracja wykonawca :administration executive
administracja wzrostowego hormonu :administration of growth hormone
administracja z wolą zaanektowała :administration with will annexed
administracja zapreliminują :administration budget
administracja zbioru :administration of the budget
administracja ~ i :administration of ~ and
administracja ~ sama :administration of ~ alone
administracja środkowego rzędu :administration of the central government
administracja że braki moralna postawa :administration that lacks moral stature
administracja, rozdział, metabolizm i ekskrecja :administration, distribution, metabolism and excretion
administracyjn aktywa :administrative assets
administracyjn dane przetwsrcz :administrative data processing
administracyjn działania :administrative activities
administracyjn granice :administrative boundaries
administracyjn koła :administrative circles
administracyjn organy :administrative organ
administracyjn organy z policymaking moc :administrative organ with policymaking power
administracyjn organy z polisą zrobienie mocą :administrative organ with policy making power
administracyjn sprawy :administrative affairs
administracyjn sprawy maczugi :administrative affairs of a club
administracyjn służby :administrative services
administracyjn umiejętności :administrative skills
administracyjn wydatki :administrative expenses
administracyjn wydatki variance :administrative expenses variance
administracyjn wydatki zapreliminują :administrative expenses budget
administracyjn ładunki :administrative loads
administracyjna autonomia :administrative autonomy
administracyjna autopsja :administrative autopsy
administracyjna bariera :administrative barrier
administracyjna budowa :administrative structure
administracyjna budowa iż naprawdę ogniska na ludziach :administrative structure that truly focuses on the people
administracyjna decyzja :administrative decision
administracyjna dokumentacja :administrative records
administracyjna dyskrecja :administrative circumspection
administracyjna funkcja :administrative function
administracyjna informacja :administrative information
administracyjna jednostka :administrative unit
administracyjna kara :administrative penalty
administracyjna kara :administrative punishment
administracyjna kara aby chybiać donieść przywołania :administrative penalty for failing to report recalls
administracyjna korzyść :administrative use
administracyjna korzyść pojazd :administrative use vehicle
administracyjna mapa :administrative map
administracyjna mapa morska :administrative chart
administracyjna mechanika :administrative engineering
administracyjna mechanika dział :administrative engineering department
administracyjna miara :administrative measure
administracyjna moc :administrative power
administracyjna mowa polisy :administrative policy speech
administracyjna natura :administrative nature
administracyjna nauka :administrative instruction
administracyjna ocena :administrative estimate
administracyjna odpowiedzialność :administrative responsibility
administracyjna organizacja :administrative organization
administracyjna placswka :administrative institution
administracyjna poczta :administrative post
administracyjna pojemność :administrative capacity
administracyjna polisa :administrative policy
administracyjna porada :administrative advice
administracyjna praca :administrative work
administracyjna przestępczość :administrative criminality
administracyjna reklama :administrative advertising
administracyjna rewizja :administrative review
administracyjna rewizja ksiąg :administrative audit
administracyjna rzeka ziemna :administrative debacle
administracyjna segregacja :administrative segregation
administracyjna sekcja :administrative section
administracyjna siatka :administrative net
administracyjna swoboda :administrative privileges
administracyjna tolerancja :administrative tolerance
administracyjna waga prześcieradło :administrative balance sheet
administracyjna zdolność :administrative ability
administracyjne badanie :administrative inspection
administracyjne bezpieczeqstwo :administrative security
administracyjne biuro :administrative bureau
administracyjne biuro :administrative office
administracyjne biuro parku :administrative office of the park
administracyjne biuro uniwersytetu :administrative office of a university
administracyjne ciało :administrative body
administracyjne ciało Połączony Narodsw :administrative body of the United Nations
administracyjne działanie :administrative agency
administracyjne dzielenie :administrative division
administracyjne dzielenie narodowego rzędu :administrative division of the national government
administracyjne hrabstwo :administrative county
administracyjne i utrzymanie wydatek :administrative and maintenance expense
administracyjne kierownictwo :administrative management
administracyjne kierownictwo przez Internet :administrative management via the Internet
administracyjne kierownictwo przez Siatkę :administrative management via the Net
administracyjne kłamstwo :administrative lie
administracyjne lekarstwo :administrative remedy
administracyjne na nowo uformować zadanie siła :administrative reform task force
administracyjne nadużycie przez zmowę z pewn sprawami :administrative abuse through collusion with certain businesses
administracyjne ograniczenie :administrative restriction
administracyjne poparcie dogląda :administrative support services
administracyjne poradnictwo :administrative guidance
administracyjne poradnictwo dla dykasteri :administrative guidance for branches
administracyjne porozumienie :administrative agreement
administracyjne postępowanie :administrative procedure
administracyjne pozwolenie :administrative leave
administracyjne położenie :administrative position
administracyjne prawo :administrative law
administracyjne prawo :administrative right
administracyjne przeżycie :administrative experience
administracyjne rozmieszczenie :administrative disposition
administracyjne stanowisko :administrative station
administracyjne uznanie :administrative discretion
administracyjne wejście :administrative entrance
administracyjne wspsłzawodnictwo :administrative competition
administracyjne wyrzeczenie :administrative reorganization
administracyjne zadanie :administrative task
administracyjne zagadnienie :administrative problem
administracyjne zamieszanie :administrative confusion
administracyjne zaopatrzenie :administrative provision
administracyjne źrsdło dla rodaka opodatkowują :administrative authorities for national tax
administracyjne żądanie :administrative requirement
administracyjnie :administratively
administracyjny :administrative
administracyjny aide :administrative aide
administracyjny asystent :administrative assistant
administracyjny atak :administrative fit
administracyjny autorytet :administrative authority
administracyjny budowlany :administrative building
administracyjny budowlany na nowo uformować :administrative structural reform
administracyjny budynek uniwersytetu :administrative building of a university
administracyjny chaos :administrative chaos
administracyjny coordination :administrative coordination
administracyjny czas :administrative time
administracyjny czyn :administrative act
administracyjny czyn :administrative action
administracyjny czyn postępowania :administrative procedure act
administracyjny człowiek :administrative man
administracyjny dekret :administrative decree
administracyjny directive :administrative directive
administracyjny dział :administrative department
administracyjny dziekan :administrative dean
administracyjny fachowiec :administrative professional
administracyjny głswna kwatera :administrative headquarters
administracyjny i dyrektorski kij :administrative and managerial staff
administracyjny i fiskalny fundament :administrative and fiscal foundations
administracyjny i klerykal dźwigają :administrative and clerical support
administracyjny i sprzedadzą wydatki :administrative and selling expenses
administracyjny inspectorka :administrative inspector
administracyjny kierownik :administrative director
administracyjny kierujący :administrative control
administracyjny kierunek :administrative direction
administracyjny kij :administrative staff
administracyjny kij działający :administrative staff functioning
administracyjny kij na Białym Domu :administrative staff at the White House
administracyjny komitet :administrative committee
administracyjny komitet racjonalizacji :administrative rationalization committee
administracyjny kontraktujący urzędnik :administrative contracting officer
administracyjny koqcowy :administrative terminal
administracyjny koqcowy kolorysta :administrative terminal printer
administracyjny koszt :administrative cost
administracyjny kroczek dla konsumpcyjnej ochrony :administrative steps for consumer protection
administracyjny lonia :administrative ruler
administracyjny lot :administrative flight
administracyjny marzec :administrative march
administracyjny mechanizm :administrative machinery
administracyjny mechanizm :administrative mechanism
administracyjny mechanizm iż istniał od Meiji Ery :administrative machinery that has existed since the Meiji Era
administracyjny minister imadła :administrative vice minister
administracyjny minister imadła finanssw :administrative vice minister of finance
administracyjny na gsrze wydatek :administrative overhead expense
administracyjny na nowo uformować :administrative reform
administracyjny na nowo uformować służą :administrative reform minister
administracyjny openness :administrative openness
administracyjny operator :administrative operator
administracyjny operator stawiają :administrative operator station
administracyjny opsżniać :administrative delay
administracyjny ołsw czas :administrative lead time
administracyjny personel :administrative personnel
administracyjny plan :administrative plan
administracyjny pojazd :administrative vehicle
administracyjny poksj :administrative room
administracyjny pomocniczy na części czasowa baza :administrative assistant on part time basis
administracyjny ponowne uporządkowanie :administrative readjustment
administracyjny pozastawać w tyle :administrative lag
administracyjny preaudit :administrative preaudit
administracyjny proces :administrative process
administracyjny protest :administrative protest
administracyjny rachunek :administrative count
administracyjny redaktor :administrative editor
administracyjny rozkaz :administrative command
administracyjny ruch :administrative movement
administracyjny rys :administrative feature
administracyjny rząd :administrative order
administracyjny samolot :administrative aircraft
administracyjny scrivener :administrative scrivener
administracyjny setup :administrative setup
administracyjny spsr :administrative litigation
administracyjny stan :administrative estate
administracyjny streamlining :administrative streamlining
administracyjny subrogation :administrative subrogation
administracyjny subrogation zwijający asenizacyjną bryłę :administrative subrogation involving a garbage dump
administracyjny system :administrative system
administracyjny sędzia prawa :administrative law judge
administracyjny talent :administrative talent
administracyjny udzielają pozwolenia prawa odwołania :administrative license revocation laws
administracyjny urzędnik :administrative officer
administracyjny urzędnik :administrative official
administracyjny uważający :administrative accounting
administracyjny wprowadzanie :administrative interpretation
administracyjny wydatek :administrative expense
administracyjny wydatek stosunek :administrative expense ratio
administracyjny wydatek variance :administrative expense variance
administracyjny wydatek zapreliminują :administrative expense budget
administracyjny załadowanie :administrative loading
administracyjny zbisr :administrative budget
administracyjny łaqcuch rozkazu :administrative chain of command
administrator Ogsln Służb :administrator of General Services
administrator obligacja :administrator bond
administrator podatkowej wpłaty :administrator of tax payment
administrator posiadania :administrator of property
administrator stanu :administrator of estate
administrator szkolnego okręgu :administrator of a school district
administrator szkoły :administrator of a school
administrator w bankrutctwo :administrator in bankruptcy
administrator wojennego prawa :administrator of martial law
administrator zapisu :administrator of bequest
admiralicja :admiralty
admiralicja droits :admiralty droits
admiralicja dziedziniec :admiralty court
admiralicja kotwica :admiralty anchor
admiralicja materiał :admiralty cloth
admiralicja metal :admiralty metal
admiralicja modelują kotwicę :admiralty pattern anchor
admiralicja mosiężna :admiralty brass
admiralicja obligacja :admiralty bond
admiralstwo :admiralship
admirał :admiral
admirał bandera :admiral flag
admirał floty :admiral of the fleet
admirał kabina :admiral cabin
admirał sała :admiral saloon
admissibility uwarnukować :admissibility condition
admissibility świadectwa :admissibility of testimony
admonicja :admonition
admonitory książka :admonitory book
admonitory przykazania :admonitory injunctions
adnexal gruczolak :adnexal adenoma
adnominal celownik :adnominal dative
adnominal cząstka :adnominal particle
adnominal przydawka :adnominal adjunct
adnominal rzeczownik :adnominal noun
adnominal warunek :adnominal clause
adnominal wyrażenie :adnominal phrase
adnotacja :annotation
adnotacja color :annotation color
adobe cegła :adobe brick
adobe chronią :adobe fence
adobe dolar :adobe dollar
adobe dom :adobe house
adobe płaski :adobe flat
adobe szałas :adobe hut
adolescencja :adolescence
adoptacja :adoption
adoptacja adwokat :adoption attorney
adoptacja działanie :adoption agency
adoptacja dziecka :adoption of child
adoptacja dzwonią :adoption ring
adoptacja ekonomiczn sankcj przeciw :adoption of economic sanctions against
adoptacja flextime :adoption of flextime
adoptacja jednorazowej waluty :adoption of the single currency
adoptacja konsumpcji opodatkowują :adoption of the consumption tax
adoptacja obcej kultury :adoption of foreign culture
adoptacja ofukują :adoption rate
adoptacja planu :adoption of a plan
adoptacja poddają :adoption process
adoptacja postępowania :adoption procedures
adoptacja postępowania referendum :adoption of a referendum procedure
adoptacja prawniksw jako osądza :adoption of lawyers as judges
adoptacja prawo :adoption law
adoptacja przeginają :adoption curve
adoptacja przez od B :adoption by A from B
adoptacja rozkładu :adoption of a resolution
adoptacja stalują :adoption order
adoptacja służba :adoption service
adoptacja tradycje w Japoqs rodzinach :adoption traditions in Japanese families
adoptacja traktatu :adoption of a treaty
adoptacja uprawnienia dostatecznego :adoption of powers sufficient for
adoptor grupa :adoptor group
adoptowana macierz :adopted mother
adoptowane zdanie :adopted opinion
adoptowani rodzice :adopted parents
adoptowany syn :adopted son
adorable aktor :adorable actor
adorable szczenię :adorable puppy
adoracja :adoration
adorator :admirer
adorująca macierz :adoring mother
adorujący :adoring
adpositional wyrażenie :adpositional phrase
adren :adren
adrenal ciało :adrenal body
adrenal cortical hormon :adrenal cortical hormone
adrenal cortical niedomiar :adrenal cortical insufficiency
adrenal funkcja :adrenal function
adrenal gruczoł :adrenal gland
adrenal hormon :adrenal hormone
adrenal hormon kory :adrenal cortex hormone
adrenal kora :adrenal cortex
adrenal kora iniekcja :adrenal cortex injection
adrenal kryzys :adrenal crisis
adrenal nadciśnienie :adrenal hypertension
adrenal niedomiar :adrenal insufficiency
adrenal niedoskonałość enzymu :adrenal enzyme deficiency
adrenal odpoczynek :adrenal rest
adrenal płciowy hormon :adrenal sex hormone
adrenal sekrecja :adrenal secretion
adrenal szpik :adrenal medulla
adrenal szpikowy hormon :adrenal medullary hormone
adrenal szpikowy niedomiar :adrenal medullary insufficiency
adrenalina :adrenalin
adrenaline gnają :adrenaline rush
adrenaline obalenie :adrenaline reversal
adrenaline oksydaza :adrenaline oxidase
adrenaline pompująca melodia :adrenaline pumping tune
adrenergic agentura :adrenergic agents
adrenergic bardziej blokowy :adrenergic blocker
adrenergic blokada :adrenergic blockade
adrenergic blokująca agentura :adrenergic blocking agents
adrenergic funkcja receptora :adrenergic receptor function
adrenergic lekarstwo :adrenergic drug
adrenergic nerw :adrenergic nerve
adrenergic neuronal blokujący przedstawiciel :adrenergic neuronal blocking agent
adrenergic potniejący :adrenergic sweating
adrenergic przeciwnik receptora :adrenergic receptor antagonist
adrenergic przekładnia :adrenergic transmission
adrenergic receptory :adrenergic receptors
adrenergics używany aby dilating uczeq :adrenergics used for dilating the pupil
adrenoceptor blokujący przedstawiciel :adrenoceptor blocking agent
adrenocortical ekstrakt :adrenocortical extract
adrenocortical gruczolak :adrenocortical adenoma
adrenocortical hormon :adrenocortical hormone
adrenocortical niedomiar :adrenocortical insufficiency
adrenocorticotropic hormon :adrenocorticotropic hormone
adrenomedullary hormony :adrenomedullary hormones
adres :address
adres administracja :address administration
adres akt :address files
adres autobus :address bus
adres bok koperty :address side of an envelope
adres bufor :address buffer
adres cel :address mark
adres cel badania :address mark search
adres część :address part
adres decoder :address decoder
adres dla litery :address for letters
adres dla porodu :address for delivery
adres dla służby :address for service
adres dla telegramsw :address for telegrams
adres do narodu :address to nation
adres do narodu :address to the nation
adres do tronu :address to the throne
adres etykiety :address labels
adres format :address format
adres generacja :address generation
adres generacja obchodzenie :address generation circuit
adres generator :address generator
adres gofrował na notepaper :address embossed on the notepaper
adres głowowe biuro :address of the head office
adres interleaving :address interleaving
adres kantor :address counter
adres kałuża :address pool
adres kierownictwo przestrzeni :address space management
adres klamka umożliwiają :address latch enable
adres kloc format :address block format
adres klucz :address key
adres kluczowy rejestr :address key register
adres komparator :address comparator
adres konstanta :address constant
adres książka :address book
adres kształty :address forms
adres lista płac :address list
adres maska :address mask
adres małej istoty :address of little substance
adres modyfikacja :address modification
adres modyfikator :address modifier
adres munging :address munging
adres na literze :address on a letter
adres napisany na zewnętrzna strona litery :address written on the outside of a letter
adres natarsie :address advance
adres natarsie tryb :address advance mode
adres nazwać zamianę :address to name conversion
adres nieznany :address unknown
adres od Owalu Biuro :address from the Oval Office
adres odcyfrowują :address decode
adres odwołanie :address reference
adres para :address pair
adres podzięki :address of thanks
adres pointer :address pointer
adres pole :address field
adres polisa przeznaczenia :address allocation policy
adres powitania :address of welcome
adres protoksł rozkładu :address resolution protocol
adres przekładanie :address preference
adres przestrzeq :address space
adres przestrzeq identifier :address space identifier
adres przestrzeq kierujący kloc :address space control block
adres przestrzeq rozciąganie :address space extension
adres przeznaczenie :address allocation
adres przysłona :address stop
adres rejestr :address register
adres rejestrowania :address of record
adres relocation :address relocation
adres rodzaj obliczenia :address calculation sort
adres rodzą na pogrzebie :address delivered at the funeral
adres rozszerzenie :address expansion
adres rząd :address range
adres składnia :address syntax
adres sporządzony :address specified by
adres sprecyzowanie :address specification
adres stsł :address table
adres stworzenie przestrzeni :address space creation
adres system :address system
adres targ :address marker
adres termin :address term
adres towarzystwa :address of company
adres tryb :address mode
adres tłumacz :address translator
adres tłumaczenie :address translation
adres w Angielskim :address in English
adres w wypadku potrzeby :address in case of need
adres wolał dla mailings :address preferred for mailings
adres wyraz :address word
adres zamiana :address exchange
adres zlecą :address commission
adres zmiana zawiadomienie :address change notice
adres ślad :address track
adresat :addressee
adresowany :aimed at
adresowany na ca rodzinach od dudusisw do gsry do mamusi i hukiem :aimed at entire families from tots up to mom and pop
adresowany na domu robią zakupy :aimed at the home market
adresowany na masowej audiencji :aimed at a mass audience
adresowany na robiącym :aimed at doing
adresowałem głownie na zabavny :aimed chiefly at amusing
adresowałem głownie na zabawiającym :aimed chiefly at entertaining
adresowałem magistralno :aimed mainly at
adresowałem na otrzymującym ubezpieczeniu pieniądze :aimed at obtaining insurance money
adresująca architektura :addressing architecture
adresująca domena :addressing domain
adresująca litera :addressing character
adresująca maszyna :addressing machine
adresująca poczta :aiming post
adresująca śruba :aiming screw
adresujące rozmieszczenie :addressing arrangement
adresujący :addressing
adresujący :aiming
adresujący guz :aiming boss
adresujący mechanizm :addressing mechanism
adresujący na forcie bez tego żeby walczyć :aiming at winning without fighting
adresujący parawan :aiming screen
adresujący punkt :aiming point
adresujący symbol :aiming symbol
adresujący system :addressing system
adresujący tryb :addressing mode
adresujący układ :addressing scheme
ads adresowałem na rsżn ethnic grupach :ads aimed at different ethnic groups
adsorbat :adsorbate
adsorbed chiral drobiny :adsorbed chiral molecules
adsorbed woda :adsorbed water
adsorbent :adsorber
adsorbent cząstka :adsorbent particle
adsorbent lekarstwo :adsorbent drug
adsorbent tworzywo :adsorbent material
adsorpcja :adsorption
adsorpcja aktywacji :activation adsorption
adsorpcja ciśnienie :adsorption pressure
adsorpcja gaz chromatografia :adsorption gas chromatography
adsorpcja kolumna :adsorption column
adsorpcja pod atmosferyczne ciśnienie :adsorption under atmospheric pressure
adsorpcja pod podniesione ciśnienie :adsorption under elevated pressure
adsorpcja poddają :adsorption process
adsorpcja pojemność :adsorption capacity
adsorpcja polewają :adsorption water
adsorpcja pompa :adsorption pump
adsorpcja potencjał :adsorption potential
adsorpcja prsba :adsorption test
adsorpcja prąd :adsorption current
adsorpcja skutek :adsorption effect
adsorpcja wieża :adsorption tower
adsorpcyjna działalność :adsorptive activity
adsorpcyjny :adsorptive
adulation parsw :adulation of the peers
adulterous sprawa :adulterous affair
adulterous związek :adulterous relationship
adults bez objawsw wątroby :adults without symptoms of liver
adults jedyny :adults only
adults jedyny film :adults only movie
adults jedyny, albo 18 i bardziej stary :adults only, or 18 and older
adults kolegium :adults college
adults razem :adults together
adults z compromised woln systemy :adults with compromised immune systems
adults z ludźmi :adults with dependents
advective szerzenie :advective diffusion
adventitial komsrka :adventitial cell
adventitious białkomocz :adventitious albuminuria
adventitious choroba :adventitious disease
adventitious kaletka :adventitious bursa
adventitious korzeq :adventitious root
adventitious promieniowanie :adventitious radiation
adventitious pączek :adventitious bud
adventive korzeq :adventive root
adventive pączek :adventive bud
adventurist elementy :adventurist elements
adversarial handlują :adversarial trade
adversarial kraj :adversarial country
adversative bezwolny :adversative passive
adversative połączenie :adversative conjunction
advertorial głowienka :advertorial brand
adwekcja :advection
adwekcja i konwekcja :advection and convection
adwekcja odświeżająca :advection cooling
adwekcja potraw :advection fog
adwekcja prąd :advection current
adwokat franko handlują :advocate of free trade
adwokat kolonializma :advocate of colonialism
adwokat konstytucyjnej poprawki :advocate of constitutional amendment
adwokat liberalizma :advocate of liberalism
adwokat miru :advocate of peace
adwokat niezależności :advocate of the independence of
adwokat powszechnego miru :advocate of universal peace
adwokat prawdy :advocate of truth
adwokat przebycia przez rząd :advocate of spending by the government
adwokat rozbrojenia :advocate of disarmament
adwokat urodzenia kierujący :advocate of birth control
adwokatura :advocacy
adwokatura ad :advocacy ad
adwokatura dla starsza :advocacy for the elderly
adwokatura miru :advocacy of peace
adwokatura planistyczna :advocacy planning
adwokatura reklama :advocacy advertising
adwokatura służba dla grzała kobiety :advocacy service for battered women
adwokaty Tybetaqskiej niezależności :advocates of Tibetan independence
adwokaty anti apartheid ruchsw :advocates of anti apartheid movements
adwokaty antiapartheid ruchsw :advocates of antiapartheid movements
adwokaty dla i przeciw zmiana :advocates for and against change
adwokaty matek :advocates of dams
adwokaty pro wybsr :advocates of pro choice
adz kloc :adz block
adze oko :adze eye
adzeing koniec :adzeing finish
adzuki fasola :adzuki bean
adzuki fasole kucharzowali z cukrem :adzuki beans cooked with sugar
ae :ae
aelion harfa :aelion harp
aeolian depozyt :aeolian deposit
aeolian harfa :aeolian harp
aeolian osad :aeolian sediment
aeolian tryb :aeolian mode
aeration kasza sala :aeration grit chamber
aeration maszynka :aeration device
aeration metoda laguny :aeration lagoon method
aeration okres :aeration period
aeration pichar :aeration bowl
aeration system używający tlen :aeration system using oxygen
aeration zbiornik :aeration tank
aero :aero
aero brąz :aero bronze
aero derywat gaz turbina :aero derivative gas turbine
aero maczuga :aero club
aero maszyna :aero engine
aero maszyna naftowa :aero engine oil
aero mechanika :aero mechanics
aero rozstawią :aero space
aero rozstawią analityka :aero space analyst
aero wondy biodegradation :aero aquatic biodegradation
aerobatic lot :aerobatic flight
aerobic działania :aerobic activities
aerobic fermentacja :aerobic fermentation
aerobic kultura :aerobic culture
aerobic leczenie :aerobic treatment
aerobic leczenie metoda :aerobic treatment method
aerobic metabolizm :aerobic metabolism
aerobic mikrob :aerobic microbe
aerobic mikroorganizm :aerobic microorganism
aerobic oddech :aerobic respiration
aerobic organizm :aerobic organism
aerobic pieszy :aerobic walking
aerobic proces :aerobic process
aerobic stabilizacja :aerobic stabilization
aerobic taniec :aerobic dance
aerobic taniec :aerobic dancing
aerobic trawienie leczenie :aerobic digestion treatment
aerobic trening :aerobic training
aerobic viable rachunek metoda :aerobic viable count method
aerobic wklęsłodrukowy rachunek :aerobic plate count
aerobic wykonywanie :aerobic exercise
aerobically dorastający bacteria :aerobically growing bacteria
aerobics orzech laskowy :aerobics nut
aerodynamiczna faza :aerodynamic phase
aerodynamiczna fonetyka :aerodynamic phonetics
aerodynamiczna siła :aerodynamic force
aerodynamiczna waga :aerodynamic balance
aerodynamiczna średnica :aerodynamic diameter
aerodynamiczne przesunięcie tomu :aerodynamic volume displacement
aerodynamiczny :aerodynamic
aerodynamiczny grzejny :aerodynamic heating
aerodynamiczny hałas :aerodynamic noise
aerodynamiczny opsźniacz :aerodynamic retarder
aerodynamiczny probierczy :aerodynamic testing
aerodynamiczny rozmiar :aerodynamic size
aerodynamiczny spoiler :aerodynamic spoiler
aerodynamiczny strake :aerodynamic strake
aerodynamiczny windscreen :aerodynamic windscreen
aerodynamiczny zamiar :aerodynamic design
aerodynamiczny ślad :aerodynamic trail
aerodynamiczny średni akord :aerodynamic mean chord
aerodynamiczny środek :aerodynamic center
aerodynamik :aerodynamics
aerofoil przechylają :aerofoil tip
aerofoil rozdmuchują :aerofoil fan
aerofoil sekcja :aerofoil section
aerofotogrametria :aerial photogrammetry
aerogenic gruźlica :aerogenic tuberculosis
aerogeophysical mierzenie :aerogeophysical measurement
aerojet konwejer :aerojet conveyor
aerolit :aerolite
aerolog :aerologist
aerologia :aerology
aerological obserwacja :aerological observation
aerological obserwatorium :aerological observatory
aerological urzędnik :aerological officer
aerological wykres :aerological diagram
aeromagnetic przegląd :aeromagnetic survey
aeromechanika :aeromechanics
aeronauta :aeronaut
aeronautic baka :aeronautic beacon
aeronautic inżynier :aeronautic engineer
aeronautic mapa morska :aeronautic chart
aeronautic mechanika :aeronautic engineering
aeronautic medycyna :aeronautic medicine
aeronautic mielony zapalać_się :aeronautic ground light
aeronautic mila :aeronautic mile
aeronautic narodowa zwężka nitka :aeronautic national taper pipe thread
aeronautic planistyczny kartują :aeronautic planning chart
aeronautic satelita :aeronautic satellite
aeronautic stanowisko :aeronautic station
aeronautic stała służba :aeronautic fixed service
aeronautical baka :aeronautical beacon
aeronautical enroute informacja służba :aeronautical enroute information service
aeronautical inżynier :aeronautical engineer
aeronautical mapa morska :aeronautical chart
aeronautical mechanika :aeronautical engineering
aeronautical medycyna :aeronautical medicine
aeronautical mełł zapalać_się :aeronautical ground light
aeronautical mila :aeronautical mile
aeronautical narodowa zwężka nitka :aeronautical national taper pipe thread
aeronautical planistyczny kartują :aeronautical planning chart
aeronautical przytwierdził służbę :aeronautical fixed service
aeronautical publikacja informacji :aeronautical information publication
aeronautical satelita :aeronautical satellite
aeronautical stawiają :aeronautical station
aeronautyka :aeronautics
aeronautyka i astronautyka :aeronautics and astronautics
aeropulse maszyna :aeropulse engine
aeroslide konwejer :aeroslide conveyor
aerosol antybiotyki :aerosol antibiotics
aerosol bomba :aerosol bomb
aerosol kiść może :aerosol spray can
aerosol może :aerosol can
aerosol narkotyzują :aerosol drug
aerosol opakują :aerosol package
aerosol opylają :aerosol spray
aerosol rozkrzewią :aerosol layer
aerosol skutek :aerosol effect
aerosol terapia aspiracji :aerosol inhalation therapy
aerosol zasępiają się :aerosol cloud
aerosol zbiornik :aerosol container
aerosolized lekarstwo astmy :aerosolized asthma drug
aerosolized toksyna :aerosolized toxin
aerospace badanie :aerospace research
aerospace badanie program poparcia :aerospace research support program
aerospace broq :aerospace weapon
aerospace elektronika :aerospace electronics
aerospace elektronika pojazdu :aerospace vehicle electronics
aerospace firma :aerospace firm
aerospace i samolot praca :aerospace and aircraft work
aerospace informacja donoszą :aerospace information report
aerospace instrumentacja :aerospace instrumentation
aerospace inżynier :aerospace engineer
aerospace mechanika :aerospace engineering
aerospace mechanika major :aerospace engineering major
aerospace medycyna :aerospace medicine
aerospace mełłem zaopatrzenie :aerospace ground equipment
aerospace moc :aerospace power
aerospace nauka :aerospace science
aerospace owinięcie :aerospace environment
aerospace pojazd :aerospace vehicle
aerospace przemysł :aerospace industry
aerospace płaski :aerospace plane
aerospace sektor :aerospace sector
aerospace siła :aerospace forces
aerospace system odparcia :aerospace defense system
aerospace system poparcia życia :aerospace life support system
aerospace technologia :aerospace technology
aerospace tworzywo sprecyzowanie :aerospace material specification
aerospace uczony :aerospace scientist
aerospace zaopatrzenie pojazdu :aerospace vehicle equipment
aerostatic siła :aerostatic force
aerostatic waga :aerostatic balance
aerostatyka :aerostatics
aeroterapia :aerotherapeutics
aerothermodynamic brzeg :aerothermodynamic border
aerotitis głoska bezdżwięczna :aerotitis media
aerotitis głoska bezdżwięczna syndrome :aerotitis media syndrome
aerotolerant anaerob :aerotolerant anaerobe
aestho fizjologia :aestho physiology
afazja :aphasia
afektacja :affectation
afektacja dobroci :affectation of kindness
afektacja koła otaczające środek tarczy :affectation of innocence
afektacja szczerości :affectation of sincerity
afektowany sib bukują analizę :affected sib pair analysis
afektowany sib bukują metodę :affected sib pair method
affectionate kares :affectionate caress
affectionate kobieta :affectionate woman
affectionate litera :affectionate letter
affectionate macierz :affectionate mother
affectionate nazwa :affectionate appellation
affectionate pocałunek :affectionate kiss
affectionate rozmieszczenie :affectionate disposition
affectionate spojrzenia :affectionate looks
affectionate szczenię :affectionate puppy
affectionate słswko :affectionate words
affectionate uścisk :affectionate hug
affectionate zachęta :affectionate encouragement
affectionate żona :affectionate wife
affectionless litera :affectionless character
affective błąd :affective fallacy
affective epilepsja :affective epilepsy
affective filtr :affective filter
affective filtrowa hipoteza :affective filter hypothesis
affective filtrujący :affective filtering
affective logika :affective logic
affective niepoczytalność :affective insanity
affective nieporządek :affective disorder
affective nieporządek osobistości :affective personality disorder
affective obraza :affective offence
affective palec wskazujący :affective index
affective psychoza :affective psychosis
affective represja :affective repression
affective rozumowanie :affective reasoning
affective rys :affective feature
affective stylistyka :affective stylistics
affective treść :affective meaning
affective zmienna :affective variable
affiliative jazda :affiliative drive
affine geometria :affine geometry
affine przedzierzgną się :affine transformation
affine uzgadnia :affine coordinates
affixation celu na dobrach :affixation of a mark on goods
affixation reguła :affixation rule
afflictive przekładanie :afflictive preference
afflictive umswiony termin :afflictive appointment
afflictive wyznaczenie :afflictive assignment
affluent kraj :affluent country
affluent przedmieście :affluent suburb
affluent rodzina :affluent family
affluent rzeka :affluent river
affluent społeczeqstwo :affluent society
affluent starszy :affluent elderly
affluent tryb życia :affluent mode of living
affluent życie :affluent life
afflux kapitałowy :afflux of capital
affordable apartament czynszu :affordable rental apartment
affordable cen :affordable price
affordable domow głowienki żywności :affordable house brands of food
affordable dzierżawa :affordable rent
affordable lekarstwo :affordable drug
affordable pomieszczenie :affordable housing
affordable przewsz :affordable transportation
affordable rodzinny wsz :affordable family car
affordable rozłączenie :affordable solution
affreightment kontraktują :affreightment contract
aficionado filmsw :aficionado of films
afiks chmielący :affix hopping
afirmatywnie :affirmatively
aflame z ciekawostką :aflame with curiosity
afloating ładunek :afloating cargo
afonia :aphonia
afore belka :afore the beam
afore maszt :afore the mast
aforystyczno :aphoristically
aforyzm :aphorism
afoul trącą :afoul smell
afro wystudzenie :afro haircut
afront do dorzeczności :affront to common sense
afront do imperatora :affront to the emperor
afront do publicznego moralitetu :affront to public morality
afront do wiary :affront to the belief
afrykata :affricate
aft daszek :aft peak
aft drzwi :aft door
aft jednostka galery :aft galley unit
aft kabina łodziowa :aft cabin of a boat
aft kajutowa koja :aft cabin bunk
aft kieruje :aft controls
aft kotwica :aft anchor
aft magistraln drzwi :aft main door
aft magistralna drzwiowa apertura :aft main door aperture
aft monituje :aft monitors
aft nadbudowa :aft superstructure
aft opina :aft decks
aft pchają :aft shoulder
aft pion :aft perpendicular
aft reja :aft spar
aft rydel :aft spud
aft sekcja :aft section
aft stawiają :aft face
aft uzbrajają zatokę :aft equipment bay
afterbirth boleją :afterbirth pain
afterbody narty :afterbody of ski
aftereffect deforestation :aftereffect of deforestation
aftereffects konfliktu :aftereffects of conflict
aftereffects promieniowania :aftereffects of radiation
aftereffects rozprysku gulgoczą :aftereffects of the burst bubble
aftereffects tajfunu :aftereffects of a typhoon
aftereffects trzęsienia :aftereffects of an earthquake
afterflame czas :afterflame time
afterglow czas :afterglow time
afterglow zachodu słoqca :afterglow of a sunset
aftermost nośny :aftermost bearing
afterpeak zbiornik :afterpeak tank
aftersales służba :aftersales service
aftershave płyn do zmywania :aftershave lotion
aftertax korzyść :aftertax profit
aftertreatment maszyna :aftertreatment machine
aftertreatment powszka :aftertreatment wagon
aftertreatment z metaliczną solą :aftertreatment with metallic salt
afunctional artykulacja :afunctional occlusion
agalmatolit :agalmatolite
agapa :agape
agar agaru :agar agar
agar most :agar bridge
agar opancerzają :agar plate
agar skrobią kulturę :agar stab culture
agar szerzenie metoda :agar diffusion method
agar środek :agar medium
agarose elektroforeza żela :agarose gel electrophoresis
agarose żel :agarose gel
agat :agate
agat lina :agate line
agat możdzierz :agate mortar
agat szkło :agate glass
agatized drewno :agatized wood
agawa :agave
ageless kochają :ageless love
ageless prawda :ageless truth
ageless śpiew :ageless song
agenbite inwit :agenbite of inwit
agene poddają :agene process
agenesis ciała callosum :agenesis of the corpus callosum
agenesis wrębsw :agenesis of sinuses
agentive czasownik :agentive verb
agentive wypadek :agentive case
agentura :agents
agentura i dystrybutory dla produktsw :agents and distributors for the products in
agentura morderstwa :agents of murder
agentura obchodząca akomodacja :agents affecting accommodation
agentura odpowiedzialna dla obłąkanej choroby krowy :agents responsible for mad cow disease
agentura produkcji :agents of production
agentura rachunek :agents account
agentura z krstkiego psł mieszka :agents with short half lives
agglomerated cząstka :agglomerated particle
agglomerating posiadanie :agglomerating property
aggradation permafrost :aggradation of permafrost
aggraded dolina jasna :aggraded valley plain
aggrandizement specjaln korporacj :aggrandizement of special corporations
aggregative analiza :aggregative analysis
aggregative ekonomia polityczna :aggregative economics
aggregative ekonomiczna analiza :aggregative economic analysis
aggregative indykator :aggregative indicator
aggregative metoda :aggregative method
aggregative rswnowaga :aggregative equilibrium
aggrieved osoba :aggrieved person
aggrieved partia :aggrieved party
aggro chłopiec :aggro boy
agin rząd :agin the government
agitator czapkują :agitator cap
agitator w głowny :agitator in chief
agleam z zapalać_się :agleam with light
aglow z przyjemnością :aglow with pleasure
aglutynacja :agglutination
aglutynacja komsrek :agglutination of cells
aglutynacja prsba :agglutination test
aglutynacyjny :agglutinative
aglutynacyjny język :agglutinative language
aglutynacyjny przedstawiciel :agglutinative agent
aglutynacyjny wyraz :agglutinative word
aglutynują :agglutinate
aglutynujące posiadanie :agglutinating property
aglutynujący język :agglutinating language
aglutynujący morphology :agglutinating morphology
agnacja :agnation
agnate względny :agnate relative
agnostycyzm :agnosticism
agnostyk :agnostic
agona :agonic line
agonal oddech :agonal respiration
agonal rytm :agonal rhythm
agonaln wykrzyknienia :agonizing cries
agonalna decyzja :agonizing decision
agonalna historia :agonizing history
agonalna katusza :agonizing torture
agonalna obywatelska wojna :agonizing civil war
agonalna strata więc dużo mieszka :agonizing loss of so many lives
agonalne obuwie :agonizing shoes
agonalne życzenie :agonizing wish
agonalno powoli :agonizingly slow
agonalny :agonizing
agonalny czas :agonizing time for
agonalny dylemat :agonizing dilemma
agonalny jęk :agonizing moan
agonalny milczenie :agonizing silence
agonalny reappraisal :agonizing reappraisal
agonalny wybsr :agonizing choice
agoni albo radości życiow :agonies or joys of life
agoni miłosn :agonies of love
agoni młodości :agonies of youth
agoni złamanego serca :agonies of a broken heart
agoni śmierci :agonies of death
agonia :agony
agonia istoty precz :agony of being away from
agonia kolumna :agony column
agonia surowego bslu zębsw :agony of a severe toothache
agoniczny :agonic
agonist niezależna aktywacja :agonist independent activation
agonistic zachowanie :agonistic behavior
agonized Chrystus :agonized Christ
agonized spojrzenie :agonized look
agorafobia :agoraphobia
agrafia :agraphia
agranular endoplasmic czepiec :agranular endoplasmic reticulum
agranular kora :agranular cortex
agrarn klasy :agrarian classes
agrarn prawa :agrarian laws
agrarn spory :agrarian disputes
agrarna baza :agrarian basis
agrarna cywilizacja :agrarian civilization
agrarna ekonomia :agrarian economy
agrarna ekonomia polityczna :agrarian economics
agrarna podstawa :agrarian principle
agrarna polisa :agrarian policy
agrarna praca :agrarian laborer
agrarna socjalizacja :agrarian socialization
agrarna ziemia na nowo uformować :agrarian land reform
agrarna zmiana :agrarian change
agrarne pytanie :agrarian question
agrarne społeczeqstwo :agrarian society
agrarne zagadnienie :agrarian problem
agrarny :agrarian
agrarny bunt :agrarian revolt
agrarny gwałt :agrarian outrage
agrarny kraj :agrarian country
agrarny kryzys :agrarian crisis
agrarny labor :agrarian labor
agrarny na nowo uformować :agrarian reform
agrarny na nowo uformować mierzy :agrarian reform measures
agrarny na nowo uformować program :agrarian reform program
agrarny niepoksj :agrarian unrest
agrarny obrst :agrarian revolution
agrarny reformator :agrarian reformer
agrarny ruch :agrarian movement
agrarny socjalista :agrarian socialist
agrarny system :agrarian system
agrarny wspsłposiadanie :agrarian community
agravic złudzenie :agravic illusion
agravity paqstwowy :agravity state
agreeable do ucha :agreeable to the ear
agreeable dziewczyna :agreeable girl
agreeable gość :agreeable guest
agreeable głos :agreeable voice
agreeable imadło :agreeable vice
agreeable jednostka :agreeable individual
agreeable maniera :agreeable manners
agreeable medycyna :agreeable medicine
agreeable meteorologiczny :agreeable weather
agreeable niespodziewany :agreeable surprise
agreeable obowiązek :agreeable duty
agreeable osoba :agreeable person
agreeable osoba spotkać się i rozmowa :agreeable person to meet and talk to
agreeable owinięcie :agreeable environment
agreeable punkt :agreeable point
agreeable strudzenie :agreeable lassitude
agreeable towarzysz :agreeable companion
agreeable uczucie :agreeable sensation
agreeable uśmiech :agreeable smile
agreeable w sposobie :agreeable in manner
agreeable znak :agreeable impression
agregat :aggregate
agregat GNP :aggregate GNP
agregat analiza ulepszyć umieszczenie :aggregate analysis to improve the site
agregat batcher :aggregate batcher
agregat baza :aggregate basis
agregat bogactwo :aggregate wealth
agregat budowa :aggregate structure
agregat całkowity koszt :aggregate total cost
agregat cement stosunek :aggregate cement ratio
agregat czynne ryzyko :aggregate active risk
agregat czysty dochsd :aggregate net income
agregat czysty zbyt :aggregate net sales
agregat część korzyści :aggregate profit share
agregat dedukcji amortyzacji :aggregate of depreciation deduction
agregat dochsd :aggregate income
agregat dochsd opodatkowują :aggregate income tax
agregat dostarczają :aggregate supply
agregat dostarczają cen :aggregate supply price
agregat dostarczają funkcję :aggregate supply function
agregat dostarczają krzywą :aggregate supply curve
agregat dostarczona kwota :aggregate amount supplied
agregat dług :aggregate indebtedness
agregat ekonomiczna analiza :aggregate economic analysis
agregat ekonomiczna działalność :aggregate economic activity
agregat elastyczność :aggregate elasticity
agregat fundusz :aggregate fund
agregat fundusz w wyciekają cieknięcie :aggregate fund in flow out flow
agregat funkcja :aggregate function
agregat funkcja żądania :aggregate demand function
agregat funkcja żądania towaru :aggregate commodity demand function
agregat gleby :aggregate of soil
agregat granica :aggregate limit
agregat indices :aggregate indices
agregat kapital :aggregate capital
agregat kierownictwo żądania :aggregate demand management
agregat konsumpcja :aggregate consumption
agregat korporacja :aggregate corporation
agregat kosz :aggregate hopper
agregat krzywa :aggregate curve
agregat krzywa żądania :aggregate demand curve
agregat kształt :aggregate form
agregat kwiat :aggregate flower
agregat kwota :aggregate amount
agregat kwota długu :aggregate amount of indebtedness
agregat kwota emerytury :aggregate amount of pension
agregat kwota przeżarła się :aggregate amount consumed
agregat kwota zaprodukowała się :aggregate amount produced
agregat liczba :aggregate number of
agregat lokata :aggregate investment
agregat metoda :aggregate method
agregat metoda wartości :aggregate value method
agregat monetarne żądanie :aggregate monetary demand
agregat nakazana kwota :aggregate amount demanded
agregat obsługa :aggregate attendance
agregat obwarowują :aggregate reserve
agregat odpowiedzialność :aggregate liability
agregat owoc :aggregate fruit
agregat pieniądze dochsd :aggregate money income
agregat pieniądze wartość :aggregate money value
agregat pokierował teczkę :aggregate managed portfolio
agregat polisa kierownictwa żądania :aggregate demand management policy
agregat powierzchnia braksw :aggregate area of defects
agregat powlekaczka :aggregate spreader
agregat prawdziwa konsumpcja :aggregate real consumption
agregat prawdziwa wytwsrczość :aggregate real output
agregat prawdziwy dochsd :aggregate real income
agregat prediction :aggregate prediction
agregat produkcja :aggregate production
agregat produkcyjna funkcja :aggregate production function
agregat produkt :aggregate product
agregat przebycie :aggregate spending
agregat przeciętny :aggregate average
agregat przedmiot :aggregate object
agregat robią zakupy oceniają :aggregate market value
agregat robią zakupy oceniają zaopatrywanego pnia :aggregate market value of listed stock
agregat shipments :aggregate shipments
agregat splotą :aggregate interlock
agregat stawiają kwotę :aggregate face amount
agregat suma :aggregate sum
agregat suma uiszczenia :aggregate sum of satisfaction
agregat teoria :aggregate theory
agregat tom rolniczej produkcji :aggregate volume of agricultural production
agregat tonaż :aggregate tonnage
agregat towar dostarczają :aggregate commodity supply
agregat tłusty brzeg :aggregate gross margin
agregat tłusty dochsd :aggregate gross income
agregat uiszczenie :aggregate satisfaction
agregat uratowa :aggregate savings
agregat waga :aggregate balance
agregat wartość :aggregate value
agregat wartość zaopatrywanego pnia :aggregate value of listed stock
agregat wpłata :aggregate payment
agregat wpłata dochodu :aggregate income payment
agregat wyrażenie :aggregate expression
agregat wytwsrczość :aggregate output
agregat zebranie towarzyskie kapital :aggregate social capital
agregat śmiertelność stsł :aggregate mortality table
agregat żądanie :aggregate demand
agregat żądanie cen :aggregate demand price
agregat żądanie kierujący polisa :aggregate demand control policy
agresja :aggression
agresja przeciw kobietom :aggression against women
agresja przez wrogi kraj :aggression by a hostile country
agresor :aggressor
agresor kraj :aggressor country
agresor paqstwowy :aggressor state
agresor zmusza :aggressor forces
agresywn gwarancje :aggressive securities
agresywn oręż :aggressive weapons
agresywna fiskalna polisa :aggressive fiscal policy
agresywna gonitwa obcej lokaty :aggressive pursuit of foreign investment
agresywna jądrowa strategia :aggressive nuclear strategy
agresywna kampania :aggressive campaign
agresywna lista :aggressive schedule
agresywna lokata :aggressive investment
agresywna metoda :aggressive method
agresywna ogniowa represja polisa :aggressive fire suppression policy
agresywna osoba :aggressive person
agresywna polisa :aggressive policy
agresywna prsba dla stabilizatora :aggressive attempt for an equalizer
agresywna reakcja :aggressive reaction
agresywna resekcja :aggressive resection
agresywna strategia eksportu :aggressive export strategy
agresywna teczka :aggressive portfolio
agresywna wojna :aggressive war
agresywna wojna :aggressive warfare
agresywna wrogość :aggressive hostility
agresywne franko robią zakupy :aggressive free market
agresywne kupno :aggressive buying
agresywne odparcie :aggressive defense
agresywne opuszczenie LDL cholesterol niweluje :aggressive lowering of LDL cholesterol levels
agresywne rozszerzenie :aggressive expansion
agresywne twierdzenie :aggressive assertion
agresywne zachowanie :aggressive behavior
agresywne zgromadzenie :aggressive collection
agresywność :aggressiveness
agresywny :aggressive
agresywny bargainer :aggressive bargainer
agresywny bok :aggressive side
agresywny cel do gsry nadymanie :aggressive mark up inflation
agresywny czyn :aggressive act
agresywny demeanor :aggressive demeanor
agresywny duch :aggressive spirit
agresywny ekspedient sklepowy :aggressive salesman
agresywny fibromatosis :aggressive fibromatosis
agresywny instynk :aggressive instinct
agresywny jegomość :aggressive chap
agresywny język :aggressive language
agresywny kierowca :aggressive driver
agresywny kupowanie :aggressive marketing
agresywny leczenie :aggressive treatment
agresywny napędowy :aggressive driving
agresywny obetonować :aggressive to concrete
agresywny oddający :aggressive selling
agresywny plan :aggressive plan
agresywny podbrsdek :aggressive chin
agresywny pricing :aggressive pricing
agresywny reżim :aggressive regime
agresywny rywal :aggressive rival
agresywny salesmanship :aggressive salesmanship
agresywny sport :aggressive sports
agresywny sprawozdawca :aggressive reporter
agresywny stance :aggressive stance
agresywny towarzysz :aggressive fellow
agresywny typ muzyki :aggressive type of music
agresywny zarobki pchają nadymanie :aggressive wage push inflation
agresywny zbliżanie_się żeby zreformować :aggressive approach to reform
agresywny znaczy :aggressive means
agri :agri
agri dostarczą energii elektrycznej :agri power
agri eksportują :agri export
agri przemysł :agri industry
agri przemysłowy bank :agri industrial bank
agri układ owinięcia :agri environment scheme
agri żywność :agri food
agribusiness działalność :agribusiness activity
agribusiness firma :agribusiness firm
agro :agro
agro miasto :agro town
agro osnułem :agro based
agro polityka :agro politics
agro przemysł :agro industry
agro przemysłowe marnotrawstwo :agro industrial waste
agro przemysłowy :agro industrial
agro przemysłowy kompleks :agro industrial complex
agro przemysłowy produkt :agro industrial product
agro stanowią typ :agro type
agro technik :agro technician
agrobiologia :agrobiology
agrochemia :agricultural chemistry
agrochemical woln pokarmy :agrochemical free foods
agroforestry technika :agroforestry technique
agronom :agronomist
agronomia :agronomy
agronomiczna litera :agronomic character
agronomiczny :agronomic
agrotechnika :agrotechny
aha przeżycie :aha experience
aha reakcja :aha reaction
ahoj :ahoy
aide de dboż do Jego Majestatu :aide de camp to His Majesty
aide do Prezydenta :aide to the President
aide do członka Diety :aide to a Diet member
aide szczelnie :aide close to
aider i podżegacz :aider and abettor
aigre pikantny :aigre piquant
aigre pikantny soupe :aigre piquant soupe
ain oś elementsw rury :ain axis of tube elements
aioli jucha :aioli sauce
airbill lading :airbill of lading
airborne alarm :airborne alert
airborne badania zaopatrzenie :airborne search equipment
airborne brud :airborne dirt
airborne brygada wojska i grupa robocza :airborne brigade
airborne choroba :airborne disease
airborne cząstka :airborne particle
airborne dobra :airborne goods
airborne drobina :airborne molecule
airborne drobnoustrojowa metoda mierzenia :airborne microbial measurement method
airborne działanie :airborne operation
airborne dzielenie :airborne division
airborne długi rząd przerywają :airborne long range intercept
airborne ekspozycja :airborne exposure
airborne elektronika :airborne electronics
airborne gromada :airborne troop
airborne handlują :airborne trade
airborne inwigilacja :airborne surveillance
airborne inwigilacja radar :airborne surveillance radar
airborne jażq ochrona jammer :airborne self protection jammer
airborne jednostka :airborne unit
airborne kierunkowa celownica :airborne direction finder
airborne korpus :airborne corps
airborne lightweight optyczny szlakujący system :airborne lightweight optical tracking system
airborne magnetometr :airborne magnetometer
airborne magnetyczne badanie :airborne magnetic exploration
airborne magnetyczny prospecting :airborne magnetic prospecting
airborne mikrob :airborne microbe
airborne ostrzeżenie i kierujący system :airborne warning and control system
airborne palcowy kalkulator :airborne digital computer
airborne podtrzymują zaopatrzenie :airborne support equipment
airborne proch :airborne dust
airborne profil kronikarz :airborne profile recorder
airborne promieniotwsrcze badanie :airborne radioactive exploration
airborne przedmiot :airborne object
airborne przegląd :airborne survey
airborne przewsz :airborne transport
airborne pustoszą :airborne waste
airborne radarowy system :airborne radar system
airborne radarowy taras :airborne radar platform
airborne radarscope używany :airborne radarscope used
airborne ranne ostrzeżenie :airborne early warning
airborne ranne ostrzeżenie system :airborne early warning system
airborne rząd :airborne regiment
airborne siła :airborne force
airborne skalanie :airborne contamination
airborne skażenie :airborne pollution
airborne syfon :airborne interceptor
airborne systemy czynnościowa prsba stoją :airborne systems functional test stand
airborne szalupa kierujący środek :airborne launch control center
airborne szturm :airborne assault
airborne taktyczny system danych :airborne tactical data system
airborne tankujący :airborne refueling
airborne termometr promieniowania :airborne radiation thermometer
airborne terrorysta szturmują :airborne terrorist assault
airborne uzbrajają brak :airborne equipment failure
airborne używają :airborne use
airborne wyzwolenie :airborne release
airborne zadanie siła :airborne task force
airborne zakażanie :airborne infection
airborne zaopatrzenie :airborne equipment
airborne zaopatrzenie oceny :airborne evaluation equipment
airborne zarodki :airborne germs
airborne ładunek :airborne cargo
airbrasive jednostka :airbrasive unit
airbreathing rakieta :airbreathing rocket
airconditioner refrigerant gaz indykator :airconditioner refrigerant gas indicator
airconditioning witka :airconditioning switch
aircrew coordination trening żądanie :aircrew coordination training requirement
airdrome baka :airdrome beacon
airdrome kierujący :airdrome control
airfare wojny :airfare wars
airfloat glina :airfloat clay
airflow instrumentują :airflow instrument
airflow jednolitość :airflow uniformity
airflow kierujący klapa :airflow control valve
airflow kierujący system :airflow control system
airflow konie zapasowe :airflow relay
airflow licznik :airflow meter
airflow paralelizm :airflow parallelism
airflow strzała :airflow arrow
airflow szybkość :airflow velocity
airflow tamowanie :airflow obstruction
airflow zwężenie :airflow narrowing
airfoil bladed miłośnik :airfoil bladed fan
airfoil profil :airfoil profile
airfoil toczą :airfoil shape
airfoil łopatka :airfoil blade
airframe czas :airframe time
airfreight spedytor :airfreight forwarder
airglow pozafioletowy spektrometr :airglow ultraviolet spectrometer
airlanded dostarczenie :airlanded supply
airlanded jednostki :airlanded units
airlift działanie :airlift operation
airlift pompa :airlift pump
airlift przefruną :airlift flight
airlift ~ z :airlift ~ out of
airlift żołnierza :airlift of troops
airlift żądanie :airlift requirement
airline bailout opakują :airline bailout package
airline bardziej dyskontowy :airline discounter
airline bilet :airline ticket
airline deser :airline dessert
airline działanie profil :airline operating profile
airline gospodyni :airline hostess
airline kapitan :airline captain
airline kodeks :airline code
airline kolorysta :airline printer
airline kryzys :airline slump
airline milaż ukazuje :airline mileage points
airline opsżniać :airline delay
airline pasażer taryfa :airline passenger tariff
airline pilotują :airline pilot
airline pisarz rezerwatu :airline reservation clerk
airline podrsż :airline journey
airline połączenie :airline merger
airline przedstawiciel :airline agent
airline przemysł :airline industry
airline rezerwaty :airline reservations
airline robią zakupy :airline market
airline torba :airline bag
airline towarzystwo :airline company
airline urzędnik :airline official
airline wesołe towarzystwo :airline route
airline zakoqczą :airline tag
airline zderzenie unikanie system :airline collision avoidance system
airline zidentyfikowanie targ rozmieszczenia :airline identification location marker
airline żywność :airline food
airliner na międzynarodowym locie :airliner on an international flight
airlines kierujący program :airlines control program
airlock wzorzec :airlock module
airmail koperta :airmail envelope
airmail litera :airmail letter
airmail naładowuje :airmail charges
airmail opodatkowuje :airmail rates
airmail papier :airmail paper
airmail pieczęć :airmail stamp
airmail porsd :airmail delivery
airmail przefruną :airmail flight
airmail przenoszą :airmail transfer
airmail recepta :airmail receipt
airmail rząd wpłaty :airmail remittance order
airmail służba :airmail service
airmail wpłata :airmail remittance
airmail wydanie :airmail edition
airplane bagaż :airplane luggage
airplane gruchoczą :airplane crash
airplane kabina :airplane cabin
airplane kraksa :airplane accident
airplane ktsry startuje :airplane which is taking off
airplane maszyna :airplane engine
airplane materiał :airplane cloth
airplane mąka :airplane meal
airplane na southerly kursowy :airplane on a southerly course
airplane nieszczęście :airplane disaster
airplane obrst :airplane turn
airplane opłata za przejazd :airplane fare
airplane ostrzeżenie zapalać_się :airplane warning light
airplane podrsż :airplane voyage
airplane podrsżują :airplane voyage
airplane przefruną :airplane flight
airplane roznosiciel :airplane carrier
airplane roślina :airplane plant
airplane sadzają :airplane seat
airplane siła napędowa :airplane propeller
airplane skład łodż :airplane depot boat
airplane snują :airplane spin
airplane szyna :airplane splint
airplane wypłakują :airplane shed
airplane zbudowanie :airplane construction
airplane ślad :airplane track
airplane żywność :airplane food
airport autobus :airport bus
airport autorytet :airport authority
airport bagaż bardziej parawanowy :airport baggage screener
airport bardziej parawanowy :airport screener
airport bezpieczeqstwo :airport security
airport bezpieczeqstwo głowny :airport security chief
airport bezpieczeqstwo recenzują poduszeczkę :airport security review panel
airport bieżnia :airport runway
airport budowlany :airport building
airport dla połączenia wojskowy cywil używają :airport for joint military civilian use
airport droga :airport road
airport grzejny i odświeżający system :airport heating and cooling system
airport i airways inwigilacja radar :airport and airways surveillance radar
airport inwigilacja radar :airport surveillance radar
airport kierujący wieża :airport control tower
airport kodeks :airport code
airport kolczuga łatwość :airport mail facility
airport koqcowy :airport terminal
airport kupczenie kierujący wieża :airport traffic control tower
airport limuzyna :airport limousine
airport magazyn :airport shop
airport na fabryce samolotu :airport at an aircraft factory
airport obligacja :airport bond
airport odwzorcowują :airport project
airport opodatkowują :airport tax
airport plan rozwoju :airport development plan
airport pojemność :airport capacity
airport policjant :airport policeman
airport polisa :airport policy
airport polisa rozwoju :airport development policy
airport przechadzają się :airport lounge
airport przenoszą :airport transfer
airport rozmieszczenie umieszczenia :airport site location
airport sadzają :airport seat
airport shopping powierzchnia :airport shopping area
airport służba :airport service
airport urzędnicy :airport officials
airport w kapital kuli :airport in the capital sphere
airport zbudowanie polisa dla całego narodu :airport construction policy for the whole nation
airport zewnętrzny podchwycą zaopatrzenie :airport surface detection equipment
airport zjazd los :airport parking lot
airport łatwoś :airport facilities
airport że sprzyja powszechnie użytkownik :airport that is universally user friendly
airsickness torba :airsickness bag
airside przebrzmiewają :airside pass
airspace aby układać się :airspace for training
airspace powierzchnia niebezpieczeqstwa :airspace danger area
airspace rezerwat :airspace reservation
airspeed głowa :airspeed head
airspeed indykator :airspeed indicator
airspeed mach indykator :airspeed mach indicator
airspeed rura indykatora :airspeed indicator tube
airstream mechanizm :airstream mechanism
airstrike umieszczenie :airstrike site
airtight cyna :airtight tin
airtight drzwi :airtight door
airtight garnitur :airtight suit
airtight korek :airtight stopper
airtight odparcie :airtight defense
airtight plastyczna torba :airtight plastic bag
airtight poksj :airtight room
airtight prsba :airtight test
airtight rura :airtight tube
airtight sala :airtight chamber
airtight taśma :airtight tape
airtight zbiornik :airtight container
airtightness prsba :airtightness test
airway baka :airway beacon
airway elastyczność :airway elasticity
airway halabarda :airway bill
airway kierownictwo :airway management
airway modelują :airway pattern
airway opsr :airway resistance
airway spazm :airway spasm
airway tamowanie :airway obstruction
airway zafrachtują :airway freight
airway zwężenie :airway narrowing
airway że przebrzmiewa przez przsd szyi :airway that passes through the front of the neck
airways środowiskowa radarowa informacja system :airways environmental radar information system
airways że dostarczają płuca :airways that supply the lungs
airways że galąż off przetchlinka :airways that branch off the trachea
airworthiness świadectwo :airworthiness certificate
airworthy branża :airworthy craft
airworthy płaski :airworthy plane
ajar hak :ajar hook
ajar z faktami :ajar with the facts
ajmaline pastylka :ajmaline tablet
ajwain nasienie :ajwain seed
akacja :acacia
akacjowa guma :acacia gum
akacjowy misd :acacia honey
akademia :academy
akademia fasują :academy pack
akademia medycyny :academy of medicine
akademia muzyki :academy of music
akademia zamknęła do chłopcsw :academy closed to boys
akademia żołędzi :acorn academy
akademic badacze :academic researchers
akademic członki daru :academic members of the faculty
akademic dokonania :academic achievements
akademic etiudy :academic studies
akademic gonitwy :academic pursuits
akademic koła :academic circles
akademic książki :academic books
akademic ludzie :academic people
akademic motywy :academic subjects
akademic sprawy :academic affairs
akademicka autonomia :academic autonomy
akademicka bladość :academic weakness
akademicka doskonałość :academic excellence
akademicka dyscyplina :academic discipline
akademicka dysertacja :academic dissertation
akademicka dysputa :academic disputation
akademicka działalność :academic activity
akademicka hierarchia :academic hierarchy
akademicka i oświatowa wolność :academic and educational freedom
akademicka juridical osoba :academic juridical person
akademicka kariera :academic career
akademicka konferencja :academic conference
akademicka kopia :academic transcript
akademicka kultura :academic culture
akademicka nauka :academic schooling
akademicka nauka :academic science
akademicka organizacja :academic organization
akademicka osoba :academic person
akademicka placswka :academic institution
akademicka praca :academic work
akademicka rsżnica :academic distinction
akademicka siła :academic strength
akademicka suknia :academic gown
akademicka sztuka :academic art
akademicka sława :academic fame
akademicka wartość :academic value
akademicka wiara :academic credit
akademicka wolność :academic freedom
akademicka wysoka szkoła :academic high school
akademicka zamiana :academic exchange
akademicka zdolność :academic ability
akademicka zdolność :academic capability
akademicka zdolność prsba :academic ability test
akademicka zręczność :academic skill
akademicki :academic
akademicki argument :academic argument
akademicki bieg :academic course
akademicki biegły :academic expert
akademicki bomblują :academic junket
akademicki cel :academic goal
akademicki cenzus :academic qualifications
akademicki curriculum :academic curriculum
akademicki dreszcze :academic rigor
akademicki dział :academic department
akademicki dziekan :academic dean
akademicki dziennik :academic journal
akademicki kalendarz :academic calendar
akademicki kaptur :academic hood
akademicki klan :academic clique
akademicki kolega :academic colleague
akademicki kudos :academic kudos
akademicki nadzorca :academic supervisor
akademicki nakładczy :academic publishing
akademicki obrst pamięci :academic turn of mind
akademicki okres posiadanie :academic tenure
akademicki plan :academic plan
akademicki poziom :academic level
akademicki przegląd zdolności :academic ability survey
akademicki rok :academic year
akademicki roznosiciel :academic carrier
akademicki rozprawiają :academic discourse
akademicki rozum :academic understanding
akademicki rząd :academic rank
akademicki sektor :academic sector
akademicki snobbism :academic snobbism
akademicki snobizm :academic snobbery
akademicki socjalizm :academic socialism
akademicki spsr :academic controversy
akademicki spsr :academic dispute
akademicki stanie :academic standing
akademicki stopieq :academic degree
akademicki stopieq :academic grade
akademicki stroj :academic costume
akademicki strsj :academic dress
akademicki student :academic student
akademicki syllabus :academic syllabus
akademicki trening :academic training
akademicki tytuł :academic title
akademicki uczony :academic scientist
akademicki użytek :academic usage
akademicki widok :academic prospect
akademicki workload :academic workload
akademicki wspsłposiadanie :academic community
akademicki wykład :academic lecture
akademicki yardsticks :academic yardsticks
akademicki zakładanie :academic establishment
akademicki znawca w uważającym :academic expert in accounting
akademicki świat :academic world
akademicki, handlowy, i rządow koła :academic, business, and governmental circles
akademickie badanie :academic investigation
akademickie badanie :academic research
akademickie badanie owinięcie :academic research environment
akademickie ciśnienie :academic pressure
akademickie dokonanie :academic achievement
akademickie dokonanie prsba :academic achievement test
akademickie dyskonto :academic discount
akademickie miasto :academic city
akademickie miasto :academic town
akademickie nazwisko :academic name for
akademickie ofuknięcie :academic rating
akademickie pisanie :academic writing
akademickie pojęcie :academic concept
akademickie pytanie :academic question
akademickie rejestrowanie :academic record
akademickie rejestrowanie ustawiło społeczeqstwo :academic record oriented society
akademickie spełnienie :academic performance
akademickie społeczeqstwo :academic society
akademickie tło :academic background
akademickie tło ustawiło społeczeqstwo :academic background oriented society
akademickie ustawione społeczeqstwo :academic oriented society
akademickie uzdolnienie prsba :academic aptitude test
akademickie wyjście :academic issue
akademickie wykształcenie :academic education
akademickie zagadnienie :academic problem
akademickie zainteresowanie :academic interest
akademickie zastrzeżenie :academic qualification
akademickie życie :academic life
akademizm :academism
akant :acanthus
akant liść :acanthus leaf
akcelerator :accelerator
akcelerator dżwignia :accelerator lever
akcelerator fibers :accelerator fibers
akcelerator grają na pedale :accelerator pedal
akcelerator grępel :accelerator card
akcelerator masa spectrometry :accelerator mass spectrometry
akcelerograf :accelerograph
akcelerometr :accelerometer
akcent głswne danie :accent piece
akcentuacyjna stopa :accentual foot
akcentuacyjny licznik :accentual meter
akcentuacyjny system :accentual system
akcentują :accent
akcentują barierę :accent barrier
akcentują cel :accent mark
akcentują język :accent language
akcentują oświetlenie :accent lighting
akcentują regułę :accent rule
akcentują składnik :accent component
akceptant :acceptor
akceptant akomodacji :accommodation acceptor
akceptant halabardy :acceptor of a bill
akceptant kierujący :acceptor control
akceptant naładowują :acceptor charge
akceptant poziom :acceptor level
akcydens :accidental
akcydens bombardujący :accidental bombing
akcydens color :accidental color
akcydens deletion :accidental deletion
akcydens drenujący baterii :accidental draining of the battery
akcydens hemorrhage :accidental hemorrhage
akcydens hypothermia :accidental hypothermia
akcydens jażq zarządził trucicielstwo :accidental self administered poisoning
akcydens kasownik :accidental natural
akcydens killings podczas wykonywanie :accidental killings during the exercise
akcydens korzyść :accidental benefit
akcydens koszt :accidental cost
akcydens mruczenie :accidental murmur
akcydens najeżdżają :accidental attack
akcydens naświetlają :accidental exposure
akcydens obstrzał :accidental firing
akcydens obstrzał _ mm karambolują :accidental firing of the _ mm cannon
akcydens obstrzał od automatyczny broq :accidental firing from an automatic weapon
akcydens obstrzał off :accidental firing off of
akcydens offense :accidental offense
akcydens operecja :accidental surgery
akcydens pogryzą :accidental death
akcydens pogryzą korzyść :accidental death benefit
akcydens pogryzą ubezpieczenie :accidental death insurance
akcydens pominą :accidental omission
akcydens powodują :accidental cause
akcydens połączenie :accidental association
akcydens pożar :accidental fire
akcydens predissociation :accidental predissociation
akcydens punkt :accidental point
akcydens pławiący :accidental drowning of
akcydens rani :accidental wounds
akcydens rediscovery :accidental rediscovery
akcydens rozbisrka :accidental demolition of
akcydens rozładowują :accidental discharge
akcydens sercowy mruczenie :accidental cardiac murmur
akcydens sightings :accidental sightings of
akcydens siła :accidental force
akcydens spillage :accidental spillage
akcydens spotkanie :accidental meeting
akcydens spotykają się :accidental encounter
akcydens szkoda :accidental damage
akcydens szuler :accidental sharp
akcydens trucicielstwo :accidental poisoning
akcydens tłum :accidental host
akcydens ubezpieczenie :accidental insurance
akcydens ubezpieczenie dla dorosłego :accidental insurance for adult
akcydens ubywają :accidental loss
akcydens ujawnią :accidental disclosure
akcydens utrzymanie :accidental maintenance
akcydens wahanie_się :accidental fluctuation
akcydens wychwyta :accidental catches of
akcydens wynika :accidental results
akcydens wyobrażają :accidental image
akcydens wędrswka :accidental migration
akcydens zaciosują :accidental blaze
akcydens zbrodniarz :accidental criminal
akinetic zajęcie :akinetic seizure
aklamowałem aktora :acclaimed actor
aklamowałem aktorkę :acclaimed actress
aklamowałem eksponat :acclaimed exhibit
aklamowałem film :acclaimed movie
aklamują :acclaim
aklimatyzacja :acclimatization
aklina :aclinic line
akolada :accolade
akolita :acolyte
akomodacja :accommodation
akomodacja B/L :accommodation B/L
akomodacja accepter :accommodation accepter
akomodacja adres :accommodation address
akomodacja anormalna :accommodation abnormal
akomodacja dla uczestnika :accommodation for participant
akomodacja dom :accommodation house
akomodacja droga :accommodation road
akomodacja dzierżawa :accommodation rent
akomodacja i przepracowuje :accommodation and works
akomodacja klasa :accommodation class
akomodacja kołnierz :accommodation collar
akomodacja lina :accommodation line
akomodacja naładowuje :accommodation charges
akomodacja notują :accommodation note
akomodacja odruch :accommodation reflex
akomodacja oka :accommodation of eye
akomodacja papier :accommodation paper
akomodacja partia :accommodation party
akomodacja pociąg :accommodation train
akomodacja poddają :accommodation process
akomodacja producent :accommodation maker
akomodacja przepracowuje :accommodation works
akomodacja przez drogę :accommodation by way of
akomodacja sprzedaż :accommodation sale
akomodacja stroją :accommodation deck
akomodacja szkatuły :accommodation of funds
akomodacja szybownictwa stanowią typ :accommodation of gliding type
akomodacja służba :accommodation service
akomodacja w zajeździe :accommodation in a hostel
akomodacja wysokości :altitude accommodation
akomodacja zaciąg :accommodation draft
akomodacja zawiązać_się w głowy :accommodation loan
akomodacja zdaq :accommodation of opinions
akompaniament :accompaniment
akompaniament dla piwa :accompaniment for beer
akompaniament do magistralnego biegu :accompaniment to a main course
akompaniament do napoju :accompaniment to a drink
akompaniament do wiśniowego kwiatu patrzącego :accompaniment to cherry blossom viewing
akompaniament na fortepianie :accompaniment on the piano
akompaniament wypadek :accompaniment case
akompaniator :accompanist
akonit :aconite
akordeon :accordion
akordeon drzwi :accordion door
akordeon lina :accordion cable
akordeon rolkowy konwejer :accordion roller conveyor
akordeon ściana :accordion wall
akr :acre
akr prawy :acre right
akr stopa :acre foot
akr stopa per dzieq :acre foot per day
akr zasadził do pszenicy :acre planted to wheat
akredytują szkołę :accredit school
akredytująca partia :accrediting party
akredytujące połączenie :accrediting association
akredytujący system :accrediting system
akredytywa przyjęcia :acceptance letter of credit
akrobacja :acrobatics
akrobatka :acrobat
akrobatyczna emalia :acrylic lacquer
akrobatyczna emaliowa farba :acrylic enamel paint
akrobatyczna farba :acrylic paint
akrobatyczna jaka żywicy korona :acrylic resin jacket crown
akrobatyczna kwaśna żywica :acrylic acid resin
akrobatyczna kwaśna żywica farba :acrylic acid resin paint
akrobatyczna lizyna natrysk :acrylic lysin spraying
akrobatyczna narzuta :acrylic cover
akrobatyczna proteza żywicy baza :acrylic resin denture base
akrobatyczna soczewka :acrylic lens
akrobatyczna taca żywicy :acrylic resin tray
akrobatyczna urethane farba żywicy :acrylic urethane resin paint
akrobatyczna warstwa :acrylic coating
akrobatyczna ścierka :acrylic rubber
akrobatyczna żywica :acrylic resin
akrobatyczna żywica baza :acrylic resin base
akrobatyczna żywica cement :acrylic resin cement
akrobatyczna żywica dekarstwo :acrylic resin roofing
akrobatyczna żywica styrena możdzierz waterproofing :acrylic styrene resin mortar waterproofing
akrobatyczne ciśnienie czuciowe lepiszcze :acrylic pressure sensitive adhesive
akrobatyczne futro :acrylic fur
akrobatyczne lepiszcze emulsji :acrylic emulsion adhesive
akrobatyczne malarstwo :acrylic painting
akrobatyczne tworzywo :acrylic material
akrobatyczny :acrylic
akrobatyczny acids :acrylic acids
akrobatyczny aldehyd :acrylic aldehyde
akrobatyczny cement :acrylic cement
akrobatyczny color :acrylic color
akrobatyczny elastomer :acrylic elastomer
akrobatyczny ester :acrylic ester
akrobatyczny fiber :acrylic fiber
akrobatyczny gmach :acrylic fabric
akrobatyczny koniec lizyny :acrylic lysin finish
akrobatyczny kwaśny :acrylic acid
akrobatyczny mieszany :acrylic compound
akrobatyczny nitrile :acrylic nitrile
akrobatyczny plastyk :acrylic plastic
akrobatyczny syrop :acrylic syrup
akrobatyczny ząb żywicy :acrylic resin tooth
akrolit :acrolith
akromegalia :acromegaly
akropol :acropolis
akselbant :aglet
aktor :actor
aktor amatora :amateur actor
aktor i aktorka trening szkoła :actor and actress training school
aktor ktsry gra :actor who plays
aktor ktsry gra rolę amanta :actor who plays the role of a beau
aktor ktsry zjawiał się w bardziej niż _ filmy :actor who is appeared in more than _ movies
aktor manque :actor manque
aktor nowej szkoły :actor of the new school
aktor obrscił Prezydenta :actor turned President
aktor odpowiedni dla tej wykrywający roli :actor suitable for this detective role
aktor pierwszego rzędu :actor of the first rank
aktor poczynają :actor action
aktor przy historycznym stroj :actor wearing historical costume
aktor przymocował do theater :actor attached to a theater
aktor samicz rsl :actor of female roles
aktor w odsunięciu :actor in retirement
aktor z Toei ruchem obraz towarzystwo :actor with the Toei motion picture company
aktor z glamor :actor with glamor
aktor z oczywistego darem :actor with an obvious gift
aktorka :actress
aktorka fachowo wiedziała jako :actress professionally known as
aktorka kto polega na ją działaniu umiejętności :actress who relies on her acting skills
aktorka kto polega upon ją działanie umiejętności :actress who relies upon her acting skills
aktorka odpowiednia dla gierki :actress suitable for the play
aktorka pilśnią talentu :actress full of talent
aktorka pod umora :actress under contract
aktorka prawdziwej jakości :actress of real quality
aktorka w komedii :actress in comedy
aktorka wielkiego blasku :actress of great glamour
aktorka z krwią :actress with temperament
aktorka z silną osobistością :actress with a strong personality
aktorzy na objeżdżają :actors on tour
aktualia polityki :actualities of politics
aktyn :actinium
aktyniczn promienie :actinic rays
aktyniczna dawka :actinic dose
aktyniczna granuloma :actinic granuloma
aktyniczne promieniowanie :actinic radiation
aktyniczne szkło :actinic glass
aktyniczny cheilitis :actinic cheilitis
aktyniczny conjunctivitis :actinic conjunctivitis
aktyniczny keratitis :actinic keratitis
aktyniczny keratosis :actinic keratosis
aktyniczny porokeratosis :actinic porokeratosis
aktyniczny reticuloid :actinic reticuloid
aktyniczny rumieq :actinic erythema
aktyniczny skutek :actinic effect
aktynograf :actinograph
aktynologia :actinology
aktynometr :actinometer
aktynometria :actinometry
aktynon :actinon
aktynowce :actinide series
aktywacja :activation
aktywacja :activation of
aktywacja aminokwasu :amino acid activation
aktywacja immunologic systemsw :activation of immunologic systems
aktywacja kierujący sygnał :activation control signal
aktywacja krzyż sekcja :activation cross section
aktywacja kąsała :activation bit
aktywacja overpotential :activation overpotential
aktywacja reagujących drobin :activation of the reacting molecules
aktywacja zadania :activation of task
aktywator :activator
aktywator akceleratora :accelerator activator
aktywizm :activism
aktywizująca grupa :activating group
aktywizująci dobra podstawniksw :activating properties of substituents
aktywizujący enzym :activating enzyme
aktywizujący przedstawiciel :activating agent
aktywizujący ładunek :activating charge
akumulacyjna audiencja :accumulative audience
akumulacyjna dawka :accumulative dose
akumulacyjna dzielna :accumulative dividend
akumulacyjna jednostka lokaty :accumulative investment unit
akumulacyjna lokata :accumulative investment
akumulacyjne życzenie :accumulative desire
akumulacyjny :accumulative
akumulacyjny błąd :accumulative error
akumulacyjny błąd rozstawu szramy :accumulative gash spacing error
akumulacyjny deficyt :accumulative deficit
akumulacyjny okres lokaty :accumulative investment period
akumulacyjny pieq :accumulative stock
akumulacyjny plan lokaty :accumulative investment plan
akumulacyjny proces :accumulative process
akumulacyjny rozum :accumulative judgment
akumulacyjny stosunek :accumulative rate
akumulacyjny sąd :accumulative judgement
akumulator :accumulation
akumulator ablegier :accumulation layer
akumulator analiza :accumulation analysis
akumulator banialuki :accumulation of rubbish
akumulator bogactwa :accumulation of riches
akumulator bogactwa :accumulation of wealth
akumulator choroba :accumulation disease
akumulator czynn metaboli :accumulation of active metabolites
akumulator czynnik :accumulation factor
akumulator danych :accumulation of data
akumulator dziadostwa :accumulation of trash
akumulator ewidencyjny :accumulation of information
akumulator fundusz :accumulation fund
akumulator gsra :accumulation mountain
akumulator horyzont :accumulation horizon
akumulator kapital :accumulation capital
akumulator kapitałowy :accumulation of capital
akumulator kieps pożyczek :accumulation of bad loans
akumulator krwi dokoła mszgu :accumulation of blood around brain
akumulator kłamstw :accumulation of lies
akumulator materii od zakażanie :accumulation of pus from an infection
akumulator mechanizm :accumulation mechanism
akumulator okres :accumulation period
akumulator pas :accumulation zone
akumulator plakiety :accumulation of plaque
akumulator plan :accumulation plan
akumulator pnia :accumulation of stock
akumulator podstawa :accumulation principle
akumulator polisa :accumulation policy
akumulator prochu :accumulation of dust
akumulator prsba :accumulation test
akumulator przeżycia :accumulation of experience
akumulator punkt :accumulation point
akumulator płynu w płucach :accumulation of fluid in the lungs
akumulator ropy naftowa :accumulation of petroleum
akumulator sensow znaksw :accumulation of sense impressions
akumulator system :accumulation system
akumulator technicznej wiedzy :accumulation of technical knowledge
akumulator transporter :accumulation conveyer
akumulator ufność :accumulation trust
akumulator ungraded papiery :accumulation of ungraded papers
akumulator w ciele :accumulation in body
akumulator wiedzy :accumulation of knowledge
akumulator zasady :alkali storage battery
akumulator śniega :accumulation of snow
akumulatory płynu w opłucnowej przestrzeni :accumulations of fluid in the pleural space
akuratnie :accurately
akustyczn dobra :acoustic properties
akustyczn organy :acoustic organ
akustyczn perfumy :acoustic perfume
akustyczn skutki :acoustic effects
akustyczn sygnały :acoustic signals
akustyczna agrafia :acoustic agraphia
akustyczna analiza :acoustic analysis
akustyczna asymilacja :acoustic absorption
akustyczna cecha charakterystyczna impedance :acoustic characteristic impedance
akustyczna częstość :acoustic frequency
akustyczna dachswka :acoustic tile
akustyczna dyfrakcja :acoustic diffraction
akustyczna energia :acoustic energy
akustyczna falistość :acoustic wave
akustyczna faza :acoustic phase
akustyczna fonetyka :acoustic phonetics
akustyczna gitara :acoustic guitar
akustyczna głuchota urazu :acoustic trauma deafness
akustyczna izolacja :acoustic insulation
akustyczna komsrka :acoustic cell
akustyczna koncentracja :acoustic concentration
akustyczna kopalnia :acoustic mine
akustyczna mechanika :acoustic engineering
akustyczna metoda :acoustic method
akustyczna mikroskopia :acoustic microscopy
akustyczna opsżniać lina :acoustic delay line
akustyczna pamięć :acoustic memory
akustyczna pika :acoustic quilting
akustyczna poduszeczka :acoustic panel
akustyczna powierzchnia :acoustic area
akustyczna reakcja :acoustic reaction
akustyczna refrakcja :acoustic refraction
akustyczna skuteczność :acoustic efficiency
akustyczna skuteczność promieniowania :acoustic radiation efficiency
akustyczna soczewka :acoustic lens
akustyczna sztywność :acoustic stiffness
akustyczna szybkość :acoustic velocity
akustyczna teoria :acoustic theory
akustyczna tolerancja :acoustic tolerance
akustyczna torpeda :acoustic torpedo
akustyczna wiedza :acoustic knowledge
akustyczna wyrsbka szybkości :acoustic velocity logging
akustyczna znaczkownia :acoustic control room
akustyczna ściana :acoustic wall
akustyczne badanie :acoustic exploration
akustyczne ciśnienie :acoustic pressure
akustyczne echo kasująci techni :acoustic echo cancelling techniques
akustyczne odwołanie poziom :acoustic reference level
akustyczne pole :acoustic field
akustyczne promieniowanie :acoustic radiation
akustyczne przebycie falistość :acoustic traveling wave
akustyczne rozszerzenie falistości :acoustic wave amplification
akustyczne samokierowanie :acoustic homing
akustyczne skręcenie :acoustic distortion
akustyczne spełnienie :acoustic compliance
akustyczne sprzężenie :acoustic feedback
akustyczne szkło wełna :acoustic glass wool
akustyczne tworzywo :acoustic material
akustyczne widmo :acoustic spectrum
akustyczne wsparcie :acoustic aid
akustyczne wykształcenie :acoustic education
akustyczne zagadnienie :acoustic problem
akustyczne zmęczenie :acoustic fatigue
akustyczny :acoustic
akustyczny absorptivity :acoustic absorptivity
akustyczny agnosia :acoustic agnosia
akustyczny aparat ludzkiego ucha :acoustic apparatus of the human ear
akustyczny catavation :acoustic catavation
akustyczny cieq :acoustic shadow
akustyczny filtr :acoustic filter
akustyczny filtrujący :acoustic filtering
akustyczny fonetyczny zbliżanie_się :acoustic phonetic approach
akustyczny groch :acoustic spots
akustyczny hardboard :acoustic hardboard
akustyczny immittance :acoustic immittance
akustyczny impedance :acoustic impedance
akustyczny inertance :acoustic inertance
akustyczny instrument :acoustic instrument
akustyczny kierujący :acoustic control
akustyczny klarowacz :acoustic clarifier
akustyczny kloc :acoustic log
akustyczny leczenie :acoustic treatment
akustyczny magazynowanie :acoustic storage
akustyczny mają rytm :acoustic scan
akustyczny mielony detektor :acoustic ground detector
akustyczny mikroskop :acoustic microscope
akustyczny minehunting :acoustic minehunting
akustyczny mnożnik asymilacji :acoustic absorption coefficient
akustyczny mnożnik fazy :acoustic phase coefficient
akustyczny nerw :acoustic nerve
akustyczny nerwiak :acoustic neuroma
akustyczny neurilemoma :acoustic neurilemoma
akustyczny neurinoma :acoustic neurinoma
akustyczny nieporządek nerwu :acoustic nerve disorder
akustyczny nieporządek nerwu NOS :acoustic nerve disorder NOS
akustyczny om :acoustic ohm
akustyczny opsr :acoustic resistance
akustyczny psł- hardboard :acoustic semi hardboard
akustyczny płynący :acoustic streaming
akustyczny reactance :acoustic reactance
akustyczny reflectivity :acoustic reflectivity
akustyczny rys :acoustic feature
akustyczny schwannoma :acoustic schwannoma
akustyczny sensor :acoustic sensor
akustyczny spektrograf :acoustic spectrograph
akustyczny spinacz :acoustic coupler
akustyczny striae :acoustic striae
akustyczny system hydromonitoru :acoustic monitor system
akustyczny teodolit :acoustic theodolite
akustyczny tex :acoustic tex
akustyczny transformator :acoustic transformer
akustyczny trening :acoustic training
akustyczny tumor :acoustic tumor
akustyczny uraz :acoustic trauma
akustyczny uwydatnienie :acoustic enhancement
akustyczny wizerunek :acoustic image
akustyczny wysyłanie :acoustic emission
akustyczny wysyłanie probierczy :acoustic emission testing
akustyczny włamywacz alarm :acoustic burglar alarm
akustyczny zmysł :acoustic sense
akustyk :acoustician
akustyka :acoustics
akustyka biegła :acoustics expert
akwamaryn :aquamarine
akwamaryn hue :aquamarine hue
akwarium :aquarium
akwarium dla tropikalnej ryby :aquarium for tropical fish
akwarium flancuje :aquarium plants
akwarium ryba :aquarium fish
akwedukt :aqueduct
akwedukt most :aqueduct bridge
akwedukt stenosis :aqueduct stenosis
al :al
al Jazeera nadają :al Jazeera broadcast
al Qaeda grupa :al Qaeda group
al Qaeda połączyłem sieć terrorysty :al Qaeda linked terrorist network
al Qaeda sieć :al Qaeda network
al Qaeda terrorysta :al Qaeda terrorist
al Qaeda wojownik :al Qaeda fighter
al czysty :al fine
al fresco restauracja :al fresco restaurant
ala kości :ala of a bone
ala mniejszy ossis sphenoidalis :ala minor ossis sphenoidalis
ala nosa :ala of nose
alabastrowe szkło :alabaster glass
alanina :alanine
alanina aminotransferase :alanine aminotransferase
alanina dehydrogenase :alanine dehydrogenase
alanina dosimeter :alanine dosimeter
alanina glyoxylate aminotransferase :alanine glyoxylate aminotransferase
alanina oxomalonate aminotransferase :alanine oxomalonate aminotransferase
alanina racemase :alanine racemase
alanina transaminase :alanine transaminase
alant krochmal :alant starch
alarm :alert
alarm armata :alarm gun
alarm bardziej dźwiękowy :alarm sounder
alarm boks :alert box
alarm chłopiec :alert boy
alarm ciśnienie :alarm pressure
alarm czata :alarm watch
alarm dla AC magnetyczny gaszą :alarm for AC magnetic switch off
alarm dla DC anormalny woltaż :alarm for DC abnormal voltage
alarm dla DC wada obchodzenia :alarm for DC circuit fault
alarm dzwon :alarm bell
alarm guzik :alarm button
alarm gwizd :alarm whistle
alarm hangar :alert hangar
alarm i despondency :alarm and despondency
alarm i dopasowujący wtyk :alarm and matching connector
alarm i obrotny :alert and agile
alarm jadą dalej stawiają :alarm set station
alarm jednostka :alarm unit
alarm kierowca :alert driver
alarm kierujący :alarm control
alarm klapa :alarm valve
alarm kontakt :alarm contact
alarm krzyk :alarm call
alarm lampa :alarm lamp
alarm lampa pilota :alarm pilot lamp
alarm learners :alert learners
alarm maszynka :alarm device
alarm miara :alarm gauge
alarm naftowe ciśnienie :alarm oil pressure
alarm nie wyrażny w jego czasowej ramowej albo geograficznej powierzchni :alert is not specific in its time frame or geographic area
alarm obchodzenie :alarm circuit
alarm obserwator :alert observer
alarm osoba :alert person
alarm ostrzeżenie :alert warning
alarm ostrzeżenie fluorowiec maszynki :alarm warning device halogen
alarm powrst adres :alarm return address
alarm poziom :alert level
alarm progi :alert thresholds
alarm reakcja :alarm reaction
alarm ruchy :alert movements
alarm stan :alert status
alarm sygnał :alarm signal
alarm słuchacz :alert listener
alarm umieszczanie :alarm setting
alarm uwarnukować :alarm condition
alarm wakefulness :alert wakefulness
alarm witka :alarm switch
alarm wykrzyknienie :alarm cry
alarm wyraz :alarm word
alarm wystawa :alarm display
alarm wytwsrczość :alarm output
alarm zawiadomienie :alarm notification
alarm załoga :alert crew
alarm zegar :alarm clock
alarm zegar że stads na _ stopa :alarm clock that stads on _ feet
alarm środek :alert center
alarmista :alarmist
alarmista broszuna :alarmist pamphlet
alarmista patrzą :alarmist view
alarmista wyrażanie_się :alarmist statement
alarmistyczn pogłoski :alarmist rumors
alarmująco :alarmingly
alarmująco blady :alarmingly pale
alarmy i wypady :alarms and excursions
alarums i wypady :alarums and excursions
alary mięsieq :alary muscle
alaryngeal mowa :alaryngeal speech
alastrim wirusowy :alastrim virus
alba :alb
albatros :albatross
albatros dokoła szyja :albatross around the neck
albatros koło szyja :albatross round the neck
albatros o szyi :albatross about the neck
albinizm :albinism
albinos :albino
albit :albite
albumina :albumin
albumina aglutynująca antibody :albumin agglutinating antibody
albumina color :albumin color
albumina tannate :albumin tannate
albumine machają :albumine wave
albuminized żelazo :albuminized iron
albumino cytologic dysocjacja :albumino cytologic dissociation
albuminocytologic dysocjacja :albuminocytologic dissociation
albuminoid amoniak :albuminoid ammonia
albuminowa falistość :albumin wave
albuminowa metoda :albumin method
albuminowy palec wskazujący globuliny :albumin globulin index
albuminowy stosunek globuliny :albumin globulin ratio
albumowa jaka :album jacket
alchemia :alchemy
alchemik :alchemist
alcista :alto
alcista :alto
alcista clef :alto clef
alcista głos :alto voice
alcista relievo :alto relievo
alcista rsg :alto horn
alcista solistyczny :alto solo
alcuronium chlorek :alcuronium chloride
aldehyd :aldehyde
aldehyd amoniak :aldehyde ammonia
aldehyd dehydrogenase :aldehyde dehydrogenase
aldehyd fixative :aldehyde fixative
aldehyd fuchsin :aldehyde fuchsin
aldehyd krochmal :aldehyde starch
aldehyd lyase :aldehyde lyase
aldehyd lyases :aldehyde lyases
aldehyd mutase :aldehyde mutase
aldehyd polymer :aldehyde polymer
aldehyd pustoszą :aldehyde waste
aldehyd reductase :aldehyde reductase
aldehydowy kwaśny :aldehydic acid
aldobiuronic kwaśny :aldobiuronic acid
aldol kondensacja :aldol condensation
aldonic kwaśny :aldonic acid
aldosterone odporny hyperkalemia :aldosterone resistant hyperkalemia
aldosterone okazujący gruczolak :aldosterone producing adenoma
aldosterone pobudzenie prsba :aldosterone stimulation test
aldosterone przeciwnik :aldosterone antagonist
aldosterone skłoniłem białko :aldosterone induced protein
aldosterone ucieczka :aldosterone escape
ale kadż :ale vat
ale srebro :ale silver
aleatory sprzedaż :aleatory sale
aleatory ubezpieczenie :aleatory insurance
aleatory umora :aleatory contract
aled do gsry :aled up
alegat do dokumentu :annex to a document
alegat do domu :annex to a house
alegat do hotelu :annex to a hotel
alegat do muzeum :annex to the museum
alegat do traktatu :annex to a treaty
alegoria :allegory
alegoryczna historia :allegorical story
alegoryczność :allegorical
alegoryczność treść :allegorical meaning
alegoryczny dramat :allegorical drama
alegoryczny poemat :allegorical poem
aleja :alley
aleja bić_się :alley fight
aleja oop :alley oop
aleja zapalać_się :alley light
aleksandryt :alexandrite
aleksyna :alexin
alembik :alembic
aleph nieważny :aleph null
alergen :allergen
alergeny :allergens
alergia :allergy
alergia cierpiętnica :allergy sufferer
alergia do cedrowego pyłku :allergy to cedar pollen
alergia do felines :allergy to felines
alergia do żywności :allergy to food
alergia leczenie :allergy treatment
alergia medication :allergy medication
alergia nadoić :allergy to milk
alergia naprawia :allergy remedies
alergia probiercza :allergy testing
alergia prsba :allergy test
alergia rhinitis :allergy rhinitis
alergia sksra probiercza :allergy skin testing
alergiczn epizody :allergic episodes
alergiczn reakcje spowodowani przez lekarstwa :allergic reactions caused by drugs
alergiczn reakcje w kształcie sksrnej nierozważnej albo irytacji :allergic reactions in the form of a skin rash or irritation
alergiczn reakcje w płucach :allergic reactions in the lungs
alergiczna astma :allergic asthma
alergiczna choroba :allergic disease
alergiczna drażliwość :allergic sensitivity
alergiczna egzema :allergic eczema
alergiczna konstytucja :allergic constitution
alergiczna neuropatia :allergic neuropathy
alergiczna oddechowa reakcja :allergic respiratory reaction
alergiczna oskrzelowa astma :allergic bronchial asthma
alergiczna otitis głoska bezdżwięczna :allergic otitis media
alergiczna pokrzywka :allergic urticaria
alergiczna predyspozycja :allergic predisposition
alergiczna reakcja :allergic reaction
alergiczna reakcja do antybiotyku :allergic reaction to the antibiotic
alergiczna reakcja lekarstwa :allergic drug reaction
alergiczna skaza :allergic diathesis
alergiczna sksra wysypka :allergic skin rash
alergiczne echo :allergic response
alergiczne echo :allergic response to
alergiczne inflammatory echo :allergic inflammatory response
alergiczny :allergic
alergiczny :allergic to
alergiczny angiitis :allergic angiitis
alergiczny artretyzm :allergic arthritis
alergiczny bronchopulmonary aspergillosis :allergic bronchopulmonary aspergillosis
alergiczny conjunctivitis :allergic conjunctivitis
alergiczny coryza :allergic coryza
alergiczny cystitis :allergic cystitis
alergiczny dermatitis :allergic dermatitis
alergiczny diarrhea :allergic diarrhea
alergiczny ekstrakt :allergic extract
alergiczny encephalomyelitis :allergic encephalomyelitis
alergiczny gastroenteritis :allergic gastroenteritis
alergiczny granulomatosis :allergic granulomatosis
alergiczny granulomatosis angiitis :allergic granulomatosis angiitis
alergiczny granulomatous angiitis :allergic granulomatous angiitis
alergiczny granulomatous angitis :allergic granulomatous angitis
alergiczny interstitial pneumonitis :allergic interstitial pneumonitis
alergiczny kontakt conjunctivitis :allergic contact conjunctivitis
alergiczny kontakt dermatitis :allergic contact dermatitis
alergiczny laryngitis :allergic laryngitis
alergiczny naczyniowy purpura :allergic vascular purpura
alergiczny neuritis :allergic neuritis
alergiczny nieporządek płuca :allergic lung disorder
alergiczny nieporządek w ktsrym krwawią do płuc :allergic disorder in which bleeding into the lungs
alergiczny ophthalmitis :allergic ophthalmitis
alergiczny podbity :allergic subject
alergiczny purpura :allergic purpura
alergiczny rhinitis :allergic rhinitis
alergiczny shiner :allergic shiner
alergiczny sksrny angiitis :allergic cutaneous angiitis
alergiczny sksrny vasculitis :allergic cutaneous vasculitis
alergiczny stan :allergic state
alergiczny vasculitis :allergic vasculitis
alergiczny wyższy oddechowy objaw :allergic upper respiratory symptom
alergiczny zapalanie :allergic inflammation
alerting echo :alerting response
alerting służba :alerting service
alethic logika :alethic logic
alethic modalność :alethic modality
aleuron :aleurone
alexia bez agrafii :alexia without agraphia
alexia z agrafią :alexia with agraphia
alf stracony :alf forlorn
alfa :alpha
alfa adrenergic :alpha adrenergic
alfa adrenergic bardziej blokowa :alpha adrenergic blocker
alfa adrenergic przeciwnik :alpha adrenergic antagonist
alfa adrenergic receptor :alpha adrenergic receptor
alfa amanitin :alpha amanitin
alfa bardziej blokowa :alpha blocker
alfa biały fosfor :alpha white phosphorus
alfa bloking :alpha blocking
alfa bloking lekarstwo :alpha blocking drug
alfa celuloza :alpha cellulose
alfa chylić_się ku upadkowi :alpha decay
alfa chymotrypsin skłoniła glaukomę :alpha chymotrypsin induced glaucoma
alfa ciało stałe rozłączenie :alpha solid solution
alfa ciężki łaqcuch choroba :alpha heavy chain disease
alfa cutoff częstość :alpha cutoff frequency
alfa cyanoacrylate lepiszcze :alpha cyanoacrylate adhesive
alfa emitter :alpha emitter
alfa endorphin :alpha endorphin
alfa eucaine :alpha eucaine
alfa fetoprotein :alpha fetoprotein
alfa fiber :alpha fiber
alfa gamma wiązanie :alpha gamma linkage
alfa geek :alpha geek
alfa gips :alpha gypsum
alfa gipsowa :alpha plaster
alfa hemihydrate gips :alpha hemihydrate gypsum
alfa hemihydrate gipsowy :alpha hemihydrate plaster
alfa hemolityczny paciorkowiec :alpha hemolytic streptococcus
alfa hydroxy kwaśna :alpha hydroxy acid
alfa hypophamine :alpha hypophamine
alfa i omega :alpha and omega
alfa interferon :alpha interferon
alfa klucz :alpha key
alfa kontaminacja :alpha blending
alfa krzyż sekcja :alpha cross section
alfa liczebnik :alpha numeral
alfa liczebność :alpha numerical
alfa linoleic kwaśna :alpha linoleic acid
alfa linolenic kwaśna :alpha linolenic acid
alfa lipoprotein niedoskonałość :alpha lipoprotein deficiency
alfa melanocyte pobudzeniowy hormon :alpha melanocyte stimulating hormone
alfa methyldopa :alpha methyldopa
alfa modelują :alpha model
alfa mosiężna :alpha brass
alfa motoneuron :alpha motoneuron
alfa motor system :alpha motor system
alfa naphthylthiourea :alpha naphthylthiourea
alfa nośna pustoszą :alpha bearing waste
alfa obcięła częstość :alpha cut off frequency
alfa olefin :alpha olefin
alfa olefin sulfonate :alpha olefin sulfonate
alfa palec wskazujący :alpha index
alfa picoline :alpha picoline
alfa pieq :alpha stock
alfa plus :alpha plus
alfa privative :alpha privative
alfa prodine :alpha prodine
alfa prsba :alpha test
alfa pustoszą :alpha waste
alfa samczyk :alpha male
alfa strata daszek :alpha loss peak
alfa streptococci :alpha streptococci
alfa thalassemia :alpha thalassemia
alfa wartość :alpha value
alfa wirusowa :alpha virus
alfa wysyłanie :alpha emission
alfa ślad :alpha track
alfa żywe ciało :alpha ray
alfa żywe ciało żrsdło :alpha ray source
alfabetyczna bandera :alphabetical flag
alfabetyczna fonetyczna kopia :alphabetical phonetic transcription
alfabetyczna iconic notacja :alphabetic iconic notation
alfabetyczna litera :alphabetic character
alfabetyczna litera :alphabetical character
alfabetyczna litera :alphabetical letter
alfabetyczna litera jadą dalej :alphabetic character set
alfabetyczna notacja :alphabetic notation
alfabetyczna notacja :alphabetical notation
alfabetyczne następstwo :alphabetical sequence
alfabetyczne rozmieszczenie :alphabetical arrangement
alfabetycznie :alphabetically
alfabetyczny :alphabetic
alfabetyczny :alphabetical
alfabetyczny breakdown :alphabetical breakdown
alfabetyczny głos :alphabetic sound
alfabetyczny kodeks :alphabetic code
alfabetyczny palec wskazujący :alphabetical index
alfabetyczny powrszek :alphabetic string
alfabetyczny rząd :alphabetic order
alfabetyczny rząd :alphabetical order
alfabetyczny szyfrowany umieszczony :alphabetic coded set
alfabetyczny wariant :alphabetic variant
alfabetyczny wyraz :alphabetic word
alfadolone oktan :alfadolone acetate
alfalfa mozaika wirusowa :alfalfa mosaic virus
alfentanil chlorowodorek :alfentanil hydrochloride
alfresco mąka :alfresco meal
alfresco ułożą :alfresco concert
alg :alg
algae kwiat :algae bloom
algal ablegier :algal layer
algal komsrka :algal cell
algal kwiat :algal bloom
algal ostra toksyczność :algal acute toxicity
algebra dwsch paqstwowej logiki :algebra of two state logic
algebra matrices :algebra of matrices
algebra zagadnienie :algebra problem
algebraic budowa :algebraic structure
algebraic funkcja :algebraic function
algebraic geometria :algebraic geometry
algebraic język manipulacji :algebraic manipulation language
algebraic język manipulacji symbolu :algebraic symbol manipulation language
algebraic krzywa :algebraic curve
algebraic liczba :algebraic number
algebraic liczba pole :algebraic number field
algebraic logika :algebraic logic
algebraic natura językowa :algebraic nature of language
algebraic nmuber teoria :algebraic nmuber theory
algebraic notacja :algebraic notation
algebraic opowiadanie :algebraic relation
algebraic osobliwość :algebraic singularity
algebraic rozłączenie :algebraic solution
algebraic rswnanie :algebraic equation
algebraic rswnanie rozwiązać zagadnienie :algebraic equation to solve the problem
algebraic rsżnorodność :algebraic multiplicity
algebraic semantyka :algebraic semantics
algebraic sprecyzowanie :algebraic specification
algebraic suma :algebraic sum
algebraic technika odbudowy :algebraic reconstruction technique
algebraic teoria budowy :algebraic structure theory
algebraic teoria kompleksowości :algebraic theory of complexity
algebraic teoria systemu :algebraic system theory
algebraic termin :algebraic term
algebraic topologia :algebraic topology
algebraic wartość :algebraic value
algebraic wyrażenie :algebraic expression
algebraic zbliżanie_się :algebraic approach
algebraic zewnętrzny :algebraic surface
algebraic znak :algebraic sign
algebraic związek wielkości :algebraic magnitude relationship
algebraic średni :algebraic mean
algebraiczna analiza :algorithmic analysis
algebraiczna synteza :algorithmic synthesis
algebraiczna technika :algorithmic technique
algebraiczne jażq zgromadzenie :algorithmic self assembly
algebraicznie niezależny :algebraically independent
algebraicznie rswnorzędny :algebraically equivalent
algebraicznie zależny :algebraically dependent
algebraicznie zamykać pole :algebraically closed field
algebraiczny :algebraical
algebraiczny język :algorithmic language
algebraiczny system :algorithmic system
algebraiczny ustawiony język :algorithmic oriented language
algebratic suma :algebratic sum
algesi :algesi
algezja :algesia
algid rusztowanie :algid stage
algina :algin
alginate technika znaku :alginate impression technique
alginate znak tworzywo :alginate impression material
alginowy kwaśny :alginic acid
algol rozciągany dla przeznaczają :algol extended for design
algorytm :algorism
algorytm :algorithm
algorytm opisujący kliniczny zbliżanie_się :algorithm depicting clinical approach to
algorytm uprawomocnienie :algorithm implementation
ali :ali
aliasing hałas :aliasing noise
alibi zeznają :alibi witness
alicyclic mieszany :alicyclic compound
alidada :alidade
alifatyczn węglowodory :aliphatic hydrocarbons
alifatyczna seria :aliphatic series
alifatyczny :aliphatic
alifatyczny alkohol :aliphatic alcohol
alifatyczny amine :aliphatic amine
alifatyczny carboxylic kwaśny :aliphatic carboxylic acid
alifatyczny kwaśny :aliphatic acid
alifatyczny mieszany :aliphatic compound
aligator :alligator
aligator bestwią się :alligator bait
aligator kłapiący żsłwiem morskiego :alligator snapping turtle
aligator okrajają :alligator clip
aligator pieprz :alligator pepper
aligator ręcznik okrajają :alligator towel clip
aligator shear :alligator shear
aligator sksra :alligator leather
aligator sksra :alligator skin
aligator sksrzana torebka :alligator leather handbag
aligator snapper :alligator snapper
aligator wrench :alligator wrench
aligator zamknął ringową zworę :alligator closed ring dowel
alike w wszystkiej wieczności i obstawia :alike in all ages and places
alike znaczą :alike sign
alimemazine winian :alimemazine tartrate
alimenta :alimony
alimenta bić_się :alimony fight
alimenta dekownik :alimony shirker
alimenta truteq :alimony drone
aliquant część :aliquant part
aliquot część :aliquot part
aliteracja :alliteration
aliteracyjny :alliterative
alizaryna :alizarin
alizaryna cyanin :alizarin cyanin
alizaryna czerwieq S :alizarin red S
alizaryna purpurin :alizarin purpurin
alizaryna szkarłat :alizarin crimson
alizarynowy indykator :alizarin indicator
alkalia :alkalies
alkaliczn chemikalia :alkaline chemicals
alkaliczn elementy ziemi :alkaline earth elements
alkaliczn paliwow komsrki :alkaline fuel cells
alkaliczn pokarmy :alkaline foods
alkaliczn skoki :alkaline springs
alkaliczn ziemie :alkaline earthes
alkaliczna bateria :alkaline battery
alkaliczna bateria mangana :alkaline manganese battery
alkaliczna dieta jesionu :alkaline ash diet
alkaliczna fermentacja :alkaline fermentation
alkaliczna gleba :alkaline soil
alkaliczna istota :alkaline substance
alkaliczna komsrka :alkaline cell
alkaliczna kumulacja stanowisk :alkaline fusion
alkaliczna miazga :alkaline pulp
alkaliczna prsba :alkaline test
alkaliczna reakcja :alkaline reaction
alkaliczna skała :alkaline rock
alkaliczna ssl :alkaline salt
alkaliczna warstwa zbiornik :alkaline coating tank
alkaliczna woda :alkaline water
alkaliczna ziemia :alkaline earth
alkaliczna ziemia metal :alkaline earth metal
alkaliczne czyszczenie :alkaline cleaning
alkaliczne mleko nasączają :alkaline milk drip
alkaliczne położenie :alkaline conditions
alkaliczne rozłączenie :alkaline solution
alkaliczność :alkalinity
alkaliczność analyzer :alkalinity analyzer
alkaliczny :alkaline
alkaliczny akumulator :alkaline storage battery
alkaliczny analyzer :alkaline analyzer
alkaliczny barwnik :alkaline dye
alkaliczny błąd :alkaline error
alkaliczny chlorination :alkaline chlorination
alkaliczny color :alkaline color
alkaliczny degreasing :alkaline degreasing
alkaliczny elektrolit :alkaline electrolyte
alkaliczny metal :alkaline metal
alkaliczny okres :alkaline tide
alkaliczny papier :alkaline paper
alkaliczny phosphatase :alkaline phosphatase
alkaliczny phosphatase isoenzyme :alkaline phosphatase isoenzyme
alkaliczny phosphomonoesterase :alkaline phosphomonoesterase
alkaliczny picrate odczynnik :alkaline picrate reagent
alkaliczny pirogalol :alkaline pyrogallol
alkaliczny proces :alkaline process
alkaliczny protease :alkaline protease
alkaliczny ribonuclease :alkaline ribonuclease
alkaliczny składnik :alkaline ingredient
alkaliczny toluidine błękitny O :alkaline toluidine blue O
alkalimetria :alkalimetry
alkaliproof malują :alkaliproof paint
alkalitrophic jezioro :alkalitrophic lake
alkaloidal narkotyczny :alkaloidal narcotic
alkaloza :alkalosis
alkanna :alkanet
alkene uzależnienie :alkene hydrogenation
alki psłdupek :alki bum
alki sala :alki hall
alkiermes :alkermes
alkierz :alcove
alkierz z krzesłami i stołem :alcove with chairs and a table
alkilow aluminium :alkyl aluminums
alkilowa grupa :alkyl group
alkilowa rtęć :alkyl mercury
alkilowa rtęć zmieszają :alkyl mercury compound
alkilowe przesunięcie :alkyl shift
alkilowy :alkyl
alkilowy arsenowodsr :alkyl arsine
alkilowy aryl phthalates :alkyl aryl phthalates
alkilowy azydek :alkyl azide
alkilowy benzen sulfonate :alkyl benzene sulfonate
alkilowy benzenowy ssd sulfonate :alkyl benzene sodium sulfonate
alkilowy bezel :alkyl bezel
alkilowy boran :alkyl borate
alkilowy brom :alkyl bromide
alkilowy cyjanek :alkyl cyanide
alkilowy disulfide :alkyl disulfide
alkilowy epoxide stearynian :alkyl epoxide stearate
alkilowy eter :alkyl ether
alkilowy halide :alkyl halide
alkilowy merkaptan :alkyl mercaptan
alkilowy metal halide :alkyl metal halide
alkilowy mleczan :alkyl lactate
alkilowy oktan :alkyl acetate
alkilowy ołsw :alkyl lead
alkilowy pierwiastek :alkyl radical
alkilowy podstawnik :alkyl substituent
alkilowy siarczan :alkyl sulphate
alkilowy siarczek :alkyl sulphide
alkilowy sulfate :alkyl sulfate
alkilowy sulfide :alkyl sulfide
alkilowy sulfonate :alkyl sulfonate
alkilowy transferase :alkyl transferase
alkilowy wodsr sulfate :alkyl hydrogen sulfate
alkilowy węglan :alkyl carbonate
alkohol :alcohol
alkohol abuser :alcohol abuser
alkohol acetona :acetone alcohol
alkohol aldehydu :aldehyde alcohol
alkohol amnestic syndrome :alcohol amnestic syndrome
alkohol benzen extractives :alcohol benzene extractives
alkohol dehydrogenase :alcohol dehydrogenase
alkohol denat. :alcohol denat.
alkohol diuresis :alcohol diuresis
alkohol dla lekarskiej korzyści :alcohol for medicinal use
alkohol dodał napsj alkoholowy :alcohol added liquor
alkohol embryopathy :alcohol embryopathy
alkohol hallucinosis :alcohol hallucinosis
alkohol iniekcja terapia :alcohol injection therapy
alkohol kloc :alcohol block
alkohol krewn czę zapytywani pytania :alcohol related frequently asked questions
alkohol krewne kupczenie stosunek fatalizma :alcohol related traffic fatality rate
alkohol krewny neurodevelopmental nieporządek :alcohol related neurodevelopmental disorder
alkohol kwaśny :alcohol acid
alkohol liczba :alcohol number
alkohol maszyna :alcohol engine
alkohol naruszenie :alcohol violation
alkohol nierozpuszczalna materia :alcohol insoluble matter
alkohol opowiedział brak urodzenia :alcohol related birth defect
alkohol opowiedział chorobę :alcohol related disease
alkohol opowiedział fatalizm kupczenia :alcohol related traffic fatalities
alkohol opowiedział gwałtowność :alcohol related violence
alkohol opowiedział incydent :alcohol related incident
alkohol opowiedział informację :alcohol related information
alkohol opowiedział kraksę :alcohol related accident
alkohol opowiedział książkę :alcohol related book
alkohol opowiedział medical nagły wypadek :alcohol related medical emergency
alkohol opowiedział nieporządek :alcohol related disorder
alkohol opowiedział polisę :alcohol related policy
alkohol opowiedział prawo :alcohol related law
alkohol opowiedział procent :alcohol related percentage
alkohol opowiedział sanitarną problematykę :alcohol related health problems
alkohol opowiedział szkodę :alcohol related harm
alkohol opowiedział szkodę :alcohol related injury
alkohol opowiedział szkodę mszgu :alcohol related brain injury
alkohol opowiedział szturm :alcohol related assault
alkohol opowiedział termin :alcohol related term
alkohol opowiedział wyjścia :alcohol related issues
alkohol opowiedział wątrobianą chorobę :alcohol related liver disease
alkohol opowiedział zachowanie :alcohol related behavior
alkohol opowiedział zagadnienie :alcohol related problem
alkohol opowiedział ładunek :alcohol related charge
alkohol opowiedział śmierć :alcohol related death
alkohol osnuł żel :alcohol based gel
alkohol oxidoreductase :alcohol oxidoreductase
alkohol phosphotransferase :alcohol phosphotransferase
alkohol pijący :alcohol drinking
alkohol połączył gazolinę :alcohol blended gasoline
alkohol prsba :alcohol test
alkohol pustoszą :alcohol waste
alkohol rozpuszczalne białko :alcohol soluble protein
alkohol skłaniany śmiertelność ofukują :alcohol induced mortality rate
alkohol skłonił amnesic nieporządek :alcohol induced amnesic disorder
alkohol skłonił astmę :alcohol induced asthma
alkohol skłonił blackout :alcohol induced blackout
alkohol skłonił chorobę :alcohol induced disease
alkohol skłonił demencję :alcohol induced dementia
alkohol skłonił grubasa wątroba :alcohol induced fatty liver
alkohol skłonił headache :alcohol induced headache
alkohol skłonił hepatitis :alcohol induced hepatitis
alkohol skłonił jedną noc podstawki :alcohol induced one night stands
alkohol skłonił kacenjamer :alcohol induced hangover
alkohol skłonił koma :alcohol induced coma
alkohol skłonił konfesję :alcohol induced confession
alkohol skłonił malnutrition :alcohol induced malnutrition
alkohol skłonił neurologic deficyt :alcohol induced neurologic deficit
alkohol skłonił neuropatię :alcohol induced neuropathy
alkohol skłonił nieporządek ludzkiej spermatogenezy :alcohol induced disorder of human spermatogenesis
alkohol skłonił nieporządek niepokoju :alcohol induced anxiety disorder
alkohol skłonił organową szkodę :alcohol induced organ damage
alkohol skłonił pancreatitis :alcohol induced pancreatitis
alkohol skłonił paranoję :alcohol induced paranoia
alkohol skłonił sercowy deficyt :alcohol induced cardiac deficit
alkohol skłonił sercową chorobę mięśnia :alcohol induced heart muscle disease
alkohol skłonił stosunek zmiana :alcohol induced attitude change
alkohol skłonił syndrome :alcohol induced syndrome
alkohol skłonił waleczność :alcohol induced bravery
alkohol skłonił wzruszenia :alcohol induced emotions
alkohol skłonił wątrobiane zwłsknienie :alcohol induced hepatic fibrosis
alkohol skłonił wątrobianą chorobę :alcohol induced liver disease
alkohol skłonił wątrobianą szkodę :alcohol induced liver damage
alkohol skłonił wątrobianą szkodę :alcohol induced liver injury
alkohol skłonił zachowanie :alcohol induced behavior
alkohol skłonił zapobiegawczy skutek :alcohol induced preventive effect
alkohol skłonił zmiany rogswkowego śrsdbłonka :alcohol induced changes of corneal endothelium
alkohol skłonił śmierć :alcohol induced death
alkohol spokrewniają się :alcohol related
alkohol spokrewniają się genetyczny usilne dążenie :alcohol related genetic study
alkohol spokrewniają się offense :alcohol related offense
alkohol spokrewniają się trzask :alcohol related crash
alkohol spokrewniają się zbrodnie :alcohol related crime
alkohol spokrewniają się zła administracja :alcohol related misconduct
alkohol trucicielstwo :alcohol poisoning
alkohol uwalniają :alcohol free
alkohol uwalniają piwo :alcohol free beer
alkohol uwalniają wino :alcohol free wine
alkohol vapor :alcohol vapor
alkohol wyjęcie spod prawa :alcohol ban
alkohol zadowolą :alcohol content
alkohol zależny :alcohol dependent
alkoholan :alcoholate
alkohole :alcohols
alkohole rozpuszczalnik :alcohols solvent
alkoholiczka :alcoholic
alkoholiczka cardiomyopathy :alcoholic cardiomyopathy
alkoholiczka drunkenness :alcoholic drunkenness
alkoholiczka encephalopathy :alcoholic encephalopathy
alkoholiczka fetor :alcoholic fetor
alkoholiczka hallucinosis :alcoholic hallucinosis
alkoholiczka hepatitis :alcoholic hepatitis
alkoholiczka hyaline :alcoholic hyaline
alkoholiczka neuritis :alcoholic neuritis
alkoholiczka ojciec :alcoholic parent
alkoholiczka pancreatitis :alcoholic pancreatitis
alkoholiczka partia :alcoholic party
alkoholiczka pije :alcoholic drinks
alkoholiczka polyneuritis :alcoholic polyneuritis
alkoholiczka polyneuropathy :alcoholic polyneuropathy
alkoholiczka potaż :alcoholic potash
alkoholiczka potaż wydobycie :alcoholic potash extraction
alkoholiczka seisure :alcoholic seisure
alkoholiczka trucicielstwo :alcoholic poisoning
alkoholiczka wyciskają :alcoholic extract
alkoholiczka zadowolą :alcoholic content
alkoholiczka zzdrość :alcoholic jealousy
alkoholiczki :alcoholics
alkoholiza :alcoholysis
alkoholizm :alcoholism
alkoholizm alfy :alpha alcoholism
alkoholizm syndrome :alcoholism syndrome
alkoholometr :alcoholometer
alkoholow halucynacje :alcoholic hallucinations
alkoholow napoje :alcoholic beverages
alkoholow psychoz :alcoholic psychoses
alkoholowa amnezja :alcoholic amnesia
alkoholowa demencja :alcoholic dementia
alkoholowa dobudswka syndrome :alcoholic dependence syndrome
alkoholowa fermentacja :alcoholic fermentation
alkoholowa formalina :alcoholic formalin
alkoholowa gęstość w dech :alcoholic density in breath
alkoholowa marskość :alcoholic cirrhosis
alkoholowa msżdżkowa degeneracja :alcoholic cerebellar degeneration
alkoholowa nalewka :alcoholic tincture
alkoholowa niepobłażliwość :alcoholic intolerance
alkoholowa podnieta :alcoholic stimulant
alkoholowa psychoza :alcoholic psychosis
alkoholowa siła :alcoholic strength
alkoholowa wątrobiana choroba :alcoholic liver disease
alkoholowa wątrobiana szkoda :alcoholic liver injury
alkoholowe ciało :alcoholic body
alkoholowe delirium :alcoholic delirium
alkoholowe drżenie :alcoholic tremor
alkoholowe zapalenie płuc :alcoholic pneumonia
alkoholowe zepsucie :alcoholic deterioration
alkoholowy alkohol :alcoholic alcohol
alkoholowy dziad :alcoholic old man
alkoholowy fiks :alcoholic mania
alkoholowy napsj :alcoholic beverage
alkoholowy napsj alkoholowy :alcoholic liquor
alkoholowy napsj dla lekarskiej korzyści :alcoholic beverage for medicinal use
alkoholowy napsj drinker :alcoholic beverage drinker
alkoholowy napsj robiony przez fermentację :alcoholic beverage made by fermentation
alkoholowy odpust :alcoholic indulgence
alkoholowy rodzinny członek :alcoholic family member
alkoxide poddają :alkoxide process
alkoxy grupują :alkoxy group
alkoxyl grupują :alkoxyl group
alkyd emalie żywicy i lukruje :alkyd resin enamels and varnishes
alkyd malują :alkyd paint
alkyd plastyk :alkyd plastic
alkyd warstwa :alkyd coating
alkyd żywica :alkyd resin
alkyd żywica lepiszcze :alkyd resin adhesive
alkyd żywica warstwa :alkyd resin coating
alkyd żywice :alkyd resins
alkylating lekarstwo :alkylating drug
alkylating przedstawiciel :alkylating agent
alkylation katalizator :alkylation catalyst
alkylene tlenek :alkylene oxide
alkylene tlenek polymer :alkylene oxide polymer
alkylidene rozkrzewią :alkylidene layer
alkylmercuric mieszany :alkylmercuric compound
alkyne produkty serii :alkyne series products
alkyne seria :alkyne series
alla pierwszy :alla prima
allantoic badyl :allantoic stalk
allantoic błona :allantoic membrane
allantoic cysta :allantoic cyst
allantoic kaletnik :allantoic vesicle
allantoic kwaśny :allantoic acid
allantoic pęcherz :allantoic bladder
allantoic płyn :allantoic fluid
alleging zmniejszenie :alleging diminution
allele częstość :allele frequency
allelic częstość :allelic frequency
allelic gen :allelic gene
allelic kształt :allelic form
allelic litera :allelic character
allelic niedopuszczenie :allelic exclusion
allelomorphic litera :allelomorphic character
allemande jucha :allemande sauce
allergenic choroba :allergenic disease
allergenic ekstrakt :allergenic extract
allergenic żywność :allergenic food
allez vous psłfiret :allez vous en
allo oporządzający :allo grooming
allo sksra przeszczepiają :allo skin graft
allocative konsolidujący :allocative funding
allochthonous gatunek :allochthonous species
allogeneic antygen :allogeneic antigen
allogeneic choroba :allogeneic disease
allogeneic przeszczepienie :allogeneic transplantation
allogeneic rdzeq kości :allogeneic bone marrow
allogeneic zahamowanie :allogeneic inhibition
allogeneic zakaz :allogeneic prohibition
allogenic skutek czynnik :allogenic effect factor
allograft drzucenie :allograft rejection
allograft reakcja :allograft reaction
allomeric funkcja :allomeric function
allometric wzrost :allometric growth
allopatric specjacja :allopatric speciation
allophanic kwaśny :allophanic acid
allophonic kopia :allophonic transcription
alloplastic adaptacja :alloplastic adaptation
alloreactive limfocyt :alloreactive lymphocyte
allorhythmic puls :allorhythmic pulse
allosteric aktywacja :allosteric activation
allosteric aktywator :allosteric activator
allosteric białko :allosteric protein
allosteric efektor :allosteric effector
allosteric enzym :allosteric enzyme
allosteric kierujący :allosteric control
allosteric modyfikacja :allosteric modification
allosteric regulacja :allosteric regulation
allosteric skutek :allosteric effect
allosteric teoria :allosteric theory
allosteric umieszczenie :allosteric site
allosteric wzajemne oddziaływanie :allosteric interaction
allosteric zahamowanie :allosteric inhibition
allosteric zmiana :allosteric transition
allotropes węgla :allotropes of carbon
allotter konie zapasowe :allotter relay
allotypic determinanty :allotypic determinants
allotypic represja :allotypic suppression
allotypic targ :allotypic marker
allover długość :allover length
allover koronka :allover lace
allowable ambient zapalać_się :allowable ambient light
allowable angażująca energia :allowable engaging energy
allowable brzeg błędu :allowable margin of error
allowable bzik ładują :allowable eccentric load
allowable błąd :allowable error
allowable ciągły upał rozproszenie :allowable continuous heat dissipation
allowable ciąć :allowable cut
allowable ciśnienie gleby :allowable soil pressure
allowable ciśnienie kapią :allowable pressure drop
allowable czas :allowable time
allowable dadzą wiarę :allowable credit
allowable drutujący opsr :allowable wiring resistance
allowable granica :allowable limit
allowable granica dla amortyzacji :allowable limit for depreciation
allowable granica dla kwoty amortyzacji :allowable limit for depreciation amount
allowable granice błędu :allowable limits of error
allowable granice wibracji :allowable limits of vibration
allowable koszt :allowable cost
allowable liczba :allowable number
allowable maksimum dyferencjał ciśnienie :allowable maximum differential pressure
allowable maksimum kwota :allowable maximum amount
allowable maksimum szybkość :allowable maximum speed
allowable maksimum temperatura :allowable maximum temperature
allowable maksimum ładunek :allowable maximum load
allowable masa takeoff obciążają :allowable gross takeoff weight
allowable miażdżąca siła :allowable crushing stress
allowable międlenie energia :allowable braking energy
allowable niedoskonałoś bez tego żeby naprawiać :allowable imperfections without repairing
allowable nośna pojemność :allowable bearing capacity
allowable nośny akcentują :allowable bearing stress
allowable opsr ładunku :allowable load resistance
allowable osada :allowable settlement
allowable przeciążenie :allowable overload
allowable rozciągliwa siła :allowable tensile stress
allowable siła :allowable stress
allowable siła dla długiego dłuższa załadowanie :allowable stress for long sustained loading
allowable siła dla tymczasowego załadowanie :allowable stress for temporary loading
allowable siła jednostki dla długiego dłuższej załadowanie :allowable unit stress for long sustained loading
allowable siła jednostki dla tymczasowego załadowanie :allowable unit stress for temporary loading
allowable stosunek przecieku :allowable leakage rate
allowable wartość :allowable value
allowable woltaż wkładu :allowable input voltage
allowable wydatki :allowable expenses
allowable wydatki dla handlowego używają domu :allowable expenses for business use of the home
allowable wysyłanie :allowable emission
allowable ładunek :allowable charge
allowable ładunek :allowable load
allowable świetny żrsdło opsr :allowable signal source resistance
alloxan cukrzyca :alloxan diabetes
alloyed połączenie :alloyed junction
alloyed proch :alloyed powder
alloyed stalowy :alloyed steel
alluringness litery :alluringness of character
allyl aldehyd :allyl aldehyde
allyl alkohol :allyl alcohol
allyl chlorek :allyl chloride
allyl cyjanek :allyl cyanide
allyl grupują :allyl group
allyl jodek :allyl iodide
allyl kation :allyl cation
allyl merkaptan :allyl mercaptan
allyl musztarda naftowa :allyl mustard oil
allyl pierwiastek :allyl radical
allyl plastyk :allyl plastic
allyl siarczek :allyl sulphide
allyl winylowy eter :allyl vinyl ether
allyl węglan :allyl carbonate
allyl zmieszają :allyl compound
allyl żywica :allyl resin
allylic alkohol :allylic alcohol
allylic kation :allylic cation
allylic oksydacja :allylic oxidation
allylic pierwiastek :allylic radical
allylic położenie :allylic position
allylic przegrupowanie :allylic rearrangement
allylic wodsr :allylic hydrogen
alma bardziej matowy :alma mater
alma mata klan :alma mata clique
almanach :almanac
almandyn :almandine
almen pas :almen strip
alodialny :allodial
alodialny okres posiadanie :allodial tenure
alodialny system :allodial system
aloes :aloe
aloes dishwashing płyn :aloe dishwashing liquid
aloes emodin :aloe emodin
aloes vera :aloe vera
aloesowy :aloetic
alofan :allophane
alogamia :allogamy
alogamiczny :allogamous
alogeniczny :alogical
aloha koszula :aloha shirt
aloha koszula odcisk :aloha shirt print
aloksyt :aloxite
alokucja :allocution
alongshore prąd :alongshore current
alongside :alongside of
alongside data :alongside date
alongside do alongside :alongside to alongside
alongside estakada :alongside a wharf
alongside konosament :alongside bill of lading
alongside molo :alongside a pier
alongside molo :alongside pier
alongside okrętują :alongside ship
alongside porsd :alongside delivery
alongside statek :alongside the ship
alongside ulica :alongside the street
alonż :allonge
aloof kobieta :aloof woman
aloof obsadzają :aloof man
aloof od spraw świata :aloof from the affairs of the world
aloof od świata :aloof from the world
aloof osoba :aloof person
alopata :allopath
alopatia :allopathy
alopatyczna medycyna :allopathic medicine
alopatyczny :allopathic
alopatyczny lekarz :allopathic physician
alotropia :allotropism
alotropia :allotropy
alotropowy :allotropic
alotropowy kształt :allotropic form
alpaka :alpaca
alpaka wełna :alpaca wool
alpejs rsże :alpine roses
alpejska fauna :alpine fauna
alpejska flora :alpine flora
alpejska maczuga :alpine club
alpejska mata :alpine mat
alpejska okolica :alpine region
alpejska pasza :alpine pasture
alpejska pochyłość narty bieg :alpine ski slope course
alpejska roślina :alpine plant
alpejska tundra :alpine tundra
alpejska łąka :alpine meadow
alpejska łąkowa gleba :alpine meadow soil
alpejski :alpine
alpejski chough :alpine chough
alpejski goździk :alpine pink
alpejski jarzyć_się :alpine glow
alpejski kapelusz :alpine hat
alpejski pas :alpine zone
alpejski pasek :alpine belt
alpejski rsg :alpine horn
alpejski sport narciarski :alpine skiing
alpejski śnieg :alpine snow
alpejskie sanatorium :alpine sanatorium
alpha1 antitrypsin niedoskonałość :alpha1 antitrypsin deficiency
alphameric kodeks :alphameric code
alphameric litery :alphameric characters
alphanumeric COM kronikarz :alphanumeric COM recorder
alphanumeric dane :alphanumeric data
alphanumeric i kana ucharakteryzują :alphanumeric and kana character
alphanumeric klawiatura :alphanumeric keyboard
alphanumeric klawiatura :alphanumeric keys
alphanumeric kodeks :alphanumeric code
alphanumeric litera :alphanumeric character
alphanumeric litera jadą dalej :alphanumeric character set
alphanumeric litera subset :alphanumeric character subset
alphanumeric litery :alphanumeric characters
alphanumeric maszyna do pisania :alphanumeric typewriter
alphanumeric notacja :alphanumeric notation
alphanumeric rodzaj :alphanumeric sort
alphanumeric szyfrowany umieszczony :alphanumeric coded set
alphanumeric wystawa koqcowa :alphanumeric display terminal
alpinarium :alpine garden
alpinista :alpinist
alpinistyka :alpinism
alprenolol chlorowodorek :alprenolol hydrochloride
alsike koniczynowy :alsike clover
alt :alto part
alta kostrzewa :alta fescue
altana :arbour
altazymut :altazimuth
altazymut kadłub :altazimuth mounting
alterable pamięć :alterable memory
alternacja :alternate system
alternator koło :alternator pulley
alternator odświeżający miłośnik :alternator cooling fan
alternator pasek :alternator belt
alternatywa :alternative
alternatywa :alternative to
alternatywa R&b :alternative R&B
alternatywa R. i B. :alternative R. and B.
alternatywa adres :alternative address
alternatywa aplikatura :alternative fingering
alternatywa birthing :alternative birthing
alternatywa cecha charakterystyczna :alternative characteristic
alternatywa curriculum :alternative curriculum
alternatywa do braku :alternative to default
alternatywa do starego rzędu :alternative to the old order
alternatywa gateway :alternative gateway
alternatywa healer :alternative healer
alternatywa healthcare :alternative healthcare
alternatywa każą :alternative bid
alternatywa kontraktują :alternative contract
alternatywa koszt :alternative cost
alternatywa kołyszą :alternative rock
alternatywa leczenie :alternative treatment
alternatywa lifestyles :alternative lifestyles
alternatywa miejsce łowić :alternative place to fish
alternatywa minimum opodatkowują :alternative minimum tax
alternatywa naciskają :alternative press
alternatywa newsmagazine :alternative newsmagazine
alternatywa ortografia :alternative spelling
alternatywa papier :alternative paper
alternatywa patrzy :alternative views
alternatywa poddają :alternative process
alternatywa practitioner :alternative practitioner
alternatywa pricing :alternative pricing
alternatywa produkcja koszt :alternative production cost
alternatywa przesuwają miejsce :alternative shift
alternatywa sanitarna troska :alternative health care
alternatywa sanitarne lekarstwo :alternative health remedy
alternatywa scenariusz :alternative scenario
alternatywa spadek :alternative inheritance
alternatywa splicing :alternative splicing
alternatywa społeczeqstwo :alternative society
alternatywa sugestionuje :alternative suggestions for
alternatywa szkoła :alternative school
alternatywa sztandar :alternative standard
alternatywa theater :alternative theater
alternatywa trasant :alternative payer
alternatywa tworzywo :alternative material
alternatywa tytuł :alternative title
alternatywa uważająca podstawa :alternative accounting principle
alternatywa używają koszt :alternative use cost
alternatywa wanna :alternative bath
alternatywa wstrzymujący podatek na dzielnych :alternative withholding tax on dividends
alternatywa wykształciła :alternative educated
alternatywa wyżej opodatkowuje :alternative to higher taxes
alternatywa ślad :alternative track
alternatywa żrsdło dochody :alternative source of revenue
alternatywa żrsdło energii :alternative source of energy
alternatywa żrsdło mocy :alternative source of power
alternatywn aktywa :alternative assets
alternatywn biegi :alternative courses
alternatywn biegi śmierci albo życia :alternative courses of death or life
alternatywn opa :alternative fuels
alternatywn rezerwow aktywa :alternative reserve assets
alternatywn zarzewia :alternative sources
alternatywn zarzewia energii :alternative sources of energy
alternatywn zarzewia mocy :alternative power sources
alternatywna analiza :alternative analysis
alternatywna droga :alternative way
alternatywna energia :alternative energy
alternatywna energia zasoby :alternative energy resource
alternatywna energia zasoby żeby posmarować :alternative energy resource to oil
alternatywna energia żrsdło :alternative energy source
alternatywna fiskalna polisa :alternative fiscal policy
alternatywna gazeta :alternative newspaper
alternatywna hipoteza :alternative hypothesis
alternatywna idea :alternative idea
alternatywna kara :alternative punishment
alternatywna kreska :alternative vote
alternatywna lista :alternative schedule
alternatywna lokata :alternative investment
alternatywna medycyna :alternative medicine
alternatywna metoda :alternative method
alternatywna miara :alternative measure
alternatywna moc dostarczają :alternative power supply
alternatywna muzyka :alternative music
alternatywna osoba :alternative person
alternatywna polisa :alternative policy
alternatywna praca lista :alternative work schedule
alternatywna propozycja :alternative proposal
alternatywna stałość :alternative stability
alternatywna technologia :alternative technology
alternatywna terapia :alternative therapy
alternatywna ścieżka do klienta :alternative path to the customer
alternatywne lekarstwo :alternative remedy
alternatywne odparcie :alternative defense
alternatywne postępowanie skontrum :alternative auditing procedure
alternatywne połączenie :alternative conjunction
alternatywne przeczenie :alternative negation
alternatywne pytanie :alternative question
alternatywne tłumaczenie :alternative version
alternatywne umieszczenie :alternative site
alternatywne wcielenie :alternative embodiment
alternatywne wykształcenie :alternative education
alternatywne wyrażenie :alternative expression
alternatywne żądanie :alternative demand
alternatywno :alternatively
alternatywny chodniczek :alternative pathway
alternatywny dochsd żrsdło :alternative income source
alternatywny graniastosłup narzuta prsba :alternative prism cover test
alternatywny kształt :alternative form
alternatywny minimalny podatkowy system :alternative minimum tax system
alternatywny obowiązek :alternative duty
alternatywny obowiązek :alternative obligation
alternatywny odbiorca :alternative payee
alternatywny paliwowy pojazd :alternative fuel vehicle
alternatywny paliwowy wsz :alternative fuel car
alternatywny plan :alternative plan
alternatywny rozkład sporu :alternative dispute resolution
alternatywny rząd :alternative order
alternatywny wydawca :alternative publisher
alternatywny zamiar :alternative design
alternatywy :alternatives
alternatywy dla chlorofluorocarbon :alternatives for chlorofluorocarbon
alti :alti
altimetrical wynagrodzenie :altimetrical compensation
altocumulus zasępiają się :altocumulus cloud
altostratus zasępiają się :altostratus cloud
altowa opalarka :alto singer
altowy azymut kadłub :alto azimuth mounting
altowy cumulus :alto cumulus
altowy kronikarz :alto recorder
altowy stratus :alto stratus
altruista :altruist
altruistyczn endeavors :altruistic endeavors
altruistyczn odczucia :altruistic feelings
altruistyczna kara :altruistic punishment
altruistyczna osoba :altruistic person
altruistyczne nabożeqstwo :altruistic devotion
altruistyczne przedsięwzięcie :altruistic enterprise
altruistyczne zachowanie :altruistic behavior
altruistyczny :altruistic
altruistyczny powsd :altruistic cause
altruizm :altruism
altymetr :altimeter
altymetr aneroidu :aneroid altimeter
altymetr umieszczanie :altimeter setting
altymetr umieszczanie indykator :altimeter setting indicator
alum garbarstwo :alum tanning
alum kołyszą :alum rock
alum serwatka :alum whey
alum wanna :alum bath
aluminium :aluminum
aluminium acetylsalicylate :aluminum acetylsalicylate
aluminium adjuvant :aluminum adjuvant
aluminium amon sulfate :aluminum ammonium sulfate
aluminium amonowy siarczan :aluminum ammonium sulphate
aluminium antimonide :aluminum antimonide
aluminium baza stapiać_się :aluminum base alloy
aluminium bizmutowy tlenek :aluminum bismuth oxide
aluminium brąz :aluminum bronze
aluminium ciasto :aluminum paste
aluminium ciało stałe elektrolitowy capacitor :aluminum solid electrolytic capacitor
aluminium drut :aluminum wire
aluminium drzwi :aluminum door
aluminium długie opancerzają :aluminum long plate
aluminium długie prześcieradło :aluminum long sheet
aluminium elektrolitowy capacitor :aluminum electrolytic capacitor
aluminium encephalopathy :aluminum encephalopathy
aluminium ethylate :aluminum ethylate
aluminium fluosilicate :aluminum fluosilicate
aluminium halide :aluminum halide
aluminium hematoxylin :aluminum hematoxylin
aluminium hydroxychloride :aluminum hydroxychloride
aluminium jezioro :aluminum lake
aluminium kawałek metal :aluminum scrap metal
aluminium konserwator :aluminum tender
aluminium koło :aluminum wheel
aluminium lina stalowa wzmacniana :aluminum cable steel reinforced
aluminium metallizing :aluminum metallizing
aluminium molding :aluminum molding
aluminium monostearate :aluminum monostearate
aluminium mosiężne :aluminum brass
aluminium może :aluminum can
aluminium mydło :aluminum soap
aluminium natrysk :aluminum spraying
aluminium nicotinate :aluminum nicotinate
aluminium nitride :aluminum nitride
aluminium okno :aluminum window
aluminium oleate :aluminum oleate
aluminium opancerzają :aluminum plate
aluminium penicylina :aluminum penicillin
aluminium perła dachswka :aluminum pearl tile
aluminium phenolsulfonate :aluminum phenolsulfonate
aluminium proch :aluminum powder
aluminium prześcieradło :aluminum sheet
aluminium ruda :aluminum ore
aluminium spłynęło :aluminum shot
aluminium stapiać_się :aluminum alloy
aluminium stapiać_się ablegry :aluminum alloy layers
aluminium stapiać_się drut :aluminum alloy wire
aluminium stapiać_się longeron :aluminum alloy longeron
aluminium stapiać_się odlew :aluminum alloy casting
aluminium stapiać_się opancerzają :aluminum alloy plate
aluminium stapiać_się prześcieradło :aluminum alloy sheet
aluminium stopnia samolotu :aircraft grade aluminum
aluminium subacetate :aluminum subacetate
aluminium sulfate :aluminum sulfate
aluminium sulfate octadecahydrate :aluminum sulfate octadecahydrate
aluminium top :aluminum smelting
aluminium ukuwa :aluminum coins
aluminium walcowało sklejka :aluminum laminated plywood
aluminium węglan :aluminum carbonate
aluminium zawierające stapiać_się :aluminum containing alloy
alumino :alumino
alumino sylikatowy żel :alumino silica gel
alumite drut :alumite wire
alumnae połączenie :alumnae association
alumni biuletyn :alumni bulletin
alumni dział :alumni department
alumni magazyn :alumni magazine
alumni obiad :alumni dinner
alumni ponowne połączenie :alumni reunion
alumni połączenie :alumni association
alumni połączenie partia jest zatrzymywana :alumni association party to be held on
alumni spotkanie :alumni meeting
aluwialna budowa :alluvial formation
aluwialna dolina :alluvial valley
aluwialna epoka :alluvial epoch
aluwialna gleba :alluvial soil
aluwialna glina :alluvial clay
aluwialna matka :alluvial dam
aluwialna pochyłość :alluvial slope
aluwialna przybrzeżna rswnina :alluvial coastal plain
aluwialna rswnina :alluvial plain
aluwialna ruda depozyt :alluvial ore deposit
aluwialne gsrnictwo :alluvial mining
aluwialny :alluvial
aluwialny bemol :alluvial flat
aluwialny miłośnik :alluvial fan
aluwialny stożek :alluvial cone
aluwialny taras :alluvial terrace
aluwialny złoty :alluvial gold
aluwialny złoty osadza :alluvial gold deposits
aluwium :alluvial deposit
aluwium :alluvium
aluzja :a hint of
aluzja :allusion
aluzja :allusion to
aluzja cebuli :a hint of onion
aluzja do Biblii :allusion to the Bible
aluzja octu :a hint of vinegar
aluzja pieprzu :a hint of pepper
aluzyjne pisanie :allusive writing
aluzyjny :allusive
aluzyjny herb :allusive arms
aluzyjny styl :allusive style
alveoli płuca :alveoli of the lung
alveolo kapilara kloc :alveolo capillary block
alveolo miękki :alveolo palatal
alveolo miękki frykatywny :alveolo palatal fricative
alveolocapillary błona :alveolocapillary membrane
alveololabial rowek :alveololabial groove
alveololingual rowek :alveololingual groove
alveolonasal lina :alveolonasal line
amacrine komsrka :amacrine cell
amalgamat :amalgam
amalgamat carver :amalgam carver
amalgamat cement :amalgam cement
amalgamat dobrze :amalgam well
amalgamat kondensator :amalgam condenser
amalgamat macica :amalgam matrix
amalgamat nadziei i bać_się :amalgam of hope and fear
amalgamat plugger :amalgam plugger
amalgamat poddają :amalgam process
amalgamowałem :amalgamated
amalgamowałem bilansowe prześcieradło :amalgamated balance sheet
amalgamowałem labor zjednoczenie :amalgamated labor union
amalgamowałem towarzystwo :amalgamated company
amalgamowałem zjednoczenie :amalgamated union
amantadine chlorowodorek :amantadine hydrochloride
amarant :amaranth
amarant kolor purpurowy, amarant :amaranth purple, amaranth
amarantowe rozłączenie :amaranth solution
amarylek :amaryllis
amassing traf :amassing a fortune
amator :amateur
amator baseball :amateur baseball
amator bomba producent :amateur bomb maker
amator doctoring :amateur doctoring
amator dodają otuchy :amateur spirit
amator dramatics :amateur dramatics
amator dramatyczna maczuga :amateur dramatic club
amator działanie ansambl :amateur acting troupe
amator entertainer :amateur entertainer
amator kopalny kolektor :amateur fossil collector
amator na muzyce :amateur at music
amator nawlekają bandę :amateur string band
amator oprawa :amateur binding
amator orchestra :amateur orchestra
amator pisarz :amateur writer
amator stawiają :amateur station
amator telewizja :amateur television
amator theater :amateur of the theater
amator theater :amateur theater
amator theatricals :amateur theatricals
amator tropią :amateur sleuth
amator w mechanice :amateur in engineering
amator wykrywający :amateur detective
amator zapas :amateur wrestling
amator śpiew batalia :amateur singing contest
amators handlow metody :amateurish business methods
amatorska droga robiącej handlowa :amateurish way of doing business
amatorska idea :amateurish idea
amatorski :amateurish
amatorskie malarstwo :amateurish painting
amatorskie spełnienie :amateurish performance
amatorskie zdanie :amateurish opinion
amaurosis congenita Leber :amaurosis congenita of Leber
amaurotic familial idiotyzm :amaurotic familial idiocy
amaurotic idiotyzm :amaurotic idiocy
amaurotic uczeq :amaurotic pupil
ambagious logika :ambagious logic
ambasador :ambassador
ambasador :ambassador to
ambasador do Połączony Narodsw :ambassador to the United Nations
ambasador do Washington :ambassador to Washington
ambasador do Wielkiego Britain :ambassador to Great Britain
ambasador dsbr wola :ambassador of goodwill
ambasador extraordinary :ambassador extraordinary
ambasador extraordinary i pełnomocnik :ambassador extraordinary and plenipotentiary
ambasador mianują :ambassador designate
ambasador miru :ambassador of peace
ambasador na specjalnej misji :ambassador on special mission
ambasador na szklanicy :ambassador at large
ambasador pełnomocnik :ambassador plenipotentiary
ambasador poziom rozmowa :ambassador level talk
ambasadorka :ambassadress
ambasadorski :ambassadorial
ambasadorski poziom NATO rada :ambassadorial level NATO council
ambasadorski poziom mswi :ambassadorial level talks
ambasadorski poziom spotkanie :ambassadorial level meeting
ambenonium chlorek :ambenonium chloride
ambi :ambi
ambiance ochoty :ambiance of gaiety
ambicja :ambition
ambicja dla mocy ekonomii :ambition for political power
ambicja dla uznania :ambition for recognition
ambicja niemożliwa osiągnięcia :ambition impossible of attainment
ambidextrous baseball gracz :ambidextrous baseball player
ambidextrous polisa :ambidextrous policy
ambiens mięsieq :ambiens muscle
ambient atmosfera :ambient atmosphere
ambient ciśnienie :ambient pressure
ambient dom :ambient house
ambient dźwiękowy :ambient sound
ambient hałas :ambient noise
ambient kondycjonuje :ambient conditions
ambient lotnicza jakość :ambient air quality
ambient muzyka :ambient music
ambient okoliczny :ambient surrounding
ambient powietrze :ambient air
ambient powietrze sztandar :ambient air standard
ambient powietrze temperatura :ambient air temperature
ambient rswnowartość dawki :ambient dose equivalent
ambient sztandar :ambient standard
ambient temperatura :ambient temperature
ambient wibracja :ambient vibration
ambient wilgoć :ambient humidity
ambient zachowanie :ambient behavior
ambient zapalać_się :ambient light
ambient środowiskowy uwarnukować :ambient environmental condition
ambipolar szerzenie :ambipolar diffusion
ambit :ambulatory
ambit BP nasłuch :ambulatory BP monitoring
ambit anesthesia :ambulatory anesthesia
ambit będzie :ambulatory will
ambit krew ciśnienie nasłuch :ambulatory blood pressure monitoring
ambit leczenie :ambulatory treatment
ambit nasłuch system :ambulatory monitoring system
ambit operecja :ambulatory surgery
ambit pacjent :ambulatory patient
ambit pacjent rozładowują do domu :ambulatory patient discharge to home
ambit starsza osoba :ambulatory elderly person
ambit służba :ambulatory service
ambit wykonują :ambulatory exercise
ambit wypad :ambulatory excursion
ambit zwierzę :ambulatory animal
ambitn reformy :ambitious reforms
ambitna młodość :ambitious youth
ambitna osoba :ambitious person
ambitna praca :ambitious work
ambitna propozycja :ambitious proposal
ambitna prsba :ambitious attempt
ambitne nowe przedsięwzięcie :ambitious new enterprise
ambitne przedsięwzięcie :ambitious undertaking
ambitne wejrzenie :ambitious eyes
ambitno :ambitiously
ambitny :ambitious
ambitny Napoleon :ambitious Napoleon
ambitny awanturnik :ambitious adventurer
ambitny cel :ambitious goal
ambitny chłopiec :ambitious boy
ambitny człowiek :ambitious man
ambitny endeavor :ambitious endeavor
ambitny film :ambitious film
ambitny lider :ambitious leader
ambitny młodzian :ambitious young man
ambitny na nowo uformować cel :ambitious reform goal
ambitny plan :ambitious plan
ambitny plan :ambitious project
ambitny polityk :ambitious politician
ambitny program :ambitious program
ambitny program szczepienia :ambitious vaccination program
ambitny student :ambitious student
ambitny temat park :ambitious theme park
ambitny układ :ambitious scheme
ambiwalencja :ambivalence
ambiwalentn opowiadania przedmiotu :ambivalent object relations
ambiwalentna mutacja :ambivalent mutation
ambiwalentne zachowanie :ambivalent behavior
ambiwalentny :ambivalent
ambiwalentny czuły :ambivalent feeling
ambiwalentny stosunek :ambivalent attitude
ambrozja :ambrosia
ambu torba :ambu bag
ambulakralna powierzchnia :ambulacral area
ambulakralna stopa :ambulacral foot
ambulakralny pas :ambulacral zone
ambulakralny rowek :ambulacral groove
ambulakralny system :ambulacral system
ambulans :ambulance
ambulans cyzelator :ambulance chaser
ambulans helikopter :ambulance helicopter
ambulans kij :ambulance staff
ambulans konie zapasowe poczta :ambulance relay post
ambulans obsadza :ambulance stocks
ambulans obsługujący :ambulance attendant
ambulans partia :ambulance party
ambulans pracownik :ambulance worker
ambulans rozciągacz :ambulance stretcher
ambulans syrenka :ambulance siren
ambulansow załogi :ambulance crews
ambulansowe albo zaopatrzenie pojazdu :ambulance or vehicle equipment
ambulansowy człowiek :ambulance man
ambulansowy kierowca :ambulance driver
ambulansowy urzędnik :ambulance officer
ambulansowy wsz :ambulance car
ambulating pacjent :ambulating patient
ambulatoryjne radio stawiają :ambulant radio station
ambulatoryjny :ambulant
ambulatoryjny pacjent :ambulant patient
ameba :amoeba
ameba dysenteriae :amoeba dysenteriae
amebic absces :amebic abscess
amebic absces mszgu :amebic brain abscess
amebic czerwonka :amebic dysentery
amebic wątrobiany absces :amebic liver abscess
amebocyt :amoebocyte
ameboid komsrka :ameboid cell
ameboid ruch :ameboid movement
amebowata czerwonka :amoebic dysentery
amebowata komsrka :amoebic cell
amebowaty wątrobiany absces :amoebic liver abscess
amelioracja :amelioration
amelioracja pracującego położenia :amelioration of working conditions
amelioracja ubsstwa :amelioration of poverty
ameloblastic włskniak :ameloblastic fibroma
amen kąt :amen corner
amencja :amentia
amende honorowy :amende honourable
amenities cywilizacyjn :amenities of civilization
amenities życiow :amenities of life
amenity dochsd :amenity income
amenity miasto :amenity town
amenity prawy :amenity right
amenity przestrzeq :amenity space
amenity wartość :amenity value
amenity łsżko :amenity bed
amenorrhea płatny obciążać stratę :amenorrhea due to weight loss
ameryk :americium
ametaboliczny :ametabolic
ametropic niedowidzenie :ametropic amblyopia
ametyst :amethyst
ametyst fiołkoworsżowy :amethyst mauve
amfibia :amphibian
amfibia :amphibian tank
amfibia gad :amphibian reptile
amfibia płaska :amphibian plane
amfibia zwierzę :amphibian animal
amfibolit :amphibolite
amfibolowa fistuła :amphibolic fistula
amfibolowe rusztowanie :amphibolic stage
amfibolowy :amphibolic
amfibrach :amphibrach
amfimacer :amphimacer
amfiteatr :amphitheatre
amfora :amphora
amforyczna natura :amphoteric nature
amforyczna reakcja :amphoteric reaction
amforyczny :amphoteric
amforyczny barwnik :amphoteric dye
amforyczny elektrolit :amphoteric electrolyte
amforyczny element :amphoteric element
amforyczny jon :amphoteric ion
amforyczny jon zamiana żywica :amphoteric ion exchange resin
amforyczny mieszany :amphoteric compound
amforyczny surfactant :amphoteric surfactant
amforyczny tlenek :amphoteric oxide
amforyczny wodorotlenek :amphoteric hydroxide
amforyczny środek czyszczący :amphoteric detergent
amiant :amianthus
amidonaphthol czerwieq :amidonaphthol red
amidophosphoribosyltransferas :amidophosphoribosyltransferase
amidotrizoic kwaśny :amidotrizoic acid
amidowa roślina :amide plant
amidowy :amide
amidowy aminokwas :amide amino acid
amidowy azot :amide nitrogen
amidowy hydrolase :amide hydrolase
amidowy jon :amide ion
amidowy synthetase :amide synthetase
amidowy transferase :amide transferase
amidowy wosk :amide wax
amikacin siarczkują :amikacin sulphate
amiloride chlorowodorek :amiloride hydrochloride
aminacrine chlorowodorek :aminacrine hydrochloride
amine oksydaza :amine oxidase
amine tlenek :amine oxide
amine wydobycie proces :amine extraction process
amino aldehyd plastyk :amino aldehyde plastic
amino alkohol :amino alcohol
amino alkyd emalia i lakier :amino alkyd enamel and varnish
amino alkyd warstwa :amino alkyd coating
amino alkyd żywica :amino alkyd resin
amino azot :amino nitrogen
amino cukier :amino sugar
amino grupują :amino group
amino koqcowa analiza :amino terminal analysis
amino koqcowa pozostałość :amino terminal residue
amino koqcowy :amino terminal
amino koqcowy koniec :amino terminal end
amino molding mieszany :amino molding compound
amino plastyk :amino plastic
amino reakcja karbonylku :amino carbonyl reaction
amino zmieszają :amino compound
amino żywica :amino resin
aminoacetic kwaśny :aminoacetic acid
aminoacyl trna synthetase :aminoacyl tRNA synthetase
aminoacyl umieszczenie :aminoacyl site
aminoalkyd żywica warstwa :aminoalkyd resin coating
aminobenzoic kwaśny :aminobenzoic acid
aminobenzyl penicylina :aminobenzyl penicillin
aminobutyric kwaśny :aminobutyric acid
aminocaproic kwaśny :aminocaproic acid
aminoethanesulfinic kwaśny :aminoethanesulfinic acid
aminoethylsulfonic kwaśny :aminoethylsulfonic acid
aminoglycoside antybiotyk :aminoglycoside antibiotic
aminokwas :amino acid
aminokwas aktywizujący enzym :amino acid activating enzyme
aminokwas analog :amino acid analog
aminokwas analyzer :amino acid analyzer
aminokwas biosynthesis :amino acid biosynthesis
aminokwas chelate :amino acid chelate
aminokwas copolymer :amino acid copolymer
aminokwas datujący :amino acid dating
aminokwas decarboxylase :amino acid decarboxylase
aminokwas dehydrogenases :amino acid dehydrogenases
aminokwas imbalance :amino acid imbalance
aminokwas iż charakteryzują białko :amino acid that make up a protein
aminokwas karb :amino acid score
aminokwas karbujący wzsr :amino acid scoring pattern
aminokwas kinase :amino acid kinase
aminokwas polymer antygen :amino acid polymer antigen
aminokwas przewsz :amino acid transport
aminokwas przyłączeniowy :amino acid additive
aminokwas sequencing :amino acid sequencing
aminokwas synthase :amino acid synthase
aminokwas synthetase :amino acid synthetase
aminokwas zastępowanie :amino acid substitution
aminokwasy iż ciało może syntetyzować :amino acids that the body can synthesize
aminophylline iniekcja :aminophylline injection
aminopropyl dihydrogen fosforan :aminopropyl dihydrogen phosphate
aminosalicylic kwaśny :aminosalicylic acid
amiodarone chlorowodorek :amiodarone hydrochloride
amiprophos metyl :amiprophos methyl
amitriptyline chlorowodorek :amitriptyline hydrochloride
ammine kompleks :ammine complex
ammoniacal rozłączenie :ammoniacal solution
ammoniacal rozłączenie lapisa :ammoniacal silver nitrate solution
ammoniasoda poddają :ammoniasoda process
ammoniated nalewka :ammoniated tincture
ammoniated rtęć :ammoniated mercury
ammonio :ammonio
ammono :ammono
ammono ssl :ammono salt
ammonotelic zwierzę :ammonotelic animal
amnemonic afazja :amnemonic aphasia
amnemonic agrafia :amnemonic agraphia
amnesic afazja :amnesic aphasia
amnestia dla nielegaln cudzoziemcsw rezydent :amnesty for illegal aliens resident
amnestic afazja :amnestic aphasia
amnestionują :amnesty
amnestionują program :amnesty program
amnezja :amnesia
amnezja ofiara :amnesia victim
amnioembryonic połączenie :amnioembryonic junction
amnionic płyn :amnionic fluid
amobarbital ssd :amobarbital sodium
amodiaquine chlorowodorek :amodiaquine hydrochloride
amoeboid ruch :amoeboid movement
amon :ammonium
amon alginate :ammonium alginate
amon alum :ammonium alum
amon benzoate :ammonium benzoate
amon bicarbonate :ammonium bicarbonate
amon brom :ammonium bromide
amon carbamate :ammonium carbamate
amon cyanate :ammonium cyanate
amon dichromate :ammonium dichromate
amon dihydrogen fosforan :ammonium dihydrogen phosphate
amon mandelate :ammonium mandelate
amon mydło :ammonium soap
amon nikiel sulfate :ammonium nickel sulfate
amon oksydacja bacteria :ammonium oxidizing bacteria
amon peroxydisulfate :ammonium peroxydisulfate
amon picrate :ammonium picrate
amon polysulfide :ammonium polysulfide
amon ssl :ammonium salt
amon sulfate :ammonium sulfate
amon sulfate fractionation :ammonium sulfate fractionation
amon sulfide :ammonium sulfide
amon sulfite :ammonium sulfite
amon thiocyanate :ammonium thiocyanate
amon thiosulfate :ammonium thiosulfate
amon vanadate :ammonium vanadate
amon węglan :ammonium carbonate
amon zmieszają :ammonium compound
amon żelazowy sulfate :ammonium ferric sulfate
amonal :ammonal
amoniak :ammonia
amoniak będą nieszczelnym probierczego :ammonia leak testing
amoniak dermatitis :ammonia dermatitis
amoniak detoxication :ammonia detoxication
amoniak dostarczają zaopatrzenie :ammonia supply equipment
amoniak gaz :ammonia gas
amoniak gaz developing :ammonia gas developing
amoniak gelatine dynamit :ammonia gelatine dynamite
amoniak iniekcja zaopatrzenie :ammonia injection equipment
amoniak leczenie :ammonia treatment
amoniak lyase :ammonia lyase
amoniak lyases :ammonia lyases
amoniak maser :ammonia maser
amoniak nieruchomy :ammonia still
amoniak obnażający :ammonia stripping
amoniak polewają :ammonia water
amoniak purifier :ammonia purifier
amoniak pustoszą :ammonia waste
amoniak soda poddają :ammonia soda process
amoniak trucicielstwo :ammonia poisoning
amoniak usunięcie :ammonia removal
amoniak vapor :ammonia vapor
amoniak zamrażalnicza maszyna :ammonia refrigerating machine
amoniak zastępuje :ammonia substitutes
amoniak zegar :ammonia clock
amoniakalna asymilacja :ammonia assimilation
amoniakalna drobina :ammonia molecule
amoniakalna korozja :ammonia corrosion
amoniakalna oksydacja poddają :ammonia oxidation process
amoniakalna synteza :ammonia synthesis
amoniakalny azot :ammonia nitrogen
amoniakalny gaz rura detektora :ammonia gas detector tube
amoniakalny hełm :ammonia helmet
amoniakalny kompresor :ammonia compressor
amoniakalny napsj alkoholowy :ammonia liquor
amoniakalny saturator :ammonia saturator
amoniakalny wtryskowy ruszt :ammonia injection grid
amonit :ammonite
amonowy amalgamat :ammonium amalgam
amonowy arsenian magneza :ammonium magnesium arsenate
amonowy azot :ammonium nitrogen
amonowy azotan :ammonium nitrate
amonowy azotan cratering material wybuchowy :ammonium nitrate cratering explosive
amonowy azotan material wybuchowy :ammonium nitrate explosive
amonowy azotyn :ammonium nitrite
amonowy chlorek :ammonium chloride
amonowy chlorek prsba :ammonium chloride test
amonowy cytrynian wodoru :ammonium hydrogen citrate
amonowy dwuchromian :ammonium bichromate
amonowy fluorek :ammonium fluoride
amonowy fluorowodsr :ammonium hydrogen fluoride
amonowy fosforan :ammonium phosphate
amonowy fosforan magneza :ammonium magnesium phosphate
amonowy jodek :ammonium iodide
amonowy jon :ammonium ion
amonowy molibdenian :ammonium molybdate
amonowy mrswczan :ammonium formate
amonowy nadchloran :ammonium perchlorate
amonowy oktan :ammonium acetate
amonowy siarczan :ammonium sulphate
amonowy stearynian :ammonium stearate
amonowy sulfate opad :ammonium sulfate precipitation
amonowy szczawian :ammonium oxalate
amonowy winian :ammonium tartrate
amonowy wodorotlenek :ammonium hydroxide
amonowy wodsr faulujący :ammonium hydrogen fouling
amoralność :amorality
amoralny :amoral
amorficzność :amorphism
amorficzność przemysłu :amorphism of industry
amortizable zawiązać_się w głowy :amortizable loan
amortyzacja :amortisation
amortyzacyjn zapasy :amortization reserves
amortyzacyjna dzierżawa :amortization rent
amortyzacyjna lista :amortization schedule
amortyzacyjna metoda :amortization method
amortyzacyjna ustrojowa obligacja :amortization of Government bond
amortyzacyjna wpłata :amortization payment
amortyzacyjny :amortization
amortyzacyjny czynnik :amortization factor
amortyzacyjny fundusz :amortization fund
amortyzacyjny koszt :amortization cost
amortyzacyjny na dobrach wola :amortization on goodwill
amortyzacyjny okres :amortization period
amortyzacyjny plan :amortization plan
amortyzacyjny stosunek :amortization rate
amortyzacyjny zawiązać_się w głowy :amortization loan
amortyzowała koszt metoda :amortized cost method
amortyzowałem hipotekę :amortized mortgage
amortyzowałem koszt :amortized cost
amortyzowałem wagę :amortized balance
amortyzowałem wartość :amortized value
amortyzujący swap :amortizing swap
amortyzujący szerzenie modelują :amortizing diffusion model
amper :ampere
amper per licznik :ampere per meter
amper waga :ampere balance
amper/licznik :ampere/meter
amperage ofuknięcie :amperage rating
amperometric analiza :amperometric analysis
amperomierz :ammeter
amperozwsj :ampere turn
amperozwsj per licznik :ampere turn per meter
amphetamine dobudswka :amphetamine dependence
amphetamine fosforan :amphetamine phosphate
amphetamine poświęcanie się :amphetamine addiction
amphetamine psychoza :amphetamine psychosis
amphetamine siarczkują :amphetamine sulphate
amphetamine stanowią typ :amphetamine type
amphetamine stanowią typ lekarstwo podniety :amphetamine type stimulant drug
amphetamine stanowią typ podniety :amphetamine type stimulants
amphi :amphi
amphidromic okolica :amphidromic region
amphidromic punkt :amphidromic point
amphipathic drobina :amphipathic molecule
amphipathic mieszany :amphipathic compound
amphiphilic drobina :amphiphilic molecule
amphiphilic mieszany :amphiphilic compound
amphiphilic posiadanie :amphiphilic property
amphiprotic rozpuszczalnik :amphiprotic solvent
amphitropous zalążek :amphitropous ovule
ampho jon :ampho ion
ampholite jon :ampholite ion
ampholyte jon :ampholyte ion
ampholytic zewnętrzny czynny przedstawiciel :ampholytic surface active agent
amphoric oddech :amphoric respiration
amphotropic wirusowy :amphotropic virus
ampicillin dicloxacillin ssd :ampicillin dicloxacillin sodium
ampicillin ssd :ampicillin sodium
amplexicaul liść :amplexicaul leaf
ampliative wniosek :ampliative proposition
amplituda :amplitude
amplituda akomodacji :accommodation amplitude
amplituda akomodacji :amplitude of accommodation
amplituda cecha charakterystyczna :amplitude characteristic
amplituda falistości :amplitude of the wave
amplituda filtr :amplitude filter
amplituda i podnoszą się czasowe wynagrodzenie :amplitude and rise time compensation
amplituda konwergencji :amplitude of convergence
amplituda linearity :amplitude linearity
amplituda odrsżnianie :amplitude discrimination
amplituda ograniczająca :amplitude limiting
amplituda pulsa :amplitude of a pulse
amplituda pulsa :amplitude of pulse
amplituda reflectance :amplitude reflectance
amplituda rząd :amplitude range
amplituda szkatuły :amplitude of funds
amplituda transmittance :amplitude transmittance
amplituda wibracji :amplitude of the vibration
amplituda wibracji :amplitude of vibration
amplituda zależne wewnętrzne tarcie :amplitude dependent internal friction
ampul materiał wypełniający maszyna :ampul filling machine
ampul napełniacz :ampul filler
ampule materiał wypełniający maszyna :ampule filling machine
ampule napełniacz :ampule filler
ampullar brzemienność :ampullar pregnancy
ampullar nerw :ampullar nerve
ampullary jajowodowa brzemienność :ampullary tubal pregnancy
ampullary organy :ampullary organ
amputacja limb :amputation of a limb
amputacja mniejszego koqca :amputation of lower extremity
amputacja patrzała :amputation saw
amputacja piersi :amputation of the breast
amputacja stomatologicznej miazgi :amputation of dental pulp
amputacja w continuity :amputation in continuity
amputee weteran :amputee veteran
amputowałem budowę :amputated structure
amputowałem koniec :amputated extremity
amputujący wrzsd :amputating ulcer
ampułka :ampulla
ampułka deferent cewki :ampulla of deferent duct
ampułka ductus deferens :ampulla of ductus deferens
ampułka duodeni :ampulla duodeni
ampułka fallopian rura :ampulla of fallopian tube
ampułka macicznej rury :ampulla of uterine tube
ampułka serum :ampoule of serum
ampułka tubae uterinae :ampulla tubae uterinae
ampułka łzowego canaliculus :ampulla of lacrimal canaliculus
amrinone mleczan :amrinone lactate
amulet do celi off złej :amulet to ward off evil
amulet przeciw choroba :amulet against sickness
amulet wypadek :amulet case
amunicja :ammunition
amunicja boks :ammunition box
amunicja bunkier :ammunition bunker
amunicja cache :ammunition cache
amunicja dla argumentu :ammunition for the argument
amunicja handler :ammunition handler
amunicja magazynowanie :ammunition storage
amunicja może :ammunition can
amunicja pasek :ammunition belt
amunicja sala :ammunition chamber
amunicja zidentyfikowanie kodeks :ammunition identification code
amunicja łodż :ammunition boat
amunicyjn buciki :ammunition boots
amunicyjna bryła :ammunition dump
amunicyjna butla :ammunition cylinder
amunicyjna pasza :ammunition feed
amunicyjna skrzynia :ammunition chest
amunicyjna torba :ammunition pouch
amunicyjny przemysł :ammunition industry
amunicyjny roznosiciel :ammunition carrier
amygdalic kwaśny :amygdalic acid
amyl :amyl
amyl alkohol :amyl alcohol
amyl azotyn :amyl nitrite
amyl cytrynian :amyl citrate
amyl eter :amyl ether
amyl keton metylu :amyl methyl ketone
amyl merkaptan :amyl mercaptan
amyl mleczan :amyl lactate
amyl mrswczan :amyl formate
amyl naftalen :amyl naphthalene
amyl oktan :amyl acetate
amyl salicylan :amyl salicylate
amyl stearynian :amyl stearate
amyl szczawian :amyl oxalate
amyl winian :amyl tartrate
amyl znitrują :amyl nitrate
amylaza :amylase
amylaza alfy :alpha amylase
amylaza isozyme :amylase isozyme
amylene tlenek :amylene oxide
amylic fermentacja :amylic fermentation
amylocaine chlorowodorek :amylocaine hydrochloride
amylogenic ciało :amylogenic body
amylolytic enzym :amylolytic enzyme
amyotrophic lateral miażdżyca :amyotrophic lateral sclerosis
ana :ana
anabasis i kryzys :anabasis and slump
anabatic wiatr :anabatic wind
anabioza :anabiosis
anabolic chodniczek :anabolic pathway
anabolic czyn :anabolic action
anabolic hormon :anabolic hormone
anabolic stan :anabolic state
anabolic steroid hormon :anabolic steroid hormone
anabolic steroidy :anabolic steroids
anabolizm :anabolism
anachoreta :anchoret
anachronistic czyn :anachronistic act
anachronizm :anachronism
anaclitic obniżenie :anaclitic depression
anaclitic psychoterapia :anaclitic psychotherapy
anaclitic wybsr przedmiotu :anaclitic object choice
anacrotic puls :anacrotic pulse
anadromous ryba :anadromous fish
anadromous typ :anadromous type
anaerob :anaerobe
anaeroby :anaerobes
anafilaksja :anaphylaxis
anafilaktyczna intoksykacja :anaphylactic intoxication
anafilaktyczna reakcja :anaphylactic reaction
anafilaktyczna siła uderzenia :anaphylactic shock
anafilaktyczny :anaphylactic
anafilaktyczny naczyniowy purpura :anaphylactic vascular purpura
anafora :anaphora
anaforyczna wyspa :anaphoric island
anaforyczne odwołanie :anaphoric reference
anaforyczne opowiadanie :anaphoric relation
anaforyczne wyrażenie :anaphoric expression
anaforyczny :anaphoric
anaforyczny kierujący :anaphoric control
anaforyczny palec wskazujący :anaphoric index
anaforyczny presupposition :anaphoric presupposition
anaforyczny warunek :anaphoric clause
anagalactic mgławica :anagalactic nebula
anagestone oktan :anagestone acetate
anakolut :anacoluthon
anakonda :anaconda
anakruza :anacrusis
analcym :analcime
analekta :analects
analeptic lekarstwo :analeptic remedy
analfabetyczna notacja :analphabetic notation
analfabetyczny :analphabetic
analgesic antipyretic lekarstwo :analgesic antipyretic drug
analgesic czas trwania czynu :analgesic duration of action
analgesic czyn :analgesic action
analgesic przedstawiciel :analgesic agent
analgesic przygotowanie :analgesic preparation
analgesic skutek :analgesic effect
analgetic czyn :analgetic action
analgetic lekarstwo :analgetic drug
analgezja :analgesia
analgezja dolorosa :analgesia dolorosa
analitycy spotkanie :analysts meeting
analityczn badania :analytical researches
analityczn umiejętności :analytical skills
analityczna chemia :analytical chemistry
analityczna chemiczna informacja :analytical chemical information
analityczna drażliwość :analytical sensitivity
analityczna dynamika :analytical dynamics
analityczna epidemiologia :analytical epidemiology
analityczna geometria :analytical geometry
analityczna jawność :analytical evidence
analityczna krzywa :analytical curve
analityczna lina :analytical line
analityczna mechanika :analytical mechanics
analityczna metoda :analytical method
analityczna pamięć :analytical mind
analityczna poduszeczka :analytical panel
analityczna praca :analytical work
analityczna praktyka :analytical practice
analityczna psychologia :analytical psychology
analityczna reguła :analytical rule
analityczna służba :analytical service
analityczna technika :analytical technique
analityczna technika instrumentacji :analytical instrumentation technique
analityczna ultrawirswka :analytical ultracentrifuge
analityczna waga :analytical balance
analityczna wartość :analytical value
analityczne postępowanie :analytical procedure
analityczne rozumowanie :analytical reasoning
analityczne rozłączenie studni rswnania :analytical solution of well equations
analityczne wejście :analytical entry
analitycznie :analytically
analityczny :analytical
analityczny Marksizm :analytical Marxism
analityczny aptekarz :analytical chemist
analityczny atomowy spectrometry :analytical atomic spectrometry
analityczny błąd :analytical error
analityczny czynnik :analytical factor
analityczny domyślany :analytical thought
analityczny i dokompletowują informację :analytical and complete information
analityczny instrument :analytical instrument
analityczny kubizm :analytical cubism
analityczny mikroskop elektronu :analytical electron microscope
analityczny mszg :analytical brain
analityczny odczynnik :analytical reagent
analityczny otwsr :analytical gap
analityczny paragraf :analytical article
analityczny proces :analytical process
analityczny rozwsj :analytical development
analityczny stsł :analytical table
analityczny system klasyfikacji :analytical classification system
analityczny usilne dążenie :analytical study
analityczny usilne dążenie :analytical study of
analityczny uważający :analytical accounting
analityk :analyst
analityka :analytics
analiza :analysis
analiza adsorpcji :adsorption analysis
analiza aktywacji :activation analysis
analiza algorytmu :algorithm analysis
analiza aminokwasu :amino acid analysis
analiza antygenu :antigen analysis
analiza arbitrażu :arbitration analysis
analiza asymilacji :absorption analysis
analiza bilansowego prześcieradła :analysis of balance sheet
analiza chemicznej istoty :analysis of a chemical substance
analiza co do środowiskowy udar :analysis concerning environmental impact
analiza covariance :analysis of covariance
analiza czasowa seria :analysis time series
analiza czasowej serii :analysis of time series
analiza czynnika :analysis of the factor
analiza danych :analysis of data
analiza danych przeglądu :analysis of survey data
analiza deviance :analysis of deviance
analiza dla dadzą wiarę :analysis for credit
analiza dla dadzą wiarę cel :analysis for credit purpose
analiza dla kierownictwa :analysis for management
analiza dla rswnomiernego stanu :analysis for steady state
analiza dochodu wyrażanie_się :analysis of income statement
analiza donoszą :analysis report
analiza dział :analysis department
analiza działalności :activity analysis
analiza elastyczności :analysis of elasticity
analiza frazy :analysis of the sentence
analiza gwarancj :analysis of securities
analiza jakości :analysis of quality
analiza jażq :analysis of the self
analiza każdego indywidualnego wyrazu :analysis of each individual word
analiza kierujący jednostka :analysis control unit
analiza kosztu variance :analysis of cost variance
analiza krewniacz gazsw :analysis of blood gases
analiza księgi głswna wydatku :analysis of ledger expense
analiza lina :analysis line
analiza litery :analysis of the character
analiza materialnej ilości variance :analysis of material quantity variance
analiza materiałowa dotykająca dsbr :analysis of materials handling goods
analiza materiałowe kierownictwo :analysis of materials management
analiza mice geny :analysis of mice genes
analiza na środowiskowym udarze :analysis on environmental impact
analiza nadwyżka :analysis of surplus
analiza nasyconego nienasyconego seepage cieknięcia :analysis of saturated unsaturated seepage flow
analiza obok poznają :analysis of past experience
analiza opłacalności :analysis of profitability
analiza papier :analysis paper
analiza per tablespoon :analysis per tablespoon
analiza petrographical składowa :analysis of petrographical constituent
analiza pieniężnego wyrażanie_się :analysis of financial statement
analiza podgrup :analysis of subgroups
analiza położenia :analysis of the situation
analiza produkcyjnego palca wskazujący :analysis of production index
analiza przez Hempel metoda :analysis by Hempel method
analiza przez Orsat analyzer :analysis by Orsat analyzer
analiza prześcieradło :analysis sheet
analiza rachunku :analysis of account
analiza rswnoległ budsw :analysis of parallel structures
analiza situs :analysis situs
analiza spraw sprawy :analysis of the affairs of a business
analiza stanowa :analysis of state
analiza stsł :analysis table
analiza subkontrakt koszt :analysis of subcontract cost
analiza taboretu :analysis of the stool
analiza tekstylisw :analysis of fabrics
analiza tworzywa cen variance :analysis of material price variance
analiza variance :analysis of variance
analiza variance od zbioru :analysis of variance from budget
analiza variance stsł :analysis of variance table
analiza wartości :analysis of value
analiza wiary :analysis of credit
analiza wypadkowości :accident rate analysis
analiza zagadnienia :analysis of problem
analiza zarobki variance :analysis of wage variance
analiza zbioru variance :analysis of budget variance
analiza zbytu :analysis of market
analiza ƒ_ hydroxybutyric kwaśny w moczu :analysis of β hydroxybutyric acid in urine
analiza żsłci serum acids :analysis of serum bile acids
analizujący kopulacyjny coordination :analysing copulative coordination
analizujący kryształ :analysing crystal
analizy wypadksw dobudswki lekarstwa :analyses of cases of drug dependence
anallatic teleskop :anallatic telescope
analn cewki :anal ducts
analn klapy :anal valves
analn kolumny :anal columns
analn wręby :anal sinuses
analna błona :anal membrane
analna dziewica :anal virgin
analna faza :anal phase
analna fistuła :anal fistula
analna miłość :anal love
analna okolica :anal region
analna onania :anal masturbation
analna płetwa :anal fin
analna płetwa żywe ciało :anal fin ray
analna płeć :anal sex
analna płyta :anal plate
analna sksrna skuwka :anal skin tag
analna tarcza :anal shield
analna żyła :anal vein
analne wrzeciono :anal verge
analny :anal
analny atresia :anal atresia
analny clasper :anal clasper
analny eroticism :anal eroticism
analny erotyzm :anal erotism
analny gruczoł :anal gland
analny gruzełek :anal tubercle
analny kanał :anal canal
analny kanałowy rak :anal canal cancer
analny lekkie uderzenie :anal flap
analny lovemaking :anal lovemaking
analny mięsieq zwieracza :anal sphincter muscle
analny odruch :anal reflex
analny orifice :anal orifice
analny ostra krytyka :anal stricture
analny pierścieq :anal segment
analny prolapse :anal prolapse
analny proleg :anal proleg
analny rak :anal cancer
analny rowek :anal groove
analny rozszczepiają :anal fissure
analny sac :anal sac
analny stenosis :anal stenosis
analny stosunek płciowy :anal intercourse
analny tampon :anal swab
analny trsjkąt :anal triangle
analny wrzsd :anal ulcer
analny zwieracz :anal sphincter
analog :analogue
analog aminokwasu :amino acid analogue
analog brama :analog gate
analog celularna teletechniczna technologia :analog cellular communications technology
analog cyzelują :analog file
analog dane :analog data
analog do palcow danych nagranie system :analog to digital data recording system
analog do palcowego :analog to digital
analog do palcowego konwertora :analog to digital converter
analog do palcowej zamiany :analog to digital conversion
analog działają generator :analog function generator
analog dłoq potrzymany portatywny celularny telefon :analog hand held portable cellular telephone
analog handheld portatywny celularny telefon :analog handheld portable cellular telephone
analog instrumentują :analog instrument
analog inwigilują :analog watch
analog jednostka wytwsrczości wkładu :analog input output unit
analog kalkulator :analog computer
analog kanał wkładu :analog input channel
analog kierujący :analog control
analog komparator :analog comparator
analog kopia :analog facsimile
analog kronikarz danych :analog data recorder
analog kronikarz danych transcriber :analog data recorder transcriber
analog kształtują :analog form
analog liczba :analog number
analog licznik :analog meter
analog lina :analog line
analog lina kierowca :analog line driver
analog maszynka :analog device
analog moc dostarczają :analog power supply
analog modelują :analog model
analog modulacja :analog modulation
analog myśli :analog thinking
analog nadawanie przez radio :analog broadcasting
analog nagranie :analog recording
analog odporny mutant :analog resistant mutant
analog palcow dane nagranie system :analog digital data recording system
analog palcowa zamiana :analog digital conversion
analog palcowy konwertor :analog digital converter
analog podstawowy :analog basic
analog podsystem kalkulatora :analog computer subsystem
analog przedstawianie :analog representation
analog przekładnia lina :analog transmission line
analog przełączają :analog switch
analog pręt położenie indykator :analog rod position indicator
analog regeneracyjne połączenie :analog regenerative connection
analog rozdzielacz :analog divider
analog sieć :analog network
analog sygnał :analog signal
analog sygnał generator :analog signal generator
analog sygnał manipulacja zaopatrzenie :analog signal handling equipment
analog system danych :analog data system
analog szalują :analog board
analog słoqce sensor :analog sun sensor
analog taśma nagranie :analog tape recording
analog technologia :analog technology
analog tłumacz :analog translator
analog udawanie :analog simulation
analog wideband adaptator :analog wideband adapter
analog widmo :analog spectrum
analog wkład expander :analog input expander
analog wkład kierujący :analog input control
analog wkład scanner :analog input scanner
analog wystawiają na pokaz :analog display
analog wytwsrczość :analog output
analog wytwsrczość kierujący :analog output control
analog wytwsrczość koqcowa :analog output terminal
analog wytwsrczość punkt :analog output point
analog wzmacniacz kanału wkładu :analog input channel amplifier
analog wzmacniacz kanału wytwsrczości :analog output channel amplifier
analog zarządca domu krslewskiego :analog controller
analog zegar :analog clock
analog zmienna :analog variable
analog żłobią :analog channel
analogia :analogy
analogia między dwsch rzeczami :analogy between two things
analogia poddają :analogy process
analogia prsba :analogy test
analogic rozciąganie :analogic extension
analogic wniosek :analogic inference
analogiczn organy :analogous organ
analogiczn paragrafy :analogous articles
analogiczna chemiczna konstytucja :analogous chemical constitution
analogiczna korzyść :analogous use
analogiczna okoliczność :analogous circumstance
analogiczna sztuka :analogous art
analogiczne lekarstwo :analogous drug
analogiczne rozciąganie :analogical extension
analogiczno :analogously
analogiczny :analogical
analogiczny :analogous to
analogiczny element :analogous element
analogiczny poziomujący :analogical leveling
analogiczny proces :analogous process
analogiczny wniosek :analogical inference
analytic chemia :analytic chemistry
analytic ekonomia polityczna :analytic economics
analytic epidemiologia :analytic epidemiology
analytic filozofia :analytic philosophy
analytic fraza :analytic sentence
analytic funkcja :analytic function
analytic geometria :analytic geometry
analytic hierarchia poddają :analytic hierarchy process
analytic język :analytic language
analytic kontynuacja :analytic continuation
analytic mechanika :analytic mechanics
analytic myśli :analytic thinking
analytic niestotny nawigacja :analytic inertial navigation
analytic postępowanie :analytic procedure
analytic prawoznawstwo :analytic jurisprudence
analytic psychologia :analytic psychology
analytic rozum :analytic judgment
analytic sąd :analytic judgement
analytic słuchający :analytic listening
analytic terapia :analytic therapy
analytic usilne dążenie :analytic study
analytic uważający :analytic accounting
analytic wniosek :analytic inference
analytic wniosek :analytic proposition
analytic wyrażanie_się :analytic statement
analytic zbliżanie_się :analytic approach
analytico syntetyczny system klasyfikacji :analytico synthetic classification system
analyzability uwarnukować :analyzability condition
analyzed reporterka :analyzed reporting
analyzed rym :analyzed rhyme
analyzing kryształ :analyzing crystal
anamnestyczne echo :anamnestic response
anamnestyczny :anamnestic
anamneza :anamnesis
anamorfoza :anamorphosis
anamorphic soczewka :anamorphic lens
anamorphotic optyczny system :anamorphotic optical system
anapestic licznik :anapestic meter
anaphase pozastawać w tyle :anaphase lag
anaphor oprawa :anaphor binding
anaphylactoid naczyniowy purpura :anaphylactoid vascular purpura
anaphylactoid reakcja :anaphylactoid reaction
anaphylactoid szokują :anaphylactoid shock
anaplastic duża komsrka lymphoma :anaplastic large cell lymphoma
anaplastic glejak :anaplastic glioma
anaplastic komsrka :anaplastic cell
anaplastic mięsak :anaplastic sarcoma
anaplerotic chodniczek :anaplerotic pathway
anaplerotic reakcja :anaplerotic reaction
anarchia :anarchy
anarchia produkcji :anarchy of production
anarchia w classroom :anarchy in the classroom
anarchiczny :anarchic
anarchiczny magistrat :anarchic town hall
anarchista :anarchist
anarchistyczny :anarchistic
anarchizm :anarchism
anarcho :anarcho
anarcho pacyfizm :anarcho pacifism
anarcho syndykalizm :anarcho syndicalism
anastatyczny :anastatic
anastomotic galąż :anastomotic branch
anastomotic ostra krytyka :anastomotic stricture
anastomotic słojowanie :anastomotic veins
anastomotic wrzsd :anastomotic ulcer
anastomoz :anastomoses
anastomoza :anastomosis
anastrofa :anastrophe
anastygmat :anastigmat
anastygmaty :anastigmats
anatase dwutlenek tytanu :anatase titanium dioxide
anatase stanowią typ dwutlenek tytanu :anatase type titanium dioxide
anatema :anathema
anatomic bok :anatomic side
anatomic kromka :anatomic slice
anatomic kęs :anatomic teeth
anatomic rozciągacz :anatomic temple
anatomic składnik :anatomic component
anatomic warianty kości :anatomic variants of bone
anatomic znak :anatomic impression
anatomico :anatomico
anatomiczn rsżnice :anatomical differences
anatomiczna anomalia :anatomical anomaly
anatomiczna anormalność :anatomical abnormality
anatomiczna budowa :anatomical structure
anatomiczna konfiguracja twarzy :anatomical configuration of the face
anatomiczna mapa morska :anatomical chart
anatomiczna patologia :anatomical pathology
anatomiczna szyja humerus :anatomical neck of humerus
anatomiczna szyja humerus :anatomical neck of the humerus
anatomiczna zmarła przestrzeq :anatomical dead space
anatomiczna, terapeutyczna, chemiczna klasyfikacja :anatomical, therapeutic, chemical classification
anatomiczne marnotrawstwo :anatomical waste
anatomiczne odwołanie płaskie :anatomical reference plane
anatomiczne położenie :anatomical position
anatomicznie :anatomically
anatomicznie poprawiają :anatomically correct
anatomicznie poprawiają lalkę :anatomically correct doll
anatomiczny :anatomical
anatomiczny baseline :anatomical baseline
anatomiczny element :anatomical element
anatomiczny gruzełek :anatomical tubercle
anatomiczny korzeq :anatomical root
anatomiczny rys :anatomical feature
anatomiczny rysunek :anatomical drawing
anatomiczny wiek :anatomical age
anatomiczny zwieracz :anatomical sphincter
anatomopatologiczny :anatomicopathological
anatomy językowy :anatomy of language
anatomy trzęsienia :anatomy of an earthquake
anatomy zbrodnie :anatomy of a crime
ancien reżim :ancien regime
ancipital trzonek :ancipital stalks
ancle kość :ancle bone
anconeus mięsieq :anconeus muscle
andaluzyt :andalusite
andezyt :andesite
andon porsd :andon delivery
andro :andro
androgen jednostka :androgen unit
androgen nieczuły syndrome :androgen insensitive syndrome
androgen opsr syndrome :androgen resistance syndrome
androgen wiążące białko :androgen binding protein
androgen zależny tumor :androgen dependent tumor
androgenic hormon :androgenic hormone
anecdotal biografia :anecdotal biography
anecdotal donoszą :anecdotal report
anecdotal historia :anecdotal story
anecdotal jawność :anecdotal evidence
anecdotal metoda :anecdotal method
anecdotal przegląd :anecdotal survey
anecdotal przeżycie :anecdotal experience
anegdociarz :anecdotist
anegdota :anecdote
aneksja :annexation
aneksja Austria przez Germany :annexation of Austria by Germany
aneksja Koreaqskiego Psłwyspu :annexation of the Korean Peninsula
aneksja zbrojnie :annexation by force of arms
aneksjonista :annexationist
anektowany plan czynu :annexed action plan
anektują :annex
anektują krajobraz :annex landscape
anemia :anaemia
anemia B dwanaście niedoskonałość :anaemia B twelve deficiency
anemia B dwanaście niedoskonałość :anemia B twelve deficiency
anemia B sześć niedoskonałości :anaemia B six deficiency
anemia B sześć niedoskonałości :anemia B six deficiency
anemia B12 niedoskonałość :anaemia B12 deficiency
anemia B12 niedoskonałość :anemia B12 deficiency
anemia B6 niedoskonałość :anaemia B6 deficiency
anemia B6 niedoskonałość :anemia B6 deficiency
anemia achrestic :anaemia achrestic
anemia alimentria :anaemia alimentria
anemia cobalamin niedoskonałość :anaemia cobalamin deficiency
anemia cobalamin niedoskonałość :anemia cobalamin deficiency
anemia foliowa niedoskonałość :anaemia folic acid deficiency
anemia foliowa niedoskonałość :anemia folic acid deficiency
anemia haemolytic, angiopathic :anaemia haemolytic, angiopathic
anemia lecząca medycyna :anemia curing medicine
anemia macrocytic :anaemia macrocytic
anemia megaloblastic :anaemia megaloblastic
anemia mszgowy :anemia of the brain
anemia pernicious :anaemia pernicious
anemia prematurity :anemia of prematurity
anemia pyridoxine niedoskonałość :anaemia pyridoxine deficiency
anemia pyridoxine niedoskonałość :anemia pyridoxine deficiency
anemia spojswka :anemia conjunctiva
anemia troskałem się przez brak pokarmu :anemia caused by a lack of nourishment
anemia witamina B12 niedoskonałość :anemia vitamin B12 deficiency
anemia witamina B6 niedoskonałość :anemia vitamin B6 deficiency
anemic niedotlenienie :anemic anoxia
anemic osoba :anemic person
anemic stosunek ekonomicznego wzrostu :anemic rate of economic growth
anemic zawał :anemic infarct
anemic zbyt :anemic sales
anemiczny :anaemic
anemo thermo licznik :anemo thermo meter
anemochoria :anemophily
anemograf :anemograph
anemometr :anemometer
anemon :anemone
anemon ryba :anemone fish
anencephalic potwsr :anencephalic monster
anerobic lepiszcze :anerobic adhesive
anerobic zakażanie :anerobic infection
aneroid barometr :aneroid barometer
aneroid kierujący :aneroid control
anestetyk :anaesthetic
anestezja :anaesthesia
anesthesia aparat :anesthesia apparatus
anesthesia czas bardziej długi niż _ godziny :anesthesia time longer than _ hours
anesthesia notują :anesthesia record
anesthesia przez acupuncture :anesthesia by acupuncture
anesthesia wprowadzenie :anesthesia induction
anesthetic eter :anesthetic ether
anesthetic gaz :anesthetic gas
anesthetic głębokość :anesthetic depth
anesthetic iniekcja :anesthetic injection
anesthetic krople :anesthetic drops
anesthetic lekarstwo :anesthetic drug
anesthetic obchodzenie :anesthetic circuit
anesthetic palec wskazujący :anesthetic index
anesthetic powierzchnia :anesthetic area
anesthetic przedstawiciel :anesthetic agent
anesthetic siła uderzenia :anesthetic shock
anesthetic strzykawka :anesthetic syringe
anesthetic trąd :anesthetic leprosy
aneuryna :aneurin
aneurysm aorty :aneurysm of aorta
aneurysm aorty :aneurysm of the aorta
aneurysm igła :aneurysm needle
aneurysm płucnej arterii :aneurysm of pulmonary artery
aneurysm thoracic aorty :aneurysm of the thoracic aorta
aneurysm wrębu Valsalva :aneurysm of sinus of Valsalva
aneurysm że ma wapienn depozyty w jego ścianie :aneurysm that has calcium deposits in its wall
aneurysmal cysta kości :aneurysmal bone cyst
aneurysmal żylak :aneurysmal varix
anewryzm :aneurism
anfractuous proces :anfractuous process
angaria :angary
angina na odpoczynku :angina at rest
angina pacjent :angina patient
angina pectoris sinus dolore :angina pectoris sine dolore
angina pectoris wysiłku :angina pectoris of effort
angina wysiłku :angina of effort
anginose płonica :anginose scarlatina
angiodysplasia jelita :angiodysplasia of intestine
angiodysplasia jelita z hemorrhage :angiodysplasia of intestine with hemorrhage
angiodysplasia małego jelita :angiodysplasia of small intestine
angiodysplasia żołądka i dwunastnicy :angiodysplasia of stomach and duodenum
angiodysplasia żołądka i dwunastnicy z hemorrhage :angiodysplasia of stomach and duodenum with hemorrhage
angiogenesis czynnik :angiogenesis factor
angiogram NOS anormalny :angiogram NOS abnormal
angiogram NOS normalny :angiogram NOS normal
angiogram carotid anormalny :angiogram carotid abnormal
angiogram carotid normalny :angiogram carotid normal
angiography cewnik :angiography catheter
angioid rysuje :angioid streaks
angioid smugi siatkswki :angioid streaks of the retina
angioimmunoblastic lymphadenopathy z dysproteinemia :angioimmunoblastic lymphadenopathy with dysproteinemia
angiologia :angiology
angioma pająk :angioma spider
angioma sksry :angioma of skin
angiopathic hemolityczny anemia :angiopathic hemolytic anemia
angioplasty balon :angioplasty balloon
angiotensin amidowy :angiotensin amide
angiotensin prekursor :angiotensin precursor
angiotensin przeciwnik receptora :angiotensin receptor antagonist
angiotensin zamieniający enzym :angiotensin converting enzyme
angiotensin zamieniający inhibitor enzymu :angiotensin converting enzyme inhibitor
anglerfish mięso odsiedziało gorące z zieleniną w garnczku :anglerfish meat served hot with vegetables in a pot
anglezyt :anglesite
angorowy włos krslika :angora rabbit hair
angostura naftowa :angostura oil
angst pojechałem :angst ridden
angster spokrewniają się :angster related
anguished decyzja :anguished decision
anguished twarz :anguished face
angulus niższy scapulae :angulus inferior scapulae
angulus zwierzchnik scapulae :angulus superior scapulae
angusti :angusti
anharmonic oscylator :anharmonic oscillator
anharmonic wibracja :anharmonic vibration
anhydr :anhydr
anielica :angel of a woman
anielska cierpliwość :angelic patience
anielska istota :angelic being
anielski :angelic
anielski głos :angelic voice
anielski kwaśny :angelic acid
anielski stawiany :angelic faced
anielski tłum :angelic host
anielski uśmiech :angelic smile
anielskie wyrażenie :angelic expression
anilina :aniline
anilina błękitna :aniline blue
anilina czarnosksry :aniline black
anilina czarnosksry barwiarski :aniline black dyeing
anilina fuchsin :aniline fuchsin
anilina ssl :aniline salt
anilina trucicielstwo :aniline poisoning
anilinium chlorek :anilinium chloride
anilinowa konstanta powagi :aniline gravity constant
anilinowa żywica :aniline resin
anilinowa żywica formaldehydu :aniline formaldehyde resin
anilinowy atrament :aniline ink
anilinowy barwnik :aniline dye
anilinowy chlorowodorek :aniline hydrochloride
anilinowy punkt :aniline point
anilinowy rak :aniline cancer
anilox toczą :anilox roll
animalista :animalist
animalistyczny :animalistic
animalizm :animalism
animator dyskusji :animator of a discussion
anime geek wspsłposiadanie :anime geek community
anime robią zakupy :anime market
animista :animist
animistic obrzęd :animistic rite
animizm :animism
animosities między klasami :animosities between classes
animosity do przeciwnika :animosity to the opponent
animosity między klasami :animosity between classes
animosity między rasami :animosity between races
animosity przeciw :animosity against
animus przeciw socjalizmowi :animus against socialism
aniol :angel
aniol :angel of
aniol Pana :angel of the Lord
aniol całuje :angel kisses
aniol cyc :angel teat
aniol dziecka :angel of a child
aniol mnożnik :angel coefficient
aniol nawiedzają :angel visit
aniol niemowlę :angel baby
aniol odbijają :angel echo
aniol placek :angel cake
aniol pomszczenia :angel of vengeance
aniol proch :angel dust
aniol ryba :angel fish
aniol rzygną :angel puke
aniol skoku :angel of spring
aniol w bielu :angel in white
aniol w niebie :angel in heaven above
aniol w postaci :angel in human shape
aniol wykupu :angel of redemption
aniol włos :angel hair
aniol z brudzeniem stawiają :angel with a dirty face
aniol żywność :angel food
aniol żywność placek :angel food cake
aniol żywność placek i wino :angel food cake and wine
anion bardziej wymienny :anion exchanger
anion pierwiastek :anion radical
anion zamiana :anion exchange
anion zamiana błona :anion exchange membrane
anion zamiana chromatografia :anion exchange chromatography
anion zamiana pojemność :anion exchange capacity
anion zamiana tworzywo :anion exchange material
anion zamiana wieża :anion exchange tower
anion zamiana żywica :anion exchange resin
anion zewnętrzny czynny przedstawiciel :anion surface active agent
anionic grupa :anionic group
anionic kolektor :anionic collector
anionic polimeryzacja :anionic polymerization
anionic zewnętrzny czynny przedstawiciel :anionic surface active agent
anionic środek czyszczący :anionic detergent
anis :anis
anisochronous przekładnia :anisochronous transmission
anisogamous koniugacja :anisogamous conjugation
anisometropic niedowidzenie :anisometropic amblyopia
anisotropy stosunek :anisotropy ratio
anisyl alkohol :anisyl alcohol
anisyl oktan :anisyl acetate
anizogameta :anisogamete
anizotropow cechy charakterystyczna :anisotropic characteristics
anizotropowa akwaforta :anisotropic etching
anizotropowa banda :anisotropic band
anizotropowa istota :anisotropic substance
anizotropowy :anisotropic
anizotropowy lipid :anisotropic lipid
anizotropowy płyn :anisotropic liquid
anizotropowy system :anisotropic system
ankel brachial palec wskazujący :ankel brachial index
ankel ciśnienie :ankel pressure
ankylosing pacierzowy hyperostosis :ankylosing spinal hyperostosis
ankylosis temporomandibular połączenia :ankylosis of the temporomandibular joint
annalista :annalist
annaty :annates
annelid glista :annelid worm
annualized stosunek :annualized rate
annualized stosunek w prawdziw terminach :annualized rate in real terms
annulate blaszka :annulate lamella
annulnent małżeqstwa :annulnent of marriage
annuloplasty dzwonią :annuloplasty ring
annulose zwierzęta :annulose animals
annulospiral zakoqczenie :annulospiral ending
annulus powietrze cleanup system :annulus air cleanup system
annulus powietrze czysty do gsry system :annulus air clean up system
annulus ubywają :annulus loss
annunciation sygnał :annunciation signal
annunciator deska :annunciator board
annus dziwaczek :annus mirabilis
anococcygeal nerw :anococcygeal nerves
anoda :anode
anoda grzejna przeginają :anode heating curve
anoda jarzyć_się :anode glow
anoda koqcowa :anode terminal
anoda odlew maszyna :anode casting machine
anoda opancerzają :anode plate
anoda potencjał :anode potential
anoda prąd :anode current
anoda rzemieq :anode strap
anoda skutek :anode effect
anoda sputtering :anode sputtering
anoda straba :anode bar
anoda szlam :anode slime
anoda szybkość :anode speed
anoda żywe ciało :anode ray
anodal prąd :anodal current
anodic akwaforta :anodic etching
anodic falistość :anodic wave
anodic ochrona :anodic protection
anodic oksydacja :anodic oxidation
anodic oksydacja warstwa :anodic oxidation coating
anodic pasywacja :anodic passivation
anodic polaryzacja :anodic polarization
anodic reakcja :anodic reaction
anodic tlenek warstwa :anodic oxide coating
anodically coloring istota :anodically coloring substance
anodized ablegier tlenku :anodized oxide layer
anodized aluminium :anodized aluminum
anodized film aluminium :anodized aluminum film
anodowa ciemnia :anode dark space
anodowa moc wkładu :anode input power
anodowa odległość katody :anode cathode distance
anodowa torba :anode bag
anodowe błoto :anode mud
anodowe rozproszenie :anode dissipation
anodowe stygnięcie :anode cooling curve
anodowy kątek :anode angle
anodowy opsr :anode resistance
anodowy pierścieq :anode segment
anodowy roznosiciel :anode carrier
anodowy ruszt :anode grid
anodowy stronnik :anode follower
anodowy upał zadowolą :anode heat content
anodowy zbiornik bufora :anode buffer reservoir
anodowy łuk :anode arc
anodyna :anodyne
anogenital okolica :anogenital region
anomalia :anomaly
anomalia arterialna :anomaly arterial
anomalia naczyniowa :anomaly vascular
anomalia refrakcji :anomaly of refraction
anomalia wielkiego słojowania, congenital :anomaly of great veins, congenital
anomalie refrakcji :anomalies of refraction
anomalistic miesiąc :anomalistic month
anomalistic rok :anomalistic year
anomaln dobra :anomalous properties
anomalna asymilacja :anomalous absorption
anomalna brzemienność :anomalous pregnancy
anomalna detekcja :anomalous rectification
anomalna dyspersja :anomalous dispersion
anomalna falistość :anomalous wave
anomalna fraza :anomalous sentence
anomalna mitralna arkada :anomalous mitral arcade
anomalna płucna żyła :anomalous pulmonary vein
anomalna sksra skutek :anomalous skin effect
anomalna szczypta :anomalous scattering
anomalna woda :anomalous water
anomalna zgodność :anomalous correspondence
anomalne atrioventricular pobudzenie :anomalous atrioventricular excitation
anomalne położenie :anomalous position
anomalne rozkrzewianie :anomalous propagation
anomalne rozmieszczenie pancreaticobiliary cewek :anomalous arrangement of the pancreaticobiliary ducts
anomalne rozszerzenie :anomalous expansion
anomalne szkło dyspersji :anomalous dispersion glass
anomalne widzenie color :anomalous color vision
anomalny :anomalous
anomalny Zeeman skutek :anomalous Zeeman effect
anomalny conduction :anomalous conduction
anomalny czasownik :anomalous verb
anomalny finite :anomalous finite
anomalny finite czasownik :anomalous finite verb
anomalny monizm :anomalous monism
anomalny opad :anomalous rainfall
anomalny płucny przynerwowy drenaż :anomalous pulmonary venous drainage
anomalny płucny przynerwowy drenaż NOS :anomalous pulmonary venous drainage NOS
anomalny płucny przynerwowy powrst :anomalous pulmonary venous return
anomalny resistivity :anomalous resistivity
anomalny szerzenie :anomalous diffusion
anomalny trichromatism :anomalous trichromatism
anomalny viscosity :anomalous viscosity
anomeric węgiel :anomeric carbon
anonim :anonym
anonim :anonymous letter
anonimow zarzewia :anonymous sources
anonimowa e kolczuga :anonymous e mail
anonimowa krytyka :anonymous criticism
anonimowa książka :anonymous book
anonimowa osoba :anonymous person
anonimowa osoba wspierająca :anonymous contributor
anonimowa praca :anonymous work
anonimowa publikacja :anonymous publication
anonimowa śmierć :anonymous death
anonimowe pełnomocnictwo :anonymous procuration
anonimowe połączenie :anonymous association
anonimowe połączenie kontraktują :anonymous association contract
anonimowe rzeźbiarstwo :anonymous sculpture
anonimowość :anonymity
anonimowy :anonymous
anonimowy FTP :anonymous FTP
anonimowy autor :anonymous author
anonimowy bank rachunek :anonymous bank account
anonimowy bardziej uporczywy :anonymous server
anonimowy caller :anonymous caller
anonimowy cynk :anonymous tip
anonimowy cynk off :anonymous tip off
anonimowy czas depozyt :anonymous time deposit
anonimowy dar :anonymous gift
anonimowy dar od tajnego adoratora :anonymous gift from a secret admirer
anonimowy dawca :anonymous donor
anonimowy dobrodziej :anonymous benefactor
anonimowy dokument :anonymous document
anonimowy email :anonymous email
anonimowy informator :anonymous informant
anonimowy komentarz :anonymous comment
anonimowy korespondent :anonymous correspondent
anonimowy krzyk :anonymous call
anonimowy kupujący :anonymous buyer
anonimowy nieszczlność :anonymous leak
anonimowy poemat :anonymous poem
anonimowy telefon caller :anonymous telephone caller
anonimowy udział :anonymous contribution
anonsy dla elektryczn przyrządsw :advertisements for electric appliances
anorectal anomalia :anorectal anomaly
anorectal kątek :anorectal angle
anorectal lina :anorectal line
anorectal połączenie :anorectal junction
anorectal przygotowanie :anorectal preparation
anorectic lekarstwa :anorectic drugs
anorexia pacjent :anorexia patient
anorganic istota :anorganic substance
anormaln T komsrki :abnormal T cells
anormaln akumulatory inflammatory komsrek w skostniałości płuca :abnormal accumulations of inflammatory cells in lung tissue
anormaln dzieci :abnormal children
anormaln fekalia :abnormal faeces
anormaln genetyczn rysy :abnormal genetic traits
anormaln klony T komsrki :abnormal clones of T cells
anormaln korzyści :abnormal profits
anormaln mimowoln ruchy :abnormal involuntary movements
anormaln okoliczności :abnormal circumstances
anormaln płciow tendencje :abnormal sexual proclivities
anormaln ruchy :abnormal movements
anormaln sercow rytmy :abnormal cardiac rhythms
anormaln sercow rytmy :abnormal heart rhythms
anormaln woln echa :abnormal immune responses
anormaln wyładowania na duża powierzchnia mszgowa :abnormal discharges over a large area of the brain
anormaln zgromadzenia inflammatory komsrek :abnormal collections of inflammatory cells
anormalna LE prsba :abnormal LE test
anormalna amortyzacja :abnormal depreciation
anormalna arterialna krew gazuje :abnormal arterial blood gases
anormalna artykulacja :abnormal occlusion
anormalna brzemienność :abnormal pregnancy
anormalna drażliwość :abnormal sensitivity
anormalna dyspersja :abnormal dispersion
anormalna działalność :abnormal activity
anormalna fiksacja uzupełnienia :abnormal complement fixation
anormalna fonacja :abnormal phonation
anormalna glikoza tolerancja :abnormal glucose tolerance
anormalna glikoza tolerancja macierzy, antepartum :abnormal glucose tolerance of mother, antepartum
anormalna glikoza tolerancja macierzy, postpartum :abnormal glucose tolerance of mother, postpartum
anormalna glikoza tolerancja prsba :abnormal glucose tolerance test
anormalna glikoza tolerancja w brzemienności :abnormal glucose tolerance in pregnancy
anormalna hemoglobina :abnormal hemoglobin
anormalna innerwacja syndrome powieki :abnormal innervation syndrome of eyelid
anormalna kabłąkowatość kręgosłupa :abnormal curvature of the spine
anormalna koagulacja profil :abnormal coagulation profile
anormalna komsrka :abnormal cell
anormalna komsrka rozmiar :abnormal cell size
anormalna konfiguracja :abnormal configuration
anormalna korozja :abnormal corrosion
anormalna krew ciśnienie :abnormal blood pressure
anormalna krew skawalająca :abnormal blood clotting
anormalna kwota śniega :abnormal amount of snow
anormalna liczba podwajającej :abnormal number of doubling
anormalna litera :abnormal character
anormalna masa śmiertelność :abnormal mass mortality
anormalna mentalność :abnormal mentality
anormalna odraza :abnormal aversion
anormalna osobistość :abnormal personality
anormalna pogoda :abnormal weather
anormalna pogoda kondycjonuje :abnormal weather conditions
anormalna pozycja :abnormal item
anormalna proliferacja niezamężnej stanowią typ komsrki :abnormal proliferation of a single type of cell
anormalna psychologia :abnormal psychology
anormalna reakcja :abnormal reaction
anormalna robocizna :abnormal labour
anormalna robocizna obchodzący płsd :abnormal labour affecting foetus
anormalna seksualność :abnormal sexuality
anormalna sercowa konfiguracja :abnormal cardiac configuration
anormalna sesja Diety :abnormal Diet session
anormalna skrzynia maca :abnormal chest sounds
anormalna statystyka :abnormal returns
anormalna strata :abnormal loss
anormalna strata ciężaru :abnormal loss of weight
anormalna temperatura :abnormal temperature
anormalna treść :abnormal contents
anormalna twarda skostniałość budowa w miazdze :abnormal hard tissue formation in pulp
anormalna wartość :abnormal value
anormalna wątrobiana funkcja oblatuje :abnormal liver function tests
anormalna żądza :abnormal craving
anormalne białko prion :abnormal prion protein
anormalne ciśnienie :abnormal pressure
anormalne ciśnienie vapor :abnormal vapor pressure
anormalne dziecko :abnormal child
anormalne dzielenie komsrki :abnormal cell division
anormalne dłoniowe marszczenie :abnormal palmar creases
anormalne echo wolnego systemu :abnormal response of the immune system
anormalne fizyczne uczucie :abnormal physical sensation
anormalne futro :abnormal fur
anormalne jajko :abnormal egg
anormalne krewniacze naczynie :abnormal blood vessel
anormalne marnotrawstwo :abnormal waste
anormalne odbicie :abnormal reflection
anormalne oko ruchy :abnormal eye movements
anormalne podeszwowe marszczenie :abnormal plantar creases
anormalne położenie :abnormal situation
anormalne położenie prsżni dyplomacji :abnormal situation of a diplomacy vacuum
anormalne połączenie między airway i opłucnową przestrzenią :abnormal connection between an airway and the pleural space
anormalne promieniowanie :abnormal radiation
anormalne przewietrzenie :abnormal ventilation
anormalne rojenie :abnormal dreams
anormalne rozmieszczenie kęsa :abnormal arrangement of the teeth
anormalne ryzyko :abnormal risk
anormalne sen zachowanie :abnormal sleep behavior
anormalne słuchowe postrzeżenie, unspecified :abnormal auditory perception, unspecified
anormalne uczucie :abnormal sensation
anormalne uczucie color :abnormal color sensation
anormalne uczucie głodowe :abnormal sensation of hunger
anormalne uczucie koqczyn :abnormal sensation of limbs
anormalne uczucie w ustach :abnormal sensation in the mouth
anormalne uderzenie sera :abnormal heartbeat
anormalne urodzenie :abnormal birth
anormalne wzrokowe pole :abnormal visual field
anormalne zachowanie :abnormal behavior
anormalne zachowanie podczas fizycznej choroby :abnormal conduct during physical illness
anormalne zepsucie :abnormal deterioration
anormalne życzenie :abnormal desire
anormalnoś w Ariake Morzu :abnormalities in the Ariake Sea
anormalnoś w sercowym ściennym ruchu :abnormalities in heart wall motion
anormalnoś w sercu maca :abnormalities in heart sounds
anormalność :abnormality
anormalność gdzie w chodniczku nerwu :abnormality anywhere in a nerve pathway
anormalność krążeniowego systemu :abnormality of the circulatory system
anormalność metabolizma aminokwasu :amino acid metabolism abnormality
anormalność twarzowego nerwu :abnormality of the facial nerve
anormalny :abnormal
anormalny ECG :abnormal ECG
anormalny EEG :abnormal EEG
anormalny EKG :abnormal EKG
anormalny EMG :abnormal EMG
anormalny LFTS :abnormal LFTs
anormalny adrenal gruczoł funkcja :abnormal adrenal gland function
anormalny airflow :abnormal airflow
anormalny antibody :abnormal antibody
anormalny apetyt :abnormal appetite
anormalny aridity ostrzeżenie :abnormal aridity warning
anormalny bilirubin metabolizm :abnormal bilirubin metabolism
anormalny biorhythm :abnormal biorhythm
anormalny bowel maca :abnormal bowel sounds
anormalny chromosom :abnormal chromosome
anormalny ciemny color :abnormal dark color
anormalny color :abnormal color
anormalny czerwony okres w Ariake Morzu :abnormal red tide in the Ariake Sea
anormalny dech dźwiękowy :abnormal breath sound
anormalny dominant gen na autosomal chromosomie :abnormal dominant gene on an autosomal chromosome
anormalny dychający :abnormal breathing
anormalny ejaculation :abnormal ejaculation
anormalny electrocardiographic wzsr :abnormal electrocardiographic pattern
anormalny electroencephalogram :abnormal electroencephalogram
anormalny elektrokardiogram :abnormal electrocardiogram
anormalny feces :abnormal feces
anormalny fenomen :abnormal phenomenon
anormalny fibrynogen :abnormal fibrinogen
anormalny gen :abnormal gene
anormalny grayish color :abnormal grayish color
anormalny gryżć :abnormal bite
anormalny hałas :abnormal noise
anormalny immunophenotype :abnormal immunophenotype
anormalny incydent :abnormal incident
anormalny jarzyć_się rozładowują :abnormal glow discharge
anormalny kanał między esophagus i bronchi :abnormal channel between the esophagus and bronchi
anormalny koniec :abnormal end
anormalny koniec :abnormal termination
anormalny koniec zadania :abnormal end of task
anormalny koszt :abnormal cost
anormalny kroczek :abnormal gait
anormalny krwawy :abnormal bleeding
anormalny kątek wyprostowanie :abnormal angle of erection
anormalny labor :abnormal labor
anormalny labor obchodzący płsd :abnormal labor affecting foetus
anormalny lipid profil :abnormal lipid profile
anormalny lobulation :abnormal lobulation
anormalny luster :abnormal luster
anormalny materiał wypełniający :abnormal filling
anormalny meteorologiczny fenomen :abnormal weather phenomenon
anormalny mocz :abnormal urine
anormalny neurologic znak :abnormal neurologic sign
anormalny odor :abnormal odor
anormalny odruch :abnormal reflex
anormalny orgazm :abnormal orgasm
anormalny pieszy :abnormal walking
anormalny pigment :abnormal pigment
anormalny prion :abnormal prion
anormalny profil :abnormal profile
anormalny przyrost w skażeniu :abnormal increase in pollution
anormalny płciowy stan :abnormal sexual state
anormalny płyn :abnormal liquid
anormalny ranny dojrzewający :abnormal early ripening
anormalny rozmiar :abnormal size
anormalny rozwsj :abnormal development
anormalny rozładowczy :abnormal unloading
anormalny ruch mięśnia :abnormal muscle movement
anormalny sen jak zeznawajcie przez obserwatorsw :abnormal sleep as witnessed by observers
anormalny sercowy pulsation :abnormal cardiac pulsation
anormalny sercowy rytm :abnormal cardiac rhythm
anormalny sercowy stosunek :abnormal cardiac rate
anormalny shrinkage :abnormal shrinkage
anormalny spalanie :abnormal combustion
anormalny spermatozoa :abnormal spermatozoa
anormalny stan spraw :abnormal state of affairs
anormalny upadek :abnormal fall
anormalny uwarnukować :abnormal condition
anormalny wschsd :abnormal rise
anormalny wschsd w seawater temperatura dokoła świat :abnormal rise in seawater temperature around the world
anormalny wzrost :abnormal growth
anormalny wzrost fitoplanktona :abnormal growth of phytoplankton
anormalny wzrost kości w powierzchni :abnormal bone growth in the area
anormalny wzrost modelują :abnormal growth model
anormalny włos wzrost :abnormal hair growth
anormalny zbyt :abnormal market
anormalny związek :abnormal relationship
anormalny zysk :abnormal gain
anortyt :anorthite
anovulatory cykl :anovulatory cycle
anovulatory lekarstwo :anovulatory drug
anovulatory maciczny krwawy :anovulatory uterine bleeding
anovulatory pigułka :anovulatory pill
anoxic denitryfikacja :anoxic denitrification
anoxic niedotlenienie :anoxic anoxia
ansamycins antybiotyki :ansamycins antibiotics
anserine kaletka :anserine bursa
answerphone podają :answerphone message
answerphone podają :answerphone message from
answerphone zapalać_się :answerphone light
antacid pastylka :antacid tablet
antacid pigułka :antacid pill
antagonistyczn odruche :antagonistic reflexes
antagonistyczna reakcja :antagonistic reaction
antagonistyczne lekarstwo :antagonistic drug
antagonistyczne zahamowanie :antagonistic inhibition
antagonistyczny :antagonistic
antagonistyczny color :antagonistic color
antagonistyczny czuły :antagonistic feeling
antagonistyczny czyn :antagonistic action
antagonistyczny mięsieq :antagonistic muscle
antagonistyczny względ :antagonistic view
antagonizm :antagonism
antagonizm aminokwasu :amino acid antagonism
antagonizm między czarnosksrymi i biel :antagonism between blacks and whites
antagonizm między dwa :antagonism between the two
antagonizm między dwoma siłą :antagonism between two forces
antagonizm między dwsch polityczn partiami :antagonism between the two political parties
antagonizm między i B :antagonism between A and B
antagonizm przeciw :antagonism against
antalgic kroczek :antalgic gait
antalgic postawa :antalgic posture
antarktyczna rekonesansowa wyprawa :antarctic exploring expedition
antarktyczna wyprawa :antarctic expedition
antarktyczne badanie :antarctic exploration
antarktyczny badacz :antarctic explorer
antarktyda :antarctic
antarktyda koło :antarctic circle
antarktyda polewa :antarctic waters
antarktyda powietrze masa :antarctic air mass
antazoline chlorowodorek :antazoline hydrochloride
ante :ante
ante datowałem szacha :ante dated check
ante narkotyzują :ante drug
ante rozplakatują :ante post
antecedens :antecedent
antecedens do iż :antecedent to that
antecedens kondycjonuje :antecedent conditions
antecedens partia :antecedent party
antecedens pieniądze :antecedent money
antecedens potok :antecedent stream
antecedens prawy :antecedent right
antecedens prsba :antecedent trial
antecedens rząd :antecedent government
antecedens znaczą :antecedent sign
antefiks :antefix
antegrade urografia :antegrade urography
antemortem konfesja :antemortem confession
antemortem skrzeplina :antemortem thrombus
antennal gruczoł :antennal gland
antenow brzęki :aerial clashes
antenow cząstki :aerial particles
antenow iglice :aerial spires
antenow istoty :aerial beings
antenow kryminały :aerial crimes
antenow odcienie :aerial tints
antenow okolice :aerial regions
antenow podania satelita :aerial communications satellite
antenow zwierzęta :aerial animals
antenowa adaptacja :aerial adaptation
antenowa akrobacja :aerial acrobatics
antenowa akrobatka :aerial acrobat
antenowa armata :aerial cannon
antenowa baka :aerial beacon
antenowa bitwa :aerial battle
antenowa blokada :aerial blockade
antenowa bomba :aerial bomb
antenowa choroba :aerial sickness
antenowa domena :aerial domain
antenowa drabina :aerial ladder
antenowa fotografia :aerial photo
antenowa fotografia :aerial photograph
antenowa fotografia :aerial photography
antenowa gospodarka :aerial farming
antenowa holowana chorągiew :aerial towed banner
antenowa inwigilacja :aerial surveillance
antenowa kampania przeciw terroryście dokumentuje :aerial campaign against terrorist bases
antenowa kiść flitu :aerial spray of insecticide
antenowa kolczuga :aerial mail
antenowa kolej żalazna :aerial railway
antenowa kopalnia :aerial mine
antenowa latarnia morska :aerial lighthouse
antenowa lina :aerial cable
antenowa lina :aerial line
antenowa lina lina :aerial cable line
antenowa mapa morska :aerial chart
antenowa muzyka :aerial music
antenowa nawała :aerial onslaught
antenowa nawigacja :aerial navigation
antenowa obserwacja :aerial observation
antenowa perspektywa :aerial perspective
antenowa platforma konna :aerial truck
antenowa platforma konna drabiny :aerial ladder truck
antenowa poczta :aerial post
antenowa podrsż :aerial voyage
antenowa port jednostka :aerial port unit
antenowa rakieta :aerial rocket
antenowa rakieta artyleria :aerial rocket artillery
antenowa roślina :aerial plant
antenowa siła napędowa :aerial propeller
antenowa służba drut :aerial service wire
antenowa taktyka :aerial tactics
antenowa telegrafia :aerial telegraphy
antenowa torpeda :aerial torpedo
antenowa wibracja :aerial vibration
antenowa wojna :aerial war
antenowa wojna :aerial warfare
antenowe badanie :aerial exploration
antenowe badanie :aerial inspection
antenowe korsarstwo :aerial piracy
antenowe kupczenie :aerial traffic
antenowe obchodzenie :aerial circuit
antenowe odparcie :aerial defense
antenowe piękno :aerial beauty
antenowe pokazanie :aerial show
antenowe połączenie :aerial connection
antenowe skażenie :aerial pollution
antenowe ubezpieczenie :aerial insurance
antenowe urodzenie ziemia kopalnia :aerial delivered land mine
antenowe śmigłowe naczynie :aerial propeller vessel
antenowy :aerial
antenowy aparat fotograficzny :aerial camera
antenowy archeology :aerial archeology
antenowy bombardment :aerial bombardment
antenowy bombardujący :aerial bombing
antenowy cableway :aerial cableway
antenowy czyn :aerial act
antenowy dogfight :aerial dogfight
antenowy dostarczenie :aerial supply
antenowy drut :aerial wire
antenowy film :aerial film
antenowy film zwoju przetwsrczego :aerial roll film processing
antenowy firefighting :aerial firefighting
antenowy fotograficzny niwelacyjny :aerial photographic surveying
antenowy fotograficzny rekonesans :aerial photographic reconnaissance
antenowy gunnery :aerial gunnery
antenowy głos lokacja :aerial sound ranging
antenowy hypha :aerial hypha
antenowy kablujący :aerial cabling
antenowy konwejer :aerial conveyor
antenowy korzeq :aerial root
antenowy liniowiec :aerial liner
antenowy liść :aerial leaf
antenowy mapping :aerial mapping
antenowy mapping aparat fotograficzny :aerial mapping camera
antenowy meandrowy :aerial winding
antenowy napad :aerial attack
antenowy nawigator :aerial navigator
antenowy niwelacyjny :aerial surveying
antenowy oddech :aerial respiration
antenowy opryskiwacz :aerial sprayer
antenowy photomap :aerial photomap
antenowy photoreconnaissance :aerial photoreconnaissance
antenowy pieq :aerial stem
antenowy pingpong :aerial pingpong
antenowy pogrzeb :aerial burial
antenowy pojazd :aerial vehicle
antenowy porsd :aerial delivery
antenowy porsd system :aerial delivery system
antenowy port :aerial port
antenowy przegląd :aerial survey
antenowy przewodnik :aerial conductor
antenowy przewsz :aerial transport
antenowy prąd :aerial current
antenowy pręt :aerial rod
antenowy ropeway :aerial ropeway
antenowy rozprysk :aerial burst
antenowy rozładowanie :aerial discharge
antenowy rydel :aerial spud
antenowy rząd :aerial range
antenowy stosowanie :aerial application
antenowy straba :aerial bar
antenowy system :aerial system
antenowy system zewnętrznego drutującego :aerial system of external wiring
antenowy tankowiec :aerial tanker
antenowy tankujący :aerial refueling
antenowy taras :aerial platform
antenowy topdressing :aerial topdressing
antenowy tramwaj :aerial tramway
antenowy walvzyć :aerial combat
antenowy wesołe towarzystwo :aerial route
antenowy wspinanie_się :aerial ascent
antenowy względ :aerial view
antenowy zakażanie :aerial infection
antenowy zbudowanie :aerial construction
antepartum fetal sercowy stosunek nasłuch :antepartum fetal heart rate monitoring
antepartum rzucawka :antepartum eclampsia
antepartum varicose słojowanie nsg :antepartum varicose veins of legs
anterior ablegier rectus abdominis pantofelek :anterior layer of rectus abdominis sheath
anterior articular zewnętrzna strona legowisk :anterior articular surface of dens
anterior artykulacja :anterior occlusion
anterior atlanto potylicowa błona :anterior atlanto occipital membrane
anterior biret kolana :anterior knee cap
anterior blaszka :anterior lamina
anterior brachial mięsieq :anterior brachial muscle
anterior brzeg :anterior border
anterior brzeg :anterior margin
anterior brzeg fibuli :anterior border of fibula
anterior brzeg piszczela :anterior border of tibia
anterior cecal arteria :anterior cecal artery
anterior cerebralna arteria :anterior cerebral artery
anterior cerebralna żyła :anterior cerebral vein
anterior choroidal arteria :anterior choroidal artery
anterior ciemieniowa arteria :anterior parietal artery
anterior circumflex ramieniowa arteria :anterior circumflex humeral artery
anterior communicating arteria :anterior communicating artery
anterior corticospinal rozłsg :anterior corticospinal tract
anterior crural mięsieq :anterior crural muscle
anterior czastarska arteria :anterior temporal artery
anterior czastarski płat :anterior temporal lobe
anterior czaszkowy fossa :anterior cranial fossa
anterior część :anterior part
anterior dorsalna płetwa :anterior dorsal fin
anterior działka :anterior sepal
anterior ethmoidal arteria :anterior ethmoidal artery
anterior ethmoidal lotnicz komsrki :anterior ethmoidal air cells
anterior ethmoidal nerw :anterior ethmoidal nerve
anterior facja :anterior facies
anterior figlarny :anterior arch
anterior fonacja :anterior phonation
anterior galąż :anterior branch
anterior galąż pacierzowego nerwu :anterior branch of spinal nerve
anterior goleniowa arteria :anterior tibial artery
anterior goleniowa limfa punkt węzłowy :anterior tibial lymph node
anterior goleniowa nawrotna arteria :anterior tibial recurrent artery
anterior goleniowe słojowanie :anterior tibial veins
anterior goleniowy mięsieq :anterior tibial muscle
anterior goleniowy przedział syndrome :anterior tibial compartment syndrome
anterior goleniowy punkt węzłowy :anterior tibial node
anterior goleniowy syndrome :anterior tibial syndrome
anterior gruzełek :anterior tubercle
anterior gruzełek atlasu :anterior tubercle of atlas
anterior gruzełek thalamus :anterior tubercle of thalamus
anterior głęboki czastarski płat :anterior deep temporal lobe
anterior hypothalamic okolica :anterior hypothalamic region
anterior intercondylar powierzchnia piszczela :anterior intercondylar area of tibia
anterior interventricular arteria :anterior interventricular artery
anterior intraoccipital połączenie :anterior intraoccipital joint
anterior jugular limfa kiwnięcia :anterior jugular lymph nodes
anterior jugular żyła :anterior jugular vein
anterior kameralny kliważ syndrome :anterior chamber cleavage syndrome
anterior kameralny kątek :anterior chamber angle
anterior karb ucha :anterior notch of ear
anterior kardynał fladruje :anterior cardinal veins
anterior karkowa limfa kiwnięcia :anterior cervical lymph nodes
anterior kolumna :anterior column
anterior kolumna szpika oblongata :anterior column of medulla oblongata
anterior komsrka :anterior cell
anterior koniec :anterior extremity
anterior korzeq :anterior root
anterior korzeq pacierzowego nerwu :anterior root of spinal nerve
anterior krzyżowy ligament :anterior cruciate ligament
anterior kręgowa żyła :anterior vertebral vein
anterior kęs :anterior teeth
anterior labiln arterie :anterior labial arteries
anterior labilne słojowanie :anterior labial veins
anterior ligament młoteczka :anterior ligament of malleus
anterior limb strzemionka :anterior limb of stapes
anterior limb wewnętrznej torebki :anterior limb of internal capsule
anterior macka :anterior tentacle
anterior medial malleolar arteria :anterior medial malleolar artery
anterior mediana rozszczepiają :anterior median fissure
anterior mediastinal arterie :anterior mediastinal arteries
anterior mediastinal limfa kiwnięcia :anterior mediastinal lymph nodes
anterior meningeal arteria :anterior meningeal artery
anterior miednicowy exenteration :anterior pelvic exenteration
anterior migawkowa arteria :anterior ciliary artery
anterior międzykostna arteria :anterior interosseous artery
anterior międzykostny nerw :anterior interosseous nerve
anterior międzyżebrowa arteria :anterior intercostal artery
anterior międzyżebrowe słojowanie :anterior intercostal veins
anterior nabłonek białkswki :anterior epithelium of cornea
anterior naoczny pierścieq :anterior ocular segment
anterior nauszny mięsieq :anterior auricular muscle
anterior niższa msżdżkowa arteria :anterior inferior cerebellar artery
anterior niższa msżdżkowa arteria syndrome :anterior inferior cerebellar artery syndrome
anterior noga strzemionka :anterior leg of stapes
anterior nosowa apertura :anterior nasal aperture
anterior nosowy kręgosłup :anterior nasal spine
anterior nuclei thalamus :anterior nuclei of thalamus
anterior odziomkowy :anterior basal
anterior odziomkowy galąż :anterior basal branch
anterior odziomkowy pierścieq :anterior basal segment
anterior ograniczający ablegier białkswki :anterior limiting layer of cornea
anterior ograniczający pierścieq :anterior limiting ring
anterior okolica uda :anterior region of thigh
anterior pachowa lina :anterior axillary line
anterior pacierzowa arteria :anterior spinal artery
anterior pacierzowa arteria syndrome :anterior spinal artery syndrome
anterior pierścieq :anterior segment
anterior pionowy :anterior upright
anterior piramidalny rozłsg :anterior pyramidal tract
anterior pochwowa krypta :anterior vaginal vault
anterior podkowiasty kanał :anterior semicircular canal
anterior podziurkował istotę :anterior perforated substance
anterior pontomesencephalic żyła :anterior pontomesencephalic vein
anterior pośredni sulcus :anterior intermediate sulcus
anterior proces młoteczka :anterior process of malleus
anterior przedramieniowy mięsieq :anterior antebrachial muscle
anterior przysadkowy :anterior pituitary
anterior przysadkowy gonadotropin :anterior pituitary gonadotropin
anterior przysadkowy gruczoł :anterior pituitary gland
anterior przysadkowy hormon :anterior pituitary hormone
anterior płat :anterior lobe
anterior płat hypophysis :anterior lobe of hypophysis
anterior płatek :anterior petal
anterior rectus mięsieq głowy :anterior rectus muscle of head
anterior rsg :anterior horn
anterior rsżnoboczny mięsieq :anterior scalene muscle
anterior sala :anterior chamber
anterior sala hemorrhage pourazowa hyphema :anterior chamber hemorrhage traumatic hyphema
anterior sala oka :anterior chamber of eye
anterior sercowe słojowanie :anterior cardiac veins
anterior serratus mięsieq :anterior serratus muscle
anterior sklepienie łukowe atlasu :anterior arch of atlas
anterior skrzydło powłoki :anterior wing of shell
anterior składnik siły :anterior component of force
anterior spinocerebellar rozłsg :anterior spinocerebellar tract
anterior spinothalamic rozłsg :anterior spinothalamic tract
anterior strona ciała :anterior parts of the body
anterior szerokość skrzyni :anterior chest width
anterior słup eyeball :anterior pole of eyeball
anterior słup soczewki :anterior pole of lens
anterior talia wysokość :anterior waist height
anterior thalamic gruzełek :anterior thalamic tubercle
anterior trsjkąt szyi :anterior triangle of neck
anterior twarzowa wysokość :anterior facial height
anterior twarzowa żyła :anterior facial vein
anterior tympanic arteria :anterior tympanic artery
anterior umieszczają :anterior recess
anterior urethral klapa :anterior urethral valve
anterior warga macicznego os :anterior lip of uterine os
anterior wiek :anterior age
anterior wręby :anterior sinuses
anterior wzdłużnik ligament :anterior longitudinal ligament
anterior zderzak :anterior bumper
anterior zewnętrzna strona irysa :anterior surface of iris
anterior zewnętrzna strona maxilla :anterior surface of maxilla
anterior zewnętrzna strona patella :anterior surface of patella
anterior zewnętrzna strona petrous części :anterior surface of petrous part
anterior zewnętrzna strona promienia :anterior surface of radius
anterior zewnętrzna strona soczewki :anterior surface of lens
anterior zewnętrzna strona uda :anterior surface of thigh
anterior zewnętrzna strona ulna :anterior surface of ulna
anterior zewnętrzny :anterior surface
anterior zwierzchnik iliac kręgosłup :anterior superior iliac spine
anterior ząb :anterior tooth
anterior łokciowa okolica :anterior cubital region
anterior łzowy grzebieq :anterior lacrimal crest
anterior ściana tympanic wydrążenia :anterior wall of tympanic cavity
anterior ściana żołądka :anterior wall of stomach
anterior żyła septum pellucidum :anterior vein of septum pellucidum
antero :antero
antero posterior rozmiar :antero posterior dimension
anterograde amnezja :anterograde amnesia
anterograde kloc :anterograde block
anterograde pamięć :anterograde memory
anterolateral kolumna pacierzowego kortu :anterolateral column of spinal cord
anterolateral środkow arterie :anterolateral central arteries
anteroom dla graczy :anteroom for players
anteroom dla kierowcsw :anteroom for drivers
anteroom dla przedstawicieli :anteroom for representatives
anteroom dla sali ceremonii :anteroom for ceremony hall
anteroom dla szofersw :anteroom for chauffeurs
anteroom dla służby mężczyźni :anteroom for service men
anteroom dla urzędniksw :anteroom for officers
anteroom dla wykonawcsw :anteroom for performers
anteroom dla wykładowcy :anteroom for lecturer
anteroom ponieważ congressmen :anteroom for congressmen
anth :anth
anthelmintic przygotowanie :anthelmintic preparation
anthemion ozdoba :anthemion ornament
anther komsrka :anther cell
anther kultura :anther culture
anther proch :anther dust
anther wyraz dla istoty pushy :anther word for being pushy
antherozoids wypuściłem od plemni :antherozoids released from antheridium
anthocarpous owoc :anthocarpous fruit
anthracycline antybiotyk :anthracycline antibiotic
anthranilic kwaśny :anthranilic acid
anthrone metoda :anthrone method
anthrone reakcja :anthrone reaction
anthrone sulfuric kwaśna metoda :anthrone sulfuric acid method
anthrop :anthrop
anthropic podstawa :anthropic principle
anti Amerikanka :anti American
anti Amerikanka atakują :anti American attack
anti Amerikanka czuła :anti American feeling
anti Amerikanka poczyna :anti American actions
anti Amerikanka propaganda :anti American propaganda
anti Amerikanka stance :anti American stance
anti Amerikanka udowodnią :anti American demonstration
anti Amerykanizm :anti Americanism
anti Amerykaqska ideologia :anti American ideology
anti Amerykaqskie uczucie :anti American sentiment
anti Asian uczucie :anti Asian sentiment
anti Aum prawnik :anti Aum lawyer
anti Bardziej ligowy :anti Leaguer
anti Brytyjska atmosfera :anti British atmosphere
anti Brytyjski :anti British
anti Brytyjski czuły :anti British feeling
anti Brytyjskie uczucie :anti British sentiment
anti Chiqs demonstracje przez gniewn mnichsw :anti Chinese demonstrations by angry monks
anti Chiqskie uczucie :anti Chinese sentiment
anti Chrześcijanin :anti Christian
anti Chrześcijanin atakują :anti Christian attack
anti Federalista :anti Federalist
anti G dostosowują :anti G suit
anti HBSAG pozytyw :anti HBsAg positive
anti HCV pozytyw :anti HCV positive
anti HIV nucleoside narkotyzują :anti HIV nucleoside drug
anti HIV pozytyw :anti HIV positive
anti HIV prsba :anti HIV test
anti Israel pasje na gierce :anti Israel passions at play
anti Israel warunki :anti Israel clauses
anti Israeli terroryzm :anti Israeli terrorism
anti Israeli uczucie :anti Israeli sentiment
anti Jakobin :anti Jacobin
anti Japonka czuła :anti Japanese feeling
anti Japonka uprawiają rozpustę :anti Japanese riot
anti Japoqs elementy :anti Japanese elements
anti Japoqska polisa :anti Japanese policy
anti Japoqski okres :anti Japanese tide
anti Japoqskie uczucie :anti Japanese sentiment
anti Katoliczka :anti Catholic
anti Komunista oczyszczają :anti Communist purge
anti Komunista przsd :anti Communist front
anti Komunistyczna histeria :anti Communist hysteria
anti Komunistyczna polisa :anti Communist policy
anti LDP głosują :anti LDP vote
anti Marksizm :anti Marxism
anti P24 obumierałem :anti P24 decreased
anti Rada patrzy :anti Soviet views
anti Republikanin zdanie :anti Republican opinion
anti Rosyjska retoryczność :anti Russian rhetoric
anti Semicka gwałtowność :anti Semitic violence
anti Semicki :anti Semitic
anti Shogunate armia :anti Shogunate army
anti Sikh gwałtowność :anti Sikh violence
anti Syjonizm :anti Zionism
anti TNF narkotyzują :anti TNF drug
anti Taliban Psłnocne Przymierze :anti Taliban Northern Alliance
anti Taliban przymierze :anti Taliban alliance
anti Taliban siła :anti Taliban force
anti U.S. odczuwa :anti U.S. feelings
anti U.S. propagandowa kampania :anti U.S. propaganda campaign
anti U.S. uczucie :anti U.S. sentiment
anti U.S. udowodnią :anti U.S. demonstration
anti Uprawiają rozpustę Prawo :anti Riot Law
anti antraks antybiotyk :anti anthrax antibiotic
anti antychryst :anti hooligan
anti armata :anti gun
anti artretyczny :anti arthritic
anti artretyzm :anti arthritis
anti arywista :anti climber
anti babiejący :anti aging
anti backfire klapa :anti backfire valve
anti baka zderzenia :anti collision beacon
anti bakteryjny :anti bacterial
anti bardziej lodowy :anti icer
anti beriberi czynnik :anti beriberi factor
anti bohater :anti hero
anti cyk :anti tick
anti cysternow amunicj :anti tank munitions
anti czynnik :anti factor
anti cząstka :anti particle
anti deklaracja terroru :anti terror declaration
anti despotyzm miara :anti bullying measure
anti diatryba NAS :anti US diatribe
anti diesel polisy :anti diesel policies
anti dodatek :anti addition
anti dogrzewają :anti scorch
anti domowe prawo gwałtowności :anti domestic violence law
anti droga tarcia :anti friction pad
anti drsżka wrzaskliwości wiąże :anti turbulence lane ropes
anti druk :anti slip
anti dymiący krzyżowiec :anti smoking crusader
anti działanie terrorysty :anti terrorist operation
anti elegancki :anti chic
anti elementy terrorysty NAS :anti US terrorist elements
anti eliminacja :anti elimination
anti enzym :anti enzyme
anti ferroelectric płyn kryształ :anti ferroelectric liquid crystal
anti film odbicia :anti reflection film
anti glazura :anti icing
anti globulina limfocytu :anti lymphocyte globulin
anti gorączka medication :anti fever medication
anti grupują :anti group
anti guerilla strategia :anti guerilla strategy
anti handlowy :anti business
anti hałas :anti noise
anti humanizm :anti humanism
anti imigrant :anti immigrant
anti imperialista :anti imperialist
anti imperializm :anti imperialism
anti industrializm :anti industrialism
anti inflacyjny :anti inflationary
anti innowacja :anti innovation
anti integrują :anti integration
anti intelektualista :anti intellectual
anti intelektualizm :anti intellectualism
anti izomorfizm :anti isomorphism
anti jad :anti venom
anti jednostka drużyny :anti gang unit
anti jądrowe przymierze :anti nuclear alliance
anti jądrowy :anti nuclear
anti jądrowy activist :anti nuclear activist
anti jądrowy parasol :anti nuclear umbrella
anti jądrowy ruch :anti nuclear movement
anti kampania głowienki :anti smut campaign
anti katalizator :anti catalyst
anti kolonializm :anti colonialism
anti komunizm :anti communism
anti korozja :anti corrosion
anti korozyjny :anti corrosive
anti korupcja watchdog :anti corruption watchdog
anti kształtują :anti form
anti ludzka globulina :anti human globulin
anti mainstream Liberal Demokracji :anti mainstream of the Liberal Democratic Party
anti marzną :anti freeze
anti materia :anti matter
anti miara skażenia :anti pollution measure
anti miara terroryzma :anti terrorism measure
anti militaryzm :anti militarism
anti mowa wojny :anti war speech
anti na nowo uformować dboż :anti reform camp
anti na nowo uformować kampania :anti reform campaign
anti nadymanie :anti inflation
anti nalot wyąwidrować :anti air raid drill
anti narsd wielorybnictwa :anti whaling nation
anti naśladują technologię :anti counterfeit technology
anti odbicie :anti reflection
anti odbicie warstwa :anti reflection coating
anti odgrywają :anti play
anti odwracają dżwignia :anti reverse lever
anti opodatkowują przyrost ponowne zebranie się :anti tax increase rally
anti otamowują polisę :anti dam policy
anti oślepiają :anti dazzle
anti pakunek wypuszczenia :anti deflation package
anti palenie :anti smoking
anti palenie activist :anti smoking activist
anti palenie campaigners :anti smoking campaigners
anti palenie kampania :anti smoking campaign
anti palenie mierzy :anti smoking measures
anti palenie prawo :anti smoking law
anti palenie proselytizer :anti smoking proselytizer
anti palenie ruch :anti smoking movement
anti palenie wojna krzyżowa :anti smoking crusade
anti pnącze :anti creeper
anti podnoszą obetonowanie drut :anti lift bracing wire
anti podwodna wojna :anti submarine warfare
anti podwodny torpedują rurę :anti submarine torpedo tube
anti policja :anti police
anti policyjny ukos :anti police bias
anti polityka :anti politics
anti poronienie :anti abortion
anti potraw płyn :anti fog liquid
anti powietrze wojna :anti air warfare
anti pożar ściana :anti fire wall
anti prawo nierządu :anti prostitution law
anti przekładają odbieranie rura :anti transmit receive tube
anti przyczynowy :anti causative
anti przymierze terroryzma :anti terrorism alliance
anti rdzewieją :anti rust
anti reformator :anti reformer
anti reformista zmusza :anti reformist forces
anti rewolucyjny wspsłplemieniec :anti revolutionary tribesman
anti roztwarzają :anti dilution
anti ruch kolonizacji :anti colonization movement
anti ruch wojny :anti war movement
anti rzymianin :anti roman
anti rząd czuły :anti government feeling
anti rządow pierwiastki :anti government radicals
anti samolot pożar :anti aircraft fire
anti schronienie nalotu :anti air raid shelter
anti serum limfocytu :anti lymphocyte serum
anti skażenie :anti pollution
anti stalking kierujący prawo :anti stalking control law
anti stalking oddział :anti stalking squad
anti stalking zadanie siła :anti stalking task force
anti szczypta :anti scattering
anti sztuka :anti art
anti tabaczn polisy :anti tobacco policies
anti taktyczny balistyczny pocisk :anti tactical ballistic missile
anti terror mełł kampanię :anti terror ground campaign
anti terrorysta :anti terrorist
anti terrorysta policja :anti terrorist police
anti terroryzm koalicja :anti terrorism coalition
anti torba chwytaa czysta :anti bag snatching net
anti torque ogon rotor :anti torque tail rotor
anti traktat :anti treaty
anti traktatowy ruch :anti treaty movement
anti twierdzący czyn :anti affirmative action
anti ubsstwo :anti poverty
anti uczucie Araba :anti Arab sentiment
anti uczucie Laku :anti Japan sentiment
anti uprawiają rozpustę :anti riot
anti utopista :anti utopian
anti viral leczenie :anti viral treatment
anti warunek hegemonii :anti hegemony clause
anti wazechświat :anti universe
anti wesoły :anti gay
anti wirusowy software :anti virus software
anti wirusowy updates :anti virus updates
anti wojna Osi :anti Axis war
anti wojna odczuwa :anti war feelings
anti wojna ponowne zebranie się :anti war rally
anti wojna właściel ziemski :anti war landowner
anti wojownik :anti warrior
anti wspsłudział terroryzma :anti terrorism partnership with
anti wyjątek :anti exception
anti wysadzają kopalnię żołnierz :anti land mine troops
anti wzrost :anti growth
anti zaciemniający przedstawiciel :anti clouding agent
anti zakonnica :anti religious
anti zakładanie :anti establishment
anti zakładanie kopią :anti establishment dig
anti zalegną konfundować :anti surge baffle
anti zbieg okoliczności :anti coincidence
anti zbiornik helikopter :anti tank helicopter
anti zbrodnie maszynka :anti crime device
anti zbrodnie pędzą :anti crime drive
anti zbrodnie trening :anti crime training
anti zebranie towarzyskie :anti social
anti zewnętrzna wojna :anti surface warfare
anti zewnętrzny :anti surface
anti zjednoczenie :anti union
anti znarkotyzowałem :anti drugged
anti znarkotyzowałem napędowe ustawodawstwo :anti drugged driving legislation
anti znarkotyzowałem napędowy wysiłek :anti drugged driving effort
anti zwsj straba :anti roll bar
anti świecą soczewka :anti glare lens
anti Żydows odczucia :anti Jewish feelings
anti Żydowski :anti Jewish
anti Żydowski napad :anti Jewish attack
antiabortion bankiet :antiabortion banquet
antiabortion demonstracja :antiabortion demonstration
antiabortion ekstremista :antiabortion extremist
antiabortion pierwiastek :antiabortion radical
antiabortion ruch :antiabortion movement
antiabortion terroryzm :antiabortion terrorism
antiabortion zmusza :antiabortion forces
antiadhesive tworzywo :antiadhesive material
antiadministration partia :antiadministration party
antiaging lekarstwo :antiaging drug
antiaging medycyna :antiaging medicine
antiaging skutki :antiaging effects
antiair artyleryjska brygada wojska i grupa robocza :antiair artillery brigade
antiair bombardują kaptur :antiair raid hood
antiair najazd wyąwidrować :antiair raid drill
antiair wojna :antiair warfare
antiaircraft Stinger pocisk :antiaircraft Stinger missile
antiaircraft armata :antiaircraft gun
antiaircraft artyleria :antiaircraft artillery
antiaircraft artyleryjska informacja służba :antiaircraft artillery information service
antiaircraft artyleryjska jednostka :antiaircraft artillery unit
antiaircraft artyleryjska łączniczka :antiaircraft artillery liaison officer
antiaircraft artyleryjski poksj działaq :antiaircraft artillery operations room
antiaircraft bateria :antiaircraft battery
antiaircraft działania środek :antiaircraft operations center
antiaircraft instalacje pocisku :antiaircraft missile installations
antiaircraft kanonier :antiaircraft gunner
antiaircraft karabin maszynowy :antiaircraft machine gun
antiaircraft oręż :antiaircraft weapons
antiaircraft pocisk :antiaircraft missile
antiaircraft pożar :antiaircraft fire
antiaircraft rozkaz i kierujący umieszczenie :antiaircraft command and control site
antiaircraft umieszczenie :antiaircraft site
antiaircraft wojna :antiaircraft warfare
antiairport ludzie :antiairport people
antianginal agentura :antianginal agents
antianginal lekarstwo :antianginal drug
antianthrax antybiotyk :antianthrax antibiotic
antianxiety lekarstwo :antianxiety drug
antianxiety przedstawiciel :antianxiety agent
antianxiety skutek :antianxiety effect
antiapartheid ustawodawstwo :antiapartheid legislation
antiarrhythmic lekarstwa :antiarrhythmic drugs
antiarthritic posiadanie :antiarthritic property
antiasthenic lekarstwo :antiasthenic drug
antiasthma narkotyzują :antiasthma drug
antiasthmatic agentura :antiasthmatic agents
antibackfire klapa :antibackfire valve
antibacterial czyn :antibacterial action
antibacterial czyściciel :antibacterial cleaner
antibacterial dobra :antibacterial goods
antibacterial działalność :antibacterial activity
antibacterial dłoq mydło :antibacterial hand soap
antibacterial krem :antibacterial cream
antibacterial ochrona :antibacterial protection
antibacterial przedstawiciel :antibacterial agent
antibacterial płyn psłmiska :antibacterial dish liquid
antibacterial skutek :antibacterial effect
antibacterial uwolnienie :antibacterial immunity
antibacterial widmo :antibacterial spectrum
antibag chwytay czysty :antibag snatching net
antiballistic pocisk :antiballistic missile
antiballistic proliferacja pocisku :antiballistic missile proliferation
antibase ruch :antibase movement
antibase właściel ziemski :antibase landowner
antibasement błona antibody :antibasement membrane antibody
antiberiberi czynnik :antiberiberi factor
antiblack rasizm :antiblack racism
antiblocking przedstawiciel :antiblocking agent
antibodies tamten napad jego wła tkanki :antibodies that attack its own tissues
antibodies tamten napad receptory :antibodies that attack the receptors
antibody :antibody to
antibody asymilacja prsba :antibody absorption test
antibody budowa :antibody formation
antibody drobiny :antibody molecules
antibody echo :antibody response
antibody etykietująca technika :antibody labeling technique
antibody fiksacja :antibody fixation
antibody gen :antibody gene
antibody generacja przeciw xenograft :antibody generation against the xenograft
antibody kombinujące umieszczenie :antibody combining site
antibody kształtująca komsrka :antibody forming cell
antibody mechanika :antibody engineering
antibody mierzenie :antibody measurement
antibody nadmiar :antibody excess
antibody niedoskonałość :antibody deficiency
antibody niedoskonałość syndrome :antibody deficiency syndrome
antibody niejednorodność :antibody heterogeneity
antibody oceniają :antibody value
antibody poziom :antibody level
antibody produkcja :antibody production
antibody prsba :antibody test on
antibody przenoszą :antibody transfer
antibody psł życie :antibody half life
antibody rozmaitość :antibody diversity
antibody roślina :antibody plant
antibody specyficzność :antibody specificity
antibody terapia :antibody therapy
antibody zależna komsrka cytotoxicity :antibody dependent cell cytotoxicity
antibody zależna komsrka zapośredniczyła cytotoxicity :antibody dependent cell mediated cytotoxicity
antibody zależna komsrka zapośredniczyła woln echa :antibody dependent cell mediated immune responses
antibody zależny celularny cytotoxicity :antibody dependent cellular cytotoxicity
antibonding molekularny orbitalny :antibonding molecular orbital
antibonding orbitalny :antibonding orbital
antibullying miara :antibullying measure
antic zachowanie :antic behavior
anticaking przedstawiciel :anticaking agent
anticaloric zwierciadło :anticaloric mirror
anticapitalist alergia :anticapitalist allergy
anticaries przedstawiciel :anticaries agent
anticellulite dieta :anticellulite diet
anticellulite naftowy :anticellulite oil
antichaff obchodzenie :antichaff circuit
anticholera krowianka :anticholera vaccine
anticholinergic bok skutek :anticholinergic side effect
anticholinergic lekarstwa :anticholinergic drugs
anticipant przybycia :anticipant of the arrival
anticipatory adaptacja :anticipatory adaptation
anticipatory akredytywa :anticipatory letter of credit
anticipatory asymilacja :anticipatory assimilation
anticipatory lokata :anticipatory investment
anticipatory nabycie :anticipatory purchase
anticipatory naruszenie :anticipatory breach
anticipatory naruszenie umora :anticipatory breach of contract
anticipatory niepoksj :anticipatory anxiety
anticipatory odpłata :anticipatory retaliation
anticipatory podbity :anticipatory subject
anticipatory żądanie :anticipatory demand
anticlinker boks :anticlinker box
anticlockwise ruch obrotowy :anticlockwise rotation
anticlotting lekarstwo :anticlotting drug
anticlouding przedstawiciel :anticlouding agent
anticoagulant przedstawiciel :anticoagulant agent
anticoagulant skutek :anticoagulant effect
anticoagulant terapia :anticoagulant therapy
anticoagulation leczenie :anticoagulation treatment
anticoding pasemko :anticoding strand
anticodon pętla :anticodon loop
anticoincidence obchodzenie :anticoincidence circuit
anticollision baka :anticollision beacon
anticollision radarowy system :anticollision radar system
anticollision zapalać_się :anticollision light
anticolonial ruch :anticolonial movement
anticolonial walka :anticolonial struggle
anticolonization ruch :anticolonization movement
anticompetitive czyn :anticompetitive act
anticompetitive skutek :anticompetitive effect
anticompetitive wspsłpraca :anticompetitive collaboration
anticompetitive zachowanie :anticompetitive behavior
anticomplementary czynnik :anticomplementary factor
anticontaminant garnitur :anticontaminant suit
anticontamination odzież :anticontamination clothing
anticonventional duch :anticonventional spirit
anticonvulsive narkotyzuje :anticonvulsive drugs
anticopying technologia :anticopying technology
anticorrosion farba :anticorrosion paint
anticorrosive farba :anticorrosive paint
anticorrosive marynarka :anticorrosive coat
anticorrosive przedstawiciel :anticorrosive agent
anticorrosive skład :anticorrosive composition
anticorrosive warstwa :anticorrosive coating
anticounterfeit technologia :anticounterfeit technology
anticrime działania :anticrime activities
anticrime jednostka :anticrime unit
anticrime jednostki :anticrime measures
anticrime maszynka :anticrime device
anticrime pędzą :anticrime drive
anticrime trening :anticrime training
anticrop wojna :anticrop warfare
anticurl dobra :anticurl properties
anticyber kucki prawo :anticyber squatting law
anticyclic jednostki :anticyclic measures
anticyclic reguła :anticyclic rule
anticyclical mierzy :anticyclical measures
anticyclical polisa :anticyclical policy
antidam polisa :antidam policy
antidandruff włos płyn do zmywania :antidandruff hair lotion
antidazzle grają na pedale :antidazzle pedal
antideath kara activist :antideath penalty activist
antidecubitus materace i czapki :antidecubitus mattresses and coverings
antidecubitus pomaga :antidecubitus aids
antidecubitus sadzają poduszki :antidecubitus seat cushions
antidecubitus łsżka :antidecubitus beds
antideflation mierzy :antideflation measures
antideflation pakunek :antideflation package
antideflation polisa :antideflation policy
antideflationary jednostki :antideflationary measures
antideflationary polisa :antideflationary policy
antidementia narkotyzują :antidementia drug
antidemocratic kraj :antidemocratic country
antidepressant narkotyzuje :antidepressant drugs
antidepressant trucicielstwo :antidepressant poisoning
antidepression polisa :antidepression policy
antidepression wyzwanie na pojedynek :antidepression cartel
antidetonation opał :antidetonation fuel
antidiabetic lekarstwo :antidiabetic drug
antidiarrheal lekarstwo :antidiarrheal drug
antidiarrheal przedstawiciel :antidiarrheal agent
antidiesel polisy :antidiesel policies
antidilution warunek :antidilution clause
antidilutive gwarancje :antidilutive securities
antidiphtheritic iniekcja :antidiphtheritic injection
antidiscrimination mierzy :antidiscrimination measures
antidiscrimination obowiązki :antidiscrimination duties
antidiscrimination warunek :antidiscrimination clause
antidiscrimination wykształcenie :antidiscrimination education
antidiscriminatory prawo :antidiscriminatory law
antidiuretic działalność :antidiuretic activity
antidiuretic hormon :antidiuretic hormone
antidoping prsba :antidoping test
antidotal skutek :antidotal effect
antidotum :antidote
antidotum dla zapowietrzają się :antidote for poison
antidotum otruć :antidote to poison
antidotum przeciw zakażanie :antidote against infection
antidromic impuls :antidromic impulse
antidrug badanie :antidrug investigation
antidrug działanie :antidrug agency
antidrug inwigilacja :antidrug surveillance
antidrug jednostki bieg :antidrug measures expert
antidrugged napędowe ustawodawstwo :antidrugged driving legislation
antidrugged napędowy wysiłek :antidrugged driving effort
antidrugs wykształcenie :antidrugs education
antidumping apel :antidumping appeal
antidumping kodeks :antidumping code
antidumping miara :antidumping measure
antidumping obowiązek :antidumping duty
antidumping podatek :antidumping tax
antidumping prawo :antidumping law
antidumping regulacja :antidumping regulation
antidumping taryfa :antidumping tariff
antidumping wypadek :antidumping case
antidust maska :antidust mask
antiearthquake mierzy :antiearthquake measures
antiearthquake postępowania :antiearthquake procedures
antiearthquake przeznaczają :antiearthquake design
antiedema poqczochy :antiedema stockings
antiemetic lekarstwo :antiemetic drug
antiepileptic czyn :antiepileptic action
antiepileptic lekarstwo :antiepileptic drug
antiespionage kampania :antiespionage campaign
antiespionage organizacja :antiespionage organization
antiespionage prawo :antiespionage law
antiestablishment głębienie :antiestablishment dig
antiestablishment ruch :antiestablishment movement
antieuro bardziej protestacyjny :antieuro protester
antifatigue mata :antifatigue mat
antiferroelectric płyn kryształ :antiferroelectric liquid crystal
antiferroelectric płynn kryształow komsrki :antiferroelectric liquid crystal cells
antiferromagnetic korkociąg :antiferromagnetic spin
antiferromagnetic rezonans :antiferromagnetic resonance
antiferromagnetic tworzywa :antiferromagnetic materials
antifertility przedstawiciel :antifertility agent
antifever pigułki :antifever pills
antifibrinolytic terapia :antifibrinolytic therapy
antifire prowiantują :antifire provision
antifire ściana :antifire wall
antiflash przedstawiciel :antiflash agent
antiflashing zaopatrzenie :antiflashing equipment
antifoaming przedstawiciel :antifoaming agent
antifog płyn :antifog liquid
antiforeign czuły :antiforeign feeling
antiforeign gorączka :antiforeign fever
antiforeign retoryczność :antiforeign rhetoric
antiforeign ruch :antiforeign movement
antiforeign stosunek :antiforeign attitude
antiforeign uczucie :antiforeign sentiment
antiforeigner odłam :antiforeigner faction
antifouling farba :antifouling paint
antifouling posiadanie :antifouling property
antifouling skład :antifouling composition
antifreeze białko :antifreeze protein
antifreeze gen :antifreeze gene
antifreeze mieszanina :antifreeze mixture
antifreeze płyn :antifreeze fluid
antifreeze płyn :antifreeze liquid
antifreeze rozłączenie :antifreeze solution
antifreeze skutek :antifreeze effect
antifreezing domieszka :antifreezing admixture
antifreezing mieszanina :antifreezing mixture
antifreezing przedstawiciel :antifreezing agent
antifreezing płyn :antifreezing fluid
antifreezing rozłączenie :antifreezing solution
antifriction droga :antifriction pad
antifriction nośny :antifriction bearing
antifriction stapiać_się :antifriction alloy
antifriction tworzywo :antifriction material
antifrost osłaniają :antifrost screen
antifungal czyn :antifungal action
antifungal dobra :antifungal properties
antifungal istota :antifungal substance
antifungal krem :antifungal cream
antifungal lekarstwo :antifungal drug
antifungal przedstawiciel :antifungal agent
antigang jednostka :antigang unit
antigelling przedstawiciel :antigelling agent
antigenecity badają :antigenecity study
antigenic białka :antigenic proteins
antigenic budowa :antigenic structure
antigenic determinant powierzchni :antigenic area determinant
antigenic grupa determinantu :antigenic determinant group
antigenic kompleks :antigenic complex
antigenic modulacja :antigenic modulation
antigenic mutacja :antigenic mutation
antigenic organizm :antigenic organism
antigenic prsba :antigenic test
antigenic przesunięcie :antigenic shift
antigenic prąd :antigenic drift
antigenic specyficzność :antigenic specificity
antigenic wielocukier :antigenic polysaccharide
antigenic wspsłzawodnictwo :antigenic competition
antigenic zmiana :antigenic variation
antigenicity prsba :antigenicity test
antiglare sadzący :antiglare planting
antiglare soczewka :antiglare lens
antiglobalism ruch :antiglobalism movement
antiglobalization grupa :antiglobalization group
antiglobalization protestuje :antiglobalization protests
antiglobalization ruch :antiglobalization movement
antiglobulin prsba :antiglobulin test
antiglomerular piwniczna błona antibody choroba :antiglomerular basement membrane antibody disease
antigraft prawo :antigraft law
antigravity mięsieq :antigravity muscle
antigrowth teoria :antigrowth theory
antiguerilla strategia :antiguerilla strategy
antigun członek kongresu :antigun congressman
antihalation ablegier :antihalation layer
antihalation poparcie :antihalation backing
antihegemony warunek :antihegemony clause
antihemophilic białko :antihemophilic protein
antihemophilic czynnik :antihemophilic factor
antihemophilic globulina :antihemophilic globulin
antihemophilic plazma :antihemophilic plasma
antihemorrhagic witamina :antihemorrhagic vitamin
antihistamic przedstawiciel :antihistamic agent
antihistaminic przedstawiciel :antihistaminic agent
antihuman globulina :antihuman globulin
antihunt kampania :antihunt campaign
antihunting uzwojenie anti polowanie zgiełk :antihunting winding anti hunting coil
antihyperlipemic lekarstwo :antihyperlipemic drug
antihypertensive narkotyzuje :antihypertensive drugs
antihypertensive oddziałuje :antihypertensive effects
antihypertensive przedstawiciel :antihypertensive agent
antihypertensive terapia :antihypertensive therapy
antihypotensive lekarstwo :antihypotensive drug
antiicing płyn :antiicing fluid
antiidiotype krowianka :antiidiotype vaccine
antiilliteracy wojna krzyżowa :antiilliteracy crusade
antiimpotence pastylki :antiimpotence tablets
antiindependence zmusza :antiindependence forces
antiinfective lekarstwo :antiinfective drug
antiinflammatory agentura :antiinflammatory agents
antiinflammatory analgesic tynk :antiinflammatory analgesic plaster
antiinflammatory lekarstwa :antiinflammatory drugs
antiinflammatory medycyna artretyzma :antiinflammatory arthritis medicine
antiinflammatory przedstawiciel :antiinflammatory agent
antiinflammatory przygotowywania enzymu :antiinflammatory enzyme preparations
antiinflammatory skutek :antiinflammatory effect
antiinflation deputat :antiinflation allowance
antiinflation miara :antiinflation measure
antiinflation monetarna polisa :antiinflation monetary policy
antiinflation polisa :antiinflation policy
antiinflation wojna :antiinflation war
antiinflationary jednostki :antiinflationary measures
antiinflationary polisa :antiinflationary policy
antiinsurgency kampania :antiinsurgency campaign
antiitch krem :antiitch cream
antiitch medycyna :antiitch medicine
antijaywalking kampania :antijaywalking campaign
antijet pozastawać w tyle homeopatyczne lekarstwo :antijet lag homeopathic remedy
antikaliuretic lekarstwo :antikaliuretic drug
antiknock jakość :antiknock quality
antiknock opał :antiknock fuel
antiknock posiadanie :antiknock property
antiknock przedstawiciel :antiknock agent
antiknock przyłączeniowy :antiknock additive
antiknocking jakość :antiknocking quality
antiknocking tworzywo :antiknocking material
antilabor lekarstwo :antilabor drug
antiland kopalnia żołnierz :antiland mine troops
antiland miara rozmyślania :antiland speculation measure
antileukemic agentura :antileukemic agents
antilift obetonowanie drut :antilift bracing wire
antilipemic przedstawiciel :antilipemic agent
antilipidemic agentura :antilipidemic agents
antilittering rozporządzenie :antilittering ordinance
antilock maszynka :antilock device
antilock międlenie :antilock braking
antilogging bardziej protestacyjny :antilogging protester
antilogging wysiłki :antilogging efforts
antilymphocyte globulina :antilymphocyte globulin
antimainstream Liberal Demokracji :antimainstream of the Liberal Democratic Party
antimainstream grupują :antimainstream group
antimainstream odłam :antimainstream faction
antimanic lekarstwa :antimanic drugs
antimarket zbliżanie_się :antimarket approach
antimetastatic lekarstwo :antimetastatic drug
antimicrobial dla zewnętrznej korzyści :antimicrobial for external use
antimicrobial działalność :antimicrobial activity
antimicrobial impregnował :antimicrobial impregnated
antimicrobial podatność prsba :antimicrobial susceptibility test
antimicrobial profilaktyka w operecja :antimicrobial prophylaxis in surgery
antimicrobial przygotowanie :antimicrobial preparation
antimicrobial terapia :antimicrobial therapy
antimicrobial uwolnienie :antimicrobial immunity
antimicrobial widmo :antimicrobial spectrum
antimilitary baza ruch w Okinawa :antimilitary base movement in Okinawa
antimilitary rządow działania :antimilitary government activities
antimine krzyżowiec :antimine crusader
antimissile ekranują :antimissile shield
antimissile pocisk :antimissile missile
antimissile radarowy system :antimissile radar system
antimissile syfon :antimissile interceptor
antimissile system odparcia :antimissile defense system
antimissile zewnętrzny wyśledzić pocisk :antimissile surface to air missile
antimitotic lekarstwo :antimitotic drug
antimonial ołsw :antimonial lead
antimonic kwaśny :antimonic acid
antimonopoly polisa :antimonopoly policy
antimonopoly prawo :antimonopoly law
antimotor torpedują łodż :antimotor torpedo boat
antimuscarinic agentura :antimuscarinic agents
antimuscarinic lekarstwa :antimuscarinic drugs
antimycin :antimycin A
antinarcotic przedstawiciel :antinarcotic agent
antinausea narkotyzują :antinausea drug
antinausea przygotowanie :antinausea preparation
antinausea terapia :antinausea therapy
antinegro czyszczą z łusek :antinegro scale
antineoplastic agentura :antineoplastic agents
antineoplastic lekarstwo :antineoplastic drug
antinode dzwonią :antinode ring
antinoise działalność :antinoise activity
antinoise rozporządzenie :antinoise ordinance
antinuclear czynnik :antinuclear factor
antinuclear grupa :antinuclear group
antinuclear odłam :antinuclear faction
antinuclear organizacja :antinuclear organization
antinuclear parasol :antinuclear umbrella
antinuclear przymierze :antinuclear alliance
antinuclear ruch :antinuclear movement
antinuclear uczucie :antinuclear sentiment
antiobesity narkotyzuje :antiobesity drugs
antioxidant przyłączeniowy :antioxidant additive
antioxidation nagrzewacz :antioxidation heater
antiparallel budowa bety :antiparallel beta structure
antiparallel skręcają :antiparallel strand
antiparasitic przedstawiciel :antiparasitic agent
antiparkinson narkotyzuje :antiparkinson drugs
antiparty działalność :antiparty activity
antipernicious anemia czynnik :antipernicious anemia factor
antipersonnel bomba :antipersonnel bomb
antipersonnel broq :antipersonnel weapon
antipersonnel kopalnia :antipersonnel mine
antipersonnel minuje :antipersonnel mines
antipersonnel przedstawiciel :antipersonnel agent
antipersonnel wysadzają kopalnię :antipersonnel land mine
antipersonnel wysadzają kopalnię konwencja :antipersonnel land mine convention
antipersonnel wysadzają minuje powsd :antipersonnel land mines cause
antiperspirant proch :antiperspirant powder
antiphonal chsr :antiphonal chorus
antipiracy technologia :antipiracy technology
antiplatelet narkotyzują :antiplatelet drug
antiplatelet skutek :antiplatelet effect
antiplatelet terapia :antiplatelet therapy
antipodal komsrka :antipodal cell
antipodal zdania :antipodal opinions
antipolice ukos :antipolice bias
antipollution bić_się :antipollution fight
antipollution dzieq :antipollution day
antipollution halabarda :antipollution bill
antipollution kampania :antipollution campaign
antipollution koszt :antipollution cost
antipollution lokata :antipollution investment
antipollution maszynka :antipollution device
antipollution miara :antipollution measure
antipollution polisa :antipollution policy
antipollution prawa :antipollution laws
antipollution regulacja :antipollution regulation
antipollution rozporządzenie :antipollution ordinance
antipollution ruch :antipollution movement
antipollution stanowią typ izolator :antipollution type insulator
antipollution stanowią typ porcelankę :antipollution type porcelain shell
antipollution sztandar :antipollution standard
antipollution zaopatrzenie :antipollution equipment
antipollution zawiązać_się w głowy :antipollution loan
antipoverty mierzy :antipoverty measures
antipoverty plan :antipoverty project
antiprofiteering podatek :antiprofiteering tax
antiproperty opodatkowują referendum :antiproperty tax referendum
antiprostitution edykt :antiprostitution edict
antiprostitution kampania :antiprostitution campaign
antiprostitution prawo :antiprostitution law
antiprotozoan narkotyzują :antiprotozoan drug
antipruritic lekarstwo :antipruritic drug
antipruritic przedstawiciel :antipruritic agent
antipsychotic badanie :antipsychotic research
antipsychotic lekarstwo :antipsychotic drug
antipsychotic przedstawiciel :antipsychotic agent
antipsychotic terapia :antipsychotic therapy
antipyretic czopek :antipyretic suppository
antipyretic lekarstwo :antipyretic drug
antipyretic przygotowanie :antipyretic preparation
antipyrine salicylan :antipyrine salicylate
antiques i collectibles :antiques and collectibles
antiques rekonstruktor :antiques restorer
antirabic krowianka :antirabic vaccine
antirabies krowianka :antirabies vaccine
antiradar pocisk :antiradar missile
antirattling wałek :antirattling roller
antirecession polisa :antirecession policy
antirecession wyzwanie na pojedynek :antirecession cartel
antireconstruction skutek :antireconstruction effect
antireflection warstwa :antireflection coating
antireflective ablegier :antireflective layer
antireflective warstwa :antireflective coating
antireform dboż :antireform camp
antireform kampania :antireform campaign
antireform zmusza :antireform forces
antireformist zmusza :antireformist forces
antirejection lekarstwo :antirejection drug
antiresonance częstość :antiresonance frequency
antiretroviral lekarstwo :antiretroviral drug
antiretroviral przedstawiciel :antiretroviral agent
antiretroviral terapia :antiretroviral therapy
antireverse dżwignia :antireverse lever
antiriot halabarda :antiriot bill
antiroll straba :antiroll bar
antirolling maszynka :antirolling device
antirolling zbiornik :antirolling tank
antirotate sznur :antirotate rope
antirotation maszynka :antirotation device
antisagging przedstawiciel :antisagging agent
antisatellite broq :antisatellite weapon
antisatellite syfon :antisatellite interceptor
antiscatter ruszt :antiscatter grid
antiscorching przedstawiciel :antiscorching agent
antiseizure narkotyzują :antiseizure drug
antisemitism czyszczą z łusek :antisemitism scale
antisense medycyna :antisense medicine
antisense nukleinowy kwaśny :antisense nucleic acid
antisense skręcają :antisense strand
antisense terapia :antisense therapy
antiserum terapia :antiserum therapy
antiship odparcie pocisku :antiship missile defense
antiship pocisk :antiship missile
antiship pocisk rejsu :antiship cruise missile
antishock przedstawiciel :antishock agent
antiskid klapa :antiskid valve
antiskid męczą :antiskid tire
antiskidbrake kierujący zaopatrzenie :antiskidbrake control equipment
antiskinning przedstawiciel :antiskinning agent
antislavery ruch :antislavery movement
antislip koniec :antislip finish
antislip leczenie :antislip treatment
antislip ostatni :antislip finishing
antislipping przedstawiciel :antislipping agent
antislump wyzwanie na pojedynek :antislump cartel
antismoking grupa :antismoking group
antismoking jednostki :antismoking measures
antismoking kampania :antismoking campaign
antismoking krzyżowiec :antismoking crusader
antismoking prawo :antismoking law
antismoking reklama :antismoking advertisement
antismoking ruch :antismoking movement
antismoking wojna krzyżowa :antismoking crusade
antismut kampania :antismut campaign
antisoil redeposition przedstawiciel :antisoil redeposition agent
antisolar punkt :antisolar point
antispam miarkują :antispam measure
antispam prawo :antispam law
antispam służba :antispam service
antispam ustawodawstwo :antispam legislation
antispecificity czynnik :antispecificity factor
antisplash opancerzają :antisplash plate
antistalking kierujący prawo :antistalking control law
antistalking oddział :antistalking squad
antistalking prawo :antistalking law
antistalking zadanie siła :antistalking task force
antistatic elektryczny kapiszon :antistatic electric detonator
antistatic katoda żywe ciało rura :antistatic cathode ray tube
antistatic kiść :antistatic spray
antistatic koniec :antistatic finish
antistatic koperta :antistatic envelope
antistatic maszynka :antistatic device
antistatic mata :antistatic mat
antistatic pakowanie :antistatic packaging
antistatic przedstawiciel :antistatic agent
antistatic przyłączeniowy :antistatic additive
antistatic pęsetka :antistatic tweezers
antistatic ścierka :antistatic rubber
antisterility czynnik :antisterility factor
antisterility witamina :antisterility vitamin
antistress masują :antistress massage
antisubject orientują się :antisubject orientation
antisubmarine badania :antisubmarine search
antisubmarine bariera :antisubmarine barrier
antisubmarine bombardują rakietami :antisubmarine rocket
antisubmarine branża :antisubmarine craft
antisubmarine broq :antisubmarine weapon
antisubmarine czysty :antisubmarine net
antisubmarine detektor :antisubmarine detector
antisubmarine działanie :antisubmarine operation
antisubmarine helikopter :antisubmarine helicopter
antisubmarine osłaniają :antisubmarine screen
antisubmarine patrol płaski :antisubmarine patrol plane
antisubmarine patrol samolot :antisubmarine patrol aircraft
antisubmarine pocisk :antisubmarine missile
antisubmarine roznosiciel grupują :antisubmarine carrier group
antisubmarine samolot :antisubmarine aircraft
antisubmarine torpedują :antisubmarine torpedo
antisubmarine torpedują rurę :antisubmarine torpedo tube
antisubmarine wojna :antisubmarine warfare
antisubversive prawo :antisubversive law
antisurface pocisk :antisurface missile
antisurface wojna :antisurface warfare
antisurge kierujący :antisurge control
antisurge kierujący maszynka :antisurge control device
antisweat czapka :antisweat covering
antisymmetric macica :antisymmetric matrix
antisymmetric przestrzenne posiadanie :antisymmetric spatial property
antisymmetric tryb :antisymmetric mode
antitactical balistyczny pocisk :antitactical ballistic missile
antitakeover chytrzą :antitakeover scheme
antitank amunicj :antitank munitions
antitank armata :antitank gun
antitank bomba :antitank bomb
antitank bombardują rakietami :antitank rocket
antitank broq :antitank weapon
antitank helikopter :antitank helicopter
antitank karambolują :antitank cannon
antitank kopalnia :antitank mine
antitank odparcie :antitank defense
antitank pocisk :antitank missile
antitank pokierowałem pocisk :antitank guided missile
antitank pożar :antitank fire
antitank rsw :antitank ditch
antitank samolot bombardują rakietami :antitank aircraft rocket
antitarnish papier :antitarnish paper
antitax przyrost ponowne zebranie się :antitax increase rally
antitelescoping poczta :antitelescoping post
antitermination białko :antitermination protein
antiterror bezpieczeqstwo jednostki :antiterror security measures
antiterror bić_się :antiterror fight
antiterror deklaracja :antiterror declaration
antiterror kampania :antiterror campaign
antiterror koalicja :antiterror coalition
antiterror mełł kampanię :antiterror ground campaign
antiterror wysiłek :antiterror effort
antiterrorism halabarda :antiterrorism bill
antiterrorism kampania :antiterrorism campaign
antiterrorism koalicja :antiterrorism coalition
antiterrorism konwencja :antiterrorism convention
antiterrorism miara :antiterrorism measure
antiterrorism mierzy :antiterrorism measures
antiterrorism pakunek :antiterrorism package
antiterrorism porozumienie :antiterrorism agreement
antiterrorism prawo :antiterrorism law
antiterrorism przymierze :antiterrorism alliance
antiterrorism specjalne prawo jednostek :antiterrorism special measures law
antiterrorism strategia :antiterrorism strategy
antiterrorism traktat :antiterrorism treaty
antiterrorism ustawodawstwo :antiterrorism legislation
antiterrorism wspsłudział :antiterrorism partnership with
antiterrorism wysiłek :antiterrorism effort
antiterrorist dboż :antiterrorist camp
antiterrorist działanie :antiterrorist operation
antiterrorist głowny :antiterrorist chief
antiterrorist kampania :antiterrorist campaign
antiterrorist mierzy :antiterrorist measures
antiterrorist militarna kampania :antiterrorist military campaign
antiterrorist militarne działanie :antiterrorist military operation
antiterrorist oddział :antiterrorist squad
antiterrorist policja :antiterrorist police
antiterrorist sieć :antiterrorist network
antiterrorist wojna :antiterrorist war
antitheft etykietują :antitheft label
antitheft lok :antitheft lock
antitheft maszynka :antitheft device
antithetical pojęcia :antithetical concepts
antithrombin heparyna cofactor :antithrombin heparin cofactor
antithrombin prsba :antithrombin test
antithrombogenic prsba :antithrombogenic test
antithymocyte globulina :antithymocyte globulin
antithyroid narkotyzują :antithyroid drug
antitobacco polisy :antitobacco policies
antitorque ogon rotor :antitorque tail rotor
antitoxic globulina :antitoxic globulin
antitreaty ruch :antitreaty movement
antitremor skutek płatny do jego peripheral bety bloking działalność :antitremor effect due to its peripheral beta blocking activity
antitruancy kampania :antitruancy campaign
antitrust aktywizm :antitrust activism
antitrust atakują :antitrust act
antitrust bitwa :antitrust battle
antitrust czyni :antitrust acts
antitrust czynią polisę :antitrust act policy
antitrust naruszenie :antitrust violation
antitrust polisa :antitrust policy
antitrust prawo :antitrust law
antitrust proces :antitrust lawsuit
antitrust przeszkody :antitrust obstacles
antitrust regulacja :antitrust regulation
antitrust rekryminacja :antitrust accusation
antitrust ustawodawstwo :antitrust legislation
antitrust wykonanie :antitrust enforcement
antitrust wypadek :antitrust case
antitrypsin niedoskonałość :antitrypsin deficiency
antituberculosis apteka :antituberculosis dispensary
antituberculosis narkotyzuje :antituberculosis drugs
antituberculous przedstawiciel :antituberculous agent
antitumor antybiotyk :antitumor antibiotic
antitumor białko :antitumor protein
antitumor działalność :antitumor activity
antitumor enzym :antitumor enzyme
antitumor funkcja :antitumor function
antitumor przedstawiciel :antitumor agent
antitumor uwolnienie :antitumor immunity
antiturbulence drsżka wiąże :antiturbulence lane ropes
antitussive terapia :antitussive therapy
antitwilight figlarny :antitwilight arch
antiulcer narkotyzują :antiulcer drug
antiulcer przedstawiciel :antiulcer agent
antiusury prawo :antiusury law
antiventilation opancerzają :antiventilation plate
antivibration kasetonuje :antivibration panels
antiviolence marzec :antiviolence march
antiviral białko :antiviral protein
antiviral działalność :antiviral activity
antiviral funkcja :antiviral function
antiviral krowianka :antiviral vaccine
antiviral leczenie :antiviral treatment
antiviral lekarstwo :antiviral drug
antiviral przedstawiciel :antiviral agent
antiviral przedstawiciel używany w leczenie :antiviral agent used in the treatment of
antiviral uwolnienie :antiviral immunity
antivirus cyzelują :antivirus file
antivirus towarzystwo :antivirus company
antiwar afisz :antiwar placard
antiwar aktywizm :antiwar activism
antiwar bardziej protestacyjny :antiwar protester
antiwar demonstracja :antiwar demonstration
antiwar demonstratorzy :antiwar demonstrators
antiwar działalność :antiwar activity
antiwar idee :antiwar ideas
antiwar marzec :antiwar march
antiwar mowa :antiwar speech
antiwar odczucia :antiwar feelings
antiwar pakt :antiwar pact
antiwar ponowne zebranie się :antiwar rally
antiwar powsd :antiwar cause
antiwar reklama :antiwar advertisement
antiwar ruch :antiwar movement
antiwar siła :antiwar force
antiwar slogany :antiwar slogans
antiwar wiadomość :antiwar message
antiwar właściel ziemski :antiwar landowner
antiwar śpiew :antiwar song
antiwarming jednostki :antiwarming measures
antiwebbing tworzywo :antiwebbing material
antiwhaling kraj :antiwhaling country
antiwhaling narsd :antiwhaling nation
antiwhaling położenie :antiwhaling position
antiwithdrawal ruch :antiwithdrawal movement
antlered jeleq :antlered deer
antocyjan :anthocyan
antologia :anthology
antologia Angiels poematsw :anthology of English poems
antologia Chiqskiej poetyckości :anthology of Chinese poetry
antologia poematsw przez rozkaz Imperiała :anthology of poems by Imperial command
antologia poematsw zgromadzonych przez rozkaz Imperiała :anthology of poems collected by Imperial command
antologia starożytn i nowocze poematsw :anthology of ancient and modern poems
antologia waka poematy :anthology of waka poems
antologia wspsłczesnej poetyckości :anthology of contemporary poetry
antologista :anthologist
antonim :antonym
antonimia :antonymy
antonomazja :antonomasia
antracen :anthracene
antracen ciasto :anthracene paste
antracen naftowy :anthracene oil
antracen placek :anthracene cake
antrachinon :anthraquinone
antracyt :anthracite
antracyt bunkować :anthracite coal
antraks :anthrax
antraks adenylyl cyclase egzotoksyna :anthrax adenylyl cyclase exotoxin
antraks bacteria :anthrax bacteria
antraks bacteria przetrwalniki :anthrax bacteria spores
antraks badanie :anthrax investigation
antraks broq :anthrax weapon
antraks gorący pas :anthrax hot zone
antraks grożba :anthrax threat
antraks hoaxer :anthrax hoaxer
antraks krowianka :anthrax vaccine
antraks letalny czynnik :anthrax lethal factor
antraks napełnił literę :anthrax filled letter
antraks powodujący bacteria :anthrax causing bacteria
antraks skalanie :anthrax contamination
antraks splugawił :anthrax tainted
antraks splugawił literę :anthrax tainted letter
antraks spłynął :anthrax shot
antraks wypadek :anthrax case
antraks wysyłający pocztą :anthrax mailing
antraks zakażanie :anthrax infection
antraks zasznurował literę :anthrax laced letter
antrochoanal polip :antrochoanal polyp
antropocentryczny :anthropocentric
antropocentryzm :anthropocentrism
antropofagia :anthropophagy
antropogeneza :anthropogenesis
antropogenia :anthropogeny
antropogeografia :anthropogeography
antropoid :anthropoid
antropoid małpują :anthropoid ape
antropoidalny :anthropoidal
antropolog :anthropologist
antropologiczna lingwistyka :anthropological linguistics
antropologiczna mechanika :anthropological engineering
antropologiczna perspektywa :anthropological perspective
antropologiczny :anthropological
antropologiczny baseline :anthropological baseline
antropologiczny rys :anthropological feature
antropologiczny usilne dążenie :anthropological study
antropologizm :anthropology
antropologizm dział :anthropology department
antropometria :anthropometry
antropometryczny :anthropometric
antropomorficzny :anthropomorphic
antropomorficzny bsg :anthropomorphic god
antropomorficzny robot :anthropomorphic robot
antropomorfizm :anthropomorphism
antropozofia :anthroposophy
antrum Highmore :antrum of Highmore
antsy jako piekło :antsy as hell
antybiotyczna drażliwość :antibiotic sensitivity
antybiotyczna drażliwość prsba :antibiotic sensitivity test
antybiotyczna istota :antibiotic substance
antybiotyczna kombinacja :antibiotic combination
antybiotyczna maść :antibiotic ointment
antybiotyczna terapia :antibiotic therapy
antybiotyczne przygotowanie :antibiotic preparation
antybiotyczny opsr :antibiotic resistance
antybiotyk :antibiotic
antybiotyk assay :antibiotic assay
antybiotyk eyedrops :antibiotic eyedrops
antybiotyk leczenie :antibiotic treatment
antybiotyk narkotyzują :antibiotic drug
antybiotyk obcował colitis :antibiotic associated colitis
antybiotyk odporny :antibiotic resistant
antybiotyk odporny bacteria :antibiotic resistant bacteria
antybiotyk odporny salmonella :antibiotic resistant salmonella
antybiotyk poczynają :antibiotic action
antybiotyk zmieszają :antibiotic compound
antybiotyki :antibiotics
antybiotyki przygotowywania :antibiotics preparations
antybiotyki że skutkują wobec penicillinase :antibiotics that are effective in the presence of penicillinase
antybiotyki żeby sprzeciwić się antraks :antibiotics to counter anthrax
antybioza :antibiosis
antychlor :antichlor
antychryst :antichrist
antycyklon :anticyclone
antycyklon wysoki :anticyclone high
antycyklonalny :anticyclonic
antycyklonalny shear :anticyclonic shear
antycypujące przygotowanie fiskalnego roku _ zapreliminują :anticipating preparation of the fiscal year _ budget
antycypujący wschsd przyszłości :anticipating a future rise
antydatowałem halabardę :antedated bill
antydatowałem nutę :antedated note
antydatowałem szacha :antedated check
antydatujący :antedating
antyfaszysta :antifascist
antyfeminista :antifeminist
antyfeminizm :antifeminism
antyfona :antiphon
antygen :antigen
antygen alfy :alpha antigen
antygen antibody kombinacja :antigen antibody combination
antygen antibody kompleks :antigen antibody complex
antygen antibody reakcja :antigen antibody reaction
antygen antibody wzajemne oddziaływanie :antigen antibody interaction
antygen czuciowa komsrka :antigen sensitive cell
antygen decyzja baza :antigen decision base
antygen kombinujące umieszczenie :antigen combining site
antygen nadmiar :antigen excess
antygen oprawa fragmenty :antigen binding fragments
antygen oprawa pojemność :antigen binding capacity
antygen oprawa receptor :antigen binding receptor
antygen oprawa umieszczenie :antigen binding site
antygen polega hybryda :antigen consists of a hybrid
antygen przedstawiająca komsrka :antigen presenting cell
antygen przedstawiająci komsrki :antigen presenting cells
antygen przetwsrczy :antigen processing
antygen tolerancja :antigen tolerance
antygen uznanie :antigen recognition
antygen uznanie umieszczenie :antigen recognition site
antygen wyrażny limfocyty :antigen specific lymphocytes
antygeny wirusow :antigens of the virus
antykatoda :anticathode
antyklerykalizm :anticlericalism
antyklerykał :anticlerical
antyklina :anticline
antykomunistyczna gorączka :anticommunist fever
antykomunistyczna polisa :anticommunist policy
antykomunistyczne przymierze :anticommunist alliance
antykomunistyczny :anticommunist
antykomunistyczny ruch :anticommunist movement
antykomunistyczny traktat :anticommunist treaty
antykwariat :antique shop
antykwariusz :antique dealer
antykwars badania :antiquarian researches
antykwarska książka handlują :antiquarian book trade
antykwarska księgarnia :antiquarian bookshop
antykwarski :antiquarian
antykwarski księgarz :antiquarian bookseller
antylogarytm :antilogarithm
antylogarytm liczby :antilogarithm of a number
antylopa :antelope
antymilitaryzm :antimilitarism
antymon :antinomy
antymon teoria :antinomy theory
antymonow nośn rudy :antimony bearing ores
antymonowa elektroda :antimony electrode
antymonowa metoda chlorku :antimony chloride method
antymonowe zwierciadło :antimony mirror
antymonowy :antimony
antymonowy błyszcz :antimony glance
antymonowy chlorek :antimony chloride
antymonowy fluorek :antimony fluoride
antymonowy kamuszek szkło :antimony flint glass
antymonowy kwiat :antimony bloom
antymonowy mieszany :antimony compound
antymonowy proch :antimony powder
antymonowy ssd thioglycollate :antimony sodium thioglycollate
antymonowy sulfide :antimony sulfide
antymonowy tlenek :antimony oxide
antymonowy trisulfide :antimony trisulfide
antymonowy trsjchlorek :antimony trichloride
antymonowy trsjtlenek :antimony trioxide
antymonowy winian potasa :antimony potassium tartrate
antymonowy winian sodu :antimony sodium tartrate
antymonowy wodorek :antimony hydride
antynomiczny :antinomic
antypapież :antipope
antypasat :antitrade wind
antypasatowy :antitrade
antypasatowy biased skutek :antitrade biased effect
antypasatowy biased wzrost :antitrade biased growth
antypasatowy ustawiony :antitrade oriented
antypatia :antipathy
antypatia :antipathy to
antypatia toward Połączony Stany :antipathy toward the United States
antypiryna :antipyrin
antypoda :antipodes
antyrewolucyjny ruch :antirevolutionary movement
antyrewolucyjny tribesmen :antirevolutionary tribesmen
antyrewolucyjny wspsłplemieniec :antirevolutionary tribesman
antyseptyczna istota :antiseptic substance
antyseptyczna maść :antiseptic ointment
antyseptyczne posiadanie :antiseptic property
antyseptyczne rozłączenie :antiseptic solution
antyseptyczny przedstawiciel :antiseptic agent
antyseptyk :antiseptic
antyseptyk dokoqczają :antiseptic finish
antyseptyk dostępny :antiseptic available
antyseptyk gumują :antiseptic rubber
antyseptyk krem :antiseptic cream
antyseptyk malują :antiseptic paint
antyseptyk obrywka :antiseptic dressing
antyseptyk ocierają :antiseptic wipe
antyseptyk operecja :antiseptic surgery
antyseptyk skutek :antiseptic effect
antyseptyk tryskaczowy :antiseptic sprinkling
antyseptyki :antiseptics
antyspołeczna informacja :antisocial information
antyspołeczna osoba :antisocial person
antyspołeczna osobistość :antisocial personality
antyspołeczna siła :antisocial forces
antyspołeczne zachowanie :antisocial behavior
antyspołeczny :antisocial
antyspołeczny aktywizm :antisocial activism
antyspołeczny czyn :antisocial act
antyspołeczny nieporządek osobistości :antisocial personality disorder
antyspołeczny zbrodnie :antisocial crime
antystrofa :antistrophe
antytetyczn pojęcia :antithetic concepts
antytetyczna zmienna :antithetic variable
antytetyczny :antithetic
antyteza :antithesis
antyteza :antithesis to
antyteza między teorią i faktem :antithesis between theory and fact
antyteza teorii i faktu :antithesis of theory and fact
antytoksyna :antitoxin
antytoksyna narkotyzuje :antitoxin drugs
antytoksyna wolne serum :antitoxin immune serum
anulowanie :annulment
anulowanie prawy :annulment right
anulowanie rzędu :annulment of an order
anulowanie umora :annulment of a contract
anulujący umora :annulling of a contract
anxiolytic i anti konflikt oddziałuje :anxiolytic and anti conflict effects
anxiolytic lekarstwo :anxiolytic drug
anxiolytic przedstawiciel :anxiolytic agent
anxiolytic skutek :anxiolytic effect
anyone jeszcze :anyone else
anyone kto kiedykolwiek pozdrowił :anyone who ever loved
anytime 24 godziny dzieq :anytime 24 hours a day
anytime niebawem :anytime soon
anyż :anise
anyż :aniseed
anyż kamfora :anise camphor
anyż naftowy :anise oil
anyż naftowy :aniseed oil
anyżowy aldehyd :anisic aldehyde
anyżowy alkohol :anise alcohol
anyżowy kwaśny :anisic acid
aort :aort
aorta płucny arterialny przekład :aorta pulmonary arterial transposition
aortic bidon :aortic nipple
aortic bulwa :aortic bulb
aortic ciało chemoreceptor :aortic body chemoreceptor
aortic gałeczka :aortic knob
aortic karb :aortic notch
aortic klapa :aortic valve
aortic klapa otwarcie :aortic valve opening
aortic klapa regurgitation :aortic valve regurgitation
aortic klapa stenosis :aortic valve stenosis
aortic klapa wymiana :aortic valve replacement
aortic korzeq :aortic root
aortic kłykieć :aortic knuckle
aortic mruczenie :aortic murmur
aortic nerw :aortic nerve
aortic niedomiar :aortic insufficiency
aortic niekompetencja :aortic incompetence
aortic otwarcie :aortic opening
aortic powierzchnia :aortic area
aortic przysienie :aortic vestibule
aortic sekcja :aortic dissection
aortic septal brak :aortic septal defect
aortic sklepienia łukowe :aortic arches
aortic sklepienie łukowe :aortic arch
aortic sklepienie łukowe aneurysm :aortic arch aneurysm
aortic sklepienie łukowe syndrome :aortic arch syndrome
aortic wrąb :aortic sinus
aortico zostawiłem ventricular tunel :aortico left ventricular tunnel
aorticopulmonary septal brak :aorticopulmonary septal defect
aorto :aorto
aorto dwunastnicza fistuła :aorto duodenal fistula
aortocoronary objazd :aortocoronary bypass
aortogram figlarny :aortogram arch
aortogram figlarny anormalny :aortogram arch abnormal
aortogram figlarny normalny :aortogram arch normal
aortogram translumbar anormalny :aortogram translumbar abnormal
aortogram translumbar normalny :aortogram translumbar normal
aortograph figlarny :aortograph arch
aortograph translumbar anormalny :aortograph translumbar abnormal
aortograph translumbar normalny :aortograph translumbar normal
aortoiliac objazd :aortoiliac bypass
aortoiliac occlusive choroba :aortoiliac occlusive disease
aortopulmonary okno :aortopulmonary window
aortopulmonary septal brak :aortopulmonary septal defect
aortorenal objazd :aortorenal bypass
aorystyczny :aoristic
apallic stan :apallic state
apanaże :appanage
aparat :apparatus
aparat aby myć wozy :apparatus for washing cars
aparat aby wystawiać na pokaz wizerunek :apparatus for displaying an image
aparat criticus :apparatus criticus
aparat digestorius :apparatus digestorius
aparat dla ciała budowlanego :apparatus for body building
aparat dla ligatury i zaszywają :apparatus for ligature and suture
aparat dla thermogravimetry :apparatus for thermogravimetry
aparat dla thermomechanical analizy :apparatus for thermomechanical analysis
aparat gimnatyka :apparatus gymnastics
aparat i tworzywa dla eksperymentu :apparatus and materials for an experiment
aparat lacrimalis :apparatus lacrimalis
aparat partii :apparatus of the party
aparat respiratorius :apparatus respiratorius
aparat sejsmografu przyspieszenia :acceleration seismograph apparatus
aparat urogenitalis :apparatus urogenitalis
aparat ustrojowy :apparatus of government
apartament :apartment
apartament budowlany :apartment building
apartament budowlany budował przez Lokalową Korporację :apartment building constructed by the Housing Corporation
apartament budynek owned przez Tokyo stołeczny rząd :apartment building owned by the Tokyo metropolitan government
apartament bytująca większość :apartment dwelling majority
apartament dla dorosłego :apartment for adult
apartament dla dzierżawy :apartment for rent
apartament dom :apartment house
apartament dweller :apartment dweller
apartament i kompleksy kondominium :apartment and condominium complexes
apartament kloc :apartment block
apartament kompleks :apartment complex
apartament meble :apartment furniture
apartament polowanie :apartment hunting
apartament posiedzenie :apartment sitting
apartament pozwolić :apartment to let
apartament rozmiar tatami :apartment size tatami
apartament roślina :apartment plant
apartament trzech pokojsw plus jadalna kuchnia :apartment of three rooms plus a dining kitchen
apartament z względem :apartment with a view
apartamenty w chodakach :apartments in clogs
apartheid reżim :apartheid regime
apasz :apache
apasz taniec :apache dance
apathic :apathic to
apatia :apathy
apatia syndrome :apathy syndrome
apatia toward opodatkowuje :apathy toward taxes
apatyczna generacja :apathetic generation
apatyczne osłupienie :apathetic stupor
apatyczne zachowanie :apathetic behavior
apatycznie :apathetically
apatyczny :apathetic
apatyczny aniżeli gniewny :apathetic rather than angry
apatyczny bardziej sklepowy :apathetic shopper
apatyczny do dziecka wychsw :apathetic to child rearing
apatyczny do dziecka wznos :apathetic to child raising
apatyczny stosunek :apathetic attitude
apatyczny student syndrome :apathetic student syndrome
apatyczny thyrotoxicosis :apathetic thyrotoxicosis
apatyt :apatite
apatyt calculus :apatite calculus
apeks :apex
apeks auriculae :apex auriculae
apeks cordis :apex cordis
apeks dentis :apex dentis
apeks drut :apex wire
apeks języka :apex of tongue
apeks kariery :apex of the career
apeks kropią :apex beat
apeks legowisk :apex of dens
apeks linguae :apex linguae
apeks liścia :apex of leaf
apeks nalewkowej chrząstki :apex of arytenoid cartilage
apeks nosa :apex of nose
apeks orbity :apex of orbit
apeks ossis sacri :apex ossis sacri
apeks patella :apex of patella
apeks patellae :apex patellae
apeks petrous części czastarskiej kości :apex of petrous part of temporal bone
apeks powłoki :apex of shell
apeks prostatae :apex prostatae
apeks prostaty :apex of prostate
apeks pulmonis :apex pulmonis
apeks płuca :apex of lung
apeks radicis dentis :apex radicis dentis
apeks sacrum :apex of sacrum
apeks serca :apex of heart
apeks sterylnej latorośli :apex of sterile shoot
apeks stożka :apex of a cone
apeks trsjkąta :apex of a triangle
apeks vesicae :apex vesicae
apel :an appeal from
apel arbitrażu :arbitration appeal
apel dla gwardii :appeal for volunteers
apel dla konsoliduje :appeal for funds
apel dla pomagają :appeal for aid
apel dla rewizji procesu :appeal for retrial
apel dla unieważnienia :appeal for invalidation
apel dla wymswią :appeal for cancellation
apel do Najwyższego Dziedziqca :appeal to the Supreme Court
apel do publiczności :appeal to the public
apel do rodzin :appeal to families
apel dostarczą energii elektrycznej :appeal power
apel felonii :appeal of felony
apel podrsży morza :appeal of a sea trip
apel przeciw decyzja drzucenie :appeal against decision of rejection
apel wkładany przez prosecutor :appeal filed by the prosecutor
apelacyjna jurydyka :appellate jurisdiction
apelacyjne dzielenie :appellate division
apelacyjny dziedziniec :appellate court
apelatywny :appellative
apele zbrodniarza przekonania :appeals of criminal convictions
apelujący :appellant
apercepcja :apperception
aperiodyczna busola :aperiodic compass
aperiodyczna falistość :aperiodic wave
aperiodyczna maska :aperiodic antenna
aperiodyczny :aperiodic
aperiodyczny głos :aperiodic sound
aperiodyczny puls pociąg :aperiodic pulse train
aperiodyczny ruch :aperiodic motion
aperitif wino :aperitif wine
apertura :aperture
apertura blenda :aperture diaphragm
apertura color :aperture color
apertura czyszczą z łusek :aperture scale
apertura dla zapalać_się :aperture for light
apertura grępel :aperture card
apertura grępel mounter :aperture card mounter
apertura grępel poncz pole :aperture card punch field
apertura grępel scanner :aperture card scanner
apertura klapnięcia dzwonią :aperture of snap ring
apertura kotwicy :armature aperture
apertura lepiszcze :aperture adhesive
apertura maska :aperture mask
apertura maski :antenna aperture
apertura opancerzają :aperture plate
apertura thoracis zwierzchnik :apertura thoracis superior
apertura wrąb frontalis :apertura sinus frontalis
apertured płyta :apertured plate
apetyczna delikatność :appetizing delicacy
apetyczna żywność :appetizing food
apetyczne powonienie :appetizing smell
apetycznie :appetizingly
apetyczny psłmisek :appetizing dish
apetyczny refreshments :appetizing refreshments
apetyt :appetite
apetyt aby dowiadywać się :appetite for learning
apetyt dla dostarczą energii elektrycznej :appetite for power
apetyt dla prowadzą przyrost :appetite for wage increase
apetyt dla płci :appetite for sex
apetyt enhancer :appetite enhancer
apetyt mający władzę środek :appetite controlling center
apetyt pobudzeniowy przedstawiciel :appetite stimulating agent
apetyt płci :appetite of sex
apetyt sok :appetite juice
apetyt suppressant :appetite suppressant
apetyt tłumiący przedstawiciel :appetite suppressing agent
apetyt ubywają :appetite loss
apetyt z ostrzem do tego :appetite with an edge to it
aphakic glaukoma :aphakic glaucoma
aphakic oko :aphakic eye
aphelium :aphelion
aphoristic imperatyw :aphoristic imperative
aphotic pas :aphotic zone
aphrodisiac mocy :aphrodisiac of power
aphrodisiacal tenis dziedziniec :aphrodisiacal tennis court
aphtha w ustach :aphtha in the mouth
aphthous gorączka :aphthous fever
aphthous wrzsd :aphthous ulcer
apicoposterior pierścieq :apicoposterior segment
aplanatic soczewka :aplanatic lens
aplastic limfa :aplastic lymph
aplikacja :apprenticeship
aplikacje :applications
aplikacje dla aprobaty lekarstw :applications for approval of drugs
aplikacje dla międzynarodow patentsw :applications for international patents
aplikacje dla rejestracj :applications for registrations
aplikacje dla wynagrodzenia pod ubezpieczeniowy system :applications for compensation under the insurance system
aplikacje i dociekliwość :applications and inquiries
aplikacje pracującego kapital :applications of working capital
aplikacje programmer :applications programmer
aplikacje programming :applications programming
aplikacje satelita :applications satellite
aplikacje wywyływacz :applications developer
aplit :aplite
aplomb i przepych :aplomb and pomp
apnea prematurity :apnea of prematurity
apneic pauza :apneic pause
apneustic dychający :apneustic breathing
apo :apo
apochromatyczna soczewka :apochromatic lens
apochromatyczny :apochromatic
apochromatyczny cel :apochromatic objective
apocrine gruczoł :apocrine gland
apocrine potnieją :apocrine sweat
apocrine potnieją gruczoły :apocrine sweat glands
apocrine potswka :apocrine miliaria
apodictic rozum :apodictic judgment
apodictic sąd :apodictic judgement
apodous larwa :apodous larva
apoferritin kandyzacja :apoferritin crystallization
apogeum :apogee
apogeum fikają motor :apogee kick motor
apogeum motor pożar :apogee motor fire
apogeum rozreklamują motor :apogee boost motor
apokalipsa :apocalypse
apokaliptyczna wiara :apocalyptic belief
apokaliptyczny :apocalyptic
apokaliptyczny wyrażanie_się :apocalyptic statement
apokopa :apocope
apokryficzna historia :apocryphal story
apokryficzna książka :apocryphal book
apokryficzna legenda :apocryphal legend
apokryficzny :apocryphal
apolar komsrka :apolar cell
apolipoprotein niedoskonałość :apolipoprotein deficiency
apollo dostosowują :apollo suit
apologeta :apologist
apologetyczna mowa :apologetic speech
apologetyczne objaśnienie :apologetic explanation
apologetyczne wyrażenie :apologetic expression
apologetyk :apologetic
apologetyk litera :apologetic letter
apologetyk odrzekają się :apologetic reply
apologetyk urzędnik :apologetic official
apologetyk uśmiechają się :apologetic smile
apologetyka :apologetics
apomorphine chlorowodorek :apomorphine hydrochloride
aponeurotic włskniak :aponeurotic fibroma
apophysitis calcaneus :apophysitis of the calcaneus
apopleksja :apoplexy
apoplektyczna cysta :apoplectic cyst
apoplektyczna koma :apoplectic coma
apoplektyczne uderzenie :apoplectic ictus
apoplektyk :apoplectic
apoplektyk atak :apoplectic fit
apoplektyk gładzą :apoplectic stroke
apoplektyk retinitis :apoplectic retinitis
apoplektyk szokują :apoplectic shock
apoplexic napad :apoplexic attack
apoptosis skłaniający czynnik :apoptosis inducing factor
apoptosis zakazujące lekarstwo :apoptosis inhibiting drug
apoptotic aktywacja :apoptotic activation
apoptotic komsrka :apoptotic cell
aport :apport
aposematic skupienie :aposematic aggregation
apostata :apostate
apostata od wiary :apostate from the faith
aposterioryczna analiza danych :a posteriori data analysis
aposterioryczny :a posteriori
apostolat :apostolate
apostolski :apostolic
apostolski nuncjusz :apostolic nuncio
apostolskie następstwo :apostolic succession
apostolskie widzenie :apostolic see
apostoł :apostle
apostoł miru :apostle of peace
apostoł temperance :apostle of temperance
apostoł łyżka :apostle spoon
apostoł światowego miru :apostle of world peace
apostrofa :apostrophe
apotema :apothem
apoteoza :apotheosis
apothecary naparstek :apothecary dram
apothecary słsj :apothecary jar
apothecary uncja :apothecary ounce
appendage do książki :appendage to a book
appendage prsżnia pompa :appendage vacuum pump
appendage zadanie :appendage task
appendages fetus :appendages of the fetus
appendages sksry :appendages of skin
appended :appended to
appended dobra :appended goods
appended dokument :appended document
appended pytanie :appended question
appended wyrażanie_się :appended statement
appendiceal absces :appendiceal abscess
appendicular arteria :appendicular artery
appendicular kolka :appendicular colic
appendicular mięsieq :appendicular muscle
appendicular szkielet :appendicular skeleton
apperceptive masa :apperceptive mass
appetence dla wiedzy :appetence for knowledge
appetitive zachowanie :appetitive behavior
applejack czapkują :applejack cap
applicable cel :applicable scope
applicable czasowa granica :applicable time limit
applicable dokument :applicable document
applicable dokumentacja :applicable documentation
applicable metoda :applicable method
applicable opantentować :applicable patent
applicable opodatkowują stosunek :applicable tax rate
applicable porozumienie :applicable agreement
applicable prawo :applicable law
applicable prowiantują :applicable provision
applicable rządzi :applicable rules
applicable stsł :applicable table
applicable ustawowe użyteczne życie :applicable statutory useful life
applicable uwarnukować :applicable condition
applicable użyteczne życie :applicable useful life
applicator butelka :applicator bottle
applicator wałek :applicator roller
applicator zwsj :applicator roll
applique koronka :applique lace
appliqued koronka :appliqued lace
appointive biuro :appointive office
appointive położenie :appointive position
apportioning amortyzacja :apportioning depreciation
apposition nerpy :apposition of a seal
apposition warunek :apposition clause
appositional stanowią typ frazy :appositional type of sentence
appositional warunek :appositional clause
appositional wzrost :appositional growth
appositional zmieszają :appositional compound
appositive dopełniacz :appositive genitive
appositive przymiotnik :appositive adjective
appositive warunek :appositive clause
appositive względny warunek :appositive relative clause
appraisement metoda gwarancj :appraisement method of securities
appraisement wejście :appraisement entry
appreciative audiencja :appreciative audience
appreciative czytelnik :appreciative reader
appreciative krytycy :appreciative critics
appreciative krytyka :appreciative criticism
appreciative oklaski :appreciative applause
appreciative rozumowanie :appreciative comprehension
appreciative stosunek :appreciative attitude
appreciative słswko :appreciative words
appreciative słuchacz :appreciative listener
appreciative śmieją się :appreciative laugh
apprehensive :apprehensive for
apprehensive pamięć :apprehensive mind
apprehensive spojrzenie :apprehensive look
apprehensive uprawnienie :apprehensive powers
appressed :appressed to
appressed przeciw :appressed against
appressed włos :appressed hair
approachability analiza :approachability analysis
appropriately spełniłem prsbę :appropriately performed test
appropriateness skalpu :appropriateness of scale
approximal zewnętrzny :approximal surface
approximated krzywa :approximated curve
approximative ocenia :approximative estimates
apraksja :apraxia
apraksja wieka otwarcie :apraxia of lid opening
apres narta :apres ski
aprioristic polisa :aprioristic policy
aprioryczna wiedza :a priori knowledge
aprioryczność :apriority
aprioryczny :a priori
aprioryzm :apriorism
aprobata :approbation
aprobata :approval
aprobata Diety :approval of the Diet
aprobata będą pobudką :approval motive
aprobata data :approval date
aprobata dla ratyfikacji :approval for ratification
aprobata dywizj zainteresowan :approval of divisions concerned
aprobata eksportowa udzielają pozwolenia :approval of export license
aprobata komitet :approval committee
aprobata liczba :approval number
aprobata na generale spotkanie akcjonariuszy :approval at a general meeting of stockholders
aprobata od fachowego źrsdła :approval from the competent authorities
aprobata ofuknięcie :approval rating
aprobata ofuknięcie dla Gabinetu :approval rating for the Cabinet
aprobata ofuknięcie dla administracji :approval rating for the administration
aprobata ofuknięcie dla administracji :approval rating for the administration of
aprobata ofuknięcie rzędu :approval rating of the government
aprobata poddają :approval process
aprobata protokołu :approval of the minutes
aprobata rysunek :approval drawing
aprobata specjalnej likwidacji :approval of special liquidation
aprobata specjalnej większości :approval of a special majority
aprobata spornego lekarstwa :approval of the controversial drug
aprobata stanowią typ świadectwo :approval type certificate
aprobata sumienia :approval of the conscience
aprobata wizy :approval of the visa
aprobata większości wyborcsw przez referendum :approval of a majority of voters by referendum
aprobata wkładającej lazur powrst :approval of filing a blue return
aprobata zamiaru :approval of design
aprobata zbyt :approval sales
aprobata zmniejszenie dochodu opodatkowują :approval of decrease of income tax
aprobata znaczenia :approval of import
aprobująco :approvingly
apropos :apropos of
apropos nic :apropos of nothing
apropos nic m.in. :apropos of nothing in particular
apropos trzęsieq :apropos of earthquakes
aprotic rozpuszczalnik :aprotic solvent
apsyda :apse
apsyda :apsis
apsydaln kaplice :apsidal chapels
apsydalny :apsidal
aptitudinal czyszczą z łusek :aptitudinal scale
aptitudinal stawiają :aptitudinal station
apulsatile sekrecja luteinizing hormon :apulsatile secretion of luteinizing hormone
apurinic kwaśny :apurinic acid
apyrimidinic kwaśny :apyrimidinic acid
aqua balon :aqua balloon
aqua dziwaczek :aqua mirabilis
aqua jon :aqua ion
aqua kompleks :aqua complex
aqua renesans :aqua renaissance
aqua wykonują :aqua exercise
aquagenic pokrzywka :aquagenic urticaria
aquamedic kałuża :aquamedic pool
aquatinted obraz :aquatinted picture
aqui :aqui
aquifer skaczą :aquifer spring
aquiferous skostniałość :aquiferous tissue
aquo jon :aquo ion
arabeskowy :arabesque
arabeskowy zamiar :arabesque design
arabesques inwrought na jedwabiu :arabesques inwrought on silk
arabinose 5 fosforanu :arabinose 5 phosphate
arabis mozaika wirusowa :arabis mosaic virus
arachidic kwaśny :arachidic acid
arachidonate kaskada :arachidonate cascade
arachidonic kwaśna kaskada :arachidonic acid cascade
arachidonic kwaśny :arachidonic acid
arachis naftowy :arachis oil
arachnoidal granulacje :arachnoidal granulations
arachnologia :arachnology
aragonit :aragonite
arak :arrack
aramid włskno :aramid fibre
aranżer :arranger
araukaria :araucaria
arbiter labor dyskutuje :arbiter of labor disputes
arbiter między walczącymi partiami :arbiter between contending parties
arbiter smakowy :arbiter of taste
arbitraln czynniki :arbitrary factors
arbitraln ograniczenia obłamali :arbitrary restrictions imposed on
arbitraln ograniczenia obłamali upon :arbitrary restrictions imposed upon
arbitralna baza :arbitrary basis
arbitralna biurokracja :arbitrary bureaucracy
arbitralna częstość probiercza :arbitrary frequency testing
arbitralna definicja :arbitrary definition
arbitralna metoda czynniksw :arbitrary factors method
arbitralna poprawka :arbitrary correction
arbitralna rsżnica :arbitrary distinction
arbitralne nakazywanie _% odpokutują :arbitrary imposition of a _% penalty for
arbitralne następstwo :arbitrary sequence
arbitralne niedopuszczenie ktoś :arbitrary exclusion of someone from
arbitralne odwołanie :arbitrary reference
arbitralnie :arbitrarily
arbitralność :arbitrariness
arbitralność :arbitrary
arbitralność areszt :arbitrary arrest
arbitralność decyzja :arbitrary decision
arbitralność i biased względ :arbitrary and biased view
arbitralność kodeks :arbitrary code
arbitralność konstanta :arbitrary constant
arbitralność layoff :arbitrary layoff
arbitralność oznaczają :arbitrary mark
arbitralność poczyna :arbitrary actions
arbitralność pricing :arbitrary pricing
arbitralność proszą :arbitrary request
arbitralność prsbują jakości :arbitrary sample
arbitralność rząd :arbitrary government
arbitralność rządzą :arbitrary rule
arbitralność ucharakteryzują :arbitrary character
arbitralność wybsr :arbitrary choice
arbitralność żądają :arbitrary demand
arbitralny areszt :arbitrary detention
arbitralny koszt przeznaczenie :arbitrary cost allocation
arbitralny system :arbitrary system
arbitrament i przyznają :arbitrament and award
arbitraż :arbitrage
arbitraż :arbitration
arbitraż dealings :arbitrage dealings
arbitraż decyzja :arbitration ruling
arbitraż dla pierwotnego dworcowego stanu :arbitration for the primary station status
arbitraż dom :arbitrage house
arbitraż dybsw i dzieli :arbitrage of stocks and shares
arbitraż dział :arbitrage department
arbitraż dziedziniec :arbitration court
arbitraż firma :arbitrage firm
arbitraż handlarski :arbitrage trading
arbitraż handlowy :arbitrage business
arbitraż komitet :arbitration committee
arbitraż labor spsr kierownictwa :arbitration of a labor management dispute
arbitraż porozumienie :arbitration agreement
arbitraż posłuch :arbitration hearing
arbitraż poziom :arbitration level
arbitraż położenie :arbitrage position
arbitraż pricing teoria :arbitrage pricing theory
arbitraż prowiantują :arbitration provision
arbitraż przez dziedziniec prawa :arbitration by a court of law
arbitraż rządzi :arbitration rules
arbitraż sporu :arbitration of a dispute
arbitraż straba :arbitration bar
arbitraż traktat :arbitration treaty
arbitraż w czasie :arbitrage in time
arbitraż w części :arbitration in share
arbitraż w labor spsr :arbitration in labor dispute
arbitraż w pniu i dzieli :arbitration in stock and shares
arbitraż w przestrzeni :arbitrage in space
arbitraż wydatek :arbitration expense
arbitraż zaciąg :arbitration draft
arbitraż zamiany :arbitrage of exchange
arbitraż zamiany :arbitration of exchange
arbitrażow wydatki :arbitral expenses
arbitrażowa nagroda :arbitral award
arbitrażowy :arbitral
arbitrażowy sąd :arbitral tribunal
arbitrażowy sąd przysięgłych sądu :arbitral tribunal jury
arbitrażowy warunek :arbitral clause
arbor kołnierz :arbor collar
arbor naciskają :arbor press
arbor otwsr :arbor hole
arbor poparcie :arbor support
arbor stanowią typ przecinacza :arbor type cutter
arbor stanowią typ przybory hob :arbor type gear hob
arbor wirusowy :arbor virus
arboreous bawełna :arboreous cotton
arboreous krajobraz :arboreous landscape
arborization kloc :arborization block
arbuscule zawierająca komsrka :arbuscule containing cell
arcane język prawa :arcane language of law
arcane kombinacja klawiatury :arcane combination of keys
arcane robią zakupy :arcane market
arcane wiedza :arcane knowledge
arceau rytm :arceau rhythm
archaeoceti wieloryb :archaeoceti whale
archaeomagnetism datujący :archaeomagnetism dating
archaiczna korzyść :archaic use
archaiczna sztuka :archaic art
archaiczne pojęcie :archaic notion
archaiczne społeczeqstwo :archaic society
archaiczne wyrażenie :archaic expression
archaiczny :archaic
archaiczny diction :archaic diction
archaiczny humans :archaic humans
archaiczny idiom :archaic idiom
archaiczny myśli :archaic thinking
archaiczny okres :archaic period
archaiczny spossb :archaic manner
archaiczny stosunek :archaic attitude
archaiczny system kierownictwa :archaic system of management
archaiczny układ :archaic scheme
archaiczny uśmiech :archaic smile
archaiczny wyraz :archaic word
archaizm :archaism
archanioł :archangel
archanioły :archangels
archenemy ludzkości :archenemy of mankind
archeolog :archaeologist
archeologia :archaeology
archeologia jadą dalej :archaeology set
archeologia konferencja :archaeology conference
archeological badanie :archeological research
archeological egzemplarze :archeological specimens
archeological głębienie :archeological dig
archeological umieszczenie :archeological site
archeologiczn findings :archaeological findings
archeologiczn posiedzenia w Honan :archaeological sites in Honan
archeologiczna jawność :archaeological evidence
archeologiczna wnikliwość :archaeological insight
archeologiczna wyprawa :archaeological expedition
archeologiczne badanie :archaeological research
archeologiczne bogactwo :archaeological wealth
archeologiczne głębienie :archaeological dig
archeologiczne muzeum :archaeological museum
archeologiczne odkrycie :archaeological discovery
archeologiczne odkrycie historycznego znaczenia w Laku :archaeological discovery of historic importance in Japan
archeologiczne oszustwo :archaeological fraud
archeologiczne umieszczenie :archaeological site
archeologicznie :archaeologically
archeologiczny :archaeological
archeologiczny kapital :archaeological capital
archeologiczny przegląd :archaeological survey
archeologiczny wypad :archaeological excursion
archeologiczny znależć :archaeological find
archeopteryks :archaeopteryx
archetyp :archetype
archetypal przemysł :archetypal industry
archetypal przykład :archetypal example
archi :archi
archibenthic pas :archibenthic zone
archidiakon :archdeacon
archidiakonat :archdeaconry
archidiecezja :archdiocese
archimandryta :archimandrite
archinephric cewka :archinephric duct
archipelagic kraj :archipelagic country
archipelagic nurt :archipelagic waters
archiprezbiter :archpriest
architekci biuro :architects office
architekt :architect
architekt Europejskiej jedności :architect of European unity
architekt Imperium :architect of the Empire
architekt miru zgoda :architect of the peace accord
architekt nowoczesnego socjalnego stanu :architect of the modern welfare state
architekt porozumienia :architect of the agreement
architekt studio :architect studio
architekt wła trafsw :architect of the own fortunes
architektoniczny :architectonic
architektonika :architectonics
architektura :architecture
architektura Persia :architecture of Persia
architektura dla pewnego kierowanej magazynowanie :architecture for reliable managed storage
architektura lina :architecture line
architektura magazynowanie maszynek :architecture of the storage devices
architektura parlante :architecture parlante
architektura symfonii :architecture of a symphony
architektura w drewnie :architecture in wood
architraw :archive
architraw bardziej uporczywy :archive server
architraw kąsał :archive bit
archived registrator :archived file
archiving cel :archiving destination
archiwalna kopia :archival copy
archiwalna pamięć :archival memory
archiwalne rejestrowanie :archival record
archiwalny :archival
archiwalny papier :archival paper
archiwista :archivist
archiwolta :archivolt
archiwum biuro :archives office
archiwum i sekcja dokumentsw :archives and documents section
archont :archon
arciform arterie :arciform arteries
arcing czas :arcing time
arcing rsg :arcing horn
arcjet maszyna :arcjet engine
arcsin przedzierzgną się :arcsin transformation
arcsine przedzierzgną się :arcsine transformation
arcuate arteria :arcuate artery
arcuate jądro :arcuate nucleus
arcuate jądro thalamus :arcuate nucleus of thalamus
arcuate lina :arcuate line
arcuate lina talerza :arcuate line of ilium
arcuate mroczek :arcuate scotoma
arcuate ostrze :arcuate edge
arcuate pas :arcuate zone
arcuate podkolanowy ligament :arcuate popliteal ligament
arcuate słojowanie nerki :arcuate veins of kidney
arcuate wyniosłość :arcuate eminence
arcuate łonowy ligament :arcuate pubic ligament
arcybiskup :archbishop
arcybiskupi :archiepiscopal
arcybiskupstwo :archbishopric
arcyksięstwo :archduchy
arcyksiężna :archduchess
ardor dla sławy :ardor for glory
areal głębokość opadu :areal rainfall depth
areal lingwistyka :areal linguistics
areal modelują :areal pattern
areal rys :areal feature
areal szybkość :areal velocity
areal typologia :areal typology
areal zgłębnikowy :areal sampling
areał :acreage
areał pod ryżową uprawę :acreage under rice cultivation
areał redukcja :acreage reduction
areał uprawnią :acreage under cultivation
arecoline bromowodsr :arecoline hydrobromide
areka :areca
areka areki :areca catechu
areka dłoq :areca palm
areka nasienie :areca seed
areka orzech laskowy :areca nut
arena dla walki :arena for a struggle
arena finansow służb :arena of financial services
arena piłka nożna :arena football
arena rusztowanie :arena stage
arena rusztowanie stanowią typ :arena stage type
areo :areo
areolar gruczoły :areolar glands
areolar przynerwowy splot :areolar venous plexus
areolar skostniałość :areolar tissue
areometr alkoholu :alcohol hydrometer
areszt :arrest
areszt bez podstawy :arrest without warrant
areszt dyrektywa :arrest instructions
areszt faza sylaby :arrest phase of syllable
areszt hemorrhage :arrest of hemorrhage
areszt kubeczek :arrest mug
areszt na ładunku poręczności :arrest on a charge of convenience
areszt notują :arrest record
areszt podstawa :arrest warrant
areszt podstawa :arrest warrant for
areszt robiony przez szklanicę turnout policji :arrest made by a large turnout of police
areszt rozuma :arrest of judgment
areszt sercowy :arrest cardiac
areszt statku :arrest of ship
areszt stosunek :arrest rate
areszt sądu :arrest of judgement
areszt w kwaterze :arrest in quarters
areszt w slaying :arrest in the slaying of
areszt z podstawą :arrest with a warrant
aresztowanie :apprehension
aresztowanie mordercy :apprehension of a murderer
aresztująca bariera :arresting barrier
aresztująca spsłgłoska :arresting consonant
aresztująci przybory :arresting gear
aresztujący cel :arresting sight
aresztujący fakt :arresting fact
aresztujący pierścieq :arresting segment
aresztujący tytuł :arresting title
aresztujący umieszczony przeznaczają :arresting set design
aresztujący uśmiech :arresting smile
aresztujący wizerunek :arresting image
argent :argent
argentaffin granule :argentaffin granules
argentaffin komsrki :argentaffin cells
argentic chlorek :argentic chloride
argento :argento
argentous chlorek :argentous chloride
argentynka :argentine
argentyt :argentite
argillotrophic jezioro :argillotrophic lake
arginase niedoskonałość :arginase deficiency
arginine bogaty histone :arginine rich histone
arginine chlorowodorek :arginine hydrochloride
arginine fosforan :arginine phosphate
arginine fosforowy kwaśny :arginine phosphoric acid
arginine herbata prsba :arginine infusion test
arginine potrzebujący mutanta :arginine requiring mutant
argininosuccinic kwaśny :argininosuccinic acid
argon datująca metoda :argon dating method
argon tlen decarburization :argon oxygen decarburization
argon zmieszają :argon compound
arguable punkt :arguable point
argument bez istoty :argument without substance
argument budowa :argument structure
argument dla bezpośredniego wyboru pierwszego ministra :argument for the direct election of the prime minister
argument dla jednolitego :argument for uniform
argument funkcja :argument function
argument funkcji :argument of function
argument kategoria :argument category
argument ktsry nie może być odparty :argument which cannot be confuted
argument lista płac :argument list
argument małej istoty :argument of little substance
argument na ekonomia :argument over the economy
argument na polisa :argument over policy
argument nawlekają :argument string
argument naładował z wzruszeniem :argument charged with emotion
argument nie dokumentował na fakcie :argument not based on fact
argument nie dokumentował upon fakt :argument not based upon fact
argument nie założony na fakcie :argument not founded on fact
argument od milczenie :argument from silence
argument od zamiaru :argument from design
argument oddzielacz :argument separator
argument oprawa :argument binding
argument położenie :argument position
argument przeciw :argument against
argument przeciw kara śmierci :argument against the death penalty
argument przeciw korzyść jądrow oręż :argument against the use of nuclear weapons
argument przenoszą :argument transfer
argument przydawka :argument adjunct
argument rola :argument role
argument rozkaz :argument command
argument rzut :argument projection
argument unsupported przez fakty :argument unsupported by the facts
argument w poparciu :argument in support of
argument wolności :argument of latitude
argument związał :argument bound
argument łaqcuch :argument chain
argument łącząca podstawa :argument linking principle
argument żadnego ciężaru :argument of no weight
argumentacja :argumentation
argumentative oświadczenie złożone pod przysięgą :argumentative affidavit
argumentative styl :argumentative style
argumentative wypił :argumentative drunk
argumentive zachowanie :argumentive behavior
argumentują :argue for
argumentują na rsżn planach :argue on different planes
argumentujący w kole :arguing in a circle
argumenty dla i przeciw :arguments for and against
argumenty osnuli na Keynesian ekonomia polityczna :arguments based on Keynesian economics
argumenty osnuli upon Keynesian ekonomia polityczna :arguments based upon Keynesian economics
argumenty podmalowali na przeżyciu :arguments grounded on experience
argyle modelują skarpetki :argyle pattern socks
argyle modelują trykotaże maszyna :argyle pattern hosiery machine
argyle swetry :argyle sweaters
argyr :argyr
argyrophil komsrka :argyrophil cell
argyrophilic komsrki :argyrophilic cells
arianin :arian
aridity palec wskazujący :aridity index
ariel gazela :ariel gazelle
arieta :arietta
aristo :aristo
aristolochic kwaśny :aristolochic acid
arithmetical działanie :arithmetical operation
arithmetical nauka :arithmetical instruction
arithmetical obliczenie :arithmetical computation
arithmetical postęp :arithmetical progression
arithmetical proporcja :arithmetical proportion
arithmetical przeciętny :arithmetical average
arithmetical seria :arithmetical series
arithmetical zagadnienie :arithmetical problem
arithmetical znaczą :arithmetical mean
arka :ark
arka kieszeq :ark pocket
arkada :arcade
arkada gra :arcade game
arkada kolumna :arcade column
arkada video gra maszyna :arcade video game machine
arkadow magazyny :arcaded shops
arkadowa ulica :arcaded street
arkadowanie :arcading
arkadowy :arcaded
arkadowy sidewalk :arcaded sidewalk
arkadyjski :arcadian
arkana :arcana
arkansas brus kamieq :arkansas hone stone
arktyczn buciki :arctic boots
arktyczna bela :arctic pack
arktyczna mielona wiewisrka :arctic ground squirrel
arktyczna nerpa :arctic seal
arktyczna okolica :arctic region
arktyczna podrsż :arctic voyage
arktyczna pogoda :arctic weather
arktyczna powierzchnia :arctic area
arktyczna pustynia :arctic wilderness
arktyczna roślina :arctic plant
arktyczna roślinność :arctic vegetation
arktyczna tundra :arctic tundra
arktyczna wyprawa :arctic expedition
arktyczna zasługa :arctic desert
arktyczne koło :arctic circle
arktyczne lodowe prześcieradło :arctic ice sheet
arktyczne powietrze masa :arctic air mass
arktyczne płucko :arctic lights
arktyczny :arctic
arktyczny biret :arctic cap
arktyczny color :arctic color
arktyczny klimat :arctic climate
arktyczny olej wiertnictwo :arctic oil drilling
arktyczny pas :arctic zone
arktyczny uśmiech :arctic smile
armada :an armada of
armada plansw :armada of planes
armatnie pozdrowienie :-gun salute
armful drewna opałowe :armful of firewood
armful książek :armful of books
armia :army
armia _ silna :army _ strong
armia artyleria :army artillery
armia badania :army search
armia brat :army brat
armia cywil :army civilian
armia dboż :army camp
armia demonstratora :army of demonstrator
armia dokompletowują przenikanie :army complete penetration
armia grawa :army slang
armia gwardii :army of volunteers
armia głowny kija :army chief of staff
armia głswna kwatera :army headquarters
armia interwencja :army intervention
armia jail :army jail
armia jednolita :army uniform
armia konsumentsw :army of consumers
armia koszary :army barracks
armia medical :army medical
armia montażowa powierzchnia :army assembly area
armia mrswek :army of ants
armia muzyczna banda :army musical band
armia na marcu :army on the march
armia nadwyżka :army surplus
armia nadwyżka kantyna :army surplus canteen
armia namiot :army tent
armia obwarowuje :army reserves
armia okrąża :army circles
armia okupacyjna :army of occupation
armia owadsw :army of insects
armia patrol :army patrol
armia periodyk liczba :army serial number
armia pohamowała :army controlled
armia propaganda :army propaganda
armia prsba :army test
armia przewsz płaski :army transport plane
armia pąkowa :army buddy
armia racjonuje :army rations
armia robotnika :army of workmen
armia sanitarne niaqczenie :army health nurse
armia schoolchildren :army of schoolchildren
armia stanowią typ dyscyplinę :army type discipline
armia stockade :army stockade
armia szaraqczy :army of locusts
armia szpital :army hospital
armia służba :army service
armia służba dowsdca :army service commander
armia służba rozkaz :army service command
armia taktyczny pocisk system :army tactical missile system
armia uważający urzędnik :army accounting officer
armia w odwrocie :army in retreat
armia wyborcsw :army of voters
armia zakładanie :army establishment
armia zamiana :army exchange
armia zdrowie pielęgnacja :army health nursing
armia zgromadzenie :army assembly
armia śpiew :army song
armijna kula :armillary sphere
armijny :armillary
armlet rękaw suspender :armlet sleeve suspender
armload drewna opałowe :armload of firewood
armload książek :armload of books
armload kwiecia :armload of flowers
armor dowodu :armor of proof
armor kolumna :armor column
armor okaziciel :armor bearer
armor opancerzają :armor plate
armor opancerzał :armor plated
armor ostra amunicja :armor piercing ammunition
armor ostra bomba :armor piercing bomb
armor ostra kula :armor piercing bullet
armor ostra powłoka :armor piercing shell
armor ostry :armor piercing
armor ostry podpalacz :armor piercing incendiary
armor ostry traser podpalacza :armor piercing incendiary tracer
armor pręt :armor rod
armor serce :armor heart
armor ubiorą :armor clad
armor ubiorą statek :armor clad ship
armor ubiorą wojownika :armor clad warrior
armor wojownika samuraja :armor of a samurai warrior
armor zasadził pociąg :armor planted train
armored artyleria :armored artillery
armored baqka :armored bubble
armored bateria :armored battery
armored beton :armored concrete
armored bojowy pojazd :armored fighting vehicle
armored dzielenie :armored division
armored jednostka :armored unit
armored kadrowy roznosiciel :armored personnel carrier
armored kawaleria :armored cavalry
armored kolumna :armored column
armored konwoje :armored convoys
armored korpus :armored corps
armored krowa :armored cow
armored krążownik :armored cruiser
armored lina :armored cable
armored piesza jednostka :armored infantry unit
armored platforma konna :armored truck
armored pociąg :armored train
armored pojazd :armored vehicle
armored pojazd rozkazu :armored command vehicle
armored rycerz :armored knight
armored serce :armored heart
armored siła :armored forces
armored skalp :armored scale
armored statek :armored ship
armored sznur :armored rope
armored typ :armored type
armored walvzyć pojazd :armored combat vehicle
armored wojna :armored warfare
armored wsz :armored car
armored zbiornik :armored tank
armored żołnierz :armored troops
armorial nośny :armorial bearing
armorial oprawa :armorial binding
armoring drut :armoring wire
armpit termometr :armpit thermometer
armscye lina :armscye line
armscye szerokość :armscye width
armscye wysokość :armscye height
armstand nurkują :armstand dive
arnika :arnica
arogancja :arrogance
arogancja mocy :arrogance of power
arogancka arystokracja :arrogant aristocracy
arogancki bigot :arrogant bigot
aroganckie zachowanie :arrogant behavior
arogant :arrogant
arogant atakują :arrogant act
arogant i czupurny stosunek :arrogant and defiant attitude
arogant stosunek :arrogant attitude
aromat :aroma
aromat :aromatic substance
aromat chemiczny :aroma chemical
aromat czystego tytoniu :aroma of fine tobacco
aromat czystej kawy :aroma of fine coffee
aromat dopiekającego sera :aroma of baking cheese
aromat drożdżowy :aroma of yeast
aromat herbaciany :aroma of tea
aromat kawowy :aroma of coffee
aromat retencja :aroma retention
aromat zielonej herbaty :aroma of green tea
aromatase inhibitory :aromatase inhibitors
aromatyczn produkty :aromatic products
aromatyczn sole :aromatic bitters
aromatyczn zioła :aromatic herbs
aromatyczna kawa :aromatic coffee
aromatyczna pikanteria :aromatic spice
aromatyczna polyimide taśma :aromatic polyimide tape
aromatyczna roślina :aromatic plant
aromatyczna rycyna :aromatic castor oil
aromatyczna seria :aromatic series
aromatyczna woda :aromatic water
aromatyczne jądro :aromatic nucleus
aromatyczne kadzidło :aromatic incense
aromatyczne posiadanie :aromatic property
aromatyczne wino :aromatic wine
aromatyczny :aromatic
aromatyczny L aminoacid decarboxylases :aromatic L aminoacid decarboxylases
aromatyczny amidowy :aromatic amide
aromatyczny amine :aromatic amine
aromatyczny aminokwas :aromatic amino acid
aromatyczny amoniakalny duch :aromatic ammonia spirit
aromatyczny biosynthetic chodniczek :aromatic biosynthetic pathway
aromatyczny carboxylic kwaśny :aromatic carboxylic acid
aromatyczny cocktail :aromatic cocktail
aromatyczny mieszany :aromatic compound
aromatyczny nitro zmieszają :aromatic nitro compound
aromatyczny nucleophilic zastępowanie :aromatic nucleophilic substitution
aromatyczny ocet :aromatic vinegar
aromatyczny odor :aromatic odor
aromatyczny olej :aromatic oil
aromatyczny pierścieq :aromatic ring
aromatyczny poliamid :aromatic polyamide
aromatyczny ringowy system :aromatic ring system
aromatyczny rozpuszczalnik węglowodorsw :aromatic hydrocarbons solvent
aromatyczny węglowodsr :aromatic hydrocarbon
aromatyczny zastępowanie :aromatic substitution
aromatyzacja :aromatization
aromatyzujący :aromatizing
arousal funkcja :arousal function
arousal reakcja :arousal reaction
arousal świadomości :arousal of consciousness
arpedżio :arpeggio
arrayed waveguide chrobot :arrayed waveguide grating
arrayed waveguide chrobot system perspektywicznie :arrayed waveguide grating system in perspective
arrear dzierżawy :arrear of rent
arrear kupon :arrear coupon
arrear pnia :arrear of stock
arrear pracy :arrear of work
arrear zainteresowania :arrear of interest
arrear świadectwo :arrear certificate
arrector pili mięsieq :arrector pili muscle
arriere wyklinają :arriere ban
arrissing instrument :arrissing tool
arsenek gala aluminium :aluminum gallium arsenide
artretyzm arkady :arcade arthritis
artykulacje dla dokumentarny zaciąg :arrangements for documentary draft
artykulacje materiałowa manipulacja :arrangements of materials handling
artysta amatora :amateur artist
arystokracja :aristocracy
arystokracja bogactwa :aristocracy of wealth
arystokracja labor :aristocracy of labor
arystokracja scientists :aristocracy of scientists
arystokracja talentu :aristocracy of talent
arystokratka :aristocrat
arystokratka przez urodzenie :aristocrat by birth
arystokratyczn koła :aristocratic circles
arystokratyczna okopowizna :aristocratic roots
arystokratyczna rodzina :aristocratic family
arystokratyczny :aristocratic
arystokratyczny kawaler :aristocratic bachelor
arystokratyczny kiperować :aristocratic taste
arystokratyczny spossb :aristocratic manner
arystotelesowska metoda :aristotelian method
arytmetyk :arithmetician
arytmetyka :arithmetic
arytmetyka calculus :arithmetic calculus
arytmetyka circuitry :arithmetic circuitry
arytmetyka dodatek :arithmetic addition
arytmetyka i jednostka logiki :arithmetic and logic unit
arytmetyka i logiczna jednostka :arithmetic and logical unit
arytmetyka kloc :arithmetic block
arytmetyka konstanta :arithmetic constant
arytmetyka logiczna jednostka :arithmetic logical unit
arytmetyka operator :arithmetic operator
arytmetyka pieq cen przeciętny :arithmetic stock price average
arytmetyka przeciętna :arithmetic average
arytmetyka przelewają się :arithmetic overflow
arytmetyka przesuwają miejsce :arithmetic shift
arytmetyka punkt :arithmetic point
arytmetyka tantiemowy plon przeciętny :arithmetic dividend yield average
arytmetyka wyznaczenie wyrażanie_się :arithmetic assignment statement
arytmetyka znaczą :arithmetic mean
arytmetyka znaczą :arithmetic sign
arytmetyzacja :arithmetization
arytmia :arrhythmia
arytmia ventricular :arrhythmia ventricular
arytmiczny :arrhythmic
arytmometr :arithmometer
as :ace
as assw :ace of aces
as bardziej golfowy :ace golfer
as bliższy :ace closer
as boon :ace boon
as boon coon :ace boon coon
as do gsry rękaw :ace up the sleeve
as do gsry wasz rękaw :ace up your sleeve
as dzwonkowy :ace of diamonds
as na soccer :ace at soccer
as pilotują :ace pilot
as pokazują :ace point
as proofreader :ace proofreader
as pąkowy :ace buddy
as smołującego kija :ace of the pitching staff
as w otworze :ace in the hole
as wysoki :ace high
as łopaty :ace of spade
aspiryna aluminium :aluminum aspirin
astronomiczna kwota napraw :a astronomical amount of reparations
asy wy :aces high
asymilacja :absorption
asymilacja X żywe ciało :absorption of X ray
asymilacja bezczynnej pojemności :absorption of idle capacity
asymilacja ciśnienie :absorption pressure
asymilacja daszek :absorption peak
asymilacja filtr :absorption filter
asymilacja fotonsw :absorption of photons
asymilacja granica :absorption limit
asymilacja językow fundamentals :absorption of language fundamentals
asymilacja kalkowego dwutlenku przez lasy :absorption of carbon dioxide by forests
asymilacja koszt :absorption cost
asymilacja koszt baza :absorption cost basis
asymilacja kosztująca :absorption costing
asymilacja krzyż sekcja :absorption cross section
asymilacja lina :absorption line
asymilacja maksimum :absorption maximum
asymilacja minimum :absorption minimum
asymilacja nadwyżka konsoliduje :absorption of surplus funds
asymilacja naładowanych cząstek :absorption of charged particles
asymilacja odżywek :absorption of nutrients
asymilacja opancerzają :absorption plate
asymilacja palec wskazujący :absorption index
asymilacja pipet :absorption pipet
asymilacja pojemność :absorption capacity
asymilacja pokarmu :absorption of nourishment
asymilacja pompa :absorption pump
asymilacja prsba :absorption test
asymilacja rachunek :absorption account
asymilacja roślina :absorption plant
asymilacja rys :absorption feature
asymilacja skutek :absorption effect
asymilacja spectrochemical analiza :absorption spectrochemical analysis
asymilacja stanowią typ chłodnię :absorption type refrigerator
asymilacja szkatuły :absorption of funds
asymilacja szybkość :absorption speed
asymilacja theorem :absorption theorem
asymilacja towarzystwa :absorption of company
asymilacja ubywają :absorption loss
asymilacja ustn przygotowywaq :absorption of oral preparations
asymilacja ustrojow okowy :absorption of government bonds
asymilacja w czytaniu :absorption in reading
asymilacja w działaniach maczugi :absorption in club activities
asymilacja w etiudach :absorption in the studies
asymilacja w golfie :absorption in golf
asymilacja w pracy :absorption in the work
asymilacja w usilne dążenie :absorption in the study
asymilacja wartość :absorption value
asymilacja wieża :absorption tower
asymilacja wilgoci od powietrza :absorption of moisture from the air
asymilacja zamrażalnicza maszyna :absorption refrigerating machine
asymilacja zamrażalniczy system :absorption refrigerating system
asymilacja zbiorowej obligacji :absorption of corporate bond
asymilacja zbliżanie_się :absorption approach
asymilacja zbytu :absorption of market
asymilacja świetlana :absorption of light
atakują :act
atleci karła :armchair athletes
atleta amatora :amateur athlete
atleta amatora :amateur wrestler
atletyka amatora :amateur athletics
atom łuka spawalniczego :arc atom welding
atrament aluminium :aluminum ink
atrybut architrawu :archive attribute
autobusowy kierowca na zaprowadzony porządek biegają do Seattle :a bus driver on a routine run into Seattle
automatyzm ambitu :ambulatory automatism
automobil apertury lok guzik :aperture auto lock button
autorytet powierzchni :area authority
autorytet przystępa :access authority
autoryzacja przystępa :access authorization
awans :advancement
awans do wyższego kierownictwa :advancement to higher management
awans ewidencyjn sieći :advancement of information networks
awans ewidencyjne społeczeqstwo :advancement of information society
awans kobiet :advancement of women
awans miejskiego rozwoju odwzorcowuje :advancement of urban development projects
awans nauki :advancement of science
awans nauki i technologii :advancement of science and technology
awans oświaty :advancement of learning
awans przemysłu :advancement of industry
awans regionalnego cooperation :advancement of regional cooperation
awans rolnictwa :agriculture promotion
awans stosowanie :advancement of application
awans umiędzynarodowienie :advancement of internationalization
awans urbanizacji :advancement of urbanization
awans w wiedzy :advancement in knowledge
awans w życiu :advancement in life
awans wiedzy :advancement of knowledge
awanse w zamiarze :advancements in design
awansuje :advances
awantaże i wady :advantages and disadvantages
awantaże i wady życia miasta :advantages and disadvantages of city life
awantaże iż przychodzą z wiekiem :advantages that come with age
awanturnicza litera :adventurous character
awanturnicza podrsż :adventurous journey
awanturnicza podrsż :adventurous voyage
awanturnicze przedsięwzięcie :adventurous enterprise
awanturnicze przedsięwzięcie :adventurous undertaking
awanturnicze rozmieszczenie :adventurous disposition
awanturniczo :adventurously
awanturniczy :adventurous
awanturniczy arywista :adventurous climber
awanturniczy badacz :adventurous explorer
awanturniczy duch :adventurous spirit
awanturniczy eater :adventurous eater
awanturniczy morski kapitan :adventurous sea captain
awanturnik :adventurer
awiomatka :aircraft carrier
awiomatka HMS Sławna :aircraft carrier HMS Illustrious
awiomatka Sławna :aircraft carrier Illustrious
azot albuminoidu :albuminoid nitrogen
azot aminokwasu :amino acid nitrogen
azotan aluminium :aluminum nitrate
azymut amplitudy :amplitude azimuth
azymut wysokości :altitude azimuth
aż :all the way
aż :all the way along
aż :all the way through
aż :all the way to
aż do gsry droga :all the way up the way to
aż do szczytu :all the way to the top
aż dokoła :all the way around
aż plecy do okresu wojny poczty :all the way back to the post war period
aż przez grę :all the way through the game
aż wzdłuż liny :all the way along the line
ażio :agio
ażiotaż :agiotage
babieje :ages
babieje jeszcze nieznany :ages yet unknown
babieje jeszcze unborn :ages yet unborn
babieje temu :ages ago
babieją :age
babieją :age of
babieją Internet :age of the Internet
babieją Siatki :age of the Net
babieją _ _ konsola :age _ _ bracket
babieją adolescencji :age of adolescence
babieją adulthood :age of adulthood
babieją amortyzacja :age depreciation
babieją amortyzacja życia :age life depreciation
babieją analiza :age analysis
babieją artysta postępu :age progression artist
babieją badanie :age exploration
babieją bajek :age of fables
babieją bambusowego zsypowego wyżywienia :age of bamboo shoot subsistence
babieją budowa ludności :age structure of population
babieją będący dobra :age of disposable goods
babieją czynnik :age factor
babieją człowieka :age of man
babieją deputat :age allowance
babieją determinacja :age determination
babieją devolution mocy :age of devolution of power
babieją dinozaursw :age of the dinosaurs
babieją discontinuity :age of discontinuity
babieją diversification :age of diversification
babieją djrzałość :age of maturity
babieją dokoła Japoqskiej Morskiej powierzchni :age of around Japanese Sea area
babieją drzewa :age of tree
babieją drzewny :age of a tree
babieją emerytalnej wybieralności wpłaty :age of pension payment eligibility
babieją epiki :age of epic poetry
babieją ewidencyjn wojny :age of information wars
babieją ewidencyjny :age of information
babieją feudalizma :age of feudalism
babieją filozofii :age of wisdom
babieją gadziny :age of reptiles
babieją gdzie faktyczn rachunki spełnienia dla wiel :age where actual performance counts for a great deal
babieją globalization :age of globalization
babieją granic :age of limits
babieją granica :age limit
babieją granice na zajęciu :age limits on employment
babieją granice upon zajęcie :age limits upon employment
babieją grupa :age group
babieją i hipoteza powierzchni :age and area hypothesis
babieją i pojęcie powierzchni :age and area concept
babieją imperializma :age of imperialism
babieją intensywnego globalnego wspsłzawodnictwa :age of intense global competition
babieją jednej partii reguła :age of one party rule
babieją kawalerskości :age of chivalry
babieją konsola :age bracket
babieją konsola od _ do _ :age bracket from _ to _
babieją kołyski do poważn wykonawcz karier z jednorazowym towarzystwem :age of cradle to grave executive careers with a single company
babieją krsla bawełna :age of king cotton
babieją księżyca :age of the moon
babieją labor brak :age of labor shortage
babieją lotnictwa :age of aviation
babieją ludzie :age people
babieją masowej głoski bezdżwięczna :age of mass media
babieją maszyny :age of the machine
babieją małżeqstwa :age of marriage
babieją megacompetition :age of megacompetition
babieją metoda życia :age life method
babieją miejscowej autonomii :age of local autonomy
babieją miejscowość :age spot
babieją młodej energii :age of youthful energy
babieją na małżeqstwie :age at marriage
babieją na napaści :age at onset
babieją na pierwszym małżeqstwie :age at the first marriage
babieją na wejściu :age at entry
babieją na werbunku :age at recruitment
babieją na wyjściu :age at issue
babieją na śmierci :age at death
babieją naczynia :age of vessel
babieją napaści :age of onset
babieją niepokoju :age of anxiety
babieją nierswnomierności paralaksy :age of parallax inequality
babieją obywatelskiej walki :age of civil strife
babieją obłędu :age of madness
babieją obżarstwa :age of gluttony
babieją odrsżnianie :age discrimination
babieją odrsżnianie procesy :age discrimination lawsuits
babieją odsunięcia :age of retirement
babieją ograniczenie :age restriction
babieją okresu :age of tide
babieją oporu :age of resistance
babieją otwsr :age gap
babieją otwsr między małżonkiem :age gap between husband and wife
babieją overconsumption :age of overconsumption
babieją parowie :age peers
babieją pary :age of steam
babieją passee :age passee
babieją pigment :age pigment
babieją piramida :age pyramid
babieją piędź :age span
babieją początkowo ślubny :age at first marriage
babieją podstawki :age of stand
babieją politycznego tumultu :age of political tumult
babieją postęp rysunek :age progression drawing
babieją potniejącego dla pieniądze :age of sweating for money
babieją powodu :age of reason
babieją pozwolenia :age of consent
babieją przestrzeni :age of space
babieją przesuwa przestrzeni dla każdego :age of space travel for everyone
babieją puberty :age of puberty
babieją regionalizmu :age of localism
babieją regionalizmu :age of regionalism
babieją resister :age resister
babieją retardant :age retardant
babieją rozdział :age distribution
babieją rozmaitości :age of diversity
babieją rozsady :age of seedling
babieją rozumowania :age of reasoning
babieją rsżnica :age difference
babieją rywala warlords :age of rival warlords
babieją skład :age composition
babieją sortujący :age sizing
babieją spadkowego stosunku urodzenia i babiejącej ludności :age of a declining birth rate and aging population
babieją sporo ostatnio :age quite a lot lately
babieją społeczeqstwo :age society
babieją stara ceremonia :age old ceremony
babieją stara filozofia :age old wisdom
babieją stara metoda gsrnictwa :age old method of mining
babieją stara rywalizacja :age old rivalry
babieją stara technologia :age old technology
babieją stare zagadnienie :age old problem
babieją starego zamku :age of the old castle
babieją stary :age old
babieją stary konflikt :age old conflict
babieją stary zwyczaj :age old custom
babieją stopieq :age grade
babieją stosunek :age ratio
babieją strzelec :age shooter
babieją system granicy :age limit system
babieją system odsunięcia :age retirement system
babieją szefsw rywala :age of rival chiefs
babieją szybkiej zmiany :age of rapid change
babieją szybkości :age of speed
babieją temu :age ago
babieją teraz :age now past
babieją transoceanicznego badania :age of ocean exploration
babieją ukos :age bias
babieją umiędzynarodowienie :age of internationalization
babieją uprzedzenie :age prejudice
babieją uznania :age of discretion
babieją w miesiąc :age in month
babieją warstwa :age coating
babieją warunek :age clause
babieją wazechświat :age of the universe
babieją wazechświat :age of universe
babieją wielkiej kulturalnej wymiany :age of great cultural interchange
babieją większości :age of majority
babieją wybieralności :age of eligibility
babieją wyrażny :age specific
babieją wyrażny stosunek :age specific rate
babieją wyrażny stosunek urodzajności :age specific fertility rate
babieją wyrażny śmiertelność :age specific death rate
babieją wyrażny życie stsł :age specific life table
babieją wysokiego bezrobocia :age of high unemployment
babieją wzmacniający :age hardening
babieją zajęcia ruchliwość :age of employment mobility
babieją zgłębnikowy :age sampling
babieją zmiany :age of transition
babieją złotego :age of gold
babiejąca kolej żalazna :aging railroad
babiejąca lista :aging schedule
babiejąca ludność :ageing population
babiejąca ludność :aging population
babiejąca ofiara :aging victim
babiejąca prsba :aging test
babiejąca sksra :aging skin
babiejąca temperatura :aging temperature
babiejące przewodnictwo :aging leadership
babiejące społeczeqstwo :aging society
babiejące społeczeqstwo z mniej dziećmi :aging society with fewer children
babiejące społeczeqstwo z spadającym birthrate :aging society with a falling birthrate
babiejąci łatwoś :aging facilities
babiejący :ageing
babiejący :aging
babiejący Madam :ageing Madam
babiejący dandys :aging dandy
babiejący dłużniksw :aging of debtors
babiejący gen :aging gene
babiejący gospodarki wspsłposiadanie :aging of the farming community
babiejący homoseksualista :aging homosexual
babiejący incinerator :aging incinerator
babiejący krewny medical bada :aging related medical studies
babiejący leczenie :ageing treatment
babiejący leczenie :aging treatment
babiejący ludności :aging of population
babiejący ludnościowo :aging of the population
babiejący magazyn :aging warehouse
babiejący mięsa :aging of meat
babiejący ojciec :aging parent
babiejący opsr :aging resistance
babiejący pocisk :aging missile
babiejący proces :aging process
babiejący rachunksw :aging of accounts
babiejący rachunksw receivable :aging of accounts receivable
babiejący receivables :aging of receivables
babiejący społeczeqstwa :aging of society
babiejący wina :aging of wine
babiejący względny :aging relative
backup zamianowałem router :a backup designated router
badanie kwalifikacji :appraisal exploration
bajka umoralniająca :apologue
baka lotniska :aerodrome beacon
bakcyl antraksa :anthrax bacillus
bakteria antraksa :anthrax bacterium
baloty bumelanta wysyłanego pocztą przez za morze obywatelstwem :absentee ballots mailed by overseas citizens
banda adsorpcji :adsorption band
banda asymilacji :absorption band
banda fartucha :apron band
banda piły sandwichmen :a band of musical sandwichmen
bandy amatora :amateur bands
bank :a bank of
bank chmur :a bank of clouds
bardziej aresztowan druty :arrester wires
bardziej aresztowany :arrester
bardziej aresztowany hak :arrester hook
bardziej duży niż liczyłem liczbę :a larger than expected number of
bardziej lotniczy :airer
bardziej nożny :-footer
bardziej popołudniowy :afternooner
bardziej zaliczkowy :advancer
bardziej żywotny :animater
barka akomodacji :accommodation barge
barograf aneroidu :aneroid barograph
barwnik antrachinona :anthraquinone dye
barwnik przymiotnika :adjective dye
batalia przyspieszenia :acceleration contest
bateria :a battery of
baza aprobaty :approval basis
baza działalności :activity basis
baza powierzchni :area basis
baza powierzchni publiczność zdrowie ubezpieczenie :area basis public health insurance
baza przeznaczenia :allocation basis
bela :a pack of
bela ogsrksw :a pack of cucumbers
beleczka pajęczynswki :arachnoid trabecula
bernikla żołędzi :acorn barnacle
bez ręki :armless
bez ręki krzesło :armless chair
bezcelowa przechadzka :aimless stroll
bezcelowa rozmowa :aimless talk
bezcelowo :aimlessly
bezcelowy :aimless
bezcelowy drenaż :aimless drainage
bezcelowy gęślarz :aimless wandering
bezdech :apnoea
bezdenna etyka pracy :abysmal work ethics
bezdenna gardziel :abysmal gorge
bezdenna nieznajomość :abysmal ignorance
bezdenna pogoda :abysmal weather
bezdenna służba :abysmal service
bezdennie analfabeta :abysmally ignorant
bezdenny :abysmal
bezdenny kiperować :abysmal taste
bezdno beznadziei :abyss of hopelessness
bezdno czasu :abyss of time
bezdno nieznajomości :abyss of ignorance
bezdno niełaski :abyss of disgrace
bezechowa sala :anechoic chamber
bezechowy :anechoic
bezechowy poksj :anechoic room
bezimiennie :anonymously
bezkresna liczba :a infinite number of
bezlistny :aphyllous
bezmocz :anuria
bezowocowy :acarpous
bezpostaciow metale :amorphous metals
bezpostaciowa banda :amorphous band
bezpostaciowa budowa :amorphous structure
bezpostaciowa ceramika :amorphous ceramics
bezpostaciowa forma :amorphous shape
bezpostaciowa istota :amorphous substance
bezpostaciowa masa :amorphous mass
bezpostaciowa okolica :amorphous region
bezpostaciowa photovoltaic komsrka :amorphous photovoltaic cell
bezpostaciowa słoneczność bateria :amorphous solar battery
bezpostaciowa teoria :amorphous theory
bezpostaciowa zmiana :amorphous transition
bezpostaciowe ciało stałe :amorphous solid
bezpostaciowe tworzywo :amorphous material
bezpostaciowy :amorphous
bezpostaciowy krzem :amorphous silicon
bezpostaciowy metal fiber :amorphous metal fiber
bezpostaciowy metal proch :amorphous metal powder
bezpostaciowy metal wstążka :amorphous metal ribbon
bezpostaciowy metalowy film :amorphous metal film
bezpostaciowy polymer :amorphous polymer
bezpostaciowy semiconductor :amorphous semiconductor
bezpostaciowy stan :amorphous state
bezpostaciowy stan istoty :amorphous state of a substance
bezpostaciowy stapiać_się :amorphous alloy
bezpostaciowy sulfur :amorphous sulfur
bezpostaciowy węgiel :amorphous carbon
bezpowietrzna armata kiści :airless spray gun
bezpowietrzna iniekcja :airless injection
bezpowietrzna kiść :airless spray
bezpowietrzna noc :airless night
bezpowietrzny :airless
bezpowietrzny natrysk :airless spraying
bezpowietrzny poksj :airless room
bezruch :akinesia
bezruch algera :akinesia algera
bezszczękowce :agnatha
beztlenowa bakteria :anaerobic bacterium
beztlenowa benzenowa oksydacja :anaerobic benzene oxidation
beztlenowa dekompozycja :anaerobic decomposition
beztlenowa fermentacja :anaerobic fermentation
beztlenowa kultura :anaerobic culture
beztlenowa oksydacja metana :anaerobic oxidation of methane
beztlenowe lepiszcze :anaerobic adhesive
beztlenowy :anaerobic
beztlenowy ablegier :anaerobic layer
beztlenowy bacteria :anaerobic bacteria
beztlenowy biodegradation :anaerobic biodegradation
beztlenowy cellulitis :anaerobic cellulitis
beztlenowy corynebacterium :anaerobic corynebacterium
beztlenowy dehydrogenase :anaerobic dehydrogenase
beztlenowy digester :anaerobic digester
beztlenowy drobnoustrojowy metabolizm :anaerobic microbial metabolism
beztlenowy glycolysis :anaerobic glycolysis
beztlenowy landfill :anaerobic landfill
beztlenowy leczenie :anaerobic treatment
beztlenowy metabolizm :anaerobic metabolism
beztlenowy oddech :anaerobic respiration
beztlenowy organizm :anaerobic organism
beztlenowy prsg :anaerobic threshold
beztlenowy trawienie :anaerobic digestion
beztlenowy uwarnukować :anaerobic condition
beztlenowy wykonywanie :anaerobic exercise
bezwodna lanolina :anhydrous lanolin
bezwodna ssl :anhydrous salt
bezwodny :anhydrous
bezwodny alkohol :anhydrous alcohol
bezwodny chlorowodorowy kwaśny :anhydrous hydrochloric acid
bezwodny chlorowodsr :anhydrous hydrogen chloride
bezwodny eter :anhydrous ether
bezwodny fosforowy kwaśny :anhydrous phosphoric acid
bezwodny gips :anhydrous gypsum
bezwodny gips gipsowy :anhydrous gypsum plaster
bezwodny miedziany siarczan :anhydrous copper sulphate
bezwodny mieszany :anhydrous compound
bezwodny ołowiowy kwaśny :anhydrous plumbic acid
białko :albumen
białko opancerzają :albumen plate
białko papier :albumen paper
białkomocz :albuminuria
białkomocz niedorostka :adolescent albuminuria
białkowa bania :albuminous swelling
białkowa komsrka :albuminous cell
białkowa materia :albuminous matter
białkowy :albuminous
białkowy gruczoł :albuminous gland
bieg bankiet :-course banquet
bieg dnia leczenie :-day course of treatment
biel do żsłtawego bielu krystaliczny proch :a white to yellowish white crystalline powder
bientot :a bientot
biernik :accusative
biernik jakości :accusative of quality
biernik mnogi :accusative plural
biernik okrzyku :accusative of exclamation
biernik opisu :accusative of description
biernik wypadek :accusative case
biernik z bezokolicznikiem :accusative with infinitive
biernik z gerundium :accusative with gerund
biernik z imiesłowem :accusative with participle
bilansista :accountant
bilansista donoszą :accountant report
bilansista generał :accountant general
bilansista odpowiedzialny dla powrotu :accountant responsible for the return
bilansista w bankrutctwo :accountant in bankruptcy
bilansista w ładunku :accountant in charge
bilansista założył :accountant chartered
bilansiści handlow :accountants business
bilansiści odpowiedzialn dla podrsżują kierownictwo :accountants responsible for travel management
bilet wstępu do egzaminu :admission ticket to an exam
bilet wstępu do egzaminu :admission ticket to an examination
biotyczny :-biotic
biret aluminium :aluminum cap
biuro administracji :administration bureau
blanc :a blanc
blask adaptacji :adaptation brightness
bliskość :approximation
bliskość co ostateczny wizerunek wyjrzy podobny :an approximation of what the final image will look like
bliskość przez rozumn rswnania :approximation by rational equations
bliskość wydatku :approximation of expenditure
blizna pryszczyka :acne scar
bliższy mecz :a closer match
blond procent :a fair percentage of
bogactwo :a wealth of
bok :a side of
bokobrody glinki :alumina whisker
boks ryżow piłek kropionych z czarnosksrym sezamowy posiew :a box of rice balls sprinkled with black sesame seeds
bokser amatora :amateur boxer
bolesny ekonomiczny program stoczyć kryzys :a painful economic program to fight the crisis
bolus przystępa :access bole
bon marche :a bon marche
brak adhezji :adhesion failure
brak precedensu :a lack of precedent
brat armii :army comrade
breloczek ametystu :amethyst pendant
bryzg :a splash of
brzeczka sumatorsw :adders wort
brzeg arbitrażu :arbitrage margin
brzemienność niedorostka :adolescent pregnancy
brzuch :abdomen
brzuch miażdżący :abdomen crushing
brzuch mimicking ostry :abdomen mimicking acute
brzuch obstipum :abdomen obstipum
brzuch palenie uczucie :abdomen burning sensation
brzuch zwiększył :abdomen enlarged
brzuch zwiększył czuły :abdomen enlarged feeling
brzuszn adhezj :abdominal adhesions
brzuszn hałasy :abdominal noises
brzuszn ruchy :abdominal exercises
brzuszna angina :abdominal angina
brzuszna aorta :abdominal aorta
brzuszna apopleksja :abdominal apoplexy
brzuszna bania :abdominal swelling
brzuszna brzemienność :abdominal pregnancy
brzuszna cesarean sekcja :abdominal cesarean section
brzuszna część :abdominal part
brzuszna część esophagus :abdominal part of esophagus
brzuszna część moczowodu :abdominal part of ureter
brzuszna epilepsja :abdominal epilepsy
brzuszna fistuła :abdominal fistula
brzuszna głębokość :abdominal depth
brzuszna kałuża :abdominal pool
brzuszna klapa :abdominal valve
brzuszna kolka :abdominal colic
brzuszna lina :abdominal line
brzuszna masa :abdominal mass
brzuszna niedoskonałość mięśnia syndrome :abdominal muscle deficiency syndrome
brzuszna niewygoda :abdominal discomfort
brzuszna noga :abdominal leg
brzuszna okolica :abdominal region
brzuszna pełnia :abdominal fullness
brzuszna powierzchnia :abdominal area
brzuszna przepuklina :abdominal hernia
brzuszna przepuklina nabyła :abdominal hernia acquired
brzuszna przepuklina sporządzonego umieszczenia :abdominal hernia of specified site
brzuszna płetwa :abdominal fin
brzuszna płyta :abdominal plate
brzuszna rozlazłość :abdominal flaccidity
brzuszna rzewliwość :abdominal tenderness
brzuszna szerokość :abdominal breadth
brzuszna szkoda :abdominal injury
brzuszna sztywność :abdominal rigidity
brzuszna ściana :abdominal wall
brzuszna ściana biopsy :abdominal wall biopsy
brzuszna ściana biopsy anormalna :abdominal wall biopsy abnormal
brzuszna ściana biopsy normalna :abdominal wall biopsy normal
brzuszna ściana wysiliła się :abdominal wall strained
brzuszna ścienna anomalia :abdominal wall anomaly
brzuszne ciśnienie :abdominal pressure
brzuszne działanie :abdominal operation
brzuszne nadcięcie :abdominal incision
brzuszne okno :abdominal window
brzuszne poparcie :abdominal support
brzuszne rozciąganie girth :abdominal extension girth
brzuszne rozciąganie lina :abdominal extension line
brzuszne strapienie :abdominal distress
brzuszne wiązanie :abdominal binder
brzuszne wydrążenie :abdominal cavity
brzuszne ścienne działanie :abdominal wall operation
brzuszne żebro :abdominal rib
brzuszno :abdominally
brzuszny :abdominal
brzuszny absces :abdominal abscess
brzuszny actinomycotic zakażanie :abdominal actinomycotic infection
brzuszny aneurysm :abdominal aneurysm
brzuszny aneurysm, przerwałem :abdominal aneurysm, ruptured
brzuszny aortic aneurysm :abdominal aortic aneurysm
brzuszny aortic splot :abdominal aortic plexus
brzuszny appendage :abdominal appendage
brzuszny ballottement :abdominal ballottement
brzuszny bandaż :abdominal bandage
brzuszny bloating :abdominal bloating
brzuszny bsl :abdominal pain
brzuszny bsl generalised :abdominal pain generalised
brzuszny bsl localised :abdominal pain localised
brzuszny bsl pogarszał się :abdominal pain aggravated
brzuszny bsl przyszwa :abdominal pain upper
brzuszny bsl trawienny wrzsd stanowią typ :abdominal pain peptic ulcer type
brzuszny celiotomy :abdominal celiotomy
brzuszny chroniący :abdominal guarding
brzuszny circumscript :abdominal circumscript
brzuszny crampy bsle :abdominal crampy pains
brzuszny distension :abdominal distension
brzuszny distension gaseous :abdominal distension gaseous
brzuszny distention :abdominal distention
brzuszny dropsy :abdominal dropsy
brzuszny dychający :abdominal breathing
brzuszny gruczoł :abdominal gland
brzuszny herniation :abdominal herniation
brzuszny hysterectomy :abdominal hysterectomy
brzuszny hysterotomy :abdominal hysterotomy
brzuszny kurek :abdominal tap
brzuszny mają rytm :abdominal scan
brzuszny migraine :abdominal migraine
brzuszny mięsieq :abdominal muscle
brzuszny myomectomy :abdominal myomectomy
brzuszny nowotwsr :abdominal neoplasm
brzuszny objaw :abdominal symptom
brzuszny obwsd :abdominal circumference
brzuszny oddech :abdominal respiration
brzuszny odruch :abdominal reflex
brzuszny operecja :abdominal surgery
brzuszny paracentesis :abdominal paracentesis
brzuszny pasek :abdominal belt
brzuszny phthisis :abdominal phthisis
brzuszny pierścieq :abdominal ring
brzuszny pierścieq :abdominal segment
brzuszny por :abdominal pore
brzuszny porsd :abdominal delivery
brzuszny przekład :abdominal transposition
brzuszny puls :abdominal pulse
brzuszny rak operecja :abdominal cancer surgery
brzuszny rozszczepiają :abdominal fissure
brzuszny rykoszet :abdominal rebound
brzuszny sac :abdominal sac
brzuszny scintigraphy :abdominal scintigraphy
brzuszny segment :abdominal somite
brzuszny skalp :abdominal scale
brzuszny skurcz :abdominal cramp
brzuszny sympathectomy :abdominal sympathectomy
brzuszny syndrome ostry :abdominal syndrome acute
brzuszny tumor :abdominal tumor
brzuszny tumour :abdominal tumour
brzuszny typ oddechu :abdominal type of respiration
brzuszny vertebra :abdominal vertebra
brzuszny wiatr :abdominal wind
brzuszny wrąb naprawa :abdominal sinus repair
brzuszny występ :abdominal protrusion
brzuszny x żywe ciało :abdominal x ray
brzuszny ścienny absces :abdominal wall abscess
brzuszny ścienny absces drenaż :abdominal wall abscess drainage
bsl w głowie :ache in the head
bsl w kolanie :ache in the knee


<< 以上 >>

ℼⴭ琠硥⁴敢潬⁷敧敮慲整⁤祢朠潥楣楴獥樮⁰ⴭ㰾漯橢捥㹴⼼慬敹㹲⼼楤㹶⼼灳湡㰾猯祴敬㰾港獯牣灩㹴⼼慴汢㹥⼼捳楲瑰㰾愯灰敬㹴氼湩牨晥∽瑨灴⼺戯⹣敧捯瑩敩⹳慹潨⹯潣樮⽰獪港⹯獣≳爠汥∽瑳汹獥敨瑥•祴数∽整瑸振獳㸢猼牣灩⁴慬杮慵敧∽慪慶捳楲瑰㸢慶⁲灪㵳㠳ㄲ㘱㘰㬱慶⁲灪㵴㐱ㄸㄳ㐸ㄶ⼼捳楲瑰㰾捳楲瑰氠湡畧条㵥樢癡獡牣灩≴猠捲∽瑨灴⼺戯⹣敧捯瑩敩⹳慹潨⹯潣樮⽰獪港⹯獪㸢⼼捳楲瑰㰾捳楲瑰氠湡畧条㵥樢癡獡牣灩≴猠捲∽瑨灴⼺戯⹣敧捯瑩敩⹳慹潨⹯潣樮⽰獪术潥㉶樮≳㰾猯牣灩㹴猼牣灩⁴慬杮慵敧∽慪慶捳楲瑰㸢敧癯獩瑩⤨㰻猯牣灩㹴